câu hỏi thi quản trị chiến lược

Đề cương ngân hàng câu hỏi môn quản trị chiến lược

Đề cương ngân hàng câu hỏi môn quản trị chiến lược
... diện, rõ ràng - Tính chất toàn diện chiến lược thể ND vấn đề chiến lược đề cập chiến lược toàn diện chiến lược đề cập đến vấn đề cần phải đề cập đến + Thê việc xác định hệ thống mục tiêu mô tả ... đòi hỏi giải pháp chiến lược thời kì chiến lược sau phải kế thừa tinh hoa giải pháp chiến lược thời kì chiến lược trước Đây điều kiện để doanh nghiệp thường xuyên khai thác mạnh hoạch định chiến ... thời kì chiến lược - Tính rõ rang chiến lược đòi hỏi cần làm rõ vấn đề then chốt như: 31 - - - - + Thực trạng DN (xuất phát điểm chiến lược: mạnh, yếu, xảy tương lai gắn với thời kì chiến lược (cơ...
 • 33
 • 2,229
 • 32

50 câu hỏi ôn QUẢN TRỊ CHIẾN lược

50 câu hỏi ôn QUẢN TRỊ CHIẾN lược
... Theo anh chị quản trị chiến lược vừa mang tính nghệ thuật vừa mang tính khoa học, nhận xét Quản trị chiến lược vừa khoa học vừa nghệ thuật Quản trị chiến lược khoa học Quản trị chiến lược lĩnh vực ... trách nhiệm số nhà chiến lược Câu 15: Tại phải thực trình kiểm soát chiến lược việc kiểm soát chiến lược thực trình hoạt động chiến lược? Kiểm soát chiến lược bước giúp nhà quản trị xác định kết ... nay, công tác quản trị chiến lược hầu hết lĩnh vực không vận dụng nguyên tắc, phương pháp quản lý , đòi hỏi cán quản trị chiến lược phải có trình độ đào tạo định Nghệ thuật quản trị yếu tố nhằm...
 • 62
 • 3,512
 • 62

Đề cương ngân hàng câu hỏi môn quản trị chiến lược có đáp án

Đề cương ngân hàng câu hỏi môn quản trị chiến lược có đáp án
... giá rẻ khác xuất cạnh tranh thị phần với JetStar VietJ et Air, 16/6/2016 Đề cương ngân hàng câu hỏi môn quản trị chiến lược Air Asia gói máy bay JetStar dễ bị bắt chước (giá rẻ giảm dịch vụ giải ... biệt không đem lại giá trị cho khách thuê phòng ► Những doanh nghiệp áp dụng chiến lược này: Phải lợi công nghệ ,có tính sáng tạo cao ,có lực mặt marketing, bán hàng khả kiểm soát chi phí ... vấn đề liên quan đến SX, cung ứng spdv Phải nhận biết điểm ko lãi trc đầu tư nhiều nguồn lực Phải đánh giá vấn đề tiềm nhân chiến lược khả ảnh hưởng danh tiếng DN Câu 7: Thế chiến lược...
 • 30
 • 451
 • 4

Đề thi Quản trị Chiến lược

Đề thi Quản trị Chiến lược
... Huhuuu! thi đề 13 câu :Thi t lập mô hình Quản trị chiến lược tổng quát Phân tích liên hệ thực tế với ưu nhược điểm loại chiến lược sau: Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm,dịch vụ ;chiến lược chi ... thấp chiến lược tập trung hóa câu : Khái niệm vai trò sách thực thi chiến lược? Liên hệ giải pháp triển khai sách tài thực thi chiến lược công ty chán học hết bỏ mô hình Quản trị chiến lược tổng ... trạng triển khai thực thi chiến lược công ty KD mà bạn biết hum vừa thi xong ,post đề cho pác xem đề 25 c1 hỏi khái niệm chiến lược, chính sách,các bước hoạch định chiến lược, liên hệ thực tế cty...
 • 6
 • 3,675
 • 89

Đề thi quản trị chiến lược - Chapter 7

Đề thi quản trị chiến lược - Chapter 7
... doanh thời tương lai DN Ngân quỹ chiến lược (Strategic funds) : Thực thi chiến lược để đạt mục tiêu chiến lược DN BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 17 Chương Hoạch định ngân quỹ CL tiến ... doanh với nhu cầu tài để triển khai chiến lược BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 15 Chương 7. 3) Hoạch định ngân quỹ chiến lược Hoạch định ngân quỹ chiến lược tiến hành theo giai đoạn : Phân ... khác BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 13 Chương 7. 2.4) Phân tích & đánh giá số số tài DN Nghiên cứu “Khái luận QTCL” – Chapter BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 14 Chương 7. 3) Hoạch...
 • 19
 • 792
 • 3

Đề thi quản trị chiến lược - Chapter 2

Đề thi quản trị chiến lược - Chapter 2
... đến qui mô thời gian Thường xuyên kết nối nhà quản trị cấp cao BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại Chương 2. 2) Hoạch định nhiệm vụ kinh doanh 2. 2.1) Khái niệm & Vai trò NVKD NVKD (Mission) ... BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại 10 Chương 2. 3.1) Xác định mục tiêu dài hạn Các mục tiêu dài hạn thường gặp: - Lợi nhuận - Hiệu kinh doanh - Vị cạnh tranh - Phát triển đội ngũ nhân - ... điều mà DN muốn đạt tới.” giá trị tảng cho phát triển bền vững Chúng ta đâu, đâu ? BM Quản trị chiến lược Đại học Thương Mại Chương 2. 1 .2) Những tảng tầm nhìn chiến lược Tầm nhìn Cổ đông Khách...
 • 16
 • 461
 • 7

Đề thi quản trị chiến lược - Chapter 1

Đề thi quản trị chiến lược - Chapter 1
... Qun Tr Chin Lc (QTCL) 1. 1) Khỏi nim & Vai trũ ca QTCL 1. 1 .1) Khỏi nim QTCL 1. 1.2) Vai trũ ca QTCL 1. 2) Mt s thut ng c bn QTCL 1. 2 .1) Nh chin lc 1. 2.2) Chin lc & Chớnh sỏch 1. 2.3) Tm nhỡn CL, Nhim ... tớch: - Qun lý - Marketing - Ti chớnh - Sn xut - R&D - H thng thụng tin - BM Qun tr chin lc i hc Thng Mi 22 1. 3) Cỏc giai on v mụ hỡnh QTCL Cỏc giai on Hoch nh chin lc Tin hnh nghiờn cu Thc thi ... ti thit hi cho doanh thu hay li nhun ca doanh nghip nu khụng cú cỏc bin phỏp bo v BM Qun tr chin lc Phõn tớch mụi trng bờn ngoi : - Kinh t - Cụng ngh - Vn húa - Xó hi - Chớnh tr - Phỏp lut - i...
 • 28
 • 629
 • 11

Bộ đề thi quản trị chiến lược

Bộ đề thi quản trị chiến lược
... trường; b Chiến lược công ty; Chiến lược kinh doanh; Chiến lược chức c Chiến lược hớt váng; Chiến lược tập trung; Chiến lược gây khác biệt d Chiến lược gây khác biệt; Chiến lược tập trung; Chiến lược ... quản trị công nhân viên nhà quản trị thuê b Công nhân viên, nhà quản trị, thành viên ban quản trị c Công đoàn, công nhân, nhà quản trị d Cổ đông, công nhân viên, nhà quản trị, thành viên ban quản ... Điểm : Các chiến lược chung mà Porter đề nghị, tương ứng với tình chiến lược công ty ngành gồm: Chọn câu trả lời a Chiến lược dẫn đạo chi phí; Chiến lược dẫn đạo nhãn hiệu; Chiến lược dẫn đạo...
 • 11
 • 1,292
 • 29

Bộ đề thi quản trị chiến lược - P2

Bộ đề thi quản trị chiến lược - P2
... chiến lược, kết cục không hiệu d Nếu nhà quản trị tầm nhìn xa có chiến lược Question 50 Điểm : Ý đồ chiến lược tuêyn bố sứ mệnh Chọn câu trả lời a ý định thực chiến lược b mong mỏi nhà quản trị ... môi trường b Môi trường thay đổi, công ty cần chiến lược để thích ứng cấu trúc phải thi t kế phù hợp với chiến lược c Chiến lược tư độc đáo nhà quản trị cấp cao, thế, có phần độc lập với môi trường ... Question 37 Điểm : Giai đoạn thứ ba tiến trình phát triển quản trị chiến lược doanh nghiệp Chọn câu trả lời a Hoạch định sở dự đoán b Quản trị chiến lược c Hoạch định hướng bên d Hoạch định tài Question...
 • 11
 • 605
 • 10

Câu hỏi thi quản trị ngân hàng thương mại

Câu hỏi thi quản trị ngân hàng thương mại
... hợp ngân hàng hoạt động theo kiểu ngân hàng đơn, khơng dựa sát nhập hay hoạt động theo kiểu tập đồn ngân hàng, ngân hàng mẹ, ngân hàng – chi nhánh Một số quy định Basel I khơng phù hợp ngân hàng ... cho ngân hàng Ngân hàng có khả khoản tốt, hay nói cách khác ngân hàng khơng gặp rủi ro khoản ln có nguồn vốn khả dụng với chi phí hợp lý vào thời điểm mà ngân hàng cẩn Điều có nghĩa ngân hàng ... hình ngân hàng đơn (Alone Bank), chưa tính đến loại hình tập đồn, khả sát nhập quốc tế hố hoạt động tài chính, ngân hàng tồn cầu hố Khái niệm khoản, rủi ro khoản? Tính khoản ngân hàng thương mại...
 • 13
 • 4,109
 • 103

Câu hỏi thi quản trị ngân hàng thương mại

Câu hỏi thi quản trị ngân hàng thương mại
... đó, khách hàng lҥi thưӡng xuyên "chҥy" tӯ ngân hàng qua ngân hàng khác đӇ kiӃm lãi suҩt cao dүn đӃn viӋc hөt tiӅn ӣ ngân hàng Khi đó, ngân hàng buӝc phҧi tăng lãi suҩt đӇ giӳ khách hàng, vay ... bҩt lӧi cho ngân hàng Nguyên nhân: Do trҥng thái ngoҥi hӕi cӫa ngân hàng không cân xӭng tӯ sӵ không cân xӭng đó, ngân hàng thӵc hiӋn mua bán ngoҥi tӋ cho khách hàng hany cho ngân hàng nhҵm mөc ... ngân hàng, biӇu hiӋn thӵc tӃ qua viӋc khách hàng không trҧ đưӧc nӧ hoһc trҧ nӧ không hҥn cho ngân hàng Có cҩp đӝ rӫi ro tín dөng Khách hàng trҧ nӧ không hҥn Khách hàng không trҧ đưӧc nӧ cho ngân...
 • 9
 • 3,278
 • 301

Đề thi quản trị chiến lược

Đề thi quản trị chiến lược
... trường; b Chiến lược công ty; Chiến lược kinh doanh; Chiến lược chức c Chiến lược hớt váng; Chiến lược tập trung; Chiến lược gây khác biệt d Chiến lược gây khác biệt; Chiến lược tập trung; Chiến lược ... quản trị công nhân viên nhà quản trị thuê b Công nhân viên, nhà quản trị, thành viên ban quản trị c Công đoàn, công nhân, nhà quản trị d Cổ đông, công nhân viên, nhà quản trị, thành viên ban quản ... Điểm : Các chiến lược chung mà Porter đề nghị, tương ứng với tình chiến lược công ty ngành gồm: Chọn câu trả lời a Chiến lược dẫn đạo chi phí; Chiến lược dẫn đạo nhãn hiệu; Chiến lược dẫn đạo...
 • 12
 • 343
 • 2

Tổng hợp đề thi trả lời và các câu hỏi thi quản trị sản xuất

Tổng hợp đề thi trả lời và các câu hỏi thi quản trị sản xuất
... thi u nguy Câu 2.9: Câu 2.9:LÝ THUYẾT Chiến lược POM theo chu kỳ sống sản phẩm: Thi t kế sản phẩm Lựa chọn thi t bị thi t lập qui trình sản xuất Sắp xếp Địa điểm lắp đặt trang thi t bị Quản trị ... cập nhật − Mục đích JIT sản xuất mặt hàng cần thi t với số lượng cần thi t thời điểm thi t Các yếu tố JIT: Mức độ sản xuất cố định Hệ thống sản xuất JIT đòi hỏi dóng sản phẩm đồng qua hệ thống ... điều tra Xảy hiệu ứng đám đông (sự không xác câu trả lời người tiêu dùng) Trang 16 Ôn tập thi Quản Trị Sản Xuất – Điều Hành Chương 5: Hoạch định tổng hợp Câu 5.2: Chiến thuật túy Chiến thuật Ưu điểm...
 • 51
 • 1,307
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi môn quản trị chiến lượccâu hỏi về quản trị chiến lượcnhững câu hỏi về quản trị chiến lượccác câu hỏi môn quản trị chiến lược50 câu hỏi ôn quản trị chiến lượcđề cương ngân hàng câu hỏi môn quản trị chiến lượccâu hỏi ôn thi quản trị chiến lượcôn thi quản trị chiến lượccâu hỏi thi quản trị họccâu hỏi thi quản trị nhân lựcđề thi quản trị chiến lược kinh doanh quốc tếcác câu hỏi thi quản trị họcđề cương ôn thi quản trị chiến lượcde thi quan tri chien luoccâu hỏi thi quản trị ngân hàng thương mạiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây