Sách thử nghiệm khoa hoc 4 tập 2

Giáo án Khoa Học 4 kỳ 2

Giáo án Khoa Học 4 kỳ 2
... thấy vật nào? Thứ sáu, ngày 24 tháng năm 20 06 Khoa học Bóng tối A Mục tiêu : sau học, học sinh - Nêu đợc bóng tối suất phía sau vật cản sáng đợc chiếu sáng - Dự đoán đợc vị trí, hình dạng bóng ... rậm, hang động ( ánh sáng ) - Kể tên số cần nhiều ánh sáng cần - Học sinh nêu ánh sáng - Khi trồng trọt cần phải ý đến nhu cầu - Nêu ứng dụng nhu cầu ánh sáng của để che bớt ánh sáng hay kỹ thuật ... cho ánh sáng truyền qua phần, vật cản sáng để bảo vệ mắt - Nhận biết biết phòng tránh trờng hợp ánh sáng mạnh có hại cho mắt - Biết tránh không đọc, viết nơi ánh sáng yếu B Đồ dùng dạy học: ...
 • 38
 • 341
 • 1

Giáo án : Khoa học 4 ( HK 2 )

Giáo án : Khoa học 4 ( HK 2 )
... với a sáng - Giáo viên nhận xét kết luận ( SGV- 165 ) ruộng IV- Hoạt động nối tiếp : - Không có ánh sáng thực vật nh ? Khoa học ánh sáng cần cho sống (Tiếp ) A Mục tiêu: Sau học HS có th : - Nêu ... sáng : đèn điện; * Cách tiến hành Vật đợc chiếu sáng : mặt trăng, gơng, bàn ghế B1:Trò chơiDự đoán đ/ truyền ánh sáng - GV hớng dẫn học sinh chơi (SGV-15 8) B 2: Làm thí nghiệm trang 90 cho học ... B 2: Các nhóm trình bày thảo luận chung IV Hoạt động nối tiếp: Củng c : Nêu tác hại tiếng ồn biện pháp phòng tránh ? Dặn d : Học bài, xem trớc sau Tuần 23 Khoa học ánh sáng A Mục tiêu: sau học...
 • 29
 • 290
 • 0

Khoa học 4 (kì 2)

Khoa học 4 (kì 2)
... hành B1: Cho học sinh đọc sgk tìm hiểu - Học sinh đọc sách giáo khoa tìm hiểu B2: Cho học sinh quan sát hình vẽ đọc cấp độ gió ( 13 cấp độ ) thông tin trang 76 làm phiếu học tập - Học sinh điền ... chiếu phim cho học sinh xem IV- Hoạt động nối tiếp : - Bóng tối xuất đâu ? - Có thể làm cho bòng tối vật thay đổi cách ? Tuần 24 Khoa học ánh sáng cần cho sống A Mục tiêu : sau học học sinh biết ... 2006 Khoa học Nhu cầu nớc thực vật A Mục tiêu : - Sau học học sinh biết : trình bày nhu cầu nớc thực vật ứng dụng thực tế kiến thức trồng trọt B Đồ dùng dạy học - Hình trang 116, 117 sách giáo khoa...
 • 29
 • 197
 • 0

Công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học THPT (tập 2)

Công thức giải bài tập trắc nghiệm hóa học THPT (tập 2)
... Trường THPT NGUYỄN THÔNG *** (TÁI BẢN LẦN THỨ NHẤT) BIÊN SOẠN: NGUYỄN QUỐC TUẤN LỜI NÓI ĐẦU: TÀI LIỆU CHỈ ĐỀ CẬP TỚI CÁC CÔNG THỨC TÍNH TOÁN ... PbCl2↓ trắng Dd Ag+, dd Pb2+ HCl Quì tím ẩm Hóa đỏ Khói trắng NH3 + HCl → NH4Cl Hóa xanh NH3 Quì tím ẩm phenolphtalein HCl đặc NH3 (mùi khai) Dd muối Fe2+ Hóa Hồng Khói trắng NH3 + HCl → NH4Cl ↓ ... nhẹ, thu phenol, N2 Kết tủa Fe(OH)3 nâu đen Quỳ tím Hóa đỏ: xy Không đổi màu: x=y Khí không màu CO2 Muối cacbonat Amino axit (NH2)x-R-(COOH)y Khí không màu N2 HNO2 ( hay hh dd NaNO2+...
 • 39
 • 974
 • 5

Khoa hoc 4 Hk 2

Khoa hoc 4 Hk 2
... Nai Ban đêm Mèo Vịt TRƯỜNG TH SÔNG MÂY Hướng dẫn chấm Khoa học lớp Phần : Trắc nghiệm 5đ Mỗi câu 0,5 đ 1.d 2. a 3.b 4. a d c b 8.d 9.d 10.c Phần 2: Vận dụng tự luận : đ đ Cũng người động vật, thực ... (0 ,25 đ) thải khí cácbônic (0 ,25 đ) đ Nêu việc làm để thực tiết kiệm nguồn nhiệt đ : Kể việc 0,5 đ , việc 0,75 đ 2 Nối tên vật thời gian kiếm ăn chúng: Mỗi vật nối với thời gian kiếm ăn 0 ,2 đ ... vào chỗ trống (2 đ) Cũng người động vật, thực vật cần để trì hoạt động Trong trình hô hấp, thực vật hấp thụ thải Nêu việc em làm để thực tiết kiệm nguồn nhiệt (2 đ) : Nối tên vật...
 • 3
 • 106
 • 0

Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân Phương pháp thử nghiệm quang học - 4 pdf

Phương tiện bảo vệ mắt cá nhân Phương pháp thử nghiệm quang học - 4 pdf
... thước trung bình mắt Cách bố trí cho vệt sáng Bàn trượt dịch chuyển mẫu thử cách liên tục theo đường xoắn ốc mặt phẳng vuông góc với phương chùm tia laze Trong trình do, mắt kính thử nghiệm không ... thử nghiệm hai tia song song u khoảng cách hai tia song song v khoảng cách tia khúc xạ mặt phẳng đo  khoảng cách mẫu thử mạt phẳng đo  góc lệch tia trung tâm vo độ lệch tia trung tâm khỏi quang ... Hình - Bố trí thí nghiệm để đo độ khúc xạ loạn thị nhỏ HE-NE L1 , L B S1, S2 laze HE-NE thấu kính chắn sáng có lỗ 20 m gương làm lệch Sp đường xoắn ốc Sch bàn trượt Fx, Fy định hướng theo phương...
 • 5
 • 229
 • 0

Báo cáo khoa học bải tập 2 học phần côn trùng rừng

Báo cáo khoa học  bải tập 2  học phần côn trùng rừng
... NỘI DUNG BÁO CÁO Nội dung Kết & Thảo luận Câu hỏi & Trả lời [Q&A] Lý chọn đề tài • Giới thiệu sơ lược nguyên chọn đề tài, tập trung nhấn mạnh giải thích tên đề tài ... man có số liệu báo cáo thật xác Đối tượng nghiên cứu: Là chất vật hay tượng, vấn đề bạn cần xem xét làm rõ Đối tượng nhiệm vụ nghiên cứu 4 Nội dung nghiên cứu Có ý nghĩa khoa học hay không? Có ... 2 Mục tiêu nghiên cứu • Mục tiêu: Bao gồm mục tiêu kết mà đề tài bạn muốn hướng đến Phạm vi Phạm vi đề tài giới hạn vị trí cần nghiên cứu nhằm giúp đề tài hướng, tránh lan man có số liệu báo...
 • 13
 • 221
 • 0

bài giảng khoa học 4 bài 2 trao đổi chất ở người

bài giảng khoa học 4 bài 2 trao đổi chất ở người
... tieåu Cơ quan hô haáp Khoa học TRAO ĐỔI CHẤT NGƯỜI (Tiếp theo) Chức quan tham gia trình trao đổi chất người: Những biểu bên trình trao đổi chất quan thực trình là: Trao đổi khí: Do quan hô hấp ... có trao đổi chất với môi trường sống Lấy vào Khí ô xi Thức ăn Nước uống Thải Cơ Thể Người Khí cácboníc Phân Nước tiểu Khoa học TRAO ĐỔI CHẤT NGƯỜI Chức quan tham gia trình trao đổi chất người: ... thực hiện Khoa học TRAO ĐỔI CHẤT NGƯỜI (Tiếp theo) Chức quan tham gia trình trao đổi chất người: Trao đổi khí: Do quan hô hấp thực hiện: lấy khí ô-xi; thải khí các-bô-níc Trao đổi thức ăn:...
 • 20
 • 3,512
 • 1

de ktra Khoa hoc 4 ki 2

de ktra Khoa hoc 4 ki 2
... Câu 10: C Câu 11: D Câu 12: A Câu 13: C Câu 14: D Câu 15: B Câu 16: C Câu 17: D Câu 18: A Câu 19: D Câu 20 : D Câu 21 : A Câu 22 : A Câu 23 : B Câu 24 : D Câu 25 : A Mỗi ý cho 0 ,4 điểm ... chất Câu 22 : Cây hút khí cácbonic nhả khí oxi trình a Quang hợp b Hô hấp c A b d A b sai Câu 23 : Nếu thiếu oxi thực vật ngừng chết a Quang hợp b Hô hấp c Hô hấp quang hợp d A,b,c sai Câu 24 : Thực ... trời Câu 25 : Trong tự nhiên chuỗi thức ăn thờng đợc bắt đầu từ: a Thực vật b động vật c Thực vật động vật d Cả ba ý Đáp án thang điểm Môn Khoa học - lớp Câu 1: D Câu 2: A Câu 3: B Câu 4: A Câu...
 • 5
 • 80
 • 1

Khoa học 4 HK 2

Khoa học 4 HK 2
... ǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮǮ Hướng dẫn đáp án chấm Khoa học lớp I/ Phần I : đ Mỗi câu 0,5 đ Câu b Câu a Câu b Câu c Câu c Câu d Câu b Câu a Câu c Câu 10 b II/ Phần II : đ 1 đ Đúng từ 0 ,25 đ Thứ tự từ cần điền : môi ... điền : môi trường , thải ra, trao đổi chất, thực vật đ Mỗi ý 0 ,25 đ Thứ tự : Đ, Đ, S, Đ Hoàn thiện sơ đồ trao đổi chất động vật (2 đ) Điền sai tên chỗ trống trừ 0,5 điểm; thiếu dấu mũi tên trừ ... a Trồng nhiều xanh bảo vệ rừng b Phun chất hóa học vào không khí để loại bỏ khí thải, loại bụi có không khí c Tạo luồng khói thật mạnh để thổi...
 • 3
 • 42
 • 0

Giáo án Khoa học 4 bài 2

Giáo án Khoa học 4 bài 2
... trình bày cách sáng tạo kiến thức học trao đổi chất thể người với môi trường - Lớp nhận xét - GV hướng dẫn HS tự vẽ sơ đồ trao đổi chất theo nhóm - GV nhận xét- tuyên dương HĐ 4: Củng cố, dặn ... đổi chất HĐ3.Trò chơi “ghép chữ vào sơ đồ” * HS ghép chữ vào sơ đồ biết trình bày cách sáng tạo kiến thức học trao đổi chất thể người với môi trường - GV chia lớp thành nhóm theo tổ, phát thẻ có ... đồ cử đại diện trình bày nội dung - Không khí - Con người lấy thức ăn, nước uống , không khí, ánh sáng từ môi trường thải phân, nước tiểu, –bô-níc chất thừa cặn bã - HS đọc mục “Bạn cần biết”...
 • 3
 • 209
 • 0

Tài liệu sáng kiến kinh nghiệm khoa học lớp 4 Some phương pháp tạo hứng thú cho học sinh of em

Tài liệu sáng kiến kinh nghiệm khoa học lớp 4 Some phương pháp tạo hứng thú cho học sinh of em
... sử, Địa lý củng lớp tạo tảng cho việc học tập tìm hiểu kiến thức môn học lớp lớp Vì việc "Tạo hứng thú phát huy tinh tích cực , chủ động , sáng tạo" cho học sinh học môn Khoa học lớp cần thiết ... học sinh dễ dàng tiếp thu lĩnh hội đợc kiến thức cần nắm học học sinh hăng hái phát biểu học lu kiến thức dễ dang phiếu nh mà em nhận đợc từ học - Để "Tạo hứng thú cho học sinh học môn khoa học ... trình học tập học sinh khó nhận thức đợc em hứng thú không phát huy tính tự giác học tập em 1, Một số kinh nghiệm nhỏ dạy học môn Khoa học lớp - Đối với môn Khoa học qua trình dạy học phơng pháp...
 • 18
 • 911
 • 6

Xem thêm

Từ khóa: phạm thị hà thiết kế bài giảng khoa học 4 tập 1 amp 2 nxb hà nội 2005bài giảng khoa học 4 bài 29bài giảng khoa học 4 bài 28bài giảng khoa học 4 bài 27bài giảng khoa học 4 bài 26bài giảng khoa học 4 bài 25bài giảng khoa học 4 bài 24bài giảng khoa học 4 bài 23bài giảng khoa học 4 bài 22bài giảng khoa học 4 bài 20bài giảng khoa học 4 bài 2giáo án khoa học 4 bài 27giáo án khoa học 4 bài 26giáo án khoa học 4 bài 25giáo án khoa học 4 bài 24chủ đề Tìm hiểu về alphabài tìm hiểu sàn ứng lực trướcĐồ án kết cấu thếp II nhịp nhà l = 30 (m) sức trục q = 305 (tấn) cao trình đỉnh ray hr = 10(m) ap lực gió tiêu chuẩn wo = 80 (danm2) bước cột b = 6(m) số lượng bước cột 15giải pháp móng cho nền đất yếu công nghệ top – baseTìm hiểu,thay thế,sửa chữa các chi tiết trên máy tiện t6m16dự án đầu tư xây dựng công trình tòa nhà văn phòng cho thuê victoryxây dựng kế hoạch marketing cho sản phẩm sữa đậu nành mới của nhà máy sữa đậu nành việt nam vinasoybáo cáo thực tập nhà máy nông dược bình dươngđồ án chi tiết máy , chi tiết càng gạtbài giang he thong nong nghiepXây dựng website bán hàng điện thoại di độngthi công hố đào sâuPhòng vệ rủi ro tỷ giá bằng hợp đồng tương laibáo cáo công ty cổ phần khoa học và công nghệ việt namMÔ PHỎNG tín HIỆU BẰNG PHẦN mềm MATLABĐề tham khảo hóa học HK1 lớp 9 hóa vô cơDeterminants of nonfinancial firm capital structuregiáo án hình học 11 chương 2Sinh sau năm 1995 sẽ dễ bị trầm cảm5 bài thuốc giảm bệnh trầm cảm