LỊCH sử NHÀ nước và PHÁP LUẬT

Đề cương sơ bộ lịch sử nhà nước pháp luật việt nam

Đề cương sơ bộ lịch sử nhà nước và pháp luật việt nam
... Quốc triều hình luật Hoàng Việt luật lệ (trong đề cương trang 19) Câu 25: Pháp luật phong kiến Việt Nam kết hợp yếu tố Trung Quốc Đại Việt (đề cương trang 27) SO SÁNH THỂ CHẾ NHÀ NƯỚC LƯỠNG ĐẦU ... phạm pháp luật phong kiến Việt Nam Pháp luật phong kiến Việt Nam không trực tiếp quy định phân loại tội phạm sở thống phân loại tội phạm luật Hình Tuy vậy, nghiên cứu quy định luật pháp luật ... điểm : - Luật Hán luật thành văn nên đưa vào nước ta kỹ thuật xây dựng pháp luật thành văn (VBQP PL) Đây tiếp thu có hcọn lọc sáng tạo sử dụng nhà nước PKVN sau Đó hình thức văn luật : Bộ luật, ...
 • 23
 • 26,982
 • 300

Lịch sử nhà nước pháp luật thế giới

Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới
... riêng vòng pháp luật Lịch sử nhà nước pháp luật giới Pháp luật phải thay đổi theo diễn biến thời pháp luật trước sau không đổi Thời biến chuyển mà pháp luật không biến chuyển loạn Vì mà nhà Tần ... Lịch sử nhà nước pháp luật giới NỘI DUNG I Cơ sở hình thành phát triển loại nguồn pháp luật phong kiến Trung Quốc Cơ sở hình thành phát triển pháp luật phong kiến Trung Quốc Nhà nước pháp luật ... nội Lịch sử nhà nước pháp luật giới dung đạo nho Tư tưởng đức trị, lễ nghĩa nho giáo kết hợp đức trị với pháp trị bước thẩm thấu vào luật pháp phong kiến Việt Nam, trở thành tư tưởng chủ đạo nhà...
 • 10
 • 4,416
 • 75

Lịch sử nhà nước pháp luật thế giới

Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới
... nên giai cấp thống trị sử dụng thể chế thành đường lối sách pháp luật nhà nước Thuyết pháp trị đề cao vai trò pháp luật Về nội dung, gồm yếu tố: pháp, thế, thuật o Pháp: pháp luật mệnh lệnh vua phải ... văn minh giới cổ đại BÀI PHÁP LUẬT PHƯƠNG ĐÔNG CỔ ĐẠI I GIỚI THIỆU CÁC BỘ LUẬT CỔ Ở PHƯƠNG ĐÔNG BỘ LUẬT HAMMURAPI a Đặc điểm luật Hammurapi Bộ luật Hammurapi nhà khảo cổ người Pháp tìm vào năm ... Sở có Hiến Lệnh; • Nước Tề có Thất Pháp; Nước Việt có Quốc Luật Nước Hàn tổng hợp kinh nghiệm lập pháp nước soạn Pháp Kinh Bộ luật thất truyền theo sử sách luật hoàn chỉnh tiếng Trung Quốc...
 • 97
 • 8,205
 • 67

Đề cương lịch sử nhà nước pháp luật

Đề cương lịch sử nhà nước và pháp luật
... dung l phn ch yu ca b lut, k tha nhng b lut trc ú, nhng phong tc quỏn ca ngời Xume quy định nhà vua án nhà vua B lut gm 282 iu khon c th iu chnh hu ht nhng quan h xó hi lỳc by gi, t cỏc ch nh v...
 • 19
 • 2,239
 • 43

Báo cáo "Giới trong văn hoá pháp lí truyền thống – một nội dung giảng dạy của môn học Lịch sử nhà nước pháp luật Việt Nam " ppt

Báo cáo
... quỏ trỡnh phỏt tri n c a hoỏ phỏp lớ truy n th ng Vi t Nam Nh ng n i dung ó c p chng trỡnh gi ng d y l ch s nh n c v phỏp lu t Vi t Nam Trong quỏ trỡnh gi ng d y, th i gian gi ng khụng nhi u ... t phỏp phong ki n cũn c m ph n khụng Tạp chí luật học số 3/2007 c h c hnh, thi c i h c v i thi l m t c quy n c a nam gi i Vn hoỏ l c quy n c a nam gi i Cỏc quy nh trờn lõu d n tr thnh m t t ... bao gi cng n ng hn so v i m c x ph t Tạp chí luật học số 3/2007 ng i ch ng (cỏc i u 308, 309, 321 QTHL; cỏc i u 108, 332 B lu t Gia Long - HVLL) Trong quan h ti s n, b ng nh ng quy nh v th a...
 • 7
 • 538
 • 1

Giáo trình Lịch sử nhà nước pháp luật pptx

Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật pptx
... nêu vài chế định luật để chứng minh tính chất tiến pháp luật La Mã thời cộng hòa hậu kỳ So sánh luật La Mã thời kỳ cộng hòa hậu kỳ với pháp luật phương Đông cổ đại PHẦN II NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT ... tưởng pháp trị có ảnh hưởng !ớn đến phương pháp cai trị nhà nước Trung Quốc thời Thuyết pháp trị đề cao vai trò pháp luật Về nội dung, gồm yếu tố: pháp, thế, thuật Pháp: phải có hệ thống pháp luật ... lực nhà thờ luật lệ thiên chúa giáo Luật lệ tôn giáo luật pháp nhà nước ngăn cấm việc ly hôn Địa vị pháp lý người phụ nữ có cải thiện so với thời chiếm hữu nô lệ Tuy nhiên, họ phải phụ thuộc vào...
 • 105
 • 4,299
 • 110

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT VIỆT NAM

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM
... máy nhà nước chế độ quan chức nhà nước phong kiếnViệt Nam mô theo nhà nước phong kiến Trung Hoa Đó dấu ấn lịchsử 10 kỉ Bắc thuộc lịch sử phát triển nhà nước Việt Nam màchúng ta phủ nhận Triều ... hưởng luật Trung Quốc (luật nhà Đường, luật nhà Minh) nhà làm luật thời Lêđã biết tiếp thu có chọn lọc, sáng tạo pháp luật Trung Quốc đồng thời kết hợp vớicác phong tục, tập quán đặc thù xã hội Việt ... nô thời nhà Lê đòi hỏi thỏa thuận hai vợ chồng” Pháp luật triều Lê có quy định bảo vệ cho quyền lợi người phụ nữrất tiến gần với pháp luật đại – Điều chưa có pháp luật phongkiến Việt Nam thời...
 • 27
 • 12,549
 • 92

Danh mục câu hỏi ôn thi Môn Lịch sử nhà nước pháp luật thế giới (Theo đề cương chi tiết chương trình tín chỉ đã được duyệt) doc

Danh mục câu hỏi ôn thi Môn Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới (Theo đề cương chi tiết chương trình tín chỉ đã được duyệt) doc
... hệ thống pháp luật XHCN : hệ thống pháp luật Xô Viết hệ thống pháp luật nước Cộng hoà dân chủ nhân dân sau chi n tranh giới thứ hai 55 Nhận xét đặc điểm, xu hướng vận động nhà nước pháp luật từ ... tại? 48 Đặc điểm nhà nước pháp luật Công xã Paris, học kinh nghiệm 49 Đánh giá ảnh hưởng cách mạng XHCN tháng 10 Nga đời sống nhà nước pháp luật giới 50 Nêu đặc điểm hình thức nhà nước Cộng hoà ... tranh 43 Những điểm pháp luật hình tư sản so với pháp luật hình phong kiến ? 44 Nêu số điểm pháp luật dân tư sản so với pháp luật dân phong kiến? 45 Những điểm nhà nước pháp luật tư sản thời kỳ...
 • 4
 • 5,616
 • 67

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC PHÁP LUÂT VIỆT NAM doc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUÂT VIỆT NAM doc
... máy Nhà nước, pháp luật lịch sử Việt Nam trước năm 1884 Nội dung môn học chia làm bài, cụ thể sau : Phương pháp giảng dạy đánh giá môn học - Nội dung mục tiêu môn học làm rõ kết hợp phương pháp ... Phụng Lịch sử Nhà nước Pháp luật Việt Nam từ nguồn gốc đến trước Cách mạng tháng Tám 1945 – NXB Khoa học Xã hội - Hà Nội 1990 + Viện Luật học Sơ thảo lịch sử nhà nước pháp luật Việt Nam (từ ... nghĩa nhà nước tự chủ giai đoạn B TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU - Giáo trình Lịch sử nhà nước pháp luật Việt Nam, ĐH Luật Hà Nội, Hà Nội 2002, trang 35 – 64 - Lịch sử định chế trị pháp quyền Việt Nam, Phan...
 • 38
 • 3,819
 • 89

bài tiểu luận môn lịch sử nhà nước pháp luật việt nam

bài tiểu luận môn lịch sử nhà nước và pháp luật việt nam
... Nhưng thực tế lịch sử Việt Nam kỷ XVI – XVIII tồn máy quyền lực mà cấp cao có hai nhánh, loại thiết chế vừa có vua lại vừa có chúa Thiết chế nhà nước Lê - Trịnh loại tượng lịch sử đặc thù, nguyên ... phong kiến việt nam 1)Chị-em,anh-em nắm quyền Mô hình lưỡng đầu chế xuất sớm lịch sử nước ta, lần vào năm 40 Mùa xuân năm ấy, hai chị em Trưng Trắc - Trưng Nhị khởi nghĩa chống ách độ hộ nhà Đông ... vua luôn nguyên tắc hình thái nhà nước lưỡng đầu Nó thể rõ hai người đứng đầu nhà nước có quyền ngang nhau, thứ nhau, không người nắm uy quyền, vị cao người Ở nhà nước lưỡng đầu thời Lê- Trịnh...
 • 16
 • 2,538
 • 4

tài liệu ôn tập môn lịch sử nhà nước pháp luật

tài liệu ôn tập môn lịch sử nhà nước và pháp luật
... Chia tài sản ly hôn Pháp luật hôn nhân gia đình có giá trị, chuẩn mực tập quán a Những tập quán phù hợp cụ thể hóa pháp luật Dùng pháp luật để loại bỏ tập quán tiêu cực Hãy chứng minh pháp luật nhà ... chức máy nhà nước thực chất tổ chức quân Hình thức nhà nước theo thể quân chủ tập quyền Pháp luật mang tính thiết quân luật: đầy cấm đoán bắt buộc, pháp luật mang tính tàn khốc C Phần nhà Lý Trần ... thành quy phạm pháp luật Quan niệm nhân trị, lễ trị nhà làm luật lấy làm sở để xây dựng nên nội dung pháp lật xác định khách thể quan hệ pháp luật Tư tưởng pháp trị nhà làm luật sử dụng để cụ...
 • 40
 • 5,705
 • 7

LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC PHÁP LUẬT THẾ

LỊCH SỬ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT THẾ
... phương Đông • B Pháp luật chiếm hữu nô lệ phương Đông A Nhà nước pháp luật chiếm hữu nô lệ phương Đông • • • • • Nhà nước Ai Cập Nhà nước Babilon Nhà nước Trung Quốc Nhà nước Ấn Độ Pháp luật chiếm ... Mahal (1631) B Pháp luật • I Bộ luật Hammurabi • Kêt cấu chung: luật gồm phần, gồm 282 điều Nguồn luật pháp luật người Xume, luật Lipitistar người Nip –pua • Trong lời nói đầu luật, nhà vua Hammurabi ... trở lên nhà nước bổ nhiệm • Quan lại từ trung ương xuống đến địa phương nhà nước cấp lương bổng • Nhà nước thiết lập quan trông coi việc thuỷ lợi • Quân đội chỗ dựa nhà nước, quân đội nhà vua,...
 • 38
 • 1,512
 • 5

Báo cáo chuyên đề lịch sử nhà nước pháp luật việt nam thời lê sơ

Báo cáo chuyên đề lịch sử nhà nước và pháp luật việt nam thời lê sơ
... 701-704) IV KẾT LUẬN Nhà nước pháp luật Việt Nam thời hành nhà nước có cấu tổ chức chặt chẽ, quyền lực tập trung vào tay nhà vua - thể tính độc quyền chế độ phong kiến, luật pháp lụât Hồng Đức ... GIỚI THIỆU CHUNG Thời kéo dài 100 năm (1428 - 1527), có 10 vua thuộc hệ Giai đoạn đầu nhà thời kỳ xây dựng lại đất nước sau thời bị nhà Minh đô hộ Sau lên ngôi, Lợi - Thái Tổ - ... quyền, nhà vua vị giáo chủ độc cao nước Về quyền, nói theo ngôn ngữ đại ngày nay, nhà vua nắm toàn quyền lập pháp (ban hành pháp luật) , hành pháp (thi hành pháp luật) pháp (xét xử, bảo vệ pháp luật) ...
 • 10
 • 822
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập môn lịch sử nhà nước và pháp luậtđề cương môn lịch sử nhà nước và pháp luậtđề cương lịch sử nhà nước và pháp luậtđề cương lịch sử nhà nước và pháp luật việt namsách lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớimôn lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớilịch sử nhà nước và pháp luật thế giớilịch sử nhà nước và pháp luật việt namlịch sử nhà nước và pháp luật la mãđề cương môn lịch sử nhà nước và pháp luật việt namde cuong lich su nha nuoc va phap luat viet namđề cương sơ bộ môn lich su nha nuoc va phap luat viet namtai lieu lich su nha nuoc va phap luat viet namđáp án lịch sử nhà nước và pháp luật thế giớicau hoi trac nghiem lich su nha nuoc va phap luatĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵn