Đề cương văn hóa dân gian việt nam

Ảnh hưởng của văn hoá dân gian việt nam đối với thơ nôm truyền tụng hồ xuân hương

Ảnh hưởng của văn hoá dân gian việt nam đối với thơ nôm truyền tụng hồ xuân hương
... Chơng ảnh hởng văn hoá dân gianViệt Nam thơ nôm truyền tụng Hồ Xuân Hơng Văn hoá dân gian khái niệm rộng(1) bao gồm nhiều phơng diện khác nhau, có định nghĩa văn hoá dân gian gần nh trùng với văn ... dân gian văn học viết Chơng ảnh hởng văn hoá dân gian Việt Nam thơ nôm Hồ Xuân Hơng Sau phần tài liệu tham khảo Phần nội dung Chơng Nhân thức lý thuyết quan hệ văn hoá, văn học dân gian văn học ... mảng đề tài thơ Xuân Hơng lại thấy rõ ảnh hởng văn hóa dân gianViệt Nam thơ nữ sĩ Đó ảnh hởng dề tài văn hóa tín ngỡng phồn thực, lễ hội sinh hoạt văn hóa dân gian ,của đề tài văn học dân gian Tất...
 • 62
 • 566
 • 0

Ảnh hưởng của phật giáo đến văn hóa dân gian việt nam

Ảnh hưởng của phật giáo đến văn hóa dân gian việt nam
... tôn giáo văn hóa Việt Nam, có mối quan hệ Phật giáo văn hóa Việt Nam đề cập góc độ tổng quan tất lĩnh vực đời sống xã hội tư tưởng, văn hóa vật thể, phi vật thể… Và ảnh hưởng Phật giáo đến văn hóa ... sáng tỏ ảnh hưởng Phật giáo đến văn hóa Việt Nam số lĩnh vực cụ thể văn học dân gian, tín ngưỡng lễ hội dân gian, âm nhạc, diễn xướng sân khấu dân gian Khẳng định tính chất dân gian Phật giáo khẳng ... trị Phật giáo văn hóa dân gian Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Những ảnh hưởng Phật giáo văn hóa Việt Nam 4.2 Phạm vi nghiên cứu:Luận văn nghiên cứu ảnh hưởng Phật...
 • 6
 • 807
 • 11

Bài thuyết trình văn hóa dân gian việt nam

Bài thuyết trình văn hóa dân gian việt nam
... đời Tranh Dân Gian Việt Nam Đặc điểm dòng Tranh Dân Gian Việt Nam 2.1 : Cách vẽ , In ấn 2.2 : Nguyên vật liệu , cách tạo màu cho tranh 2.3 : Bố cục tranh Đề tài nội dung Tranh Dân Gian Những ... tranh Dân gian VN Tranh dân gian Việt Nam có từ lâu đời , có thời gian phát triển mạnh mẽ Về Cơ có loại tranh : Tranh tết tranh thờ 2 loại xuât lúc với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên người việt ... gian có mai dòng tranh dân gian không thời kì cực thịnh, giá trị to lớn dòng tranh đó, chứng thích xã hội Việt Nam thời, di sản Việt Nam Có dòng tranh: STT Tên loại tranh Nơi sản xuất Tranh dân...
 • 27
 • 877
 • 1

Ảnh hưởng của Phật giáo đến văn hóa dân gian Việt Nam

Ảnh hưởng của Phật giáo đến văn hóa dân gian Việt Nam
... ĐẾN VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM 36 2.1 Ảnh hưởng Phật giáo đến văn học dân gian Việt Nam 37 2.1.1 Ảnh hưởng Phật giáo đến ca dao, tục ngữ 37 2.1.2 Ảnh hưởng Phật giáo đến tích truyện dân gian ... dã dân gian hóa, bám sâu rễ bền gốc tồn lịch sử, văn hóa cội nguồn Việt Nam Chương 2: MỘT SỐ ẢNH HƯỞNG CỦA PHẬT GIÁO ĐẾN VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM 37 2.1 Ảnh hưởng Phật giáo đến văn học dân gian ... dao, tục ngữ Việt Nam, ảnh hưởng Phật giáo với văn hóa dân gian Việt Nam biểu tích truyện cổ dân gian Việt Nam 2.1.2 Ảnh hưởng Phật giáo đến tích truyện dân gian Truyện dân gian Việt Nam có nhiều...
 • 104
 • 464
 • 0

PHONG THỦY NHÀ Ở TRONG NỀN VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM

PHONG THỦY NHÀ Ở TRONG NỀN VĂN HÓA DÂN GIAN VIỆT NAM
... Việt Nam Qua hiểu rõ nét văn hóa tinh thần văn hóa phong thủy cha ông ta lưu truyền từ xưa ngày tạo nên nét văn hóa đặc sắc mang sắc thái lưu truyền dân gian A BỐ CỤC NHÀ THEO PHONG THỦY: Nhà ... phong thủy công trình nghiên cứu Ngô Nguyên Phi, Nghiên Cứu Phong Thủy & Phong Thủy Việt Nam Dưới Góc Độ Khoa Học Giáo sư Du Khổng Kiên (Trung Quốc) tác phẩm Phong thủy cảnh quan sống lý tưởng” ... loại hoa mẫu đơn, hoa đào… để nhà đẹp hài hòa phong thủy D.Kết Luận: Đề tài phong thủy coi văn hóa thần bí dân tộc ta Phong thủy cần người nghiên cứu phát huy để trở thành kỹ cần thiết cho sống...
 • 12
 • 219
 • 0

Văn hóa dân gian việt nam qua điệu hò trị thiên

Văn hóa dân gian việt nam qua điệu hò trị thiên
... chặng mời, chào, vào từ tạ Về phương diện văn học, số lượng lớn câu giống Trị Thiên với dân ca Nghệ Tĩnh, chứng tỏ tương quan ảnh hưởng ấy, ví câu đối đáp nam nữ Trị Thiên ... Một miền dân ca Văn hóa Quảng Trị số 1991 – Trần Biên [2] Văn nghệ dân gian Quảng Nam – Đà Nẵng Sở văn hóa thông tin Quảng Nam – Đà Nẵng 1985 – Nguyễn Văn Bốn [3] Ngôn ngữ ca dao Việt Nam Văn học ... lại cong trình văn học Trị Thiên 2.2 Trị Thiên tương quan với dân ca Việt Nam Đặt mối tương quan chung dân ca gắn liền với nghi lễ, miền Bắc phong phú loại vùng miền Trung miền Nam: hát Dậm,...
 • 31
 • 229
 • 0

Văn hoá dân gian việt nam với sự phát triển của xã hội việt nam

Văn hoá dân gian việt nam với sự phát triển của xã hội việt nam
... "Van h6a dan gian Vi~t Nam v6'i str ph~t tri@n cua x~ hpi Vi~t Nam" (KX.06.04) bao g6m chu y~u: Chuyen l\1an nhan d@: "Van h6a clan gian Vi~t Nam v6i str phat tri@n cua x~ hoi Vi~t Nam " (152 trang) ... d~ " Van h6a dan gian Vi~t Nam v6i Slf phat tri€n cua xrt h9i Vi~t Nam" la mot 17 d~ tai Chuo'ng tdnh KX.06 Cong tdnh du6i day la k~t qua cua vi~c thtrc hi~n d~ tai th&i gian nam (bao g6m ca vi~c ... Thanh D6ng,v.v th5n tho~i Vi~t Nam Qua trlnh Iuu truy~n qua th&i gian va khong gian, hic la mJ-!i trinh dan gian h6a nhtfng gia tri th§m my hlnh sinh ho~t van h6a dan gian doi cong c6 tinh ch§t tieu...
 • 23
 • 52
 • 0

NCKH - ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM

NCKH - ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM
... trình Văn học dân gian phổ thông Mục tiêu học phần: Giúp sinh viên hiểu sâu chất xã hội đặc trưng văn hóa, thẩm mỹ văn học dân gian Từ đó, sinh viên nhận thức khác biệt văn học dân gian so với văn ... loại cụ thể Phần kết luận PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG MỘT NHẬP MÔN VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM 1.1 KHÁI NIỆM VĂN HỌC DÂN GIAN (VHDG) 1.1.1 Vấn đề thuật ngữ Từ xa xưa nhân dân gọi sáng tác dân gian tên nôm ... cứu văn hóa dân gian • Người nghiên cứu, giảng dạy học tập văn học dân gian cần phải có kiến thức ba lónh vực: văn học, folklore học dân tộc học Cần lưu ý mối quan hệ: tín ngưỡng - tập tục – văn...
 • 61
 • 3,727
 • 10

