LUẬN ÁN TIẾN SĨ VẬT LÍ of feynmann a new approach to quantum theory

LUẬN án TIẾN vật MILLIMETER OBSERVATION OF a GRAVITATIONALLY LENSED HIGH REDSHIFT GALAXY

LUẬN án TIẾN sĩ vật lí MILLIMETER OBSERVATION OF a GRAVITATIONALLY LENSED HIGH REDSHIFT GALAXY
... VIETNAM ACADEMY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY INSTITUTE OF PHYSICS PHM TUN ANH MILLIMETER OBSERVATION OF A GRAVITATIONALLY LENSED HIGH REDSHIFT GALAXY Major: Atomic Physics Code: ... Vapour Radiometer Telescopes, Instruments and sofwares 30m ACS ALMA CARMA CLIC EVLA GILDAS GREG HIRAC HST NOT NTT PdBI SKA SPIRE VLA VLT IRAM 30m Telescope Advanced Camera for Surveys Atacama Large ... Camera for Surveys (ACS) image of the nearby quasar 3C 273 The ACS coronagraph was used to block the light from the brilliant central quasar, revealing features of the host galaxy such as a spiral...
 • 165
 • 100
 • 1

LUẬN án TIẾN vật electron vμ phonon trong dây lượng tử có cấu trúc lõi vỏ

LUẬN án TIẾN sĩ vật lí electron vμ phonon trong dây lượng tử có cấu trúc lõi  vỏ
... tác electron LO phonon thay đổi tốc độ tán xạ electron LO phonon độ dày lớp vỏ thay đổi dây thêm lớp bọc kim loại mỏng 21 CHƯƠNG 1: ELECTRON TRONG DÂY LƯợng tử Trong luận án xét dây lợng tử ... này, xét dây lợng tử cấu tạo từ chất bán dẫn cực lớp vỏ (còn gọi lớp hàng rào) dày hữu hạn, gọi dây lợng tử cấu trúc lõi - vỏ Để làm rõ vai trò lớp hàng rào tránh phức tạp tính toán, sử dụng ... môi vật liệu lõi vật liệu vỏ ảnh hởng nh đến tần số plasmon dây lõi- vỏ đợc nghiên cứu luận án 20 Ngoài phần mở đầu trình bày tổng quan nghiên cứu tác giả nớc electron phonon dây lợng tử, phần...
 • 112
 • 88
 • 0

LUẬN án TIẾN vật nghiên cứu công nghệ chế tạo, các tính chất và khả năng ứng dụng của vật liệu xốp nano sic vô định hình

LUẬN án TIẾN sĩ vật lí nghiên cứu công nghệ chế tạo, các tính chất và khả năng ứng dụng của vật liệu xốp nano sic vô định hình
... Nghiên cứu công nghệ chế tạo, tính chất khả ứng dụng vật liệu xốp nano SiC định hình để nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu màng aSiC đế Si loại không pha tạp có pha tạp loại p n Các màng aSiC ... việc nghiên cứu làm xốp SiC giới thu nhiều kết khả quan Tuy nhiên nghiên cứu SiC xốp chủ yếu tập trung vào vật liệu SiC tinh thể (cSiC) Còn vật liệu SiC định hình (aSiC), có gần đầy đủ tính chất ... 1.1.4 Các phương pháp chế tạo vật liệu SiC 12 1.1.5 .Vật liệu SiC định hình 17 1.2 Tổng quan vật liệu SiC xốp 18 1.2.1 Đại cươngvề vật liệu bán dẫn xốp 18 1.2.2 Giới thiệu chung vật liệu SiC xốp...
 • 188
 • 269
 • 1

luận án tiến vật

luận án tiến sĩ vật lý
... In-Sang-Yang, khoa Vt lý, i hc Ewha Womans (Hn Quc), PGS.TS Nguyn Xuõn Ngha, TS o Nguyờn Hoi Nam, Vin Khoa hc v Cụng ngh Vit Nam, PGS.TS Nguyn Hong Hi, TS Ngụ c Th, Trung tõm KHVL thuc khoa Vt lý, Trng i ... ch to c cỏc thit b cú kh nng lu tr, x thụng tin vi mt cao Vic nghiờn cu cỏc vt liu t cú kớch thc ht c nano l mt cú tm quan trng trờn c hai phng din thuyt v ng dng Gn õy, vt liu t nano ... loi chuyn tip) [136] ang c quan tõm nghiờn cu Vi nhng tớnh cht vt mi m v hp dn, vt liu ny ang m trin vng ng dng nhiu lnh vc: vt lý, hoỏ hc, sinh hc, k thut Nm 1996, mt tớnh cht c bit ca vt liu...
 • 171
 • 337
 • 0

