ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP TRUNG CẤP CHÍNH TRỊ MÔN TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN

Để cương ôn thi tốt nghiệp trung cấp nghề vật lý

Để cương ôn thi tốt nghiệp trung cấp nghề vật lý
... lượng dao động điều hồ A Khi vật chuyển động vị trí cân vật tăng B Khi động vật tăng tăng C Khi vật dao động vị trí cân động hệ lớn D Khi vật chuyển động vị trí biên động vật tăng 16 Phát biểu sau ... chiều dài lắc B Lực kéo phụ thuộc vào khối lượng vật nặng C Gia tốc vật phụ thuộc vào khối lượng vật D Tần số góc vật phụ thuộc vào khối lượng vật 53 Con lắc đơn (chiều dài khơng đổi), dao động ... cấp cuộn thứ cấp 10 Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200V hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp A 10 V B 10V C 20 V D 20V 13 Một máy biến gồm cuộn sơ cấp...
 • 15
 • 145
 • 1

đề cương ôn thi tôt nghiệp trung học phổ thông môn lịch sử pdf

đề cương ôn thi tôt nghiệp trung học phổ thông môn lịch sử pdf
... bãi công 3.000 công nhân cao su Phú Riềng 4/1930 bãi công 4000 công nhân nhà máy sợi Nam Định, công nhân nhà máy cưa Bến Thủy (Vinh), nhà máy xi măng Hải Phòng 1/5/1930 công nông dân chúng Đông ... phiên họp Quốc hội thông qua danh sách phủ thức chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu Dưới địa phương miền Bắc Trung, hội đồng nhân dân thành lập sở phổ thông đầu phiếu 9/11/1946 thông qua Hiến Pháp Việt ... tháng Tám, nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa lịch sử học kinh nghiệm; đời nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, ý nghĩa lịch sử a Cách mạng tháng Tám thành công đời nhà nứơc Việt Nam Dân chủ cộng hòa...
 • 16
 • 262
 • 6

đề cương ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn anh văn

đề cương ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn anh văn
... every day 46 People don’t use this road very often A This road is not used very often B Not very often this road is not used C This road very often is not used D This road not very often is used ... The enemy used to attack this place A This place was used to attack by the enemy B This place used to be attacked by the enemy C This place were attacked by the enemy D This place used to attacked ... young to understand this problem A He isn’t old enough for understanding this problem B He isn’t young enough to understand this problem C He isn’t old enough for him to understand this problem D...
 • 48
 • 165
 • 0

đề cương ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn ngữ văn 2015

đề cương ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn ngữ văn 2015
... luận ý kiến bàn văn học Kiểu so sánh Kĩ làm nghị luận so sánh văn học văn học Những vấn đề so sánh văn học PHẦN IV: ĐỀ THI THAM KHẢO: RA BÀI TẬP VỀ NHÀ CHO HỌC SINH LÀM B NỘI DUNG ĐỀ CƯƠNG CỤ THỂ ... Là vấn đề xã hội có ý nghĩa sâu sắc đặt TPVH -Vấn đề xã hội lấy từ hai nguồn: Tác phẩm văn học học chương trình câu chuyện nhỏ, văn văn học ngắn gọn mà học sinh chưa học b Mục đích dạng đề nghị ... VỀ VĂN HỌC VÀ KIỂU BÀI SO SÁNH VĂN HỌC A MỤC TIÊU BÀI HỌC: Giúp học sinh: - Nắm cách làm nghị luận ý kiến văn học kiểu so sánh văn học - Có nhận thức, tư tưởng, thái độ hành động trước vấn đề...
 • 30
 • 248
 • 0

Đề cương ôn thi Tốt nghiệp THPT về bài Khái quát văn học Việt Nam từ CMT8/1945 đến hết XX.

Đề cương ôn thi Tốt nghiệp THPT về bài Khái quát văn học Việt Nam từ CMT8/1945 đến hết XX.
... nhiên, từ 1975 đến 1985, đất nước ta gặp khó khăn, thử thách Giáo viên: Phạm Huỳnh Hồng Diễm Trường: THPT Trần Phú nghiệp Giáo án ôn thi tốt + Từ năm 1986, công đổi Đảng cộng sản Việt Nam đề xướng ... Trường: THPT Trần Phú nghiệp Giáo án ôn thi tốt Đúng ý kiến nhà văn Nguyên Hồng: “Đọc truyện anh em ý đến mặt người Việt Nam thấy giàu có cách Con người khỏe khoắn, trẻ trung Con người văn học trước ... khấu thể thành công nhiều đề tài Lí luận phê bình xuất nhiều tranh luận sôi xung quanh vấn đề mối quan hệ văn học với trị, văn học với thực,… - Nhìn chung, VHVN từ năm 1975 đến hết kỉ XX vận động...
 • 4
 • 1,757
 • 15

Đề cương ôn thi tốt nghiệp cao đẳng chính quy Thương mại điện tử

Đề cương ôn thi tốt nghiệp cao đẳng chính quy Thương mại điện tử
... Tổng quan Thƣơng mại điện tử 1.1 Khái niệm chung Thương mại điện tử 1.2 Đặc điểm, phân loại thương mại điện tử 1.3 Lợi ích hạn chế Thương mại điện tử 1.4 Ảnh hưởng Thương mại điện tử đến Sản xuất, ... thuật, thương mại pháp lý để phát triển Thương mại điện tử MĐ2 Giao dịch điện tử 2.1 Hợp đồng điện tử 2.2 Thanh toán điện tử 2.3 Chính phủ điện tử 2.4 Chữ ký số dịch vụ chứng thực điện tử MĐ3 ... LIỆU HỌC TẬP Giáo trình Thương mại điện tử/ Đại học Ngoại thương Giáo trình Marketing điện tử/ Đại học Ngoại thương Cẩm nang Thương mại điện tử/ Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam Giáo trình xây...
 • 6
 • 149
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP CHÍNH TRỊ hệ TRUNG cấp

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP CHÍNH TRỊ hệ TRUNG cấp
... nguyên tắc quan hệ đối ngoại _tôn trọng độc lập chủ quyền lãnh thổ không can thi p vào công viẹc nội Không dùng vủ lực đe doạ vũ lực _giải bất đồng thông qua thương lượng hoà bình _tôn trọng lẫn ... đk cần thi t cho tồn ptriển xh _KN hệ sinh thái: hệ sinh thái đơn vị tự nhiên gồm vật sống vật không sống tác động lên để tác động lên hệ ổn định, có trao đổi vật chất vật sống vật không sống ... nguyên tác tập trung, dân chủ,làm ngtắc tổ chức,có kỉ luật tự giác nghiêm minh, đoàn kết yêu thương sỏ cương kĩnh trị điều lệ đảng,gjữ mối liên hệ mật thi t vs nhân dân , đảng hoạt động khuôn khổ hiién...
 • 21
 • 814
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ôn THI tốt NGHIỆP môn CHÍNH TRỊ hệ TRUNG cấp KHÓA 13

ĐỀ CƯƠNG ôn THI tốt NGHIỆP môn CHÍNH TRỊ hệ TRUNG cấp – KHÓA 13
... kinh tế nông nghiệp nông thôn nước ta chuyển dịch theo hướng sau đây? a Theo hướng đẩy mạnh xuất b Theo hướng hình thành cấu nông công nghiệp dịch vụ hợp lý c Theo hướng sản xuất tập trung, ... hệ gì? a Giai cấp tư sản đời b Giai cấp tư sản công nhân đời c Giai cấp công nhân đời d Giai cấp tiểu tư sản đời Câu 126: Những giai cấp bị trị Việt Nam chế độ thuộc địa đế quốc Pháp là: a Công ... HĐH nông thôn trình chuyển dịch cấu kinh tế nông thôn theo hướng? a Tăng nhanh tỉ trọng giá trị sản phẩm lao động ngành công nghiệp dịch vụ b Tăng nhanh tỷ trọng sản phẩm lao động nông nghiệp...
 • 13
 • 623
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN CHÍNH TRỊ BẬC TRUNG CẤP NĂM 2014

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN CHÍNH TRỊ BẬC TRUNG CẤP NĂM 2014
... cộng lại thành to; "không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi", không phô trương hình thức, không liên hoan, chè chén lu bù + Liêm tức "luôn tôn trọng giữ gìn công dân"; "không xâm phạm đồng xu, ... giai cấp nhà nước Ý thức trị, thực chất quan điểm lợi ích, quyền lực giai cấp định xã hội - Hệ tư tưởng trị thể đường lối, cương lĩnh Đảng, giai cấp khác Hệ tư tưởng trị gắn liền với tổ chức trị ... hành vi hướng thi n người - Trong xã hội có giai cấp, nghệ thuật mang tính giai cấp Tính giai cấp biểu chỗ phản ánh giới quan, quan điểm trị giai cấp Tính giai cấp thể chỗ thể quan hệ trị nghệ thuật...
 • 30
 • 470
 • 0

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC ( đã chia theo các cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và cao)

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP VÀ ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC ( đã chia theo các cấp độ: nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và cao)
... ra, Các BT: nhận biết, giải tốn hóa học theo phương pháp đại số: Xác định tên Kim loại, cơng thức hợp chất kim loại, tính tốn có liên quan II Phương pháp ơn thi - Ơn lý thuyết sau vận dụng vào ... chất hóa học số muối kim loại kiềm kim loại kiềm thổ -Vận dụng kiến thức giải thích tượng hóa học, giải tập tổng hợp có nội dung liên quan II Phương pháp ơn thi - Ơn lý thuyết sau vận dụng vào ... khử kim loại -Vận dụng kiến thức giải thích tượng hóa học, giải tập tổng hợp có nội dung liên quan II Phương pháp ơn thi - Ơn lý thuyết sau vận dụng vào làm tập III Nội dung ơn thi: A Sắt hợp...
 • 55
 • 456
 • 28

Bo de cuong on thi tot nghiep chinh tri.pdf

Bo de cuong on thi tot nghiep chinh tri.pdf
... v tgi i - Trong h/ th c ti n ngư i d n hoàn thi n giác quan c a ngư i ngày ptri n Do ó, làm tăng kh nhân th c c a ngư i v tgi i - Trong b n thân nh n th c có nh n th c th c ti n.Trong ho t th ... xã h i tư + Trong t nhiên: tăng ho c gi m sô lư ng ngt hoá h c hình thành v t th có ch t khác + Trong xã h i: LLSX thay PTSX xã h i m i i làm QHSX thay i PTSX XH cũ m t i, i + Trong tư duy: tích ... n xu t trao ng xã h i c n thi t S ho t i ng c a quy lu t giá c bi u hi n thong qua giá c hàng hoá th trư ng.Giá c hàng hoá bi u hi n b ng ti n c a giá tr hàng hoá.Trong s n xu t quy lu t yêu...
 • 60
 • 1,931
 • 30

Đề cương ôn thi tốt nghiệp ngành sư phạm mẫu giáo

Đề cương ôn thi tốt nghiệp ngành sư phạm mẫu giáo
... Trịnh Minh Loan, NXBGD, Hà Nội, 2004 Tâm lý trẻ em lứa tuổi mầm non Nguyễn Anh Tuyết (chủ biên), Phạm Hoàng Gia, Đoàn Thị Tâm, NXBGD, 1997 ...
 • 2
 • 1,878
 • 8

Đề cương ôn thi tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh tại đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội

Đề cương ôn thi tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh tại đại học kinh tế đại học quốc gia hà nội
... trình Quản trị học NXB Đại học Quốc gia Nội, năm 2007 Những vấn đề cốt yếu quản lý Harold Koontz NXB Khoa học kỹ thuật, năm 1998 PHẦN II: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP (3 ĐVHT) Kinh doanh gì? Vai trò kinh ... kinh doanh? Quản trị kinh doanh gì? Những điểm lợi vấn đề bạn tự làm chủ doanh nghiệp gì? Công việc kinh doanh bạn thất bại lí nào? sao? Những tính cách, kĩ điều kiện cần có chủ doanh nghiệp thành ... trường kinh doanh phân loại nào? Ảnh hưởng môi trường kinh doanh đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nào? Hãy nêu ví dụ thực tiễn? 10 Kinh doanh đặc quyền, điểm lợi hạn chế tham gia kinh doanh...
 • 4
 • 1,264
 • 13

Đề cương ôn thi tốt nghiệp quản trị doanh nghiệp đại học ngoại thương

Đề cương ôn thi tốt nghiệp quản trị doanh nghiệp đại học ngoại thương
... yếu tố tạo nên giá trị thương hiệu 3.Quảng bá thương hiệu Chương QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC I.KHÁI QUÁT QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC 1.Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 2.Chức quản trị nguồn nhân lực ... biết cấu tổ chức không phù hợp Chương QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH I.KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH 1.Khái niệm, nội dung quản trị tài 2.Mục tiêu, vai trò quản trị tài 3.Cơ sở quản trị tài Trang 3/4 II.ĐÁNH ... nhân viên bán hàng II KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ BÁN HÀNG 1.Khái niệm quản trị bán hàng 2.Mục tiêu quản trị bán hàng III.TIẾN TRÌNH QUẢN TRỊ BÁN HÀNG 1.Hoạch định quản trị bán hàng 2.Tổ chức hoạt động...
 • 4
 • 616
 • 1

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH
... suất cao chấp nhận để công ty không bị thua lỗ theo phương thức toán lựa chọn Bài tập 8: Một doanh nghiệp làm dịch vụ chuyên chở hàng hóa có xe doanh nghiệp cần đại tu Doanh nghiệp tính chi phí ... 7.000 Hãy giúp Công ty lựa chọn cỡ đê kinh tế Giả sử Công ty có yêu cầu chi phí vốn 15% năm tuổi thọ đê 20 năm QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH I Lý thuyết Vấn đề thứ nhất: mục tiêu, nhiệm vụ quản trị tài chính, ... môi trường định nhà quản trị tài chính? - Mục tiêu nhà quản trị tài mối quan hệ mục tiêu với tiêu sinh lợi khác - Nhiệm vụ nhà quản trị tài chính, nội dung định nhà quản trị tài chính? Nội dung...
 • 9
 • 1,854
 • 29

Xem thêm

Từ khóa: đề cương ôn thi tốt nghiệp môn chính trị hệ trung cấpđề cương ôn thi tốt nghiệp môn hóa 12 theo 4 cấp độđề cương ôn thi tốt nghiệp toánđề cương ôn thi tốt nghiệp môn hoáđề cương ôn thi tốt nghiệp môn toánđề cương ôn thi tốt nghiệp môn lýđề cương ôn thi tốt nghiệp môn vật lýđề cương ôn thi tốt nghiệp anh vănđề cương ôn thi tốt nghiệp địa lí 12đề cương ôn thi tốt nghiệp đại họcđề cương ôn thi tốt nghiệp lớp 5đề cương ôn thi tôt nghiệp thpt sinh họcđề cương ôn thi tốt nghiệp hóa 12đề cương ôn thi tốt nghiệp thpt năm học 2011đề cương ôn thi tốt nghiệp môn hóa violet520 b i t p tr c nghi m O H M File word c h ng d n gi i ph n II (301 520)10 b i t p PH P NG D NG File word c l i gi i chi ti tGioi thieu von tai lieu Thu vien Bo Tu phapQuyet dinh cap dot 1 thang 9 110920121231 QD TTg KH PT DNNVV 2011 2015GoodLaw report 8April APphu luc 2. thu tuc cap giay phepCác hoạt động phối hợp tổ chức diễn đàn phổ biến, lấy ý kiến thanh niên về dự thảo BLDSchuong trinh ngay 05 tháng 5 năm 2014.docCv cua Dang uy 22082013Tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 103 2010 NĐ-CPBAo cao danh gia tac dong ND chi tiet Luat tin nguong ton giaoTài liệu thẩm định DT Nghị định quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáoBao cao danh gia tac dong Nghi dinh3.du thao thong tu phan bieu mau chuan bi tham dinh 6.10.201753_1_quychuancakho.doc (299.5 Kb)55_Phan_bo_von_DA_CT_135_giai_doan_2[1].doc (67 Kb)02 chau doc.doc (354 Kb)03_quytrinhbauTruongkhom,ap Trinhky (01-10).doc (111 Kb)van loi giai chi tiet