Tai lieu tap huan thiet ke de tieng anh assessment

Tài liệu tập huấn biên soạn đề kiểm tra môn TIẾNG ANH THCS

Tài liệu tập huấn biên soạn đề kiểm tra môn TIẾNG ANH THCS
... Một số nhiệm vụ đạo đổi kiểm tra, đánh giá PHẦN THỨ HAI: BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA 13 I – KĨ THUẬT BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA 13 Kĩ thuật biên soạn câu hỏi Từ vựng/Vocabulary ... nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập quốc tế 12 PHẦN THỨ HAI BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA I – KĨ THUẬT BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA In general, the language components and skills involved in communication ... đánh giá kết học tập HS cách áp dụng; cách kết hợp đánh giá GV với đánh giá HS, kết hợp đánh giá với đánh giá - Về kỹ thuật đề kiểm tra, đề thi: Kỹ thuật đề kiểm tra tự luận, đề trắc nghiệm cách...
 • 111
 • 824
 • 10

tai liệu tập huấn biên soạn đề KT tiếng Anh

tai liệu tập huấn biên soạn đề KT tiếng Anh
... biệt chia nhỏ thành phần Một ví dụ mức độ phân tích giáo viên hỏi học sinh “Nguyên nhân chiến tranh giới thứ II ảnh hưởng đến đời sống người dân Việt Nam?” Tổng hợp Là khả hợp thành phần để tạo ... khác nhau… Nhớ Lang Liêu ai? Nhà vua yêu cầu hoàng tử làm gì? Lang Liêu làm bánh gì? từ nguyên liệu nào? Hiểu   Các nàng tiên dạy Lang Liêu làm bánh nào? Hãy kể lại theo trình tự kiện câu chuyện...
 • 15
 • 217
 • 1

tài liệu tập huấn biên soạn đề KT tiếng Anh (tt)

tài liệu tập huấn biên soạn đề KT tiếng Anh (tt)
... TẬP HUẤN BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG ANH BẬC THCS BÌNH PHƯỚC 2011 Thực trạng kiểm tra, đánh giá kết học tập mơn tiếng Anh Những điều làm : - Tiến hành theo quy chế Bộ GD-ĐT đề ra: ... chưa cao  Chưa nắm quy trình đề kiểm tra Những việc cần làm: - Phân loại tập dùng KT - Xây dựng quy trình KT - Xây dựng ma trận - Các loại hình tập Phân loại tập dùng KT Phân loại theo chất hoạt ... việc biên soạn đề kiểm tra Loại hình tập dùng cho KT Kiểm tra nói • Héi tho¹i víi b¹n theo chđ ®Ị • Héi tho¹i víi gi¸o viªn theo chđ ®Ị • Nãi theo chđ ®iĨm/chđ ®Ị Loại hình tập dùng cho KT Kiểm...
 • 23
 • 279
 • 2

Tài liệu Hướng dẫn thiết kế đề thi viết chữ đẹp

Tài liệu Hướng dẫn thiết kế đề thi viết chữ đẹp
... giấy thi Viết chữ đẹp nhà trường Tiểu học máy làm công cụ thi t kế (lưu ý máy tình trạng nối mạng) http://tieuhoc.info Mọi thắc mắc xin liên hệ Email: tieuhocinfo@gmail.com Bước 3: Tiến hành thi t ... PowerPoint vừa thi t kế đồng thời mở trang mẫu giấy thi có sẵn (tải từ bước 2) Tiến hành copy Text box nội dung mà bạn thi t kế PowerPoint dán vào trang mẫu giấy thi Giảm Font size (cỡ chữ) xuống ... kiểu HP001 hàng (đã có bạn nạp 11 font tải bước hướng dẫn vào máy) Xem minh họa Sline Hình minh họa dòng chữ nội dung có Font size (cỡ chữ) 30 font chữ kiểu HP001 hàng Em quy ế t tâm Viế t c hữ...
 • 9
 • 583
 • 5

TÀI LIỆU TẬP HUẤN LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH NÔNG NGHIỆP pot

TÀI LIỆU TẬP HUẤN LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH NÔNG NGHIỆP pot
... Thế kế hoạch tài chính? Lí cần lập kế hoạch tài chính? 5.2 Những nội dung kế hoạch tài 5.3 Các bước lập kế hoạch tài DỰ ÁN AGRIBIZ 055/VIE 04 TẬP HUẤN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP MỤC LỤC TÀI LIỆU TẬP ... hoạch kinh doanh Chủ đề Lập kế hoạch tài cho toàn nông trại NỘI DUNG 1.1 Một kế hoạch kinh doanh gì? 1.2 Sự khác biệt kế hoạch kinh doanh kế hoạch khác 1.3 Tại lại phải lập kế hoạch kinh doanh? 2.1 ... TẬP HUẤN KINH DOANH NÔNG NGHIỆP NỘI DUNG CHỦ ĐỂ Chủ đề Khái niệm kế hoạch Chủ đề Cơ sở để xây dựng kế hoạch kinh doanh Chủ đề Những nội dung kế hoạch kinh doanh Chủ đề Các bước lập kế hoạch kinh...
 • 51
 • 895
 • 7

Tài liệu Tập huấn "Biên Soạn Đề Kiểm Tra 2011"

Tài liệu Tập huấn
... tự luận (tham khảo tài liệu đánh giá kết học tập học sinh) Bước Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra Sau biên soạn xong đề kiểm tra cần xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra, gồm bước sau: ... nghề nghiệp cho em 26 Bước Xác định hình thức đề kiểm tra Đề kiểm tra có hình thức sau: Đề kiểm tra tự luận; Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan; Đề kiểm tra kết hợp hai hình thức trên: có câu hỏi ... phù hợp Bước Xác định hình thức đề kiểm tra Đề kiểm tra (viết) có hình thức sau: 1) Đề kiểm tra tự luận; 2) Đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan; 3) Đề kiểm tra kết hợp hai hình thức trên: có câu...
 • 137
 • 305
 • 0

tài liệu tập huấn biên soạn đề kiểm tra theo chuẩn KT-KN

tài liệu tập huấn biên soạn đề kiểm tra theo chuẩn KT-KN
... Số điểm Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Chuẩn KT, ... tra Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Chuẩn KT, KNcần kiểm tra Số câu Số điểm ... 29 30 II Biên soạn đề kiểm tra Biên soạn câu hỏi theo ma trận 36 Xây dựng hướng dẫn chấm (đáp án) thang điểm 37 Xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra 38 Ví dụ biên soạn đề kiểm tra theo ma trận...
 • 122
 • 327
 • 0

Tài liệu Tập huấn biên soạn đề KT môn Hóa

Tài liệu Tập huấn biên soạn đề KT môn Hóa
... việc biên soạn đề kiểm tra Sau biên soạn xong đề kiểm tra cần xem xét lại việc biên soạn đề kiểm tra, gồm bước sau: 1) Đối chiếu câu hỏi với hướng dẫn chấm thang điểm, phát sai sót thiếu xác đề ... xét lại việc biên soạn đề kiểm tra 38 Ví dụ biên soạn đề kiểm tra theo ma trận thiết kế 39 III Một số đề kiểm tra có ma trận kèm theo Đề kiểm tra tiết chương + Hoá học 10 THPT 51 Đề kiểm tra học ... kế ma trận đề kiểm tra Quy trình thiết kế ma trận đề kiểm tra Khung ma trận đề kiểm tra Ví dụ khâu thiết kế ma trận đề kiểm tra tiết lớp 11 THPT 25 29 30 II Biên soạn đề kiểm tra Biên soạn câu...
 • 108
 • 134
 • 0

Tài liệu tập huấn ma trận đề

Tài liệu tập huấn ma trận đề
... đợt tập huấn - Phát huy tính chủ động sáng tạo GV đợt tập huấn - Cuối GV biết xây dựng ma trận đề kiểm tra đánh giá theo chuẩn Toàn tài liệu Bộ mà trang bị cho HV tài liệu để tập huấn Căn vào tài ... (100%) 24 Bước Biên soạn câu hỏi theo ma trận Dựa vào bảng ma trận biên soạn câu hỏi kiểm tra theo ma trận xây dựng cho phù hợp với yêu cầu ma trận đề NỘI DUNG ĐỀ A TRẮC NGHIỆM: Chọn phương án trả ... độ nhận thức KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA (Dùng cho loại đề kiểm tra TL TNKQ) Tên Chủ đề (nội dung, chương…) Chủ đề Số câu Số điểm Tỉ lệ % Chủ đề Số câu Số điểm Tỉ lệ % Chủ đề n Số câu Số điểm...
 • 128
 • 289
 • 0

tai lieu tap huan ma tran de

tai lieu tap huan ma tran de
... have to provide clear and rather detailed guidelines for writing-even for advanced students Guidelines for Writing Tasks At upper-intermediate to advanced levels (Grade 11 to Grade 12 supposedly) ... advanced open-ended item would be "I would have gone if he had invited me” Students may be asked to decide from the context what word or phrase to write in the blank; or they may be asked to ... check mastery of many structures, you will probably select multiplechoice completion If you have to test sentence combining, word order, or sentence transformation skill, you can use a guided writing...
 • 114
 • 72
 • 0

