Khai thac dau bang gaslift

Thiết kế khai thác dầu bằng gaslift cho giếng 817 – MSP8

Thiết kế khai thác dầu bằng gaslift cho giếng 817 – MSP8
... khai thác A K56 Thiết kế khai thác dầu gaslift cho giếng 817 MSP8 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐỂ THIẾT KẾ KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT 3.1 Nguyên lý hoạt động phương pháp khai thác dầu ... pháp khai thác học áp dụng phương pháp khai thác dầu gaslift Sinh viên: Trần Văn Tiến 19 Khoan khai thác A K56 Thiết kế khai thác dầu gaslift cho giếng 817 MSP8 CHƯƠNG CÁC PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC ... pháp khai thác dầu gaslift cho mỏ Bạch Hổ 26 CHƯƠNG 30 Sinh viên: Trần Văn Tiến Khoan khai thác A K56 Thiết kế khai thác dầu gaslift cho giếng 817 MSP8 CƠ SỞ LÝ THUYẾT ĐỂ THIẾT...
 • 114
 • 291
 • 0

Đồ án khai thác dầu bằng phương pháp Gaslift

Đồ án khai thác dầu bằng phương pháp Gaslift
... Thiết kế khai thác dầu phương pháp gaslift CHƯƠNG I: CÁC PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC CƠ HỌC PHỔ BIẾN VÀ PHƯƠNG PHÁP GASLIFT CHO GIẾNG THIẾT KẾ 1.1 Các phương pháp khai thác học phổ biến Trong ... CƠ SỞ KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT Đồ án môn học Nguyễn Đức TRọng Thiết kế khai thác dầu phương pháp gaslift 2.1 Giới thiệu chung: 2.1.1 Nguyên lý hoạt động của phương pháp gaslift: ... van gaslift theo camco Đồ án môn học 33 Nguyễn Đức TRọng Thiết kế khai thác dầu phương pháp gaslift Đồ án môn học 34 Nguyễn Đức TRọng Thiết kế khai thác dầu phương pháp gaslift Hình 3.2- Đường...
 • 53
 • 5,296
 • 44

Khai thác dầu bằng phương pháp gaslift

Khai thác dầu bằng phương pháp gaslift
... 2.Khoan khai thác 3 .Khai thác dầu- khí 4.Thu gom vận chuyển 1.Sơ lược phương pháp khai thác dầu- khí Các giai đoạn khai thác 1 .Khai thác tự phun.( khai thác sơ cấp ) 2 .Khai thác học ( khai thác thứ ... 1.Sơ lược phương pháp khai thác dầu- khí 2 .Phương pháp khai thác Gaslift - Nguyên lý chung - Thiết bị phục vụ công tác gaslift - Phân loại - Ưu, nhược điểm 3.Kết luận Qui trình khai thác dầu- khí ... khai thác thứ cấp ) 3 .Khai thác tăng cường ( khai thác tam cấp ) 1.1 .Khai thác tự phun_ Quá trình đưa hỗn hợp dầu- khí(sản phẩm) lên mặt lượng tự nhiên vỉa thực - Chi phí khai thác nhỏ - Thiết bị...
 • 60
 • 501
 • 2

thiết kế khai thác dầu bằng phương pháp gaslift liên tục

thiết kế khai thác dầu bằng phương pháp gaslift liên tục
... Thiết kế khai thác dầu phương pháp gaslift liên tục CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT CƠ SỞ KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT 1.1 Tổng quan khai thác dầu phương pháp Gaslift : 1.1.1 Giới thiệu chung phương ... TOÁN THIẾT KẾ KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT 18 Sinh viên: Nguyễn Đình Thắng Lớp: TBDK 53 Đồ án: Thiết kế khai thác dầu phương pháp gaslift liên tục 2.1 Các thông số của giếng thiết kế ... Đồ án: Thiết kế khai thác dầu phương pháp gaslift liên tục Hiện giải pháp khai thác dầu bằng phương pháp Gaslift áp dụng rộng rãi đất liền biển, đặc biệt vùng xa dân cư khó lại Giải pháp thích...
 • 27
 • 255
 • 4

Luận văn Thiết kế khai thác dầu khí bằng phương pháp gaslift liên tục cho giếng N711 tại giàn MSP7 Mỏ Bạch Hổ

Luận văn Thiết kế khai thác dầu khí bằng phương pháp gaslift liên tục cho giếng N711 tại giàn MSP7 Mỏ Bạch Hổ
... Dầu Khí -K52 Thiết kế khai thác dầu phương pháp gaslift liên tục CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN THIẾT KẾ KHAI THÁC DẦU BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT CHO GIẾNG 803 Ở MỎ BẠCH HỔ 4.1 Các thông số giếng thiết kế ... Khoan- Khai Thác Dầu Khí -K52 Thiết kế khai thác dầu phương pháp gaslift liên tục Hình 1.2 Cột địa tầng mỏ Bạch Hổ Sinh viên: Hồ Tuấn Anh Khoan- Khai Thác Dầu Khí -K52 Thiết kế khai thác dầu phương ... gaslift - Phương pháp Gaslift phương pháp khai thác học Sinh viên: Hồ Tuấn Anh 19 Khoan- Khai Thác Dầu Khí -K52 Thiết kế khai thác dầu phương pháp gaslift liên tục - Phương pháp áp dụng giếng không...
 • 99
 • 945
 • 14

PHÂN TÍCH KHAI THÁC DẦU KHÍ BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT

PHÂN TÍCH KHAI THÁC DẦU KHÍ BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT
... giới khí -dầu- nước 3.5 Năng lượng vỉa 3.6 Trữ lượng dầu khí ban dầu CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC BẰNG GASLIFT 4.1 Tổng quan phương pháp khai thác dầu khí 4.2 Phương pháp khai ... nhiều phương pháp khác Theo phương pháp thể tích nguồn gốc (phương pháp địa hoá) tài nguyên dầu khí bể dao động khoảng từ 2,357 đến 3,535 tỉ quy dầu Dựa theo kết đánh giá tiềm dầu khí phương pháp ... kỳ khai thác chế tự nhiên  Áp suất giảm theo thời kỳ khai thác Gaslift  So sánh sản lượng thu khai thác chế tự nhiên với khai thác gaslift Mục tiêu Kết cuối thu từ đề tài đựoc khai thác Gaslift...
 • 91
 • 239
 • 1

BÁO CÁO PHÂN TÍCH KHAI THÁC DẦU KHÍ BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT

BÁO CÁO PHÂN TÍCH KHAI THÁC DẦU KHÍ BẰNG PHƯƠNG PHÁP GASLIFT
... Cơ chế khí hòa tan 21 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC BẰNG GASLIFT TẦNG MIOCENE HẠ MỎ BỜM MÃ Cài đặt Gaslift liên tục Cơ chế vận hành Gaslift định kỳ 22 Thời gian đưa Gaslift ... 23 HIỆU QUẢ KHAI THÁC TẦNG MIOCENE HẠ MỎ BỜM MÃ Kết mô dựa vào hệ số thu hồi trữ lượng 24 HIỆU QUẢ KHAI THÁC TẦNG MIOCENE HẠ MỎ BỜM MÃ Khai thác chế lượng tự nhiên Khai thác chế Gaslift 25 • ... CỨU • CHƯƠNG 2: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT CỦA MỎ • CHƯƠNG 3: QUÁ TRÌNH KHAI THÁC • CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP KHAI THÁC BẰNG GASLIFT CHƯƠNG ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT BỒN TRŨNG CỬU LONG Vị trí địa...
 • 27
 • 258
 • 0

Nâng cao hiệu quả khai thác dầu khí tầng Oligoxen hạ mỏ Bạch Hổ, bằng tăng cường xử lý nhũ tương axít vùng cận đáy giếng khai thác

