chuyên đề mật độ cây lạc

BÀI BÁO CÁO CÂY LÚA Chuyên Đề : Sự Đổ Ngã , Nguyên Nhân , Cách Khắc Phục Sự Đổ Ngã Trên Lúa

 BÀI BÁO CÁO CÂY LÚA Chuyên Đề : Sự Đổ Ngã , Nguyên Nhân , Cách Khắc Phục Sự Đổ Ngã Trên Lúa
... hoa (thiourê 0.1 %, KNO3 0.5-1%) Tưới nước Dở plastic, bón phân, tưới nước 11 12 tháng Sau thu hoạch ( khoảng tháng 3) – Cắt tỉa cành: cành khuất nắng, chết, ốm yếu – Bón phân : theo công thức ... (8-24-24) 10-52-17 15-30-1 5, MKP (0-52-34) để phục hồi chất dự trữ,ra chồi non – Tưới nước:giúp dễ ăn phân mau hồi phục • Sau đủ cỏ đọt: – xiếc nước( rút cạn nước mương) – Phủ bạc: Thời gian xiếc nước ... chôm hoa cách phủ mắt liếp màng phủ plastic kết hợp với xiết nước mương vườn • Sau nhú mầm hoa: – Phá miên trạng mầm hoa thioure 0.1 %, KNO3 0.5-0.1% – Dở bạc: – Cho nước vào mương – Bón phân: công...
 • 11
 • 1,307
 • 1

Chuyên đề toa do trong mat phang

Chuyên đề toa do trong mat phang
... (4; 1) đờng cao ( AH ) : x y = trung tuyến ( BM ) : x + y = Chuyên đề 2: vị trí tơng đối hai đờng thẳng A tóm tắtlí thuyết I Bài toán: Trong mặt phẳng Oxy cho hai đờng thẳng ; có phơng trình (1 ... tâm ABC c Tìm to im E cho ABCE l hình bình hnh đờng thẳng b To trung im I ca on AB l : I ( Chuyên đề : phơng trình đờng thẳng A kiến thức I Véc tơ phơng véc tơ pháp tuyến đờng thẳng r r 1) Véc ... cặp đờng thẳng sau : x + my m = a) : mx + y 2m = 0; : x + my + m + = b) : mx + y + = 0; Chuyên đề 3: góc hai đờng thẳng A tóm tắt lí thuyết I Định nghĩa: Giả sử hai đờng thẳng ; cắt Khi...
 • 9
 • 982
 • 12

Cải thiện năng suất và lợi nhuận bắp lai bằng biện pháp bón phân theo địa điểm chuyên biệt và mật độ cây

Cải thiện năng suất và lợi nhuận bắp lai bằng biện pháp bón phân theo địa điểm chuyên biệt và mật độ cây
... 397-410 Cải thiện suất lợi nhuận bắp lai biện pháp bón phân theo địa điểm chuyên biệt mật độ Ở nước Đông Nam Á, bắp lương thực quan trọng đứng thứ hai sau lúa Các ghi nhận gần cho thấy suất bắp trung ... tăng cải thiện mật độ từ 0,3-0,4 t/ha Ở mật độ 67.000 cây/ ha, khoảng cách cải tiến iPD (50x30 cm) đạt suất cao so với mật độ trồng nông dân (75x20 cm) Mật độ cải tiến kết hợp với mức phân bón ... vụ bắp- bắp- lúa/năm Thí nghiệm bố trí theo khối hoàn toàn ngẩu nhiên với 10 nghiệm thức kết hợp mật độ (75x20 cm, 50x30cm 75x18 cm) phương bón phân (bón phân theo nông dân-FFP; bón phân theo địa...
 • 5
 • 235
 • 0

Chuyen de toa do trong mat phang-Lop 10- hay

Chuyen de toa do trong mat phang-Lop 10- hay
... thẳng hàng. (hay ABC đỉnh uuu uuu r tam giác, hay hai véc tơ AB, AC không phơng) b Tính chu vi ABC Ví d Cho ba im A(3; 4), B(1;1), C (9; 5) uuu uuu r r a Chng minh A, B, C thẳng hàng ( hay AB, AC ... AB có pttq là: 1.(x-1)-2.(y-2)=0 hay AB : x-2y+3=0 Tơng tự, AC đI qua A(1;2) vuông góc với BH : x+y+1=0 Vậy AC có pttq là: 1.(x-1)-1.(y-2)=0 hay AC : x-y+1=0 Do đó, toạ độ điểm B nghiệm hệ ptrình: ... đờng thẳng Trong mặt phẳng Oxy, cho đờng thẳng qua M ( x0 ; y ) có véc tơ pháp r tuyến n = (a; b) Khi phơng trình tổng quát đợc xác định phơng trình : a ( x x0 ) + b( y y ) = (2) Hay: ( a.x+b.y+c=0...
 • 22
 • 1,204
 • 20

Các chuyên đề tọa độ trong mặt phẳng ppt

Các chuyên đề tọa độ trong mặt phẳng ppt
... trình BC: 4x-y+3=0 (loại) không thoả mãn đề (d phân giác ngoài) Bài 21: Trong mặt phẳng oxy cho A(1;1), B(2;1) d: x-2y+2=0 16 CHUYấN HèNH HC GII TCH TRONG MT PHNG CMR: A,B nằm phía d Tìm M thuộc ... thẳng d qua A vuông góc d I d ' =O tâm đờng tròn Bài 6: 13 CHUYấN HèNH HC GII TCH TRONG MT PHNG 2 Trong mặt phẳng Oxy cho (E): x + y =1 , M(-2;3), N(5;n) Viết phơng trình d, d qua M tiếp xúc ... Cho (C1): x + y x = (C2): x + y x + y 16 = Viết phơng trình tiếp tuyến chung Bài 5: Trong hệ toạ độ Đ các vuông góc Oxy cho d: x-7y+10=0 Viết phơng trình đờng tròn có tâm : x + y = , tiếp...
 • 23
 • 203
 • 0

chuyên đề toạ độ trong mặt phẳng

chuyên đề toạ độ trong mặt phẳng
... bên c nh d , ( hehe E) Trang3/10-LTðH-2010 LUY N THI ð I H C - PH N V :TO ð TRONG KHƠNG GIAN Năm h c: 2000- 2011 Bài 2: Trong m t ph ng Oxy cho m M(1;4) N(6;2) L p phương trình đư ng th ng qua N ... bên c nh ( hehe ☺ ) Trang7/12-LTðH-2010 LUY N THI ð I H C - PH N V :TO ð TRONG KHƠNG GIAN Năm h c: 2000- 2011 Bài 10: Trong m t ph ng Oxy cho m A(0;2) đư ng th ng d: x-2y+2=0 Tìm d hai m B C ... LUY N THI ð I H C - PH N VI :TO ð TRONG M T PH NG Năm h c: 2000- 2011 Ax0 + By + C A2 + B Phương trình pháp dạng : A A +B 2 x+ B A...
 • 12
 • 199
 • 1

báo cáo khoa học đề tài ĐẶC TÍNH QUANG HỢP, CHẤT KHÔ TÍCH LUỸ VÀ NĂNG SUẤT HẠT CỦA DÒNG LÚA NGẮN NGÀY DCG66 TRÊN CÁC MỨC ĐẠM BÓN VÀ MẬT ĐỘ CẤY KHÁC NHAU

báo cáo khoa học đề tài ĐẶC TÍNH QUANG HỢP, CHẤT KHÔ TÍCH LUỸ VÀ NĂNG SUẤT HẠT CỦA DÒNG LÚA NGẮN NGÀY DCG66 TRÊN CÁC MỨC ĐẠM BÓN VÀ MẬT ĐỘ CẤY KHÁC NHAU
... 155 Đặc tính quang hợp, chất khô tích luỹ suất hạt dòng lúa ngắn ngày DCG66 mức đạm bón mật độ cấy khác Bảng Các yếu tố cấu thành suất suất dòng DCG66 mức đạm bón mật độ cấy khác Lào Cai Phân đạm ... sai khác ý nghĩa 149 Đặc tính quang hợp, chất khô tích luỹ suất hạt dòng lúa ngắn ngày DCG66 mức đạm bón mật độ cấy khác Bảng Ảnh hưởng mức đạm bón đến cường độ quang hợp (CĐQH) giá trị SPAD dòng ... tăng 153 Đặc tính quang hợp, chất khô tích luỹ suất hạt dòng lúa ngắn ngày DCG66 m đạm bón ỹ n mức mật độ cấy khác suất cá thể hai dòng/ giống Ở công thức N1, suất DCG66 KD18 tương đương nhau, công...
 • 13
 • 250
 • 0

CHUYÊN ĐỀ MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ

CHUYÊN ĐỀ MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ
... trục hoành Tìm tọa độ điểm C cho trọng tâm G tam giác thuộc đường thẳng qua B gốc tọa độ O Giải Điểm C thuộc trục hoành nên tọa độ có dạng C  c;0  Theo công thức xác định tọa độ trọng  x  ... ÔN THI VÀO ĐẠI HỌC MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ B Một số ví dụ   Ví dụ Cho hai véc-tơ a  1;2  , b  2; 4        1) Tìm tọa độ véc-tơ a  b , a  b , 4a  3b     2) Tính độ dài hai véc-tơ ... GIẢNG ÔN THI VÀO ĐẠI HỌC MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ Ví dụ Cho tam giác ABC Biết M  1;2  , N  3; 2  , P  5;0  toạ độ trung điểm cạnh AB , BC , CA tam giác Hãy xác định toạ độ đỉnh tam giác Giải ...
 • 9
 • 122
 • 0

Chuyên đề nhiệt độ không khí trên bề mặt trái đất

Chuyên đề nhiệt độ không khí trên bề mặt trái đất
... Nhiệt độ không khí bề mặt Trái Đất I Nhiệt độ không khí Về phương diện địa lí, nói đến nhiệt độ nơi nói đến nhiệt độ không khí nơi đó, cụ thể nhiệt độ lớp không khí cách bề mặt đất 2m Nhiệt độ ... tâm Mặt Trời, nhiệt độ lên tới 20-40 triệu độ C, bề mặt Mặt Trời nhiệt độ 6000 độ C Năng lượng phát từ Mặt Trời tỏa đến Trái Đất gọi xạ bề mặt Mặt Trời hay xạ Mặt Trời Cường độ xạ Mặt Trời đến bề ... lượng nhiệt cung cấp cho Trái Đất không đáng kể, 1/50 triệu Mặt Trời; nguồn lượng lòng Trái Đất phong phú lớp vỏ Trái Đất dẫn nhiệt nên lượng nhiệt cung cấp cho bề mặt Trái Đất 1/5000 Mặt Trời Mặt...
 • 28
 • 419
 • 0

chuyên đề tọa dộ trong mặt phẳng

chuyên đề tọa dộ trong mặt phẳng
... giỏc ABC Bài Trong mặt phẳng Oxy cho tam giác ABC biết A(2; - 3), B(3; - 2), có diện tích 3/2 trọng tâm thuộc đờng thẳng : 3x y = Tìm tọa độ đỉnh C Đs: C(-2; 10) C(1;-4) Bi 6 .Trong mt phng ... giác ABC Đs : C = (4; 2) S = 15/2 Bài Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC, với A(2;1) , B (1; 2) , trọng tâm G tam giác nằm đờng thẳng x + y = Tìm tọa độ đỉnh C biết diện tích tam giác ... hai im A v B i xng qua I(2;5/2) cho din tớch tam giỏc ABC bng15 s : A(0;1) v B(4;4) Bi Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC, với A(1;1) , B (2;5) , đỉnh C nằm đờng thẳng x = , trọng tâm...
 • 8
 • 209
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân kali và mật độ cấy đến năng suất lúa lai ngắn ngày tại tỉnh hưng yên

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân kali và mật độ cấy đến năng suất lúa lai ngắn ngày tại tỉnh hưng yên
... Năng suất mật độ cấy phân K20 = 0kg/ha 56 Đồ thị 2: Năng suất mật độ cấy phân K20 = 40kg/ha 57 Đồ thị 3: Năng suất mật độ cấy phân K20 = 80kg/ha 58 Đồ thị 4: Năng suất mật độ cấy phân K20 =120kg/ha ... thiện quy trình thâm canh lúa lai ngắn ng y, đợc phân công khoa nông học, tiến h nh đề t i: Nghiên cứu ảnh hởng phân kali v mật độ cấy đến suất lúa lai ngắn ng y tỉnh Hng Yên Trong đề t i n y mong ... Tơng quan mật độ cấy v suất giống lúa Việt lai 24 60 Đồ thị 6: Năng suất công thức phân kali khác 63 Đồ thị 7: Năng suất công thức phân kali khác 64 Đồ thị 8: Năng suất công thức phân kali khác...
 • 104
 • 506
 • 0

Chuyên đề Mặt cầu - ÔTĐH

Chuyên đề Mặt cầu - ÔTĐH
... đỉnh hình lăng trụ cho Vậy hình lăng trụ có mặt cầu ngoại tiếp b Nhận xét - Việc chứng minh ý hai toán cách xác định tâm mặt cầu ngoại tiếp hình lăng trụ - Cũng tơng tự hình chóp ta tìm điểm O cách ... tâm bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình đa diện Trong dạng tập ta xét số tập xác định tâm bán kính mặt cầu ngoại tiếp hình chóp đều, hình chóp có cạnh bên vuông góc với đáy, hình chóp có mặt bên vuông ... (d) vuông góc với mặt phẳng (ABC) A lấy điểm S Gọi AD, AE lần lợt hai đờng cao tam giác SAB, SAC Chứng minh A, B, C, D, E nằm mặt cầu Xác định tâm tính bán kính mặt cầu Trong mặt phẳng (P) cho...
 • 14
 • 767
 • 10

NGHIÊN CỨU MỨC PHÂN BÓN VÀ MẬT ĐỘ CẤY THÍCH HỢP CHO LÚA CHỊU HẠN TẠI HÀ GIANG

NGHIÊN CỨU MỨC PHÂN BÓN VÀ MẬT ĐỘ CẤY THÍCH HỢP CHO LÚA CHỊU HẠN TẠI HÀ GIANG
... chỉnh phân bón cho lúa chịu hạn CH5 thành 90N, 90P2O5, 90K2O Để phát huy hết tiềm năng suất lúa CH5 tăng bón đạm tới 120kg N/ha kết hợp với tăng mật độ cấy hợp lý tới 55 khóm/m2, nhờ đa suất lúa ... dảnh thành lúa giống CH5 Sử dụng hỗn hợp vi lợng cho lúa chịu hạn CH5 ảnh hởng tới việc phát triển dảnh Nghiên cứu ảnh hởng việc tăng bón lân kali cho lúa CH5 đến yếu tố cấu thành suất suất lúa ... cáo cho lúa địa phơng (90N 60 P2O5 60 K2O; kg/ha) Điều cho thấy cần thiết phải bón phân cho lúa chịu hạn CH5 với lợng lân kali cao Quy trình canh tác khuyến cáo (với mật độ cấy 45 khóm/m2, bón...
 • 5
 • 256
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề mặt phẳng tọa độ oxychuyên đề tọa độ trong mặt phẳng ltdhchuyên đề tọa độ trong mặt phẳng violetchuyên đề tọa độ mặt phẳngbài 4 xác định mật độ khuẩn lạc trên đĩa petri nhuộm gram để xác định e coli và coliformschuyên đề mặt cầu trong không gianchuyên đề bản đồ họcmật độ cây gỗchuyên đề giúp đỡ học sinh yếuchuyên đề mặt phẳng trong không gianquy định mật độ cây xanh trong khu công nghiệpchuyên đề nhiệt độ sôimật độ cây xanh là gìchuyên đề tọa dộ trong không gianchuyen de ve do ruouĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học