TIỀN TỆ slide thuyết trình

Slide thuyết trình chinh sách tiền tệ và chính sách tài khóa - Tài chính công

Slide thuyết trình chinh sách tiền tệ và chính sách tài khóa - Tài chính công
... Các mặt thành công hành sách – hạn chế NHÓM Tổng quát sách tài khóa sách tiền tệ Click to edit Master subtitle style NHÓM Chính sách tài khóa NHÓM Chính sách tài khóa Khái Mục Công niệm tiêu ... dụng sách tài khóa mở rộng dễ dàng áp dụng sách tài khóa thu hẹp khó khăn • Có độ trễ thời gian trình thực phát huy hiệu sách tài khóa NHÓM 10 CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ NHÓM 11 • Khái niệm Chính sách tiền ... TRẠNG ĐIỀU HÀNH CS TÀI KHÓA VÀ CS TIỀN TỆ Chính sách tiền tệ: Giai đoạn 200 5-2 009 Giai đoạn 201 0-2 013 Chính sách tài khóa: Giai đoạn 200 5-2 009 Giai đoạn 201 0- 2013 NHÓM 18 Lạm phát: Mục tiêu...
 • 53
 • 5,833
 • 20

slide thuyết trình kinh tế vĩ mô Sự phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ của việt nam giao đoạn 2008-2012

slide thuyết trình kinh tế vĩ mô Sự phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ của việt nam giao đoạn 2008-2012
... Nền kinh tế giai đoạn tăng trưởng thấp LOGO NĂM 2009 b Chính sách phủ áp dụng - Tiếp tục thực sách tài khóa mở rộng sách tiền tệ mở rộng Chính sách tiền tệ: oNgân hàng Nhà nước điều hành sách tiền ... trưởng kinh tế (GDP) tháng ước đạt 6,52% - Nền kinh tế giai đoạn đình lạm LOGO NĂM 2008 b .Chính sách phủ áp dụng -Chính phủ thực chủ trương thu hẹp tài khóa thu hẹp tiền tệ Chính sách tiền tệ: o ... Chính sách phủ phù hợp với hình ISLM  Đến cuối năm số giá tăng cao thắt chặt sách tài khóa tiền tệ để kiềm chế lạm phát, tốc độ tăng GDP giảm 46 LOGO III Chính sách tài khóa- Chính sách tiền...
 • 68
 • 436
 • 0

slide thuyết trình chủ đề tiền tệ.

slide thuyết trình chủ đề tiền tệ.
... hàng hóa tiền tệ 6/5/16 MADE BY TL 12 Hình thái tiền tệ: 2.3gram vàng Tiền tệ xuất kết trình phát triển lâu dài sản xuất 0.7366621gram vàng 6/5/16 trao đổi hàng hóa 13 Bản chất tiền tệ: Tiền tệ ... đo giá trị tiền phải tiền thực 6/5/16 vị tiền tệ MADE BY TL 16 Phương tiện lưu thông: • Tiền làm môi giới trình trao đổi hàng hóa • Để làm chức lưu thông hàng hóa đòi hỏi phải có tiền mặt CT ...   Tiền làm chức phương tiện toán tiền dùng để trả nợ, nộp thuế, trả tiền mua chịu hàng…… Khi tiền thực chức phương tiện toán tiền không môi giới cho trao đổi hàng hóa mà khâu bổ sung cho trình...
 • 24
 • 668
 • 2

