Khóa luận tốt nghiệp Đại học Xác định hoạt động phóng xạ trong mẫu môi trường bằng phương pháp FSA

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC : XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN LOÀI ỐC CẠN Ở KHU VỰC HANG THẲM BÓ, MƯỜNG BÚ, HUYỆN MƯỜNG LA, TỈNH SƠN LA

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC : XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN LOÀI ỐC CẠN Ở KHU VỰC HANG THẲM BÓ, XÃ MƯỜNG BÚ, HUYỆN MƯỜNG LA, TỈNH SƠN LA
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY BẮC BÙI THỊ MƠ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN LOÀI ỐC CẠN KHU VỰC HANG THẲM BÓ, XÃ MƯỜNG BÚ, HUYỆN MƯỜNG LA, TỈNH SƠN LA Chuyên ngành: TN2 Người hướng dẫn: ThS ... tài đại diện ốc cạn khu vực hang Thẳm Bó, Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La 7.2 Địa điểm nghiên cứu Địa điểm nghiên cứu đề tài l : khu vực hang Thẳm Bó, Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh ... thực đề tài: Xác định thành phần loài ốc cạn khu vực hang Thẳm Bó, Mường Bú, huyện Mường La, tỉnh Sơn La Để từ thấy độ phong phú thành phần loài nhóm ốc cạn cách có hệ thống khoa học Lược...
 • 63
 • 528
 • 4

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TOÁN HỌC: TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC TRONG DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 11 THPT NÂNG CAO

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP TOÁN HỌC: TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC TRONG DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 11 THPT NÂNG CAO
... nhằm tăng cường hoạt động nhận thức cho học sinh thông qua dạy học giải tập hình học 11 nâng cao - Phạm vi nghiên cứu: Hoạt động lĩnh hội kiến thức học sinh 11 dạy học giải tập hình học không gian ... ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP KHOA SƯ PHẠM TOÁN - TIN TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC TRONG DẠY HỌC GIẢI BÀI TẬP HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 11 THPT NÂNG CAO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Ngành đào tạo: Sư phạm Toán học Trình ... không gian 17 1.5.1 Dạy học giải tập 17 1.5.2 Dạy học giải tập hình học không gian 11 18 1.6 Thực trạng vấn đề bồi dưỡng, tăng cường hoạt động nhận thức cho học sinh dạy học giải tập...
 • 62
 • 445
 • 1

Nghiên cứu xác định hoạt độ gamma trong mẫu môi trường bằng phương pháp FSA

Nghiên cứu xác định hoạt độ gamma trong mẫu môi trường bằng phương pháp FSA
... VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu:  Phân tích hoạt độ gamma nguồn điểm đơn đa  Phân tích hoạt độ gamma 238U, 232Th, 40K mẫu đất dạng Marinelli Phương pháp  Phân tích hoạt độ gamma ... TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  NGUỒN ĐIỂM VÀ MẪU THỂ TÍCH  HỆ PHỔ KẾ GAMMA  PHƯƠNG PHÁP FSA VÀ PHƯƠNG PHÁP WA KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘ MẪU NGUỒN ... NGUỒN ĐIỂM  PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘ MẪU MÔI TRƯỜNG ĐẶT VẤN ĐỀ Trong việc xác định hoạt độ dùng phổ kế gamma HPGe, có hai pp:  Phương pháp WA: sử dụng số đếm diện tích đỉnh -Phương pháp đòi hỏi việc trừ...
 • 32
 • 216
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp sinh học Xác định phương pháp tính tần số hoán vị trong chương trình sinh học lớp 12 trường trung học phổ thông

Khóa luận tốt nghiệp sinh học Xác định phương pháp tính tần số hoán vị trong chương trình sinh học lớp 12 trường trung học phổ thông
... chọn để tài : "Xác định phương pháp tính tần số hoán vị chương trình sinh học lớp 12 trường Trung học phổ thông" Mục tiêu nghiên cứu Xây dựng phương pháp tính tần số hoán vị gen trường hợp hai ... tần số hoán vị 12 2.1 Khái niệm 12 2.2 Tính chất tần số hoán vị gen 13 2.3 Nguyên tắc tính tần số hoán vị 13 CHƯƠNG II: XÁC ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP TÍNH TẦN SỐ ... Đề tài: "Xác định phương pháp tính tần số hoán vị chương trình sinh học lớp 12 trường Trung học phổ thông" Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Những số liệu kết nghiên cứu khóa luận hoàn...
 • 47
 • 231
 • 0

khóa luận tốt nghiệp đại học giải đoán hàm ý hội thoại trong truyện kể cho học sinh lớp 5

khóa luận tốt nghiệp đại học giải đoán hàm ý hội thoại trong truyện kể cho học sinh lớp 5
... thương 45 TIỂU KẾT Để tìm hiểu hàm ý hội thoại truyện kể cho học sinh lớp 5, khóa luận phân tích truyện chương trình phân môn Kể chuyện lớp Trong truyện phạm vi khai thác xác định: giải đoán hàm ý ... vi nghiên cứu khóa luận 4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu khóa luận hàm ý hội thoại số truyện kể cho học sinh lớp 4.2 Phạm vi nghiên cứu Hàm ý hội thoại xuất nhiều đối thoại nhân vật ... trông thấy (trong sinh hoạt hàng ngày hay qua ti vi) HS nhân vật 2.2 Giải đoán hàm ý số truyện kể cho học sinh lớp Trong số 1 05 truyện kể SGK Tiếng Việt Truyện đọc lớp (không tính phần kể lại câu...
 • 66
 • 473
 • 1

khóa luận tốt nghiệp hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của đầu dò nai(tl) bằng phương pháp monte carlo

khóa luận tốt nghiệp hiệu chỉnh các thông số kỹ thuật của đầu dò nai(tl) bằng phương pháp monte carlo
... PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA VẬT LÝ  HIỆU CHỈNH CÁC THƠNG SỐ KỸ THUẬT CỦA ĐẦU DỊ NaI(Tl) BẰNG PHƯƠNG PHÁP MONTE CARLO Chun ngành: Vật lý học Mã số: 52440102 Giảng viên hướng dẫn: TS HỒNG ... sát, đánh giá hiệu chỉnh thơng số thuật đầu NaI(Tl) đầu nhấp nháy với thơng số kỹ thuật nhà sản xuất so sánh với liệu thực nghiệm [8] để kiểm tra khả mơ tệp đầu vào Mơ đầu với thay ... tơi dựa vào phương pháp Monte Carlo sử dụng chương trình mơ MCNP5 để tính tốn khảo sát hiệu suất ghi nhận xạ vi đầu nhấp nháy NaI(Tl) Dựa kết thu hiệu chỉnh thơng số thuật đầu Có thể nói...
 • 83
 • 227
 • 0

Xác định hoạt độ phóng xạ riêng của các nguyên tố phóng xạ trong mẫu thực vật bằng phương pháp phổ gamma tt

Xác định hoạt độ phóng xạ riêng của các nguyên tố phóng xạ trong mẫu thực vật bằng phương pháp phổ gamma tt
... điểm hoạt độ phóng xạ riêng mẫu thực vật 23 1.3.1 Nguồn gốc phóng xạ chứa thực vật 23 1.3.2 Thành phần đồng vị phóng xạ chứa thực vật 24 1.3.3 Hoạt độ phóng xạ riêng mẫu thực vật ... độ xác đường cong hiệu suất ghi 54 3.4 Xác định hoạt độ phóng xạ riêng mẫu thực vật 56 3.4.1 Quy trình phân tích 56 3.3.2 Kết phân tích hoạt độ phóng xạ riêng số mẫu thực vật ... 29 2.1.3 Xác định hoạt độ đồng vị theo phương pháp phổ gamma 31 2.2 Phổ gamma đồng vị phóng xạ tự nhiên 35 2.2.1 Đo hoạt độ đồng vị 7Be 36 2.2.2 Đo hoạt độ đồng vị 40K...
 • 5
 • 1,168
 • 4

Xác định hoạt độ phóng xạ riêng của các nguyên tố phóng xạ trong mẫu thực vật bằng phương pháp phổ gamma

Xác định hoạt độ phóng xạ riêng của các nguyên tố phóng xạ trong mẫu thực vật bằng phương pháp phổ gamma
... điểm hoạt độ phóng xạ riêng mẫu thực vật 23 1.3.1 Nguồn gốc phóng xạ chứa thực vật 23 1.3.2 Thành phần đồng vị phóng xạ chứa thực vật 24 1.3.3 Hoạt độ phóng xạ riêng mẫu thực vật ... Bảng 3.11 Hoạt độ phóng xạ mẫu chè Hòa Bình 60 Bảng 3.12 Hoạt độ phóng xạ mẫu chè Mộc Châu 61 Bảng 3.13 Hoạt độ phóng xạ mẫu lạc tươi 61 Bảng 3.14 Kết xác định hoạt độ phóng xạ riêng ngun tố 62 Luận ... đặc trưng mẫu TVTh-TN Bảng 3.7 Hoạt độ phóng xạ đồng vị phóng xạ 55 Bảng 3.8 Hoạt độ phóng xạ mẫu thơng Việt Trì 59 Bảng 3.9 Hoạt độ phóng xạ mẫu thơng 59 Bảng 3.10 Hoạt độ phóng xạ mẫu chè Thái...
 • 69
 • 446
 • 1