Nâng cao hiệu quả khai thác dầu khí tầng Oligoxen hạ mỏ Bạch Hổ, bằng tăng cường xử lý nhũ tương axít vùng cận đáy giếng khai thác
... ỏ đ ịa - X nhit hc - Phng phỏp vt hc Trong ú phng phỏp x hoỏ hc thun tuý v x hoỏ hc kt hp vi c hc, nhit hc t cú hiu qu vi chi phớ thp yờu cu thit b k thuaajt khụng cao X vựng cn ... du khớ Vietsovpetro, tụi ó mnh dn nhn ti: Nõng cao hiu qu khai thỏc du khớ tng Oligoxen h m Bch H, bng tng cng x nh tng axớt vựng cn ỏy ging khai thỏc c s hng dn tn tỡnh ca PGS-PTS Hong Dung ... x cuaar va sn phm cú thaqỏm, rng khụng hg nht X nhit axit õy l quỏ trỡnh phi hp ca nhiu phng phỏp x kt hp vi Giai on u ca phng phỏp ny l x nhit hoỏ hc, giai on tiờp theo l x lý...
 • 100
 • 244
 • 0

Lý luận chung về bảo hiểm khống chế giếng trong khai thác dầu khí.doc.DOC

Lý luận chung về bảo hiểm khống chế giếng trong khai thác dầu khí.doc.DOC
... công ty bảo hiểm có loại hình bảo hiểm chi phí cho bảo hiểm khống chế giếng, bảo hiểm cho chi phí khoan lại/chi phí bổ sung, bảo hiểm chochi phí làm khử nhiễm.Cụ thể là: a Bảo hiểm khống chế giếng: ... nói chung chuyên ngành nói riêng III Thực tế triển khai nghiệp vụ bảo hiểm khống chế giếng hoạt động thăm dò khai thác dầu khí PVIC Bảo hiểm khống chế giếng nghiệp vụ quan trọng hoạt động bảo hiểm ... Ngời bảo hiểm bồi thờngcho Ngời đợc bảo hiểm chi phí thực tế và/ phí tổn mà Ngời đợc bảo hiểm phải chịu nhằm: - Khống chế trở lại cố gắng khống chế trở lại giếng giếng đợc bảo hiểm bị khả khống chế...
 • 69
 • 386
 • 2

Mở rộng hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí (lấy ví dụ thực tế tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí PVEP).DOC

Mở rộng hoạt động đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí (lấy ví dụ thực tế tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí PVEP).DOC
... Cơng ty mẹ - Tổng cơng ty Thăm Khai thác Dầu khí sở tổ chức lại hai cơng ty PVEP PIDC Tổng cơng ty Thăm Khai thác Dầu khí hoạt động theo mơ hình cơng ty mẹ - cơng ty con, Cơng ty mẹ Tổng ... đầu nước ngồi lĩnh vực dầu khí (lấy dụ thực tế Tổng Cơng ty Thăm Khai thác Dầu khí PVEP)” Mục đích đề tài sở phân tích tình hình thực tiễn ngồi Tổng Cơng ty, đề xuất giải pháp thực để ... khai hoạt động tìm kiếm thăm khai thác nước ngồi 64 3.5 Giải pháp đẩy mạnh đầu nước ngồi lĩnh vực dầu khí .65 3.5.1 Hồn thiện khung pháp lý cho hoạt động đầu thăm khai...
 • 71
 • 694
 • 8

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TỔNG CÔNG TY THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ.doc

GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TỔNG CÔNG TY THĂM DÒ VÀ KHAI THÁC DẦU KHÍ.doc
... Cụng ty m - Tng cụng ty Thm Dũ Khai thỏc Du Khớ trờn c s t chc li hai cụng ty PVEP v PIDC Tng cụng ty Thm Dũ Khai thỏc Du Khớ hot ng theo mụ hỡnh cụng ty m - cụng ty con, ú Cụng ty m - Tng cụng ty ... cụng tỏc thm dũ v khai thỏc du khớ, Tng Cụng ty Du khớ Vit Nam quyt nh i tờ Cụng ty PV- I thnh Cụng ty Giỏm sỏt cỏc hp ng chia sn phm ( PVSC ) v Cụng ty PV- II thnh cụng ty Thm Dũ Khai Thỏc Du Khớ(PVEP) ... mi tin hnh khai thỏc Chỳ ý v sn phm quỏ trỡnh thm dũ khai thỏc: Tng Cụng ty luụn phi tin hnh k cỏc hot ng trc i vo khai thỏc: phi tớnh toỏn d oỏn tr 12 lng, k thut khai thỏc, cụng ngh khai thỏc.nhm...
 • 41
 • 602
 • 6

Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí tại Tập đoàn dầu khí Việt Nam. Thực trạng và giải pháp.DOC

Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí tại Tập đoàn dầu khí Việt Nam. Thực trạng và giải pháp.DOC
... động đầu thăm khai thác dầu khí nước nước Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Bảng 2.7: Tổng số dự án đầu thăm khai thác dầu khí nước Bảng 2.8: Tổng vốn đầu thăm khai thác dầu khí nước ... án thăm khai thác dầu khí nước Tập đoàn Bảng 2.12: Khối lượng vốn đầu thực dự án thăm khai thác dầu khí nước nước lũy 2008 Bảng 2.13: Tốc độ tăng vốn đầu thăm khai thác dầu khí nước ... động thăm khai thác dầu khí nước 45 2.2.2 Tình hình tổng mức vốn đầu thăm khai thác dầu khí nước Tập đoàn giai đoạn 2005 - 2008 47 2.2.3 Tình hình thực đầu thăm khai thác...
 • 94
 • 597
 • 17

Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí tại Tập đoàn dầu khí Việt Nam. Thực trạng và giải pháp.doc

Đầu tư trực tiếp ra nước ngoài trong lĩnh vực thăm dò khai thác dầu khí tại Tập đoàn dầu khí Việt Nam. Thực trạng và giải pháp.doc
... án đầu thăm khai thác dầu khí nước Tập đoàn dầu khí Việt Nam Ở nước ngoài, kể từ bắt đầu triển khai dự án thăm khai thác dầu khí đến cuối năm 2006, Tập đoàn dầu khí Việt Nam tham gia vào ... triển khai dự án thăm khai thác dầu khí nước Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 2.2.5.1 Quy trình phê duyệt dự án đầu thăm khai thác dầu khí nước Quá trình hình thành dự án thăm khai thác dầu khí ... Kết khai thác dầu khí Với dự án khai thác dầu khí, dự án Lô PM 304 – Malysia dự án dầu khí có sản lượng khai thác từ nước Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Đây dự án đầu thăm khai thác nước Tập đoàn, ...
 • 72
 • 561
 • 3

Hoàn thiện công tác lập dự án Dầu khí tại Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí.doc

Hoàn thiện công tác lập dự án Dầu khí tại Tổng công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí.doc
... Khai thác Dầu khí ( PVEP ) 1.2.1 Đặc điểm dự án Thăm Khai thác Dầu khí lập Tổng công ty Thăm Khai thác Dầu khí ( PVEP ) 1.2.1.1 Khái niệm dự án Dầu Khí Dự án Dầu khí: dự án tìm kiếm thăm dò, ... thác Dầu khí sở tổ chức lại hai công ty PVEP PIDC Tổng Công ty Thăm Khai thác Dầu khí hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con, Công ty mẹ Tổng Công ty Thăm Khai thác Dầu khí Công ty ... phí dự án : Doanh thu: Sản phẩm chủ yếu dự án thăm khai thác dầu khí dầu khí Nên doanh thu hàng năm dự án thăm khai thác dầu khí chủ yếu dựa vào sản lượng dầu khí khai thác năm dự án giá dầu...
 • 99
 • 397
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: khai thác dầu bằng phương pháp gasliftthác dầu bằng gasliftkhai thác dầu bằng phương pháp trích lykhai thác dầu khí bằng phương pháp tự phunthác dầu bằng phương pháp gasliftkhai thác dầu khíkhai thác dầukhai thác dầukỹ thuật khai thác dầu khíbài giảng khai thác dầu khítài liệu khai thác dầu khíkhai thác cân bằnghiệu quả khai thác dầu khíkhai thác dầu khí trên biểnkhai thác dầu khí cấu trúc địa chấtĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây