ðỀ KIỂM TRA học kì i năm học 2014 2015

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Tiếng Anh - MÃ ĐỀ: 246 pdf

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Tiếng Anh - MÃ ĐỀ: 246 pdf
... CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – LẦN NĂM HỌC 201 0-2 011 Môn: Tiếng Anh - Hệ năm Lớp: 12 Th i gian: 45 phút (không kể th i gian phát đề) (Đề gồm có 03 trang) MÃ ĐỀ: 257 ĐỀ Choose the best answer to compete ... material life C patient’s physical and mental health D patient’s mental health - End of test - đề 25 7- Trang / ĐÁP ÁN VÀ BIỂU CHẤM KIỂM TRA TIẾT- LẦN – NĂM HỌC 201 0-2 011 ... patient’s material life D patient’s physical and mental health - End of test - đề 24 6- Trang 3/ UBND TỈNH KON TUM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA TIẾT...
 • 7
 • 267
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Tiếng Anh pps

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Tiếng Anh pps
... friendship, knowledge, and relaxation Sometimes, they can bring financial profit Hobbies also bring interesting activities for people who have retired People, rich or poor, old or young, sick ... friendship, knowledge, and relaxation Sometimes, they can bring financial profit Hobbies also bring interesting activities for people who have retired People, rich or poor, old or young, sick ... CHÍNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA TIẾT – LẦN NĂM HỌC 2010-2011 Môn: Tiếng Anh - Hệ năm Lớp: 12 Th i gian: 45 phút (không kể th i gian phát đề) (Đề gồm có 03 trang) MÃ ĐỀ: 257 ĐỀ Choose the best answer to compete...
 • 7
 • 341
 • 1

Đề kiểm tra giữa I năm học 2010 - 2011

Đề kiểm tra giữa kì I năm học 2010 - 2011
... lớp -: - đề kiểm tra Giữa học I ( Năm học: 2009 - 2010) ************@*********** Câu (1,5 i m) a, Học sinh nêu kết cho: b, Học sinh nêu kết cho: ý a, ý b, D A 0,75 i m 0,75 i m ý a, ... cho: 0,25 i m 0,25 i m Câu (2 i m) - Học trả l i làm kết số dầu bán cho: - Học sinh ghi đợc đáp số cho: - Ghi sai thiếu tên đơn vị trừ: 1,5 i m 0,5 i m 0,5 i m Câu (1 i m) - i n số vào ... i m 0,75 i m Câu (1,5 i m) a, Học sinh nêu kết cho: b, Học sinh nêu kết cho: Câu (2 i m) - Học sinh làm ý cho: i m * ý a, A * ý b, C Câu (2 i m) - Học sinh đặt phép tính cho: - Học sinh...
 • 3
 • 122
 • 0

De kiem tra giua ki I mon Tieng Viet nam hoc 2013 - 2014

De kiem tra giua ki I mon Tieng Viet nam hoc 2013 - 2014
... i m 4/ Làm văn (5 i m) - Viết viết thư theo trình tự Độ d i viết khoảng 10 câu - Viết câu ngữ pháp, dùng từ đúng, không mắc l i tả - Chữ viết rõ ràng, trình ĐỀ KI M TRA GIỮA HỌC KỲ I kh i ... Hóa b, Th i Lan, Ma-lay- xi- a 3/ Chính tả (5 i m) B i viết không mắc l i tả, chữ viết rõ ràng, trình bày đoạn văn : i m M i l i tả viết (sai – lẫn phụ âm đầu vần, ; không viết hoa qui định), ... Viết l i tên ngư i, tên địa lý cho quy tắc: th i lan, malayxia II Chính tả (5 i m) : Viết b i: N i dằn vặt An- đrây- ca sách TV Tập Đoạn viết: " Từ đầu mua thuốc mang " III...
 • 7
 • 218
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH CUỐI NĂM MÔN TOÁN LỚP 5 Năm học 2010 - 2011

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM MÔN TOÁN LỚP 5 Năm học 2010 - 2011
... phép tính § - § 35 : A § B § D § 14 C § 34 15 - HÕt - UBND HUYỆN KRÔNG BUK PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO - ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM MÔN: TOÁN LỚP Năm học 2010 - 2011 (Thời ... - UBND HUYỆN KRÔNG BUK PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO - ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM MÔN: TOÁN LỚP Năm học 2010 - 2011 (Thời gian làm 60 phút) §Ò sè: 712 C©u 1: Tìm x biết 24 95 + x = ... 17,91dm C 18,91dm D 17,912dm - HÕt - UBND HUYỆN KRÔNG BUK PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO - ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM MÔN: TOÁN LỚP Năm học 2010 - 2011 (Thời gian làm 60 phút) §Ò...
 • 16
 • 1,173
 • 4

Đề kiểm tra giữa kỳ I- Năm học 2010-2011

Đề kiểm tra giữa kỳ I- Năm học 2010-2011
... KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐINH BỘ LĨNH NĂM HỌC 2010- 2011 Môn : Toán ĐÁP ÁN: Bài 1: Khoanh kết 0,25 đ Bài 2:...
 • 2
 • 377
 • 2

DE KIEM TRA GIUA KI 2 NĂM HOC:2009-2010

DE KIEM TRA GIUA KI 2 NĂM HOC:2009-2010
... ĐÁP ÁN TOÁN GIỮA KỲ II Bài 1 (2 điểm) - Mỗi phép tính ( 0 ,25 đ) Bài 2( 1điểm) - Khoanh vào kết câu( 0,5 điểm) Bài 3( 2 iểm) - Mỗi phép tính 0,5đ Bài 4(1 điểm) Tìm x phép ... lời giải 0, 5đ, viết phép tính tính 0,75đ viết đáp số 0 ,25 đ Bài 6: ( 1,5đ) Nêu câu lời giải 0, 5đ, viết phép tính tính 0,75đ viết đáp số 0 ,25 đ Bài 7(1đ) Mỗi phép tính điền 0,5đ ...
 • 3
 • 254
 • 0

Đề kiểm tra tin II năm học 2009-2010

Đề kiểm tra tin kì II năm học 2009-2010
... ĐÁP ÁN + BIỂU ĐIỂM MÔN TIN HỌC I Trắc nghiệm: ( điểm) Mỗi câu 0, đ Câu Đáp án c a c b b b II Tư luận: ( điểm) Bài 1: ( 1.5 điểm ) Giống nhau: Cả hai phím ... phải (0.5đ) - Đoạn: gồm nhiều câu liên tiếp có liên quan với hoàn chỉnh ngữ nghĩa (0.5đ) - Trang: phần văn trang in (0.25đ) ...
 • 3
 • 222
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: TIẾNG ANH - Mã đề thi 483 potx

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: TIẾNG ANH - Mã đề thi 483 potx
... are sometimes taught the alphabet and basic math This level of education is only popular in major cities Children normally start their primary education at the age of six Education at this level ... popularize and standardize middle education fully within the next few years Secondary education, which consists of grades 10, 11 and 12, is standardized in all major urban regions, but is not in ... During my dinner the phone rang -> while I ………………………………………………………………………………………… Question VI Read the following passage, then answer the questions below it Vietnam's education system can be divided...
 • 2
 • 239
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: TIẾNG ANH - Mã đề thi 129 docx

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: TIẾNG ANH - Mã đề thi 129 docx
... following passage, then answer the questions below it Vietnam's education system can be divided into categories: pre-primary, primary, intermediate, secondary, and higher education Public kindergartens ... their primary education at the age of six Education at this level lasts years and it is compulsory for all children This compulsory education may be one of the reasons why, despite remaining ... household B close-knit C home D project Question V: Finish the second sentence so that it has a similar meaning to the first one Beginning with the given words or phrases Câu 29 They have translated...
 • 3
 • 196
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: TIẾNG ANH - Mã đề thi 215 doc

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: TIẾNG ANH - Mã đề thi 215 doc
... the questions below it Vietnam's education system can be divided into categories: pre-primary, primary, intermediate, secondary, and higher education Public kindergartens usually admit children ... arrived Question V: Finish the second sentence so that it has a similar meaning to the first one Beginning with the given words or phrases Câu 29 They have translated Nguyen Du's novel "Kieu" into several ... remote provinces, which expect to popularize and standardize middle education fully within the next few years Secondary education, which consists of grades 10, 11 and 12, is standardized in all major...
 • 2
 • 277
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: TIẾNG ANH - Mã đề thi 316 ppsx

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: TIẾNG ANH - Mã đề thi 316 ppsx
... the questions below it Vietnam's education system can be divided into icategories: pre-primary, primary, intermediate, secondary, and higher education Public kindergartens usually admit children ... sitting down and reading the newspaper until dinner is ready This is exactly what Jane feels like doing but someone has to prepare dinner and Bill expects it to be Jane Jane is becoming very ... remote provinces, which expect to popularize and standardize middle education fully within the next few years Secondary education, which consists of grades 10, 11 and 12, is standardized in all major...
 • 3
 • 210
 • 0

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I - NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: TIẾNG ANH - Mã đề thi 316 pot

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I - NĂM HỌC 2010 - 2011 MÔN: TIẾNG ANH - Mã đề thi 316 pot
... best fits the blank in the following passage I am thirty years old I (23) _born in a small town in the west of England I (24) _ there all my life, but I usually (25) my holiday in London ... of hearing problems, Edison had difficulty following the lessons But with only three months of formal education he became one of the greatest inventors and industrial leaders in history Edison’s ... invention was the electric light bulb He also invented the phonograph, and made improvements to the telegraph, telephone and motion picture technology Edison had a special life He married twice...
 • 2
 • 233
 • 0

Xem thêm