[Slide thuyết trình]tài chính quốc tế

[Slide thuyết trình]tài chính quốc tế
... tài quốc tế  Vai trò TCQT - Tạo điều kiện thuận lợi cho quốc gia hoà nhập vào kinh tế giới - Mở hội cho quốc gia phát triển KTXH - Nâng cao hiệu sử dụng nguồn lực tài Các hình thức tài quốc tế ... dụng quốc tế - Mua trái phiếu quốc tế Tín dụng quốc tế  Khái niệm: TDQT hình thức cho vay chủ thể với chủ thể khác nước thời hạn kèm theo hoàn trả với nguyên tắc định  Các hình thức tín dụng quốc ... phương quốc gia thực thông qua tổ chức quốc tế (WB; IMF; ADB; UNICE; FAO…)  Viện trợ tổ chức phi phủ: Là hình thức viện trợ tổ chức phi phủ thực Các tổ chức tài quốc tế  Quỹ tiền tệ quốc tế (International...
 • 22
 • 566
 • 5

slide thuyết trình yêu cầu và nguyên tắc cơ bản trong tổ chức tiền lương

slide thuyết trình yêu cầu và nguyên tắc cơ bản trong tổ chức tiền lương
... hoạt động quản lý tiền lương Ví dụ: công thức tính lương cho cán công chức Mức lương = Mức lương tối thiểu chung X Hệ số lương hưởng III: Các nguyên tắc tổ chức tiền lương 1: trả lương theo số lượng ... tuân thủ yêu cầu nguyên tắc công tác tổ chức tiền lương quan trọng, để đảm bảo cho công tác tổ chức tiền lương thực đắn, không ngừng nâng cao đời sống người lao động, đảm bảo công việc trả lương, ... theo công việc chức danh, phụ cấp lương khoản bổ sung khác 2: Tổ chức tiền lương Tổ chức tiền lương hệ thống biện pháp trả công lao động vào mức độ sử dụng lao động; phụ thuộc vào số lượng, chất...
 • 25
 • 3,420
 • 6

slide thuyết trình các tiện ích trong excel

slide thuyết trình các tiện ích trong excel
... Nội dung  CÁC TIỆN ÍCH CỦA EXCEL TRONG VIỆC QUẢN LÝ DỮ LIỆU  Định dạng liệu có điều kiện  Các thao tác chép liệu  Di chuyển nhanh, tìm kiếm thay ... Công nghệ GVĐP: Đỗ Trọng Danh 18 COMMENT 1.Khái niệm Comment bảng tính Microsoft Excel phần thích cho ô liệu 2.Cách tạo  Bấm phải vào ô cần tạo Comment  Chọn Insert Comment  Nhập nội dung COMMENT ... Since date: tính từ ngày TRACK CHANGER 2.Thao tác thực 2.1.Thực thao tác cài đặt  Trong mục Who: chọn Everyone  Trong mục Where: chọn vùng muốn kiểm soát thay đổi liệu  Nhấn OK TRACK CHANGER...
 • 33
 • 247
 • 0

slide thuyết trình kế toán vốn bằng tiền

slide thuyết trình kế toán vốn bằng tiền
... dõi nguyên tệ sổ kế toán chi tiết Tài khoản: Tiền mặt, Tiền gửi Ngân hàng, Tiền chuyển, khoản phải thu, khoản phải trả Tài khoản 007 Ngoại tệ loại (Tài khoản Bảng Cân đối kế toán) 20 i vi ... phải thu, phát sinh nghiệp vụ kinh tế ngoại tệ phải ghi sổ kế toán Đồng Việt Nam, đơn vị tiền tệ thức sử dụng kế toán theo tỷ giá ghi sổ kế toán 24 Mt NHTM cú cụng b t giỏ ú: quy i thc hin theo ... giao dch phỏt sinh Đối với bên Có Tài khoản vốn tiền, phát sinh nghiệp vụ kinh tế ngoại tệ phải ghi sổ kế toán Đồng Việt Nam theo tỷ giá ghi sổ kế toán (tỷ giá bình quân gia quyền; tỷ giá nhập...
 • 36
 • 1,504
 • 4