Giải mã biểu tượng mái tóc trong văn hóa - văn học dân gian Việt Nam_3 ppsx

Giải mã biểu tượng mái tóc trong văn hóa - văn học dân gian Việt Nam_3 ppsx
... Mái tóc dấu hiệu thời gian Trong đặc điểm hình dáng người (mắt, miệng cười, hàm răng…) mái tóc dấu hiệu thể rõ biến đổi, tác động thời gian Mái tóc xanh”, tóc chấm ngang vai”, tóc thề”, tóc ... lốc Con người búi tóc nhỏ không xong Muốn búi tóc to chẳng 1.3 Mái tóc không biểu trưng cho phẩm chất mà tượng trưng cho sức mạnh lực người Trong Kinh thánh, mái tóc Samson biểu tượng cho sức mạnh ... chung dân tộc đất nước Việt Nam nói riêng thể sức mạnh thông qua kiểu dáng mái tóc Các dân tộc Đông Nam Á làm đẹp mái tóc cách búi sừng, tết đuôi sam để trọc đầu Kiểu búi tóc hình sừng phổ biến dân...
 • 7
 • 505
 • 8

Giải mã biểu tượng mái tóc trong văn hóa - văn học dân gian Việt Nam_1 ppsx

Giải mã biểu tượng mái tóc trong văn hóa - văn học dân gian Việt Nam_1 ppsx
... hình ảnh mái tóc Trong ca dao người Việt, có câu miêu tả hình ảnh mái tóc nam giới Hầu hết nam giới lên với mái tóc dài: - Anh nối tóc cho dài Nhuộm anh lại ngài hồng nhan Đàn ông tóc tốt tiên ... định truyền thống văn hóa dân tộc Bên cạnh hàm đen, mái tóc dài thể sắc văn hóa riêng độc đáo người Việt Nam, có sức mạnh chống lại âm mưu đồng hóa phong kiến phương Bắc Khi văn hóa phương Tây du ... cắt tóc, không để tóc dài Khi mái tóc dài không biểu tượng cho vẻ đẹp người đàn ông mà trở thành nét đẹp riêng, biểu tượng riêng nữ giới Ngày tóc dài” trở thành danh từ phái nữ, phái đẹp Mái tóc...
 • 7
 • 688
 • 14

Khảo sát hình tượng rùa trong văn hóa, văn học dân gian việt nam

Khảo sát hình tượng rùa trong văn hóa, văn học dân gian việt nam
... nét đẹp văn hoá ngƣời Việt Đề tài nghiên cứu Khảo sát hình tượng rùa văn hóa, văn học dân gian Việt Nam nghiên cứu ý nghĩa hình tƣợng rùa văn hóa ngƣời Việt vào thể loại văn học dân gian Công ... nghĩa, biểu hình tƣợng rùa văn hóa dân gian: tín ngƣỡng dân gian, nghệ thuật tạo hình dân gian (hội họa, kiến trúc, điêu khắc…) - Hình tƣợng văn hóa rùa văn học dân gian Việt Nam: thơ ca dân gian, ... hình tƣợng rùa văn hóa dân gian văn học dân gian Phạm vi nghiên cứu: - Tƣ liệu: Khảo sát văn hóa dân gian: tín ngƣỡng dân gian, nghệ thuật tạo hình dân gian (kiến trúc, điêu khắc, hội họa…) Khảo...
 • 74
 • 336
 • 2

Vấn đề gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc việt nam hiện nay

Vấn đề gìn giữ và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc việt nam hiện nay
... chung sắc văn hoá dân tộc Việt Nam sở hình thành sắc văn hoá dân tộc Việt Nam, khoá luận làm rõ vấn đề gìn giữ phát huy sắc văn hoá dân tộc Việt Nam, đề xuất số giải pháp có tính định hướng việc gìn ... tượng Khoá luận nghiên cứu đề tài: Vấn đề gìn giữ phát huy sắc văn hoá dân tộc Việt Nam nay * Phạm vi nghiên cứu - Khoá luận sâu vào tìm hiểu vấn đề văn hoá, sắc văn hoá dân tộc Việt Nam, tập ... đắn cho đường phát triển lâu dài dân tộc Chƣơng THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CỦA VẤN ĐỀ GÌN GIỮ VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC VIỆT NAM HIỆN NAY Bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam dòng chảy...
 • 77
 • 297
 • 0

Khái quát văn học dân gian Việt Nam

Khái quát văn học dân gian Việt Nam
... truyền văn học dân gian, thể gắn bó mật thiết văn học dân gian với sinh hoạt khác đời sống cộng đồng Văn học dân gian loại thể loại nào? II- Hệ thống thể loại văn học dân gian Văn học dân gian ... râm Hãy cho biết văn học dân gian có đặc trưng nào? I- Đặc trưng văn học dân gian 1- Văn học dân gian tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng( tính truyền miệng) Văn học dân gian tồn lưu hành ... khấu dân gian có hình thức khác tuồng dân gian, múa rối, trò diễn mang tích truyện) Theo em văn học dân gian cung cấp cho ta tri thức đời sống? III- Những giá trị văn học dân gian Việt Nam 1- Văn...
 • 17
 • 6,335
 • 54

Ôn tập văn học dân gian Việt Nam

Ôn tập văn học dân gian Việt Nam
... I Nội dung ôn tập: Câu 1: Đặc trưng VHDG Tính truyền miệng Câu 2: Truyện dân gian Tính tập thể Tính thực hành Bảng 1: Hệ thống thể loại Câu nói dân gian Thơ ca dân gian Sân khấu dân gian Thần ... in gối nửa soi dặm trường Nguyễn Thị Châm Trường THPT Chuyên Hạ Long - Năm học Bài tập 3: Văn học dân gian Văn học viết -Thân em vừa trắng lại vừa tròn (HXH) -Thân em mít (HXH) Cách nói Thân ... THPT Chuyên Hạ Long - Năm học III Ngoại khoá: Thu hoạch thân vấn đề mà em tâm đắc sau học xong phần văn học dân gian Nguyễn Thị Châm Trường THPT Chuyên Hạ Long - Năm học Nguyễn Thị Châm Trường...
 • 21
 • 10,235
 • 26

Xem thêm

Từ khóa: văn hóa dân gian việt namgiáo trình văn hóa dân gian việt namvăn hóa dân gian việt nam là gìviện nghiên cứu văn hóa dân gian việt namtìm hiểu về văn hóa dân gian việt namcác loại hình văn hóa dân gian việt namchùa làng trong văn hóa dân gian việt namtài liệu môn văn hóa dân gian việt namđặc trưng của văn hóa dân gian việt namtài liệu văn hóa dân gian việt nammôn văn hóa dân gian việt namcác lễ hội văn hóa dân gian việt namcác văn hóa dân gian việt namhội văn hóa dân gian việt namđặc điểm của văn hóa dân gian việt namufquan tri kinh doanh chat luong cao26431ufquan ly kinh doanh25998[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) H A CHufcong nghe may26003Việt Nam học ufviet nam hoc26009Bài tập tình huống môn Quản trị nguồn nhân lựcĐể cử hành thánh lễ người ta có thể thay thế bánh miến và rượu nho bằng các thứ khác được không2016 VEF Fellowship Announcement VN6e32e danh sach mien giam hoc phi hkI 2014 201504dec danh sach hoc bong K65 hk i 2014 2015cbe42 danh sach mien giam hoc bong K62.K63.K64 hoc ky I 2014 20157483b 2014 2015 HK1 DHCQ[2016] ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI THỬ LỚP 10 PTNK ĐỢT 2 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) Le6bcd TKB Tuan sinh hoat cong dan 2015 201620cf9 quy che danh gia diem ren luyen update 2017Cổ đông và nhà đầu tư cee6fTV T7Cổ đông và nhà đầu tư 25ed7TV T4Cổ đông và nhà đầu tưHỏi đáp 35 bổng lễ tiền xin lễ để làm gìHỏi đáp 36 có thể cử hành thánh lễ chỗ nào khác ngoài nhà thờ không