ÔN TẬP ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG

Đề cương ôn tập đường lối cách mạng đảng

Đề cương ôn tập đường lối cách mạng đảng
... triệt để cách mạng cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đảng ta tiến hành cách mạng dân củ tư sản kiểu Đó điều kiện để thực cách mạng lừ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân chuyển lên cách mạng ... thứ XV để thông qua nghị đường lối miền nam Nghị đề đường lối cách mạng miền nam giai đoạn Nghị xác định mâu thuẫn XH miền nam cần tập tring giải mâu thuẫn bên giai cấp công nhân, nông dân nhân ... thống tổ chức Đảng, Đảng phải coi trọng công tác kết nạp đảng viên Đường lối Đảng nghị hội nghị TW 71936 thể đắn sáng tạo Đúng đắn chỗ vào thời điểm đường lối Đảng hoàn toàn phù hợp với tình hình...
 • 8
 • 825
 • 30

Ôn tập ĐƯờng Lối Cách mạng

Ôn tập ĐƯờng Lối Cách mạng
... nhân Hai là: Tìm chỗ hạn chế cách mạng dân chủ tư sản cách mạng không giải phóng công nông quần chúng lao động, nói cách khác cách mạng dân chủ tư sản cách mạng không triệt để Ngày 6-7-1911, Nguyễn ... cách mạng: cách mạng giải phóng dân tộc cách mạng xã hội chủ nghĩa Hai cách mạng có quan hệ mật thiết với • Ba là: Về lực lượng cách mạng, công nông gốc cách mệnh, học trò, nhà buôn nhỏ, điền ... cách mạng: cách mạng giải phóng dân tộc cách mạng xã hội chủ nghĩa Hai cách mạng có quan hệ mật thiết với • Ba là: Về lực lượng cách mạng, công nông gốc cách mệnh, học trò, nhà buôn nhỏ, điền...
 • 26
 • 434
 • 2

CÂU hỏi ôn tập ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG

CÂU hỏi ôn tập ĐƯỜNG lối CÁCH MẠNG
... 8/1945? Câu 19: Phân tích hoàn cảnh lịch sử nội dung đường lối “kháng chiến, kiến quốc” Đảng (1945 – 1946) Câu 20: Phân tích nội dung đường lối kháng chiến chống Pháp giai đoạn 1946 – 1954 Câu 21: ... thực dân Pháp can thiệp Mỹ (1945 – 1954)? Câu 22: Phân tích hoàn cảnh lịch sử, nội dung ý nghĩa đường lối cách mạng giai đoạn 1954 – 1964; 1965 – 1975 Câu 23: Phân tích hoàn cảnh đời, nội dung ... phát triển văn hóa, xã hội Câu 46: Phân tích hoàn cảnh đời nội dung đường lối đối ngoại Đảng thời kỳ từ 1975 đến 1986 Câu 47: Phân tích trình hình thành nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập kinh...
 • 3
 • 933
 • 11

CÂU hỏi ôn tập đường lối cách mạng ĐCSVN

CÂU hỏi ôn tập đường lối cách mạng ĐCSVN
... Người soạn: Tôn Văn Khánh – ĐH CNTT K3 - Tài liệu môn: Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam - Phương hướng chiến lược cách mạng Việt Nam là: tư sản dân quyền cáchmạng thổ địa cách mạng để tới ... lãnh đạo cách mạng: Giai cấp vô sản lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam Xác định mối quan hệ cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng thếgiới: cách mạng Việt Nam phận cấu thành cách mạng giới, ... Câu 9: Nội dung, quan điểm đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn ? Nội dung: Đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn, giải đồng vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn - Một là, CNH, HĐH nông...
 • 15
 • 453
 • 0