Slide thuyết trình Tìm hiểu và so sánh lãi suất tiền gửi của Một số ngân hàng

Slide thuyết trình Tìm hiểu và so sánh lãi suất tiền gửi của Một số ngân hàng
... lường Lãi suất Mức ổn định LS Loại hinh tín dụng Giá trị thực LS So sánh LS số ngân hàng LÃI SUẤT TIẾT KIỆM, TIỀN GỬI CÁ NHÂN EXIMBANK Lãnh lãi trước Lãnh lãi hàng tháng Lãnh lãi hàng quý Lãnh lãi ... ngoại tệ nơi rút) 0,10% /số tiền rút 2USD c Vàng (Eximbank đáp ứng tùy nguồn vàng nơi rút) 0,01% /số tiền rút 0,10% /số vàng rút 40.000đ 0,03% /số tiền rút 10.000đ 0,05% /số tiền rút 5USD 1.000đ/lượng ... tương ứng hai ngân hàng ko có chênh lệch lớn  Khác nhau: ngân hàng eximbank có nhiều sản phẩm đa dang hơn: mức phí gửi tiết kiệm cho tiền VNĐ, ngoại tệ, có vàng LÃI SUẤT *KHÁI NIỆM: Lãi suất theo...
 • 16
 • 315
 • 0

slide thuyết trình chuyên đề đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xhcn

slide thuyết trình chuyên đề đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xhcn
... XHCN Ở NƯỚC TA Mục tiêu quan điểm a) Thể chế kinh tế thể chế kinh tế thị trường Thể chế kinh tế Thể chế KTTT định hướng XHCN Thể chế kinh tế thị trường b) Mục tiêu hoàn thiện  Theo Đại hội XI ... KTTT định hướng XHCN tiền đề quan trọng thúc đẩy trình cấu lại kinh tế, đổi mô hình tăng trưởng ổn định kinh tế vĩ mô, ba đột phá chiến lược 10 năm tới  Mục tiêu trước mắt: Từng bước xây dựng ... gắn với xác lập KTTT định hướng XHCN Đạ QT cấu trúc lại hộ i VII i VIII hội ại Đ hộ i IX Đ ại Đại hội X+XI III TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN Ở NƯỚC TA Mục tiêu...
 • 26
 • 2,520
 • 4

slide thuyết trình luận văn đề tài một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán chuyển tiền trả sau bằng điện swift đối với hàng nhập khẩu tại eximbank hòa bình

slide thuyết trình luận văn đề tài một số giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ thanh toán chuyển tiền trả sau bằng điện swift đối với hàng nhập khẩu tại eximbank hòa bình
... TV SWIFT 14 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN NVct TRẢ SAU BẰNG ĐIỆN SWIFT ĐỐI VỚI HNK TẠI EIB HÒA BÌNH  3.1 Căn đề xuất giải pháp  3.2 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện NV CT trả sau ... THỰC TRẠNG HĐTT CHUYỂN TIỀN TRẢ SAU BẰNG ĐIỆN SWIFT ĐỐI VỚI HNK TẠI EIB HÒA BÌNH  2.1 Giới thiệu EIB Hòa Bình  2.2 Thực trạng HĐTT chuyển tiền trả sau điện SWIFT HNK EIB Hòa Bình  2.3 Đánh ... xác nhận điện CT Bước 8: LĐP thông qua điện CT Bước 9: TTV chuyển điện, lưu trữ hồ sơ 12 2.2.3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HĐTT CHUYỀN TIỀN TRẢ SAU BẰNG ĐIỆN SWIFT ĐỐI VỚI HNK TẠI EIB HÒA BÌNH Yếu...
 • 27
 • 497
 • 0

slide thuyết trình luận văn đề tài một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế theo phương thức thanh toán tín dụng chứng từ hàng xuất khẩu tại sacombank điện biên phủ

