Đề cương trung cấp chính trị môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu hỏi và gợi ý trả lời câu hỏi thi học phần lớp TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ PHẦN tưởng hồ chí minh

Câu hỏi và gợi ý trả lời câu hỏi thi học phần lớp TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ PHẦN tư tưởng hồ chí minh
... l ngun gc lý lun trc tip, quyt nh bn cht ca t tng H CH MINH, l c s th gii quan v phng phỏp lun ca t tng H CH MINH, ng thi t tng ca Ngi gúp phn lm phong phỳ thờm ch ngha Mỏc-Lờnin thi i cỏc dõn ... H CH MINH Vai tro ca ch ngha Mỏc-Lờnin i vi t tng H Chớ Minh th hin chụ: Quyt nh bn cht th gii quan khoa hoc ca t tng H CH MINH Quyt nh phng phỏp hnh ng bin chng ca H CH MINH T tng H CH MINH ... thi to dng phong tro thi ua xõy dng mụi trng lm vic tt phỏt huy tt nht kh nng cng hin ca cỏn b 10 10 Cõu 5: T tng H CH MINH v o c Khỏi nim t tng H CH MINH v o c: T tng H Chớ Minh v o c cỏch mng...
 • 16
 • 621
 • 7

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH doc

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH doc
... thành tưởng Hồ Chí Minh tạo tiền đề bỏ qua CNTB lên CNXH Việt Nam tưởng Hồ Chí Minh hình thành từ cảm tính đến lý tính nhằm tìm đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam Việc xuất tưởng Hồ Chí ... tưởng Hồ Chí Minh Bộ Giáo dục Đào tạo, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, 2008, 2009 o Câu hỏi tập tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2005 o Đề cương hướng dẫn ôn tập môn ... đầu kỷ XXI CHƯƠNG II TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC I TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC Vấn đề dân tộc thuộc địa 1.1 Thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa...
 • 15
 • 1,878
 • 38

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH pot

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH pot
... nghiên cứu môn học tưởng Hồ Chí Minh KHÔNG có nội dung: a) Cơ sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh b) Quá trình vận dụng, phát triển tưởng Hồ Chí Minh người c) Nội dung tưởng Hồ Chí Minh d) ... Hồ Chí Minh mà đại hộ IX nêu lên bao gồm: a) Nguồn gốc tưởng, lý luận tưởng Hồ Chí Minh b) Bản chất cách mạng, khoa học tưởng Hồ Chí Minh c) Kết cấu tưởng Hồ Chí Minh d) Nội dung ... Đối ng môn tưởng Hồ Chí Minh gì? a) Qúa trình sản sinh thực hoá tưởng b) Qúa trình sản sinh tưởng c) Qúa trình Đảng cộng sản vận dụng tưởng Hồ Chí Minh d) Qúa trình thực hoá tưởng...
 • 75
 • 1,700
 • 8

Đề cương câu hỏi ôn tập môn tưởng Hồ Chí Minh

Đề cương câu hỏi ôn tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh
... học tập môn tưởng Hồ Chí Minh tưởng Hồ Chí Minh hệ thống tri thức đáng tin cậy Hồ Chí Minh khái quát thành hệ thống lý luận trị, quy luật phổ biến đặc thù cách mạng Việt Nam Cụ thể: tưởng ... xuất tưởng Hồ Chí Minh nhu cầu tất yếu khách quan cách mạng Việt Nam lịch sử cách mạng Việt Nam quy định Nói tóm lại, hoàn cảnh lịch sử đời tưởng Hồ Chí Minh vận động, phát triển tưởng ... CNXH” tưởng Hồ Chí Minh mẫu mực tinh thần độc lập, tự chủ, đổi mới, sáng tạo Học tập nét đặc sắc tinh thần Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh: Độc lập, tự chủ; đổi mới, sáng tạo Luôn xuất...
 • 35
 • 885
 • 0

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn tưởng hồ chí minh potx

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn tư tưởng hồ chí minh potx
... thành tưởng Hồ Chí Minh tạo tiền đề bỏ qua CNTB lên CNXH Việt Nam tưởng Hồ Chí Minh hình thành từ cảm tính đến lý tính nhằm tìm đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam Việc xuất tưởng Hồ Chí ... tưởng Hồ Chí Minh Bộ Giáo dục Đào tạo, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, 2008, 2009 o Câu hỏi tập tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2005 o Đề cương hướng dẫn ôn tập môn ... đầu kỷ XXI CHƯƠNG II TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC I TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC Vấn đề dân tộc thuộc địa 1.1 Thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa...
 • 15
 • 497
 • 7

đề cương ôn thi tốt nghiệp môn tưởng hồ chí minh

đề cương ôn thi tốt nghiệp môn tư tưởng hồ chí minh
... người theo tưởng Hồ chí Minh 34 D TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh) , NXB Chính ... NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2014 Đề cương ôn tập tốt nghiệp môn tưởng Hồ Chí Minh trường Đại học Duy Tân đạo biên soạn E NỘI DUNG ÔN TẬP Quan điểm Hồ Chí Minh chất, mục tiêu, động lực, nhiệm ... luật 25 CHƯƠNG VII TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA, ĐẠO ĐỨC VÀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI MỚI I NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA Khái niệm văn hóa theo tưởng Hồ Chí Minh a Định nghĩa...
 • 35
 • 421
 • 3

Đề cương trọn bộ 56 câu môn tưởng Hồ Chí Minh.doc

Đề cương trọn bộ 56 câu môn Tư tưởng Hồ Chí Minh.doc
... Hồ Chí Minh tác động lớn đến việc hình thành phát triển tưởng Người Câu 6: Hãy trình bày giai đoạn hình thành phát triển tưởng Hồ Chí Minh? Quá trình hình thành phát triển tưởng Hồ Chí ... công… Câu 8: Các giai đoạn hình thành phát triển tưởng Hồ Chí Minh phân định theo nào? Câu nghĩ trả lời ng tự câu ( Nêu số mốc) Câu 9: Hãy nêu phương pháp nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh? ... Người tiếp thu tưởng Nho giáo, Phật giáo, tưởng tiến khác văn hoá phương Đông Nho giáo nói chung Khổng giáo nói riêng khoa học đạo đức phép ứng xử, tưởng triết lý hành động, lý ng xã hội...
 • 74
 • 280
 • 1

đề cương ôn thi tốt nghiệp môn tưởng hồ chí mình

đề cương ôn thi tốt nghiệp môn tư tưởng hồ chí mình
... nghiêm khắc hành vi xâm phạm lợi ích công dân… + Giữ vững chất giai cấp công nhân Nhà nước: khẳng định chủ nghĩa Mác – Lê nin, tưởng Hồ Chí Minh tảng tưởng Nhà nước; giữ vững tăng cường vai ... nước quản lý, nhân dân làm chủ mơ hồ, thi u cụ thể; suy thoái tưởng trị, tha hóa nhân cách phận cán bộ, công chức máy công quyền; hệ thống luật pháp chưa hoàn thi n; cải cách hành chậm, chưa ... chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức, viên chức Đổi chế độ tuyen dụng, thi nâng ngạch cán bộ, công chức Học tập gương đạo đức Hồ Chí Minh: Việc “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh” triển khai...
 • 7
 • 191
 • 2

Đề cương ôn thi điều kiện môn tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

Đề cương ôn thi điều kiện môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
... ĐỀ CƯƠNG ÔN THI ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP PHẦN I TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Câu Trình bày khái niệm tưởng Hồ Chí Minh? Cơ sở hình thành TT HCM 1.1 Khái niệm tưởng Hồ Chí Minh Đại hội ... công nhân nông dân thuộc địa quốc Người khâm phục cách mạng sản điển hình giới cách mạng sản Pháp (1776) cách mạng sản Mỹ (1789) người cho cách mạng cách mạng không đến nơi Người rõ cách ... nội dung công tác xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam theo TTHCM 6.1 Xây dựng Đảng tưởng lý luận Để dạt mục tiêu cách mạng Hồ Chí Minh rõ: phải dựa vào lý luận cách mạng khoa học chủ nghĩa Mac...
 • 42
 • 397
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ôn THI tốt NGHIỆP môn TƯỞNG hồ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG ôn THI tốt NGHIỆP môn tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH
... thành tưởng Hồ Chí Minh tạo tiền đề bỏ qua CNTB lên CNXH Việt Nam tưởng Hồ Chí Minh hình thành từ cảm tính đến lý tính nhằm tìm đường giải phóng cho dân tộc Việt Nam Việc xuất tưởng Hồ Chí ... tưởng Hồ Chí Minh Bộ Giáo dục Đào tạo, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2004, 2008, 2009 o Câu hỏi tập tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2005 o Đề cương hướng dẫn ôn tập môn ... đầu kỷ XXI CHƯƠNG II TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC I TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC Vấn đề dân tộc thuộc địa 1.1 Thực chất vấn đề dân tộc thuộc địa...
 • 15
 • 611
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TỐT NGHIỆP MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
... xuất tưởng Hồ Chí Minh không chỉ nhu cầu tất yếu khách quan cách mạng Việt Nam, mà còn là tất yếu của cách mạng thế giới tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc a) Thực chất vấn đề dân ... tín ngưỡng hay không tín ngưỡng, không phân biệt “già, trẻ, gái trai, giàu nghèo, quý tiện”  Dân tưởng Hồ Chí Minh vừa hiểu với cách người Việt Nam cụ thể, vừa tập hợp đông đảo quần chúng ... đề: “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đôi với làm’’ Năm 2013, học tập chuyên đề: “Học tập làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh...
 • 17
 • 97
 • 0

đề cương ôn thi tưởng Hồ Chí Minh, bộ đề 34 câu hỏi ôn thi môn tưởng Hồ Chí Minh

đề cương ôn thi tư tưởng Hồ Chí Minh, bộ đề 34 câu hỏi ôn thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh
... lõi công – nông +Người tìm thấy MQH chặt chẽ khăng khít vấn đề DT vấn đề giai cấp Trong lục lượng nòng cốt công nhân, nông dân tri thức Câu 13 :Tư tưởng HCM bạo lực CM gắn bó hữu với tưởng ... yêu nước với chủ nghĩa quốc tế, độc lập DT vs CNXH Câu 8:TB giá trị tưởng HCM DT VN tưởng HCM tài sản tinh thần vô giá dân tộc VN +tư tưởng HCM sản phẩm thời đại, trường tồn, bất diệt trở ... vui sau thi n hạ THực hành chí công vô nêu cao chủ nghĩa tập thể, nâng cao đạo đức CM Chí công vô tính tốt bao gồm điều: nhân, nghĩa, trí, dũng Câu 30:Phân tích tưởng HCM phẩm chất đạo...
 • 18
 • 704
 • 1

bộ đề câu hỏi và đáp án môn tưởng HỒ CHÍ MINH

bộ đề câu hỏi và đáp án môn tư tưởng HỒ CHÍ MINH
... ? Câu 37 Hãy trình bày sở trình hình thành tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước dân, dân dân Câu 38 Hãy phân tích nội dung tưởng Hồ Chí Minh nhà nước? Câu 39 Phân tích tưởng Hồ Chí Minh ... Nam tưởng Hồ Chí Minh vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam, cốt lõi tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội Dưới cờ tưởng Hồ Chí Minh, ... dung tưởng Hồ Chí Minh nhà nước? Trả lời: Những nội dung tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước dân, dân, dân Sau cách mạng Tháng Tám thành công, Nhà nước cách mạng đời, Hồ...
 • 77
 • 520
 • 1

Đề cương ôn tập hết học phần tưởng Hồ Chí Minh

Đề cương ôn tập hết học phần tư tưởng Hồ Chí Minh
... - Hồ Chí Minh khẳng định: Đảng Cộng sản Việt Nam Đảng giai cấp công nhân, đội tiên phong giai cấp công nhân, mang chất giai cấp công nhân - Nội dung chất giai cấp công nhân Đảng là: tảng tưởng ... cho thấy, việc xuất tưởng HCM không chỉ nhu cầu tất yếu khách quan CMVN, mà còn là tất yếu của CMTG Câu Thực chất VĐ dân tộc thuộc địa (4 điểm) tưởng HCM không đề cập đến VĐ dân tộc ... kết dân tộc liên minh công - nông, liên minh công - nông tảng mặt trận dân tộc thống nhất” “Đại đoàn kết trước hết đoàn kết đại đa số nhân dân, mà đa số nhân dân ta công nhân, nông dân tầng lớp...
 • 14
 • 138
 • 0

đề cương ôn tập thi cuối kì tưởng hồ chí minh

đề cương ôn tập thi cuối kì tư tưởng hồ chí minh
... bày nội dung tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc? Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc công đổi ? a Những nội dung tưởng Hồ Chí Minh vấn đề dân tộc - Độc lập, tự quyền thi ng liêng, ... thành tưởng Hồ Chí Minh tưởng Hồ Chí Minh giống tưởng nhiều vĩ nhân khác hình thành tác động, ảnh hưởng điều kiện lịch sử-xã hội định dân tộc thời đại mà nhà tưởng sống tưởng Hồ Chí ... nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Câu 6: Những nội dung tưởng Hồ Chí Minh Nhà nước dân, dân, dân? Vận dụng tưởng việc xây dựng Nhà nước ta nào? a Những nội dung tưởng Hồ Chí Minh...
 • 27
 • 40
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề cương môn tư tưởng hồ chí minh lop trung cap chinh triđề cương ôn tập môn tư tưởng hồ chí minhđề cương tiểu luận môn tư tưởng hồ chí minhđề cương bài giảng môn tư tưởng hồ chí minhđề cương trac nghiem môn tư tưởng hồ chí minhcâu hỏi đề cương môn tư tưởng hồ chí minhđề cương thi hết môn tư tưởng hồ chí minhđáp án đề cương môn tư tưởng hồ chí minhđề cương môn tư tưởng hồ chí minh 2012đề cương ôn thi môn tư tưởng hồ chí minhđề cương thi môn tư tưởng hồ chí minhde cuong on mon tu tuong ho chi minhđề cương ôn thi kết thúc học phần môn tư tưởng hồ chí minh pptcâu hỏi đè cương ôn tập môn tư tưởng hồ chí minhđề kiểm tra môn tư tưởng hồ chí minhTiểu luận Xây dựng quy trình thu hoạch, bảo quản cà chua nhằm hạn chế tối đa tổn thất sau thu hoạchchương 4 hằng đặc trưng điều kiện của các cân bằng hóa học trong nướcphương pháp chuẩn độ oxy hóa khửBài giảng Tranh chấp và giải quyết tranh chấp quốc tếMạng noron wavelet và ứng dụng cho dự báo chứng khoánRèn luyện kĩ năng khai thác atlat địa lí việt nam cho học sinh lớp 12 trung học phổ thôngPhân loại văn bản hành chính tiếng việt và ứng dụng vào các cơ quan nhà nước tỉnh bắc kạnBài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinhslide thuyet trinh quan tri tai chinhBài 8. Nhiễm sắc thểBài 65. Đại dịch AIDS - Thảm họa của loài ngườiBài 62. Thụ tinh, thụ thai và phát triển của thaiQuy trình cán nguội băng tônTẠO VIỆC làm CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN ở HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾslide thuyet trinh quan tri logisticsPHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN NÔNG sản ở HUYỆN QUẢNG NINH, TỈNH QUẢNG BÌNHNghiên cứu ảnh hưởng của nồng đô và thời gian ngâm tẩm poluteylenglycol (PEG) đến một số tính chất cơ học chủ yếu của gỗ keo lá tràm (acacia auriculiformis)Nghiên cứu đề xuất nội dung cơ bản trong quy hoạch rừng thuộc ban quản lý rừng phòng hộ thanh chương tỉnh nghệ an theo tiêu chuẩn quản lý rừng bền vữngĐặc điểm nghệ thuật tiểu thuyết miền hoang của sương nguyệt minh (tt)Diễn ngôn lịch sử trong biên bản chiến tranh 1 2 3 4 75 của trần mai hạnh (tt)