Toàn văn nghiên cứu xác định hàm lượng phóng xạ một số nguyên tố nặng trong mẫu môi trường bằng phương pháp phổ alpha

Toàn văn nghiên cứu xác định hàm lượng phóng xạ một số nguyên tố nặng trong mẫu môi trường bằng phương pháp phổ alpha
... li th 2.4 CC CHT NH DU C S DNG TRONG PHN TCH MU BNG H PH K ALPHA Trong cỏc phộp phõn tớch alpha, vic chn cht ỏnh du (tracer) ph thuc vo mt s yu t nh: nng lng ht alpha, chu k bỏn hu, tinh khit, ... v nng sut hóm tng i ca ht alpha vt cht Bng 1.1 Mt vi s liu v mi quan h gia nng lng v quóng chy ht alpha khụng khớ Ht nhõn phúng x Nng lng ht alpha (MeV) Quóng chy ht alpha khụng khớ (mm) Thorium ... 36 Quóng chy ca ht alpha khụng khớ (hay vt liu) ph thuc vo nng lng ht alpha, vớ d ht alpha phỏt t ngun phúng x 232 Th cú nng lng 4,01 MeV cú quóng chy khụng khớ l 25 mm, ht alpha phỏt t ngun 235U...
 • 133
 • 317
 • 3

Xác định hợp chất polybiphenyl clorua (PCB) trong mẫu môi trường bằng phương pháp sắc ký khí ghép nối khối phổ (GCMS)

Xác định hợp chất polybiphenyl clorua (PCB) trong mẫu môi trường bằng phương pháp sắc ký khí ghép nối khối phổ (GCMS)
... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - NGÔ THỊ NGỌC THÚY XÁC ĐỊNH HỢP CHẤT POLYBIPHENYL CLORUA (PCB) TRONG MẪU MÔI TRƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ GHÉP NỐI KHỐI PHỔ (GC/MS) ... Cục bảo vệ môi trường Mỹ GC-ECD: Sắc khí detector bắt điện tử GC-MS Sắc khí ghép nối khối phổ HPLC: Sắc lỏng hiệu cao HRGC-HRMS: Sắc khí phân giải cao ghép nối với khối phổ phân giải ... [36]đã đề xuất phương pháp hiệu để xác định polyclo biphenyl (PCBs) th bằng phương pháp sắc khí ghép nốidetector bắt điện tử Phương pháp GC-ECD xác địnhkhoảng tuyến tính để xác định hợp chất PCBs,...
 • 91
 • 392
 • 2

Xác định hợp chất polybiphenyl clorua (PCB) trong mẫu môi trường bằng phương pháp sắc ký khí ghép nối khối phổ (GC MS)

Xác định hợp chất polybiphenyl clorua (PCB) trong mẫu môi trường bằng phương pháp sắc ký khí ghép nối khối phổ (GC MS)
... TƢ̣ NHIÊN - NGÔ THỊ NGỌC THÚY XÁC ĐỊNH HỢP CHẤT POLYBIPHENYL CLORUA (PCB) TRONG MẪU MÔI TRƢỜNG BẰNG PHƢƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ GHÉP NỐI KHỐI PHỔ (GC/ MS) Chuyên ngành: Hóa phân tích Mã số: ... Cục bảo vệ môi trƣờng Mỹ GC-ECD: Sắc khí detector bắt điện tử GC-MS Sắc khí ghép nối khối phổ HPLC: Sắc lỏng hiệu cao HRGC-HRMS: Sắc khí phân giải cao ghép nối với khối phổ phân ... thông hợp chất hữu khó phân hủy và PCBs” 10 TCVN 8061 : 2009 (ISO 10382 : 2002)- Chất lƣợng đất – Xác định hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu và polyclorin biphenyl - Phƣơng pháp sắc khí với...
 • 17
 • 80
 • 0

Nghiên cứu một số điều kiện để xác định lượng vết selen bằng phương pháp von ampe hòa tan catot xung vi phân khóa luận tốt nghiệp đại học

