kinh tế chính trị

Đề thi kinh tế chính trị

Đề thi kinh tế chính trị
... yếu khách quan cần thi t phải phát triển kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trường Việt nam thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Thế kinh tế thị trường định hướng XHCN? Trình bày đặc điểm kinh tế thị trường ... Việt nam có thành phần kinh tế nào? Phân tích mối quan hệ thành phần kinh tế theo anh (chị) cần làm để kinh tế nhiều thành phần phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa? Kinh tế nhà nước gì? ... thành phần kinh tế? Nghiên cứu vấn đề có ý nghĩa hoạt động thực tiễn? 12 Phân tích mối quan hệ thành phần kinh tế Theo anh (chị) làm để xử lý tốt mối quan hệ nhằm phát triển kinh tế? 13 Thế kinh tế...
 • 5
 • 238
 • 2

Những nét cơ bản về tình hình kinh tế, chính trị dưới thời cổ Babilon

Những nét cơ bản về tình hình kinh tế, chính trị dưới thời cổ Babilon
... tình hình kinh t , tr , xã h i giai o n vua Hammurabi THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN PH N TÌNH HÌNH, KINH T , CHÍNTR XÃ H I,QUA B LU T HAMURABI - TÌNH HÌNH KINH T : n th i Babilon, n n kinh t Lư ... Cũng kinh t tr , qua b lu t Hammurabi THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN có th khái qt c tình hình xã h i c a Babilon dư i th i tr c a vua Hammurabi Dư i tri u i c a minh ,vua Hammurabi ã xây d ng Babilon ... minh nhân lo i m c son chói l i c a n n văn minh Lư ng Hà c i: BABILON Bên c nh nh ng i u lu t ti n b thúc Babilon i y xã h i ,kinh t chíh tr c a n n inh thi có nh ng i u lu t thi u tính nhân...
 • 10
 • 322
 • 0

Tài liệu Đề cương kinh tế chính trị doc

Tài liệu Đề cương kinh tế chính trị doc
... phần giá trị thặng dư còn lại sau đã khấu trừ phần lợi nhuận bình quân mà nhà TB kinh doanh nông nghiệp phải trả cho địa chủ _Vì vậy TB kinh doanh nông nghiệp muốn kinh doanh ... tăng NSLĐ XH cũng làm giảm GT SLĐ b) Giá trị sd của HH SLĐ: +Giá trị sd: Là công cụ để tjhỏa mãn nhu cầu nào đó của người +Giá trị sd của HH SLĐ: thỏa mãn nhu cầu người ... hữu ruộng đất được thực hiện về mặt kinh tế _Là kết quả của sự bóc lột đối với người lđ +Khác nhau: Địa tô pk Về Gồm toàn bộ giá trị thặng dư nông lượng nghiệp tạo...
 • 8
 • 198
 • 0

trắc nghiệm kinh tế chính trị

trắc nghiệm kinh tế chính trị
... theo kinh tế học • 15 Quy luật Kinh tế hiểu nào? • a Những mối liên hệ chất, bền vững, lặp lặp lại tượng trình kinh tế b Quá trình sản xuất lặp lặp lại đổi không ngừng c Những tượng trình Kinh ... 15.0% 11.0% 17.9% • 19 Trong cấu kinh tế, phận cấu quan trọng • a Cơ cấu lao động b Cơ cấu vùng kinh tế 29.1% 12.3% c Cơ cấu nghành kinh tế d Cơ cấu thành phần kinh tế 36.0% 22.6% • • 20 Cấu thành ... chủ thể Kinh tế thị trường d Xây dựng sở lý thuyết cho việc đề chiến lược sách Kinh tế phủ Doanh nghiệp 55.8% 16.1% 11.8% 16.3% • 50 Quy luật Kinh tế hiểu nào? • a Những tượng trình Kinh tế lặp...
 • 15
 • 374
 • 0

chuyên đề ông thi môn kinh tế chính trị học phần kinh tế chính trị tư bản chủ nghĩa

chuyên đề ông thi môn kinh tế chính trị học phần kinh tế chính trị tư bản chủ nghĩa
... khác, địa tô chủ nghĩa phận lợi nhuận siêu ngạch lợi nhuận bình quân nhà đầu nông nghiệp công nhân nông nghiệp tạo mà nhà kinh doanh nông nghiệp phải nộp cho địa chủ với cách chủ ... cấu tạo hữu nông nghiệp thấp công nghiệp, chênh lệch giá trị nông sản với giá sản xuất chung nông phẩm Nông nghiệp thường lạc hậu so với công nghiệp kinh tế lẫn kỹ thuật, c/v nông nghiệp ... với công nghiệp Như vậy, trình độ bóc lột ngang ngang sinh nông nghiệp nhiều giá trị thặng dư công nghiệp 31 Ví dụ: Có hai nhà nông nghiệp công nghiệp có số 100, cấu tạo hữu C/V công...
 • 51
 • 348
 • 0

chuyên đề ôn thi kinh tế chính trị phần thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

chuyên đề ôn thi kinh tế chính trị phần thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
... thành phần kinh tế tư nhân Đồng thời, xã hội cũ để lại nhiều thành phần kinh tế kinh tế tư nhân nhiều hình thức tổ chức sản xuất – kinh doanh khác nhau, kinh tế cá thể nông dân, thợ thủ công người ... phần kinh tế tư nhân.) Hơn nữa, theo Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội thông qua Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng, Kinh tế tư nhân động lực kinh tế kinh tế ... vai trò chủ đạo Kinh tế nhà nước kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân Như vậy, thành phần kinh tế tư nhân khuyến khích thành phần kinh tế nhà nước thành phần kinh tế chiếm...
 • 15
 • 452
 • 2

HỌC THUYẾT KINH TẾ CHÍNH TRỊ TƯ SẢN CỔ ĐIỂN

HỌC THUYẾT KINH TẾ CHÍNH TRỊ TƯ SẢN CỔ ĐIỂN
... gồm địa tô lợi nhuận đầu vào ruộng đất Trên sở phát triển lý thuyết lợi so sánh tuyệt đối A Smith, D Ricardo xây dựng lý thuyết lợi so sánh ng đối, cụ thể: Quan hệ kinh tế quốc tế quan ... sắc kinh tế trị sản cổ điển, người kế tục xuất sắc A Smith Ông vạch mâu thuẫn học thuyết A Smith vượt quan giới hạn mà A Smith phải dừng lại Ông phân tích sâu quy luật kinh tế chủ nghĩa ... gia, nước có lợi ng đối, tức lợi có sở so sánh với nước khác Các lợi ng đối xem xét ánh sáng lý luận giá trị lao động, có nghĩa thông qua trao đổi quốc tế xác định mối ng quan mức chi...
 • 3
 • 328
 • 0

85 câu hỏi ôn tập môn kinh tế chính trị

85 câu hỏi ôn tập môn kinh tế chính trị
... với kinh tế cá thể 37 Kinh tế nhà nước kinh tế tập thể nước ta có vai trò gì? Nền tảng chế độ 38 Bộ phận không thuộc kinh tế nhà nước? Các sở kinh tế nhà nước định cho phép thành lập 39 Sự tồn kinh ... phẩm 16 Nền kinh tế thị trường có tác dụng hoạt động chủ thể kinh tế? Buộc họ phải cạnh tranh 17 Nền kinh tế nhiều thành phần có tác dụng phát triển kinh tế thị trường? tạo sở kinh tế 18 Kinh tế ... nước 27 Trong cấu kinh tế, phận cấu quan trọng nhất? Cơ cấu nghành kinh tế 28 Một cấu kinh tế quốc dân chuyển dịch theo hướng tiến nghĩa là? Tỷ trọng công nghiệp dịch vụ tăng lên, nông nghiệp giảm...
 • 8
 • 214
 • 0

689 câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế chính trị Maclenin

689 câu hỏi trắc nghiệm môn kinh tế chính trị Maclenin
... phát triển kinh tế a Phát triển kinh tế tăng trưởng kinh tế bền vững b Phát triển kinh tế tăng trưởng kinh tế, hoàn thiện cấu kinh tế thể chế kinh tế c Phát triển kinh tế tăng trưởng kinh tế nâng ... tầng 12 d Cả a, b c Câu 68 Chọn ý tăng trưởng kinh tế phát triển kinh tế a Muốn phát triển kinh tế cần phải tăng trưởng kinh tế b Có thể có tăng trưởng kinh tế phát triển kinh tế c Những nhân ... luật kinh tế sách kinh tế: a Quy luật kinh tế sở sách kinh tế b Chính sách kinh tế hoạt động chủ quan nhà nước sở nhận thức vận dụng quy luật khách quan c Quy luật kinh tế sách kinh tế phụ thuộc...
 • 123
 • 466
 • 2

Đề cương kinh tế chính trị

Đề cương kinh tế chính trị
... xuất người có điều kiện sản xuất ko có lợi, làm ăn kém, gặp rủi ro kinh doanh trở thành nghèo khó è Tác động quy luật giá trị kinh tế hàng hóa có ý nghĩa lý luận thực tiễn to lớn: Một mặt chi ... + Quá trình tích lũy làm cho quyền sở hữu kinh tế hàng hóa thành quyền chiếm đoạt tư chủ nghĩa - Động thúc đẩy tích lũy tái sản xuất mở rộng quy luật kinh tế tuyệt đối chủ nghĩa tư (quy luật giá ... điều tiết kinh tế ko làm chấm dứt trình cạnh tranh xã hội tư Câu VII: Địa tô… 1) Khái niệm: - Địa tô tư chủ nghĩa phần giá trị thặng dư lại sau khấu trừ phần lợi nhuận bình quân mà nhà tư kinh doanh...
 • 20
 • 177
 • 0

TIỂU LUẬN KINH TẾ CHÍNH TRỊ“Bản sắc dân tộc trong nền kinh tế mở”

TIỂU LUẬN KINH TẾ CHÍNH TRỊ“Bản sắc dân tộc trong nền kinh tế mở”
... niệm sắc văn hoá dân tộc 04 thời kỳ kinh tế mở I / Bản sắc văn hoá dân tộc ? 04 II / Bản sắc văn hóa dân tộc thời kỳ kinh tế mở 05 Chương II: Tại phải đưa vấn đề giữ gìn sắc 08 văn hoá dân tộc ... tính liên tục văn hoá II / Bản sắc văn hóa dân tộc thời kỳ kinh tế mở Chủ trương Đảng vấn đề giữ gìn sắc văn hoá dân tộc kinh tế mở Nói dân tộc sắc văn hoá dân tộc tách khỏi quan hệ với giới ... dân tộc kinh tế mở” điều tất yếu cần thiết giai đoạn B / GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Chương I Quan niệm sắc văn hoá dân tộc thời kỳ kinh tế mở I / Bản sắc văn hoá dân tộc ? Khái niệm : Bản sắc dân tộc...
 • 43
 • 259
 • 0

Quan hệ mỹ thái lan về chính trị, an ninh và kinh tế từ năm 1991 đến năm 2012

Quan hệ mỹ  thái lan về chính trị, an ninh và kinh tế từ năm 1991 đến năm 2012
... Mỹ - Thái Lan Chương 2: Những nhân tố tác động đến quan hệ Mỹ - Thái Lan giai đoạn 1991 - 2012 Chương 3: Tiến trình vận động quan hệ Mỹ - Thái Lan lĩnh vực trị, an ninh kinh tế (1991 2012) Chương ... mối quan hệ Mỹ – Thái Lan mối quan hệ song phương quan trọng Thái Lan có thêm mối quan hệ khác với cộng đồng ASEAN, với Trung Quốc Đó điều khác hẳn so với thái độ vị Thái Lan trước Mỹ Thái Lan ... Thái Lan sách đối ngoại Mỹ, Thái Lan - Nhóm thứ hai: nghiên cứu trực tiếp quan hệ Mỹ - Thái Lan lịch sử 1.1 Những công trình liên quan đến quan hệ Mỹ - Thái Lan 1.1.1 Tình hình nghiên cứu quan...
 • 27
 • 63
 • 0

Chuyển đổi mô hình kinh tế chỉ huy mang nặng tính bảo thủ trì trệ sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần và vận hành thành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN

Chuyển đổi mô hình kinh tế chỉ huy mang nặng tính bảo thủ trì trệ sang nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần và vận hành thành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng XHCN
... kinh tế nhà nớc kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa Tính tất yếu vai trò chủ đạo thành phần kinh tế nhà nớc Trong kinh tế thị trờng luôn tồn đồng thời nhiều thành phần kinh tế kinh tế ... chỗ: chi phối thành phần kinh tế khác, làm biến đổi thành phần kinh tế khác theo đặc tính (dẫn dắt thành phần kinh tế khác phát triển theo định hớng XHCN) tạo sở hạ tầng cho kinh tế hàng hoá, chiếm ... bắt đầu thực đổi kinh tế, t tởng xây dựng kinh tế nhiều thành phần đợc đa Trong trình hình thành kinh tế nhiều thành phần công tác quản kinh tế quốc doanh tiệp tục đợc cải tiến theo hớng phi...
 • 39
 • 543
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: kinh tế chính trị haychương 5 học thuyết kinh tế chính trị học tiểu tư sảntình hình kinh tế chính trị thế giớii tiếp cận kinh tế chính trị xuất hiện sản xuất hàng hoámôi trường kinh tế chính trị văn hóa xã hộitế chính trị cổ điển anhtế chính trị m lnvì sao phải kết hợp đổi mới kinh tế và chính trịkinh tế quyết định chính trịchính trị là phản ánh sự tập trung kinh tếtạp chí kinh tế và chính trị thế giớitạp chí những vấn đề kinh tế và chính trịtạp chí những vấn đề kinh tế và chính trị thế giớitư tưởng chính trịkinh tế chỉ huyĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông góc