Vật chất tối trong một số mô hình 3 3 1 mở rộng làm luận án tiến vật

Vật chất tối trong một số mô hình 3 3 1 mở rộng làm luận án tiến sĩ vật lý
... iv 15 15 16 27 32 32 35 37 38 38 40 42 45 47 Vật chất tối hình 3- 3 -1- 1 thực nghiệm tìm kiếm 3. 1 hình 3- 3 -1- 1 3. 1. 1 Fermion trung hòa hạt lepton sai 3. 1. 2 Đối ... Q3L uiR UR       diL −uiL DiL       ∼ (3, 3, 0) , i = 1, 2, u  3L    =  d3L  ∼ (3, 3, 1 /3) ,   UL ∼ (3, 1, 2 /3) , diR ∼ (3, 1, 1 /3) , DiR ∼ (3, 1, 1 /3)(3, 1, 2 /3) , u3R ... dụng cho hình 3- 3 -1 khác, chẳng hạn hình 3- 3 -1 tài liệu [27], hình 3- 3 -1 với neutrino phân cực phải [22] hình 3- 3 -1 tối thiểu [24] Trong thực tế, tất hạt bao gồm hạt hình biến...
 • 104
 • 632
 • 2

ẢNH HƯỞNG CỦA CHIRP TẦN SỐ TRONG SỰ HÌNH THÀNH VÀ LAN TRUYỀN XUNG CỰC NGẮN TRONG MÔI TRƯỜNG PHI TUYẾN LUẬN ÁN TIẾN VẬT

ẢNH HƯỞNG CỦA CHIRP TẦN SỐ TRONG SỰ HÌNH THÀNH VÀ LAN TRUYỀN XUNG CỰC NGẮN TRONG MÔI TRƯỜNG PHI TUYẾN LUẬN ÁN TIẾN SĨ VẬT LÝ
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ***************** BÙI XUÂN KIÊN ẢNH HƯỞNG CỦA CHIRP TẦN SỐ TRONG SỰ HÌNH THÀNH VÀ LAN TRUYỀN XUNG CỰC NGẮN TRONG MÔI TRƯỜNG PHI TUYẾN LUẬN ÁN TIẾN SĨ VẬT LÝ ... Ảnh hưởng chirp tần số trình hình thành lan truyền xung cực ngắn môi trường phi tuyến Trong luận án này, tập trung nghiên cứu trình tiến triển xung laser khởi phát dạng Gauss có chirp tần số ... rộng xung lan truyền nói xung chịu ảnh hưởng chirp tần số Hiệu ứng coi chế chirp phi tuyến Tần số bước sóng ánh 37 sáng xung chirp không đơn giản đặc tính nội nguồn phát mà tương tác với môi...
 • 131
 • 378
 • 1

Tóm tắt luận án tiến vật lý nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật phân tích hạt nhân phối hợp với một số kỹ thuật phân tích hỗ trợ góp phần giải quyết bài toán ô nhiễm bụi khí PM 10

Tóm tắt luận án tiến sĩ vật lý nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật phân tích hạt nhân phối hợp với một số kỹ thuật phân tích hỗ trợ góp phần giải quyết bài toán ô nhiễm bụi khí PM 10
... khớ u bi khớ 2.5 v 00 2.5 -10 ó c phõn ớch b ng i S H lng ca nguyờn ó c xỏc nh Phổ PIXE mẫu bụi khí 100 000 Si Al Ca S 100 00 Số đếm/kênh K Fe 100 0 Ti 100 Zn As V Pb 10 100 200 300 400 500 600 700 ... bỡnh ngy 24h ca PM2 .5 l (37.79 0.64) g/m3, PM2 .5 -10 l (50.51 0.96) g/m3 v PM1 0 l (87.95 1.46) g/m3 S ngy c 2.5 v PM1 0 rung bỡnh gi c ng v TC ca ng ng l 50% v % 3.2 P p y PM1 0 b N 3.2.1 T ... M2.5, PM2 .5 -10 F -B N Mu 2.5 v 2.5 -10 c hu g p vo h v ch nh hng u n S hay i ca h lng PM2 .5, PM2 .5 -10 v B h hin ớnh chu k r r VTB c T LATS VLNT&HN cc i vo ựa ụng, vo thỏng 12 v 1, PM1 0 c h...
 • 30
 • 302
 • 0

Luận án Tiến Vật lý: Nâng cao chất lượng thiết bị thực nghiệm và triển khai nghiên cứu cấu trúc hạt nhân Ti, V và Ni

Luận án Tiến sĩ Vật lý: Nâng cao chất lượng thiết bị thực nghiệm và triển khai nghiên cứu cấu trúc hạt nhân Ti, V và Ni
... tính chất cấu trúc hạt nhân, góp phần kiểm chứng hiệu chỉnh mẫu cấu trúc hạt nhân, công việc quan trọng v t hạt nhân thực nghiệm Bên cạnh đó, số liệu thực nghiệm nghiên cứu cấu trúc hạt nhân ... triển công nghệ ứng dụng kỹ thuật hạt nhân phục v mục đích lượng V v y, nhiều trung tâm nghiên cứu lớn giới Dubna, Cern, J-PARC, triển khai nghiên cứu cấu trúc hạt nhân thực nghiệm nhiều thiết ... nhân liên quan đến v t liệu dùng thiết kế lò phản ứng hạt nhân, nghiên cứu phản ứng bắt nơtron hạt nhân cần thiết nước phát triển lượng hạt nhân Việt Nam Luận án gồm mục tiêu sau: 1) Nghiên cứu...
 • 147
 • 207
 • 0

Luận án Tiến Vật lý: Ứng dụng phương pháp cộng biên độ các xung trùng phùng nghiên cứu phân rã gamma nối tầng của hạt nhân YB và SM trên lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt

Luận án Tiến sĩ Vật lý: Ứng dụng phương pháp cộng biên độ các xung trùng phùng nghiên cứu phân rã gamma nối tầng của hạt nhân YB và SM trên lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt
... tng nghiờn cu: S dng h o SACP thu thp s liu phõn ró gamma ni tng ca cỏc ht nhõn 153 Sm v 172 Yb cỏc phn ng ca 152 Sm( n,2)15 3Sm v 17 1Yb( n,2)17 2Yb vi cỏc ntron nhit 4- V x lý s liu: Xõy dng cỏc chng ... nhanh Khi trựng phựng nhanh s cho xung in hai li vo cú xung xut hin khong thi gian T c la chn trc Cỏc xung li E s c khuch i bng khuch i ph Cỏc SCA cho xung nu biờn xung li vo nm di o c la chn tng ... by v s phỏt trin phng phỏp thc nghim nghiờn cu phõn ró gamma ni tng trờn LPHNL Chng trỡnh by kt qu nghiờn cu phõn ró gamma ni tng ca Yb v Sm s dng h ph k SACP trờn LPHNL Ngoi cũn cú cỏc phn ti...
 • 113
 • 456
 • 3

Tóm tắt luận án tiến vật lý nghiên cứu tương quan tỷ số các đồng vị phóng xạ môi trường và ứng dụng trong bài toán đánh giá nguồn gốc trầm tích

Tóm tắt luận án tiến sĩ vật lý nghiên cứu tương quan tỷ số các đồng vị phóng xạ môi trường và ứng dụng trong bài toán đánh giá nguồn gốc trầm tích
... nghiên cứu nguồn gốc trầm tích sử dụng đồng vị phóng xạ môi trƣờng; (ii) Khảo sát, nghiên cứu quy luật phân bố hàm lƣợng, tỷ số đồng vị đồng vị phóng xạ môi trƣờng đất bề mặt trầm tích, mối quan ... đến hàm lƣợng tỷ số đồng vị phóng xạ đƣợc khảo sát đất bề mặt lẫn trầm tích 2.3 Các phƣơng pháp phân tích 2.3.1 Phân tích đồng vị phóng xạ môi trường 2.3.1.1 Phân tích đồng vị phóng xạ hệ phổ kế ... tƣơng quan với vị trí lại - Các đồng vị 228Ra 228Th cân phóng xạ với đất bề 15 mặt hầu hết vị trí khảo sát 3.3.2 Các đồng vị phóng xạ dãy urani thori trầm tích 3.3.2.1 Các đồng vị phóng xạ trầm tích...
 • 27
 • 303
 • 0

Tóm tắt luận án tiến vật lý nghiên cứu một số phản ứng hạt nhân cần thiết cho thiên văn học

Tóm tắt luận án tiến sĩ vật lý nghiên cứu một số phản ứng hạt nhân cần thiết cho thiên văn học
... thức cần thiết, quan trọng vật hạt nhân liên quan đến vật thiên văn Từ đó, nhận thấy vị trí, vai trò phản ứng nghiên cứu luận án 1.1 Nguồn gốc vật chất vũ trụ Trình bày giả thiết suy luận ... lĩnh vực thiên văn mà lĩnh vực cấu trúc hạt nhân Ngoài ra, hạt nhân không bền môi trường cho giúp có kiến thức cấu trúc hạt nhân Với thiết bị đại dành cho nghiên cứu hạt nhân nay, hoàn toàn tiến ... Bố cục luận án, trình bày tiếng Anh, với nội dung sau: - Phần mở đầu - Chương 1: Những kiến thức tổng quan vật hạt nhân, vật thiên văn mục tiêu luận án Những chuỗi phản ứng hạt nhân xảy trình...
 • 30
 • 337
 • 0

Tóm tắt luận án tiến vật lý nghiên cứu, xây dựng hệ thiết bị thu nhận và xử lý số liệu dựa trên kỹ thuật DPS qua ứng dụng FPGA phục vụ nghiên cứu vật

Tóm tắt luận án tiến sĩ vật lý nghiên cứu, xây dựng hệ thiết bị thu nhận và xử lý số liệu dựa trên kỹ thuật DPS qua ứng dụng FPGA phục vụ nghiên cứu vật lý
... CH C NĂNG C A DSP, FPGA THU T TOÁN PHÁT TRI N, NG D NG THI T B I N T H T NHÂN TRONG GHI- O B C X 1.1 Tình hình nghiên c u, ng d ng nư c Trên th gi i DSP, FPGA thu t toán x xung s d ng ã c ... thi t k , x d án, t o t p h a, biên d ch n p d li u vào vi m ch FPGA ch a toàn b n i dung thi t k ho t c thù K t qu , ng b µC 1.6 Thu t toán x s li u th c nghi m Các thu t toán x s li u ... 1.4.3 Thu t toán DSP dùng thi t k b ghi- o b c x xây d ng c b DPP, thu t toán quy cho phép hình thành x xung theo th i gian th c phép o chi u cao xung c c p Các thu t toán ch y u d a vào b...
 • 26
 • 281
 • 0

tóm tắt luận án tiến vật lý nghiên cứu chuyển pha trong mô hình sigma tuyến tính

tóm tắt luận án tiến sĩ vật lý nghiên cứu chuyển pha trong mô hình sigma tuyến tính
... Poliakov-NJL (PNJL), hình sigma tuyến tính (LSM) Hiện nghiên cứu hình sigma tuyến tính (LSM) chưa đầy đủ nên chọn đề tài Nghiên cứu chuyển pha hình sigma tuyến tính Lịch sử vấn đề ... phần mở đầu, kết luận, phụ lục tài liệu tham khảo, luận án chia thành chương: Chương Cấu trúc pha hình sigma tuyến tính tham gia quark Chương Cấu trúc pha hình sigma tuyến tính có tham gia ... tham gia quark Chương Chuyển pha chiral không-thời gian rút gọn CHƯƠNG CẤU TRÚC PHA TRONG MÔ HÌNH SIGMA TUYẾN TÍNH KHI KHÔNG CÓ SỰ THAM GIA CỦA QUARK 1.1 hình sigma tuyến tính - Lagrangian -...
 • 27
 • 264
 • 0

Luận án tiến vật lý sử DỤNG kỹ THUẬT LIDAR

Luận án tiến sĩ vật lý sử DỤNG kỹ THUẬT LIDAR
... HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN VẬT LÝ  BÙI VĂN HẢI SỬ DỤNG KỸ THUẬT LIDAR NGHIÊN CỨU ĐẶC TRƯNG VẬT LÝ CỦA SON KHÍ TRONG TẦNG KHÍ QUYỂN LUẬN ÁN TIẾN SỸ VẬT LÝ Hà Nội 2014 LỜI CẢM ƠN Trước ... nghiên cứu luận án thực với tên gọi: Sử dụng kỹ thuật lidar nghiên cứu đặc trưng vật son khí tầng khí quyển” Luận án thực với mục đích đối tượng nghiên cứu cụ thể sau: Mục đích luận án:  Nghiên ... nghiên cứu luận án:  Tìm hiểu sở thuyết kỹ thuật lidar (kỹ thuật khảo sát từ xa xạ điện từ kết hợp) đàn hồi kỹ thuật lidar Raman Từ xây dựng chương trình số xác định thông số vật đặc trưng...
 • 190
 • 188
 • 0

LUẬN ÁN TIẾN VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ SỬ DỤNG VỮA MẠCH MỎNG CHO KHỐI XÂY BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP

LUẬN ÁN TIẾN SĨ VẬT LIỆU XÂY DỰNG NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ SỬ DỤNG VỮA MẠCH MỎNG CHO KHỐI XÂY BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP
... hợp vữa; - Nghiên cứu số tính chất vữa xây mạch mỏng cho khối xây tông khí chưng áp - Nghiên cứu khả chịu lực khối xây tông khí chưng áp sử dụng vữa mạch mỏng; - Sử dụng thực tế tính toán ... viên xây sử dụng vữa cho khối xây tông khí chưng áp Chương 2: Vật liệu sử dụng phương pháp nghiên cứu Chương 3: Nghiên cứu chế tạo vữa mạch mỏng Chương 4: Nghiên cứu số tính chất vữa mạch mỏng ... đích nghiên cứu luận án chế tạo sử dụng vữa xây mạch mỏng nâng cao chất lượng bám dính cho khối xây tông khí chưng áp Các nghiên cứu luận án gắn liền với điều kiện đặc thù khí hậu, vật liệu xây...
 • 135
 • 262
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: luận án tiến sĩ vật lýluận án tiến sĩ kinh doanh và quản lý các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận mô hình thẻ điểm cân bằng trong quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp việt namluận án tiến sĩ bach khoa vat lyluận án tiến sĩ bach khoa vat ly ky thuatluận án tiến sĩluận án tiến sĩ luật họcluận án tiến sĩ kinh tếluận án tiến sĩ kỹ thuậtluận án tiến sĩ luậtluận án tiến sĩ y họcluận án tiến sĩ kinh tế:tóm tắt luận án tiến sĩ kỹ thuậtluận án tiến sĩ nuôi trồng thủy sảnluận án tiến sĩ giáo dục họcluận án tiến sĩ kinh tế pdfSo sanh VBQPPL va VBHCC, VBHCTTBồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo quân đội tạp chí quốc phòng toàn dân4 nạp chồng toán tử5 kethuaCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 1 Học viện KTQS MTACâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 4 Học viện KTQS MTALuận văn tốt nghiệp Các giải pháp nhằm tăng cường khả năng quản lý các dự án ODAskkn Giải pháp KHẮC PHỤC NHỮNG LỖI THƯỜNG GẶP TRONG VIỆC SOẠN THẢO, BAN HÀNH VĂN BẢN HÀNH CHÍNHSKKN KINH NGHIỆM TỔ CHỨC TẬP LUYỆN VÀ KIỂM TRA THỂ LỰC ĐỐI VỚI HỌC SINH KHỐI 10SKKN LỰA CHỌN MỘT SỐ BÀI TẬP NHẰM PHÁT TRIỂN THỂ LỰC MÔN CẦU LÔNG CHO HỌC SINH KHỐI 10 THPT”skkn Một số biện pháp nâng cao thành tích môn tháo lắp súng tiểu liên AKskkn Một số dạng bài tập tương tác ứng dụng trên bảng thông minh ActivBoard môn GDQP - ANSKKN MỘT SỐ KINH NGHIỆM TRONG GIẢNG MÔN CHẠY BỀN ĐỐI VỚI HS TRƯỜNG PT DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH VÀ HS LỚP 10 NÓI RIÊNGBài tiểu luận Thiết kế và mô phỏng hệ thống thông tin quang WDM sử dụng phần mềm OptisystemBáo cáo đồ án Nhập môn công nghệ phần mềm - Tìm hiểu các quy trình phát triển phần mềmBáo cáo thực tập cao đẳng Tổng quan về máy vi tính - Huỳnh Trần SơnBáo cáo thực tập Thực tập kỹ năng nghề nghiệp thực tập tốt nghiệp - Lê Công ĐạtĐề tài môn học Thu nhận yêu cầu - Quản lý chứng khoán (Web ứng dụng)Đề tài nghiên cứu Vẽ hình minh họa bài giảng bằng Microsoft WordGẮN BÓ, SỐNG & PHÁT TRIỂN