Nghiên cứu một số điều kiện để xác định lượng vết selen bằng phương pháp von  ampe hòa tan catot xung vi phân khóa luận tốt nghiệp đại học
... pháp Von - Ampe hoà tan catot xung vi phân nhằm hoàn thiện quy trình phân tích định lượng selen phương pháp cực phổ Để giải vấn đề đề tài, đưa nhiệm vụ: - Khảo sát số điều kiện để xác định selen ... nơtron….Thì phương pháp Von Ampe hoà tan với độ nhạy, độ chọn lọc độ xác cao sử dụng rộng rải phân tích lượng vết kim loại nặng Chúng chọn đề tài Nghiên cứu số điều kiện để xác định lượng vết selen phương ... vết hàm lượng dạng selen cách nhanh nhất, nhạy xác Có nhiều phương pháp sử dụng để xác định lượng vết selen, số phương pháp phân tích phương pháp sắc kí, huỳnh quang Rơghen, động học xác tác,...
 • 41
 • 1,746
 • 1

Nghiên cứu phương pháp xác định hàm lượng vết asen (III) bằng phương pháp von ampe hòa tan catot sóng vuông khóa luận tốt nghiệp đại học

Nghiên cứu phương pháp xác định hàm lượng vết asen (III) bằng phương pháp von  ampe hòa tan catot sóng vuông khóa luận tốt nghiệp đại học
... “ Nghiên cứu phương pháp xác định hàm lượng vết As(III) phương pháp von- ampe hòa tan catot sóng vuông Nhằm tìm quy trình xác định As(III) có độ đúng, độ xác cao ứng dụng phân tích asen hàm lượng ... với asen II.2.2 Phương pháp nghiên cứu Chúng chọn phương pháp Von- Ampe hòa tan catot sóng vuông (SWP-CSV) để xác định hàm lượng asen dựa vào tính chất điện hóa As(III) nồng độ vết siêu vết Phương ... pháp Von- Ampe có độ nhạy cao, xác định chất phân tích nồng độ 10-9M 33 I.3.1 Những nguyên lý phương pháp Von- Ampe hòa tan I.3.1.1 Các loại điện cực sử dụng Trong phương pháp Von- ampe hòa tan người...
 • 71
 • 874
 • 4

Luận văn nghiên cứu xác định hàm lượng vết kim loại nặng zn, cu, pb, cd trong một số loại nấm linh chi bằng phương pháp von ampe hòa tan anot xung vi phân khóa luận tốt nghiệp đại học

Luận văn nghiên cứu xác định hàm lượng vết kim loại nặng zn, cu, pb, cd trong một số loại nấm linh chi bằng phương pháp von  ampe hòa tan anot xung vi phân khóa luận tốt nghiệp đại học
... số loại nấm linh chi phương pháp Vôn – Ampe hòa tan anot xung vi phân Với đề tài đề nhiệm vụ: - Các phương pháp xác định hàm lượng số kim loại nặng Zn, Cd, Pb, Cu số loại nấm - Bước đầu xác định ... đầu xác định hàm lượng số kim loại nặng Zn, Cd, Pb, Cu số loại nấm phương pháp Vôn – Ampe hòa tan Chúng hi vọng khóa luận góp phần bổ sung thêm phương pháp xác định lượng vết kim loại số đối tượng ... phép xác định đồng thời nhiều nguyên tố sử dụng rộng rãi phân tích lượng vết kim loại nặng Từ sở khoa học chọn đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu xác định hàm lượng vết kim loại nặng Zn, Cu, Pb, Cd số...
 • 60
 • 773
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu phương pháp xác định hàm lượng vết asen iii bằng phương pháp von ampe hòa tan catot sóng vuông khóa luận tốt nghiệp đại họckhóa luận tốt nghiệp đại họcđề tài khóa luận tốt nghiệp đại học ngoại thươngkhóa luận tốt nghiệp đại học kinh tếkhóa luận tốt nghiệp đại học là gìđề cương khóa luận tốt nghiệp đại học nông lâmđề cương khóa luận tốt nghiệp đại học thương mạiđề cương khóa luận tốt nghiệp đại họckhóa luận tốt nghiệp đại học ngoại thươngmẫu đề cương khóa luận tốt nghiệp đại họcmẫu bìa khóa luận tốt nghiệp đại học ngoại thươngbìa khóa luận tốt nghiệp đại học ngoại thươngmẫu bìa khóa luận tốt nghiệp đại họcmẫu bìa khóa luận tốt nghiệp đại học thương mạikhóa luận tốt nghiệp đại học luậtPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học