Ngân hàng câu hỏi ôn tập Đường lối cách mạng của ĐCSVN pdf

Ngân hàng câu hỏi ôn tập Đường lối cách mạng của ĐCSVN pdf
... dung đường lối cách mạng Đảng giai đoạn 1954- 1964? 45 Phân tích nguyên nhân thắng lợi, học kinh nghiệm Đảng giai đoạn cách mạng 1954- 1964? 46 Quá trình hình thành, nội dung đường lối cách mạng ... 50 Phân tích đường lối công nghiệp hoá thông qua Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (12- 1976) rút nhận xét? 51 So sánh đường lối công nghiệp hoá Đại hội IV (12- 1976) đường lối công nghiệp hoá ... Ái Quốc nêu Đường Cách Mệnh, Chánh cương vắn tắt Sách lược vắn tắt” (Giáo trình Đường lối cách mạng ĐCSVN, Nxb CTQG, H tr.52) 23 Chủ trương khôi phục tổ chức Đảng phong trào cách mạng năm 1932-1935?...
 • 6
 • 755
 • 5

câu hỏi ôn tập đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam có lời giải

câu hỏi ôn tập đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam có lời giải
... hội Việt Nam cách mạng niên, với đại biểu muốn thành lập Đảng cộng sản không muốn tổ chức đảng đại hội niên không muốn giải tán Hội Việt Nam cách mạng niên Trong bối cảnh tổ chức cộng sản Việt Nam ... phản cách mạng (như Đảng lập hiến v.v.) đánh đổ Về lãnh đạo cách mạng: Giai cấp vô sản lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam Về quan hệ cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng giới: Cách mạng ... công nhân nông dân lực lượng nòng cốt cách mạng * Giai cấp công nhân đủ khả lãnh đạo cách mạng, thông qua đội tiên phong Đảng Cộng sản - Tháng 6-1925 :Người thành lập “ Hội Việt Nam Cách mạng...
 • 113
 • 5,472
 • 13

đề cương, câu hỏi ôn tập đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam -đại học thương mại

đề cương, câu hỏi ôn tập đường lối cách mạng đảng cộng sản việt nam -đại học thương mại
... tien Đảng cộng sản Việt Nam Những vấn đề cương lĩnh: - Phương hướng chiến lược cách mạng Việt Nam là: tư sản dân quyền cách mạng thổ địa cách mạng để tới xã hội cộng sản - Nhiệm vụ cách mạng sản ... hệ cách mạng Việt Nam với phong trào cách mạng giới: cách mạng Việt Nam phận cấu thành cách mạng giới, phải tranh thủ cách mạng giới ý nghĩa lịch sử đời Đảng cộng s ản Việt Nam cương lĩnh trị Đảng ... là: tư sản vừa nhỏ, trung tiểu địa chủ - Về lãnh đạo cách mạng: Giai cấp vô sản lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam CQ46/11.08 VŨ NGỌC TÙNG Đề cương Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam...
 • 92
 • 1,991
 • 0

Đề cương ôn tập Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam Đại học GTVT

Đề cương ôn tập Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam Đại học GTVT
... thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân nước -Vai trò vị trí chiến lược cách mạng: -Cuộc cách mạng XHCN miền bắc giữ vai trò định phát triển toàn cách mạng việt nam nghiệp thống nước nhà -Cuộc cách ... chúng -Đảng phải thu phục đc đại phận nông dân dựa vào dân cày nghèo làm thổ địa cách mạng, đánh đổ bọn đại địa chủ pk -Đảng phải liên lạc với tiểu tư sản ,trí thức,thanh niên, trung nông,tân việt, làm ... Dân chúng đc tự tổ chức;Phổ thông giáo dục theo hướng công-nông hóa; Nam ,Nữ bình quyền -Lực lượng cách mạng -Đảng đội tiên phong giai cấp vô sản phai tập hợp cho đc đại phận giai cấp làm cho giai...
 • 18
 • 793
 • 2

Đề Cương ôn tập Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

Đề Cương ôn tập Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam
... thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân nước -Vai trò vị trí chiến lược cách mạng: -Cuộc cách mạng XHCN miền bắc giữ vai trò định phát triển toàn cách mạng việt nam nghiệp thống nước nhà -Cuộc cách ... nhật- pháp dân tộc cõi Đông Dương thành lập Liên Bang cộng hòa dân chủ hay đứng riêng thành quốc gia tùy ý ,riêng việt nam , cách mạng thành công đặt tên nước Nước VN Dân chủ cộng hòa theo tinh thần ... pháp cách mạng -Hội nghị Dự đoán cách mạng đến đảng phải xúc tiến chuẩn bị đầy đủ mặt -Hội nghị Đưa khởi nghĩa vũ trang vào chương trình nghị -Hội nghị Khẳng định sử dụng đường bạo lực cách mạng...
 • 14
 • 509
 • 0