TÀI LIỆU TẬP HUẤN BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA

TÀI LIỆU TẬP HUẤN BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA
... kim tra cn cn c vo mc ớch yờu cu c th ca vic kim tra, cn c chun kin thc k nng ca chng trỡnh v thc t hc ca hc sinh xõy dng mc ớch ca kim tra cho phự hp Bc Xỏc nh hỡnh thc kim tra kim tra (vit) ... húa kim tra Mt kim tra phi gúp phn phõn loi c HS theo mc tiờu v theo mt bng cht lng chung Cn c trờn yờu cu cn t, kim tra phi m bo ỏnh giỏ c nng lc v thnh tớch hc thc s ca a s HS kim tra phi ... hỡnh thc khỏc kim tra l mt nhng cụng c c dựng khỏ ph bin ỏnh giỏ kt qu hc ca hc sinh biờn son kim tra cn thc hin theo quy trỡnh sau: Bc Xỏc nh mc ớch ca kim tra kim tra l mt cụng c dựng...
 • 22
 • 137
 • 0

Tài liệu tập huấn Ma trận đề KT Sinh học 2011

Tài liệu tập huấn Ma trận đề KT Sinh học 2011
... GDĐT biên soạn đề kiểm tra theo ma trận đề; Nêu đổi kĩ thuật biên soạn đề kiểm tra môn Sinh học THCS lần tập huấn Vận dụng quy trình kĩ thuật thiết lập ma trận đề biên soạn đề kiểm tra theo ... mục tiêu dạy học môn Sinh học  Sắp xếp câu hỏi ma trận đề  Phân tích tính khoa học, hợp lí ma trận đề kiểm tra minh hoạ  Xác định mối liên hệ chặt chẽ bước qui trình biên soạn đề kiểm tra  ... SOẠN ĐỀ KIỂM TRA THỰC HÀNH BIÊN SOẠN ĐỀ KIỂM TRA XÂY DỰNG THƯ VIỆN CÂU HỎI, BÀI TẬP HD TRIỂN KHAI TẬP HUẤN TẠI ĐỊA PHƯƠNG MỤC TIÊU TẬP HUẤN  Chẩn đoán khó khăn giáo viên biên soạn đề KT G môn Sinh...
 • 50
 • 154
 • 0

Tài liệu Tập huấn ra đề kiểm tra Tiếng Anh THCS 1

Tài liệu Tập huấn ra đề kiểm tra Tiếng Anh THCS 1
... Level Distractor Evaluation SETTING UP A MATRIX Bước Liệt kê tên chủ đề (nội dung, chương…) cần kiểm tra Bước Viết chuẩn cần đánh giá cấp độ tư Bước QĐ phân phối tỷ lệ % tổng điểm cho chủ đề Bước ... in extended writing Guided writing of the paragraph-outline variety is often rather time consuming and difficult to grade Guided writing of the paragraph-outline variety is difficult to score ... reading test – Paraphrase – Synthesis – Inference • Things to remember: (1) Questions should not ask for words or phrases exactly as they appear in the passage (2) Avoid illogical distractors (3)...
 • 49
 • 462
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu tập huấn kê khai thuế qua mạngtài liệu tính toán thiết kế hệ thống dẫn điện cơ khí tập 2tài liệu tập huấn kế toán hành chính sự nghiệptai liêu tap huan xây dung cac chuyen de day hoc va kiem tra danh gia theo dinh huong phat trien nang luc hoc sinhtai liêu tap huan xây dung cac chuyen de day hoc hoa hoccủa các doanh nghiệp sản xuất và và các doanh nghiệp khác nhau đã được đề cập đến trong tài liệu tập huấn của khoá uabptài liệu tập huấn tiếng việttài liệu tập huấn cho giáo vụ khoatài liệu phân tích thiết kế hệ thốngtài liệu phân tích thiết kế hệ thốnggtài liệu vẽ và thiết kế mạch điệntài liệu tập huấn kỹ năng sốngtài liệu tập huấn xây dựng webtài liêu phân tích thiết kế hướng đối tượngtài liệu tập huấn thú yXây dựng kịch bản để giáo dục ý thức và trách nhiệm công dân trong bài CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐCNghiên cứu điều kiện lao động, tình trạng sức khỏe bệnh tật của người lao động tại làng nghề tái chế nhôm Bình Yên tỉnh Nam Định và hiệu quả một số biện pháp can thiệp.DE THI TIN HOC HKI KHÓI 3 NH 16-17Thông báo cho cổ đông - Thong bao cho co dong dontunhiembksĐề ôn thi toán 7 HKIso lieu giao dich cp gdt thang 7.2016TÌM HIỂU HỆ THỐNG VOIP TRÊN ASTERISKđịnh tính vibrio cholerae111giai trinh loi nhuan qui I 2010(26.04.2010)111CV giai trinh loi nhuan qui III 2010111Nghi quyet DHCD nam 2010Nghị quyết đại hội cổ đông năm 2011 111Bien ban DH 20111.chuong trinh Dai hoi co dong 20173.Bao cao HDQT nam 20177.Bao cao Tai chinh 2017 (KH2017)Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) 2. Quy che Dai hoi3. Bao cao Hoi dong quan tri nam 2016Don de cu nam 2016-vicem bim sonPhụ lục 4 (Điều 28 - Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán)Phu luc thong bao giao dich quyen mua co phieu