slide thuyết trình luận văn đề tài một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thanh toán quốc tế theo phương thức thanh toán tín dụng chứng từ hàng xuất khẩu tại sacombank điện biên phủ
... MỘT SỐ GIẢI PHÁP GP NC CL DV TTQT THEO PT TT TDCT HÀNG XK TẠI SACOMBANK CN ĐIỆN BIÊN PHỦ 3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 3.2 Một số giải pháp NC CL TTQT theo PT TT TDCT hàng XK Sacombank CN Điện Biên ... TDCT hàng XK Sacombank CN Điện Biên Phủ 2.3 Một số RR TT xảy PT TT TDCT hàng XK Sacombank – CN Điện Biên Phủ 2.4 Đánh giá NV TT TDCT hàng XK Sacombank CN Điện Biên Phủ 2.1.1 Giới thiệu Sacombank ... HĐ TTQT theo PTTT TDCT hàng XK Sacombank CN Điện Biên Phủ Doanh số HĐ TTQT 2.2.2 Phương thức TT TDCT TT hàng XK Sacombank CN Điện Biên Phủ 2.2.3 Thực trạng vận dụng PTTT TDCT hàng XK Sacombank...
 • 31
 • 918
 • 0

slide thuyết trình khủng hoảng tài chính toàn cầu - môn kinh tế quốc tế

slide thuyết trình khủng hoảng tài chính toàn cầu - môn kinh tế quốc tế
... khủng hoảng tài : Có 03 loại khủng hoảng tài bản: Khủng hoảng tiền tệ Khủng hoảng tiền tệ Khủng Khủng hoảng hoảng tài tài chính Khủng hoảng Nợ Khủng hoảng Nợ Khủng hoảng Ngân hàng Khủng hoảng ... Hậu khủng hoảng tài năm 2008 Hậu khủng hoảng tài năm 2008 Tác động khủng hoảng tài toàn cầu Tác động khủng hoảng tài toàn cầu đến kinh tế Việt Nam đến kinh tế Việt Nam Tổ B KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH ... cầu B KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TOÀN CẦU NĂM 2008 Nguồn gốc khủng hoảng tài toàn cầu năm 2008 Nguồn gốc khủng hoảng tài toàn cầu năm 2008 Diễn biến khủng hoảng tài năm 2008 Diễn biến khủng hoảng tài...
 • 42
 • 572
 • 0

luận văn quản trị kinh doanh slide thuyết trình những giải pháp mở rộng kênh phân phối nhằm nâng cao doanh số cho thiết bị nha khoa của công ty tnhh tm thiết bị y tế đại nha

luận văn quản trị kinh doanh slide thuyết trình những giải pháp mở rộng kênh phân phối nhằm nâng cao doanh số cho thiết bị nha khoa của công ty tnhh tm thiết bị y tế đại nha
... Chương 4: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện mạng lưới kênh phân phối Công Ty Đại Nha Khái quát công ty  Tên thường gọi: Công ty Đại Nha  Tên đ y đủ: Công Ty TNHH TM Thiết Bị Y Tế Đại Nha  Trụ Sở: ... MỘT SỐ GiẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN MẠNG LƯỚI PHÂN PHỐI CỦA CÔNG TY ĐẠI NHA Mục tiêu thị phần: mục tiêu năm 2010 công ty tăng thị phần lên 28,7% Mục tiêu hệ thống đại lý  Một số giải pháp nhằm ... luận  Chương 1: Cơ Sở Lý Luận  Chương 2: Lịch sử hình thành phát triển Công Ty TNHH TM Thiết Bị Y Tế Đại Nha  Chương 3: Phân tích hoạt động Marketing thực trạng mạng lưới phân phối công ty...
 • 13
 • 275
 • 0

slide thuyết trình Lịch sử lớp 5 - Bài 26 Tiến vào dinh Độc lập

slide thuyết trình Lịch sử lớp 5 - Bài 26 Tiến vào dinh Độc lập
... LẠI Lịch sử: BÀI 26 TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP Cuộc Tổng tiến công dậy bắt đầu ngày 4-3 -1 9 75 2 6-3 -1 9 75 HUẾ ĐÀ NẴNG BUÔN MA THUỘT 2 9-3 -1 9 75 1 0-3 -1 9 75 SÀI GÒN 2 6-4 -1 9 75 Lịch sử: BÀI 26 TIẾN VÀO DINH ĐỘC ... lớn mạnh Lịch sử: BÀI 26 TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP Cuộc Tổng tiến công dậy bắt đầu ngày 4-3 -1 9 75 2 6-3 -1 9 75 HUẾ ĐÀ NẴNG BUÔN MA THUỘT 2 9-3 -1 9 75 1 0-3 -1 9 75 Chiến dịch Hồ Chí Minh diễn bắt đầu vào thời ... tướng Phạm Xuân Thệ Người cắm cờ Dinh Độc Lập Quân ta tiến công vào Dinh Độc Lập Thất bại thảm hại quân đội Mĩ quyền Sài Gòn Lịch sử: BÀI 26 TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM THỐNG...
 • 32
 • 689
 • 0

slide thuyết trình Lịch sử 5 Bài 26 - Tiến vào dinh độc lập

slide thuyết trình Lịch sử 5 Bài 26 - Tiến vào dinh độc lập
... nào? A) Bắt đầu ngày 20 - - 19 75; Kết thúc 30 - – 19 75 B) Bắt đầu ngày 26 - - 19 75; Kết thúc 30 - – 19 75 C) Bắt đầu ngày 13 - - 1 954 ; Kết thúc - – 1 954 Ðúng! Bấm chuột vào bạn kì để Ðúng! Bấm ... quân thứ Bài 26 2, Diễn biến Hoàn biến Diễn cảnh TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP b, Xe tăng quân ta tiến vào Dinh Độc Lập: - Xe tăng 843 đồng chí Bùi Quang Thận đầu, húc vào cổng phụ bị kẹt lại - Xe tăng ... TRA BÀI CŨ Điểm bạn Điểm cao phần Số lần thực {score} {max-score} {total-attempts} Phản hồi kết làm bạn Phản hồi kết làm bạn Tiếp tục Xem lại Bài 26 TIẾN VÀO DINH ĐỘC LẬP Hoànthiệu Dinh Độc Lập...
 • 41
 • 618
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: slide thuyết trình kinh doanh quốc tếslide thuyết trình kinh tếslide thuyết trình về kinh tếmẫu slide thuyết trình kinh tếslide thuyết trình luật kinh tếslide thuyết trình kinh tế vi môslide thuyet trinh kinh te luong da cong tuyenslide thuyết trình chương 6 kinh tê trung quôcslide thuyết trìnhkỹ thuật soạn slide thuyết trìnhsoạn slide thuyết trìnhcách trình bày slide thuyết trìnhslide thuyết trình về công ty cocacola bằng tiếng anhslide thuyết trình bằng powerpointmẫu slide thuyết trìnhPhieu ĐKXT bo sung dot 1 8 2017Thong bao TS lan 2 11 8 2017 CV1392CV đi số 10254- Thông báo lịch thi tuyển sinh cao học năm 2017Giải quyết tranh chấp về nhãn hiệu theo pháp luật việt nam (tt)Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong điều kiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa việt nam (tt)Pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại ở việt nam (tt)de thi kinh tế phát triển k26 uehTuần 8. Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoàiĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN: Quản lý dịch vụ y tếBài 5. Tây NguyênCau hoi trac nghiem tin hoc van phong thi viên chức giáo dụcBài 22. Thành phố Cần Thơde thi kt nông ngiệp ptnt uehCÂU hỏi PHỎNG vấn VIÊN CHỨC GIÁO dục NGHẠCH THƯ VIỆNĐề thi phóng vấn viên chức GV THCS6 thủy phân peptit trong môi trường kiềm (15)5 thủy phân peptit bởi enzim (14)4 lý thuyết peptit (13)de thi kinh tế lao động k25 ueh