câu hỏi ôn tập đường lối cách mạng có đáp án

câu hỏi ôn tập đường lối cách mạng có đáp án
... quyền Câu 5: hoàn cảnh nước ta sau cách mạng Tháng Tám chủ trương:” kháng chiến kiến quốc” Đảng a Hoàn cảnh lịch sử nước ta sau Cách mạng Tháng Tám Sau ngày Cách mạng Tháng Tám thành công, nước ... Nội dung đường lối - Mục đích kháng chiến: kế tục phát triển nghiệp Cách mạng Tháng Tám, “đánh phản động thực dân Pháp xâm lược; giành thống độc lập” - Tính chất kháng chiến: trường kì kháng chiến, ... đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” Ý nghĩa đường lối Đường lối kháng chiến chống Mỹ, cứu nước Đảng đề Hội nghị Trung ương lần thứ 11 12 ý nghĩa quan trọng: - Thể tâm đánh Mỹ thắng Mỹ, tinh thần cách...
 • 35
 • 156
 • 0

Ôn tập đường lối cách mạng của đảng cộng sản

Ôn tập đường lối cách mạng của đảng cộng sản
... tư tưởng cách mạng hướng đạo phong trào dân tộc tổ chức trò theo khuynh hướng cách mạng sản, dẫn đến đời tổ chức Cộng Sản Việt Nam: Đông Dương Cộng Sản đảng (6-1929), An Nam Cộng Sản đảng (7-1929) ... kiện quan trọng Đảng hội nghò thông qua Cương lónh cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam Câu 2: Trình Bày Nghóa Của Việc Thành Lập Đảng Cộng Sản Việt Nam Năm 1930 ? - Sự đời Đảng Cộng Sản Việt Nam ... chất cách mạng Đảng 2/ Đảng biết “lấy dân làm gốc”: - Đảng khẳng đònh “sự nghiệp cách mạng nghiệp quần chúng nhân dân” Không có nhân dân ủng hộ, tin tưởng với đảng nghiệp cách mạng thành công - Đảng...
 • 13
 • 136
 • 0

câu hỏi ôn tập đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam có đáp án học viện nông nghiệp

câu hỏi ôn tập đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt nam có đáp án học viện nông nghiệp
... quan điểm Câu 10: Phân tích định hướng Đảng đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa nông nghiệp nông thôn? Liên hệ thực tiễn? - Trình bày sơ qua vai trò nông nghiệp, nông thôn nông dân - Về công nghiệp ... công nghiệp hoá, đại hoá nông nghiệp, nông thôn: nội dung - Về qui hoạch phát triển nông thôn: nội dung - Về giải việc làm, lao động nông thôn: nội dung - Liên hệ thực tiễn Câu 11: Nêu định nghĩa ... nghĩa Câu6 : Phân tích nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp năm đầu kháng chiến (1946-1947)? - Nguyên nhân kháng chiến trình hình thành đường lối - Nội dung đường lối: + Mục đích kháng...
 • 8
 • 1,481
 • 1

Câu hỏi ôn tập Đường lối cách mạng đảng cộng sản

Câu hỏi ôn tập Đường lối cách mạng đảng cộng sản
... người sở, yếu tố định xây dựng kinh tế phát triển bền vững? 13 Tại Đảng ta lại chủ trương đẩy mạnh CNH, HĐH công nghiệp nông thôn? CHƯƠNG V: 14 Đại hội Đại biểu toàn quốc 12/1986 có khẳng định: ... tích yêu cầu nhiệm vụ đường lối đối ngoại VN thời kỳ đổi (2 nhiệm vụ) 30 Phân biệt khái niệm hội nhập kinh tế quốc tế hội nhập quốc tế Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI Đảng ta chuyển từ “hội ... thống đa dạng” 24 Phân tích quan điểm kết hợp mục tiêu kinh tế với mục tiêu xã hội Đảng đề thời kỳ đổi 25 Tại Đảng ta lại khuyến khích người dân làm giàu theo pháp luật, thực có hiệu mục tiêu...
 • 3
 • 412
 • 0

TÀI LIỆU- ÔN TẬP ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN

TÀI LIỆU- ÔN TẬP ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG ĐẢNG CỘNG SẢN
... trào, ba tổ chức Cộng sản đời: Đông Dương Cộng sản đảng (06/1929), An Nam Cộng sản đảng (08/1929) Đông Dương Cộng sản liên đoàn (09/1929) 2.2 Chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam - ... Giai cấp công nhân có sứ mệnh lãnh đạo cách mạng đến thắng lợi cuối - Về lực lượng cách mạng: công nông gốc cách mạng, học trò, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ bầu bạn cách mạng công, nông - Về phương ... đạo cách mạng, nông dân động lực mạnh cách mạng, giai cấp tầng lớp khác công nông tư sản thương nghiệp đứng phía đế quốc chống cách mạng, sản công nghiệp đứng phía quốc gia cải lương cách mạng...
 • 19
 • 168
 • 0

đề cương ôn tập đường lối cách mạng ngắn gọn

đề cương ôn tập đường lối cách mạng ngắn gọn
... nông thôn, nông dân.  + Về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp.  Vấn đề nông nghiệp, nông thôn và nông dân là một vấn đề lớn của quá trình công nghiệp hóa đối với tất cả các nước tiến  hành công nghiệp hóa trên thế giới, bởi vì công nghiệp hóa là quá trình thu hẹp khu vực nông nghiệp, nông thôn và gia  ... đoàn kết toàn dân, ​  nông, công, thương đều nhất trí chống lại cường quyền”​ “sĩ,  Trong sự tập hợp rộng rãi đó,  Người  khẳng định cái cốt của nó là công – nông, ​ “công nông là người chủ cách mệnh  công nông là gốc cách mệnh”​ ... b. Định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực kinh tế trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa  gắn với phát triển kinh tế tri thức  Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, giải quyết đồng bộ các vấn đề nông nghiệp, nông  thôn, nông dân​...
 • 28
 • 139
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các câu hỏi ôn tập đường lối cách mạngcâu hỏi ôn tập đường lối cách mạngcâu hỏi ôn tập đường lối cách mạng việt namcâu hỏi ôn tập đường lối cách mạng đảngcâu hỏi ôn tập đường lối cách mạng của đảngđề cương ôn tập đường lối cách mạng đảngđề cương ôn tập đường lối cách mạng của đảngôn tập đường lối cách mạng đảngcâu hỏi ôn tập đường lối cach mạng đảng cộng sản việt namcâu hỏi ôn tập đường lối cách mạng của đảng cộng sản việt namđề cương ôn tập đường lối cách mạng đảng cộng sản việt namcâu hỏi ôn tập đường lối cách mạng của dcsvnôn thi đường lối cách mạngđề cương ôn thi đường lối cách mạng việt namđề cương ôn thi đường lối cách mạngBài 45. Lá câyTuyển sinh đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2016.Bài 46. Khả năng kì diệu của lá câyBài 4. Sử dụng các hàm để tính toánNGHIÊN cứu sự PHÙ hợp TAY NGHỀ của học VIÊN với THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG TRƯỜNG hợp NGHỀ làm BÁNH tại TP HCMLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUBài 15. Vệ sinh thần kinhLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNU43 ThongTinTiengAnh HoangTheTuan 2012.pdfLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNU47 ThongTinTiengAnh NguyenDucVinh 2011.pdf49 ThongTinTiengAnh NguyenThiYen 2011.pdfLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNU53 ThongTinTiengAnh VuThiKimNgan 2015.pdfMBB_CBTT Nghi quyet 26 - thong qua sua doi Dieu le sap nhapLuận văn Thạc sĩ - Tóm tắt | Hanoi University of Science, VNUTài liệu ĐHĐCĐ bất thường 20153.Dang ky du hop DHDCD bat thuong 2015To trinh 914.TTr-MB-HDQTGiảm đi một số lần