đặc điểm kinh doanh và doanh thu khách sạn hòa bình

Phân tích các chiến lược cho quá trình hình thành phát triển đặc điểm kinh doanh của Khách sạn Thủ Đô (nghiệp vụ Khách sạn).doc

Phân tích các chiến lược cho quá trình hình thành phát triển và đặc điểm kinh doanh của Khách sạn Thủ Đô (nghiệp vụ Khách sạn).doc
... Nghệ Hà Nội CHƯƠNG II KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN THỦ ĐÔ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Khách sạn Thủ Đô Địa chỉ: 109 Trần Hưng Đạo - Hà ... phục vụ khách phận lễ tân a Giai đoạn trước khách đến khách sạn + Khách lựa chọn khách sạn: Nhân viên lễ tân giới thiệu dịch vụ khách sạn phục vụ khách Việc khách định tiêu dùng dịch vụ khách sạn ... ký khách, xếp buồng, xác định giá buồng… b Giai đoạn khách đến khách sạn - Khách đến khách sạn làm thủ tục đăng ký khách sạn: nhân viên lễ tân đón tiếp khách làm thủ tục đăng ký khách sạn cho khách...
 • 78
 • 952
 • 3

Khái quát về quá trình hình thành phát triển đặc điểm kinh doanh của khách sạn Thủ Đô.

Khái quát về quá trình hình thành và phát triển và đặc điểm kinh doanh của khách sạn Thủ Đô.
... tân khách sạn - văn phòng Trường THDL Bách Nghệ Hà Nội CHƯƠNG II KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN THỦ ĐÔ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Khách ... giai đoạn khách đến khách sạn khách khách sạn bắt đầu hình thành mối quan hệ kinh doanh - Đăng ký khách sạn việc thực số thủ tục khách nhận buồng lưu trú khách sạn Thủ tục đăng ký khách sạn có liên ... tân khách sạn - văn phòng Trường THDL Bách Nghệ Hà Nội CHƯƠNG I KHÁI QUÁT CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUYÊN NGÀNH LỄ TÂN - KHÁCH SẠN VĂN PHÒNG 1.KHÁI QUÁT VỀ KHÁCH SẠN VÀ LỄ TÂN KHÁCH SẠN 1.1 Các loại hình khách...
 • 75
 • 568
 • 0

KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN THỦ ĐÔ

KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN THỦ ĐÔ
... hợp hoạt động kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ tăng doanh thu cho khách sạn làm cho khách sạn ngày phát triển 3.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh Do đặc điểm vị trí khách sạn thuận lợi ... động Nhìn vào sơ đồ cấu tổ chức khách sạn Thủ Đô ta thấy khách sạn áp dụng mô hình trực tuyến chức để lãnh đạo, quản lý điều hành kinh doanh khách sạn nhằm mang lại doanh thu lớn cho khách sạn Với ... cấu tổ chức khách sạn thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố vị trí khách sạn, đối tượng khách chính, mặt kiến trúc, dịch vụ kinh doanh, loại hình sở hữu quản lý… Khách sạn Thủ Đô số khách sạn có cấu...
 • 15
 • 235
 • 0

luận văn: Thực Trạng về quá trình hình thành phát triển đặc điểm kinh doanh của Khách sạn Thủ Đô pptx

luận văn: Thực Trạng về quá trình hình thành phát triển và đặc điểm kinh doanh của Khách sạn Thủ Đô pptx
... Khoa Lễ tân khách sạn - văn phòng Trường THDL Bách Nghệ Hà Nội CHƯƠNG II KHÁIQUÁTVỀQUÁTRÌNHHÌNHTHÀNHPHÁTTRIỂNVÀĐẶCĐIỂM KINHDOANHCỦAKHÁCHSẠNTHỦĐÔ QUÁTRÌNHHÌNHTHÀNHVÀPHÁTTRIỂN Khách sạn Thủ ô Địa chỉ: ... lễ tân 46 Chương II: Khái quát trình hình thành phát triển ặc điểm kinh doanh Khách sạn Thủ ô 50 Quá trình hình thành phát triển 50 Báo cáo thực tập tốt nghiệp Đặng Thị ... TÂN – KHÁCH SẠN VĂN PHÒNG 1.KHÁIQUÁTVỀKHÁCHSẠNVÀLỄTÂNKHÁCHSẠN 1.1 Các loại hình khách sạn 1.1.1 Khái niệm ngành kinh doanh khách sạn Hoạt động kinh doanh loại hình lưu trú (gọi chung khách sạn) ...
 • 77
 • 155
 • 0

Khái quát về quá trình hình thành phát triển đặc điểm kinh doanh của khách sạn Kim Liên

Khái quát về quá trình hình thành phát triển và đặc điểm kinh doanh của khách sạn Kim Liên
... CHƯƠNG I KHÁI QUÁT CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUYÊN NGÀNH LỄ TÂN – KHÁCH SẠN VĂN PHÒNG 1.KHÁI QUÁT VỀ KHÁCH SẠN VÀ LỄ TÂN KHÁCH SẠN 1.1.Các loại hình khách sạn 1.1.1 .Khái niệm ngành kinh doanh khách sạn Hoạt ... loại khách sạn theo mức độ liên kết: Căn vào mức độ liên kết khách sạn người ta phân chia khách sạn thành hai loại bản: khách sạn độc lập khách sạn tập đoàn + Khách sạn độc lập: Là loại hình khách ... -Phân loại khách sạn theo hình thức sở hữu: Căn vào hình thức sở hữu người ta chia khách sạn theo loại sau: • Khách sạn tư nhân • Khách sạn nhà nước • Khách sạn liên doanh với nước • Khách sạn 100%...
 • 86
 • 474
 • 1

Khái quát về quá trình hình thành phát triển đặc điểm kinh doanh của khách sạn HACINCO

Khái quát về quá trình hình thành phát triển và đặc điểm kinh doanh của khách sạn HACINCO
... KHÁI QUÁT CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHUYÊN NGÀNH LỄ TÂN - KHÁCH SẠN VĂN PHÒNG I- Khái quát khách sạn lễ tân khách sạn 1.1 Các loại hình khách sạn 1.1.1 Khái niệm ngành kinh doanh khách sạn Hoạt động kinh ... ký khách sạn + Một số hình thức phục vụ khách thời gian lưu trú + Những phương thức toán phận lễ tân * Chương II: Khái quát trình hình thành phát triển đặc điểm kinh doanh khách sạn HACINCO + Quá ... ký khách sạn 46 4- Một số hình thức phục vụ khách thời gian lưu trú 49 5- Những phương thức toán phận lễ tân 53 CHƯƠNG II: KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH CỦA...
 • 101
 • 377
 • 5

quá trình hình thành phát triển đặc điểm kinh doanh của khách sạn HACINCO

quá trình hình thành phát triển và đặc điểm kinh doanh của khách sạn HACINCO
... hàng vào tài khoản ngân hàng khách sạn Chơng II: Khái quát trình hình thành phát triển đặc điểm kinh doanh khách sạn HACINCO Tên công ty:Công ty cổ phần Hacinco Tên giao dịch: Khách sạn Hacinco ... thuộc vào hoạt động kinh doanh khách sạn, loại hình khách sạn có thị trờng mục tiêu khác Các loại hình khách sạn phổ biến bao gồm: Khách sạn công vụ Khách sạn hàng không Khách sạn du lịch Khách ... loại khách sạn theo mức độ liên kết: Căn vào mức độ liên kết khách sạn ngời ta phân chia khách sạn thành hai loại bản: khách sạn độc lập khách sạn tập đoàn Khách sạn độc lập: Khách sạn độc lập khách...
 • 85
 • 375
 • 10

KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN KIM LIÊN

KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN VÀ ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN KIM LIÊN
... chẽ phận phối hợp nhịp nhàng nên doanh thu khách sạn lớn 3.2 Đặc điểm hoạt động kinh doanh 3.2.1 Các loại hình kinh doanh Công ty du lịch khách sạn Kim Liên kinh doanh phòng ngủ ăn uống cho thuê ... uống 2.1 Số lượng buồng ngủ Công ty khách sạn du lịch Kim Liên có sở khách sạn Kim Liên I khách sạn Kim Liên II với nhà gồm 480 phòng số phòng đưa vào kinh doanh 400 phòng số lại dùng cho khối ... thuật vào hoạt động kinh doanh Trong công ty khách sạn du lịch Kim Liên, điều kiện sở vật chất thể phận chính: + Bộ phận kinh doanh lưu trú + Bộ phận kinh doanh dịch vụ bổ sung + Bộ phận kinh doanh...
 • 22
 • 278
 • 0

UÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIẾN đặc điếm KINH DOANH của KHÁCH sạn KIM LIÊN

UÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIẾN và đặc điếm KINH DOANH của KHÁCH sạn KIM LIÊN
... đoạn khách đến khách sạn, khách khách sạn bắt đầu hình thành mối quan hệ kinh doanh Đăng ký khách sạn việc thực số thủ tục cho khách buồng lưu trú khách sạn Thủ tục đăng ký khách sạn liên ... KHÁI QUÁT VÈ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH PHÁT TRIÉN Công ty du lịch khách sạn Kim Liên Địa chỉ: số Đào Duy Anh - Đống Đa - Hà Nội Tel: 04.8522522 Fax: 04.5742118 Quá trình hình thành phát triến Khách sạn ... làm thủ tục đăng ký khách sạn cho khách + Đón tiếp khách: Yêu cầu phải tạo cho khách ấn tượng tốt đẹp khách sạn + Khi khách đến hình thành mối quan hệ kinh doanh khách sạn khách thông qua phận...
 • 76
 • 59
 • 0

Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế hoạch hoá Giải pháp đề kinh doanh tại khách sạn Hoà Bình

Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế hoạch hoá Giải pháp và đề kinh doanh tại khách sạn Hoà Bình
... số mặt tích cực hạn chế công tác kế hoạch hoá khách sạn Hoà Bình : + Một số mặt tích cực công tác kế hoạch hoá khách sạn Hoà Bình - Công tác kế hoạch hoá khách sạn Hoà Bình hợp lý, logic,chặt ... nghiệp Khoa Khách sạn - Du lịch CHƠNG III Một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế hoạch hoá giải pháp đề kinh doanh khách sạn Hoà Bình 3.1.Phơng hớng phát triển khách sạn Hoà Bình thời gian ... khách sạn Hoà Bình : 2.2.1 Các xác định kế hoạch kinh doanh khách sạn Hoà Bình : Căn có vai trò quan trọng việc xác đinh kế hoạch kinh doanh Công tác kế hoạch hoá kinh doanh khách sạn Hoà Bình...
 • 55
 • 217
 • 0

Kiến nghị phương hướng biện pháp hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại khách sạn Hòa Bình

Kiến nghị phương hướng và biện pháp hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại khách sạn Hòa Bình
... lợc kinh doanh khách sạn kinh tế thị trờng Chơng II: Phân tích thực trạng thực kinh doanh công tác hoạch định chiến lợc Khách sạn Chơng III: Kiến nghị số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác hoạch ... lực hợp lý vào ban hoạch định chiến lợc kinh doanh công ty + Giải pháp kinh tế: Kinh tế đòn bẩy hiệu hoạt động, việc hoạch định chiến lợc kinh doanh công ty tránh khỏi giải pháp mặt kinh tế - ... sản phẩm khách sạn; dị biệt hóa theo hớng đặc thù sản phẩm * Kiến nghị số giải pháp nhằm hoàn thiện việc hoạch định chiến lợc kinh doanh Khách sạn Hòa Bình Đồng thời để suất số ý kiến với công ty...
 • 22
 • 227
 • 0

Thực trạng hoạt động kinh doanh công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại khách sạn Hòa Bình

Thực trạng hoạt động kinh doanh và công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại khách sạn Hòa Bình
... CHIếN LƯợC KINH DOANH TạI KHáCH SạN Hòa Bình: Những kết đạt đợc: Qua thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh khách sạn Hòa Bình ta thấy Công ty đạt đợc kết sau: - Các tiêu đa thực hoàn thành nh doanh ... khăn cho du khách vấn đề lựa chọn lu trú Khách sạn điểm đỗ xe rộng cho ô tô, khoảng trống nhỏ khách sạn có tiêu chuẩn 3* II THựC TRạNG HOạCH ĐịNH CHIếN LƯợC KINH DOANH TạI KHáCH SạN Hòa Bình: Căn ... Hoà Bình Thực trạng nguồn khách khách sạn Hoà Bình: Trong thời kỳ kế hoạch hoá tập trung, phơng thức kinh doanh khách sạn Hoà Bình nghèo nàn, đơn điệu, dịch vụ bổ sung ít, khách sạn hoàn toàn thực...
 • 24
 • 219
 • 0

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN HOÀ BÌNH.doc

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA KHÁCH SẠN HOÀ BÌNH.doc
... gửi khách đến khách sạn ,khách sạn có mối quan hệ tốt với nhà cung cấp sản phẩm trực tiếp cho khách sạn phần IV: 11 Kết hoạt động kinh doanh khách sạn Hoà Bình 1, Thực trạng nguồn khách khách sạn ... phục vụ cho khách lu trú khách sạn Khách sạn cho số văn phòng đại diện thuê đem lại cho khách sạn phần doanh thu 2, Đặc điểm chung lao động khách sạn Hoà Bình : Khách sạn có tổng số lao động 190 ... sạn Hoà bình khách sạn có đông khách Pháp , khách sạn khác nh khách sạn Dân chủ ,Sofiten, đối thủ cạnh tranh mạnh với khách sạn Hoà Bình nguồn khách Nh khách sạn Sofiten có 6918 lợt khách Pháp...
 • 21
 • 3,523
 • 23

Thực trạng công tác hoạch định chiên l­ợc kinh doanhkhách sạn Hòa Bình.DOC

Thực trạng công tác hoạch định chiên l­ợc kinh doanh ở khách sạn Hòa Bình.DOC
... chính: Chơng I: Chiến lợc kinh doanh Hoạch định chiên lợc kinh doanh Doanh nghiệp Khách sạn - Du lịch Chơng II: Thực trạng công tác hoạch định chiên lợc kinh doanh khách sạn Hòa Bình Chơng III: ý ... thiện công tác hoạch định chiến lợc kinh doanh khách sạn Hòa Bình Chuyên đề thực tập Nguyễn Viết Bình Du lịch 40A Chơng I Cơ sở lý luận công tác hoạch định chiến lợc kinh doanh khách sạn kinh ... Chơng II Thực trạng hoạt động kinh doanh công tác hoạch định chiến lợc kinh doanh khách sạn Hòa Bình I GIớI THIệU CHUNG Về KHáCH SạN Hòa Bình Lịch sử hình thành phát triển: Khách sạn Hòa Bình doanh...
 • 71
 • 228
 • 1

Xây dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn Hòa Bình giai đoạn 2008 - 2010.doc

Xây dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn Hòa Bình giai đoạn 2008 - 2010.doc
... Xây dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn Hòa Bình giai đoạn 2008 – 2010” Cần Thơ - 2008 LỜI CAM ĐOAN -  Tôi xin cam đoan đề tài Xây dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn Hòa Bình ... Xây dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn Hòa Bình giai đoạn 2008 - 2010” 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu tổng quát Việc chọn đề tài Xây dựng chiến lược kinh doanh cho khách sạn Hòa ... yếu tố bên (EFE) .45 CHƯƠNG 5: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO KHÁCH SẠN HÒA BÌNH GIAI ĐOẠN 2008 – 2010 46 5.1 Xây dựng mục tiêu cho khách sạn Hòa Bình đến năm 2010 46 5.1.1 Cơ sở xác...
 • 65
 • 627
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng hoạt động kinh doanh và công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại khách sạn hòa bìnhkiến nghị phương hướng và biện pháp hoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh tại khách sạn hòa bìnhhoàn thiện công tác hoạch định chiến lược kinh doanh ở khách sạn hòa bìnhkết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn hoà bình dockết quả hoạt động kinh doanh của khách sạn hoà bìnhthực trạng hoạch định chiến lược kinh doanh tại khách sạn hòa bìnhđánh giá chung về thực trạng hoạt định chiến lược kinh doanh tại khách sạn hòa bìnhquy trình hoạch định chiến lược kinh doanh tại khách sạn hòa bìnhtổ chức kinh doanh tại khách sạn hòa bình palaceđặc điểm chung về lao động tại khách sạn hoà bìnhkhái niệm và đặc điểm kinh doanh nhập khẩu hàng hóamột số nhận xét và đánh giá hoạt động kinh doanh của khách sạn hoa tràđạc điểm kinh doanh và tổ chức quả lý kinh doanhcos ảnh hưởng đến kế toán tiêu thụđặc điểm kinh doanh khách sạnđặc điểm kinh doanh nhà hàng khách sạnĐỀ CƯƠNG ôn tập GIÁO dục học đại CƯƠNGNỀN KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM, lý LUẬN và THỰC TIỄN SAU 20 năm đổi mớibao cao khao sat nha inPrepare 4 work book15 TNH cua tung doi canh gai thich nhat hanh24 TNH de hieu dao phat thich nhat hanh17 THP KARATE cận CHIẾN tự DOtính toán hồ nước máiTự luyện nội công thiếu lâm bát đoạn cẩm văn vi, 57 trangThiếu lâm tự tiểu la hán quyền kim long, 97 trangHiệp khí đạo trong đời sống hằng ngày koichi tohe, 183 trangBài quyền thiết tuyến dưỡng sinh của thiếu lâm nam phái 1994 ngọc tuấn kim nhất phiTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾThiết kế và mô phỏng vận hành dây chuyền sản xuất thức ăn thuỷ sản bẳng phần mềm CX-SupervisorPhuong an phat hanh tang von dieu le 2014huong dan nhan co tuc bang tien matnq so 29 thanh lap cty sg riverview4. Don de cu Nguyen Hong Quan5. Phieu lay bieu quyetBC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013