Tinh sạch protein tái tổ hợp SEB 534 dạng đột biến

TINH CHẾ PROTEIN TÁI TỔ HỢP GNRH-TBK Ở E. COLI

TINH CHẾ PROTEIN TÁI TỔ HỢP GNRH-TBK Ở E. COLI
... thời gian 30oC 37oC, protein GnRH-TBK lại biểu chủ yếu dạng không tan 3.2 Tinh chế protein GnRH-TBK tái tổ hợp Để phục vụ cho tinh chế nghiên cứu tiếp theo, trình biểu protein GnRH-TBK tiến hành ... gen mã hoá cho protein lai GnRH-TBK E .coli [1], giới thiệu điều kiện biểu kết tinh chế loại protein tái tổ hợp NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Nguyên liệu Vector biểu pGnRH-TBK mang ... đầu N GnRH-TBK tinh cho thấy, ngoại trừ axit amin protein tái tổ hợp Meth, axit amin Glu, His, Trp, Ser, Tyr, Gly, Leu… Trình tự với kết Western blotting khẳng định protein thu protein lai GnRH-TBK...
 • 88
 • 239
 • 0

Nhân dòng, biểu hiện và tinh sạch streptokinase tái tổ hợp từ chủng streptococcus pyogenes trong e coli

Nhân dòng, biểu hiện và tinh sạch streptokinase tái tổ hợp từ chủng streptococcus pyogenes trong e coli
... uberis ba loài đƣợc sử dụng phổ biến nhân dòng biểu gene SK Hiện có 142 trình tự gene mã hóa SK (sk) đƣợc đăng kí GeneBank, có 115 gene từ chủng S pyogenes, 23 gene từ chủng S equisimilis gene ... KẾT QUẢ Nhân dòng thành công gene mã hóa streptokinase nonhis từ DNA tổng số chủng Streptococcus pyogenes DT7 Biểu gene msk-nonhis với vector biểu pET21a(+) tế bào E coli JM109 Protein biểu đạt ... xuất chế phẩm enzyme tái tổ hợp streptokinase yếu tố hoạt hóa plasminogen mô (tPA) sử dụng điều trị” thực đề tài luận văn Nhân dòng, biểu tinh streptokinase tái tổ hợp Escherichia coli tiến tới...
 • 10
 • 400
 • 0

Nghiên cứu thu nhận và tinh sạch phytase tái tổ hợp từ nấm men pichia pastoris gs115

Nghiên cứu thu nhận và tinh sạch phytase tái tổ hợp từ nấm men pichia pastoris gs115
... LÊ THỊ NGỌC SƯƠNG NGHIÊN CỨU THU NHẬN VÀ TINH SẠCH PHYTASE TÁI TỔ HỢP TỪ NẤM MEN PICHIA PASTORIS GS115 Chuyên ngành: Hóa Sinh Mã số: 60 42 031 LUẬN VĂN THẠC ... tối đa M : Trọng lượng phân tử Phytase- PAI : Phytase thu nhận từ giống Pichia pastoris GS115 có mang gen phyAI Phytase- PB : Phytase thu nhận từ giống Pichia pastoris GS115 có mang gen phyB SDS : ... Trang Tổng quan tài liệu đầu nghiên cứu để thu nhận nguồn phytase có hoạt độ cao hơn, có khả chịu nhiệt, pH, đặc tính khác, nguồn phytase tái tổ hợp Trong luận văn này, nghiên cứu thu nhận tinh phytase...
 • 177
 • 366
 • 0

Nhân dòng, biểu hiện và tinh sạch Streptonkinase tái tổ hợp từ chủng Streptococus pyogenes trong Echerichia coli165946

Nhân dòng, biểu hiện và tinh sạch Streptonkinase tái tổ hợp từ chủng Streptococus pyogenes trong Echerichia coli165946
... KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ THƯƠNG NHÂN DÒNG, BIỂU HIỆN VÀ TINH SẠCH STREPTOKINASE TÁI TỔ HỢP TỪ CHỦNG Streptococcus pyogenes TRONG Escherichia coli Chuyên ngành : Vi sinh vật ... enzyme tái tổ hợp streptokinase yếu tố hoạt hóa plasminogen mô (tPA) sử dụng điều trị” thực đề tài luận văn Nhân dòng, biểu tinh streptokinase tái tổ hợp E coli” với dạng streptokinase tái tổ hợp ... dụng vector biểu pTrp Hiệu suất biểu đạt 15% protein tổng số (thấp Estrada) Tuy nhiên SK tái tổ hợp dạng hòa tan nên tinh dễ dàng [44] Pratap et al năm 2000 nhân dòng sk từ S equisimilis biểu P pastoris...
 • 61
 • 371
 • 0

Biểu hiện, tinh sạch thrombin tái tổ hợp và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của băng gạc có gắn thrombin kết hợp với nano bạc

Biểu hiện, tinh sạch thrombin tái tổ hợp và đánh giá hoạt tính kháng khuẩn của băng gạc có gắn thrombin kết hợp với nano bạc
... nghiệp “ Biểu hiện, tinh thrombin tái tổ hợp đánh giá hoạt tính kháng khuẩn băng gạc gắn thrombin kết hợp với nano bạc Với mục tiêu sau: 1) Biểu hiện, tinh thrombin tái tổ hợp vi khuẩn E.coli ... KHOA VẬT LÝ KỸ THUẬT Nguyễn Viết Tuấn BIỂU HIỆN, TINH SẠCH THROMBIN TÁI TỔ HỢP VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN CỦA BĂNG GẠC CÓ GẮN THROMBIN KẾT HỢP VỚI NANO BẠC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ ... aureus với mẫu băng gạc kháng khuẩn (1: ĐC; vi khuẩn nuôi LB lỏng chứa Ag 10%; 3: gạc gắn thrombin nano bạc; 4: gạc gắn nano bạc; 5: urgo gắn thrombin nano bạc; 6: urgo gắn nano bạc) Kết cho...
 • 58
 • 261
 • 0

Sản xuất protein tái tổ hợp có dược tính sinh học (phần I) pps

Sản xuất protein tái tổ hợp có dược tính sinh học (phần I) pps
... trường hợp ký kết hợp đồng, nhà sản xuất không đảm bảo sản xuất sản phẩm vài năm Khi hấp thu cột mở rộng, với kỹ thuật tinh sạch, thách thức thu nhận protein mục tiêu trạng thái hoạt động hiệu ... thích hợp để sản xuất quy mô lớn Các nhà sản xuất cung cấp cột tinh đạt đặc tính kỹ thuật để chắn đạt chất lượng trì chất lượng thời gian dài Hơn nữa, chất phải ổn định khoảng pH rộng, cho phép tái ... suốt, đòi hỏi hiểu biết sâu đặc tính hoá sinh học sản phẩm thông tin chi tiết điều kiện nuôi cấy thu nhận (bao gồm thành phần môi trường, sống tế bào, hoạt tính enzyme, ổn định sản phẩm virus)...
 • 11
 • 330
 • 3

Sản xuất protein tái tổ hợp có dược tính sinh học (phần II) pot

Sản xuất protein tái tổ hợp có dược tính sinh học (phần II) pot
... bước thích hợp quy mô nhỏ tính toán trước Những nghiên cứu cho phép nhà sản xuất tiên lượng khả loại bỏ toàn virus quy trình sản xuất xác định quy trình sản xuất khả cung cấp mức thích hợp quy ... rơi vào hai yếu tố tính định Thiết kế quy trình thách thức việc phát triển quy trình mức độ nhỏ yếu tố tính phân tích quy trình phải thích hợp với sản xuất protein hoạt tính tiêu chuẩn ... retrovirus sản xuất hệ thống biểu protein tế bào chuột mẫu phổ biến Với mục tiêu yếu tố khử chuyên biệt theo quy trình thiết kế sẳn, nhà sản xuất bổ sung bước làm virus vào quy trình thực bước tính...
 • 15
 • 285
 • 2

Tình hình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các loại thuốc protein tái tổ hợp trong y học

Tình hình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các loại thuốc protein tái tổ hợp trong y học
... động Hình Quy trình tổng hợp insulin tái tổ hợp vi khuẩn 18 18 CHƯƠNG NGUYÊN LÝ VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN PROTEIN TÁI TỔ HỢP 2.1 Quy trình sản xuất thuốc protein tái tổ hợp công nghệ sinh học ... học cao sử dụng y học đề tài Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chuyển gen vào lục lạp tạo thực vật sản xuất protein tái tổ hợp để ứng dụng y dược” nhóm tác giả Nguyễn Thị Thanh cộng (Viện Sinh học ... Chương Nguyên lý sản xuất định hướng phát triển protein tái tổ hợp 2 CHƯƠNG PROTEIN VÀ CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA PROTEIN TÁI TỔ HỢP 1.1 Protein Protein phát lần kỷ XVIII (1745 Beccari);...
 • 31
 • 446
 • 0

Đánh giá khả năng đáp ứng miễn dịch đối với protein tái tổ hợp MBP-VT2eB trên heo

Đánh giá khả năng đáp ứng miễn dịch đối với protein tái tổ hợp MBP-VT2eB trên heo
... “ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH ĐỐI VỚI PROTEIN MBPVT2eB TRÊN HEO Giáo viên hƣớng dẫn: TS Nguyễn Ngọc Hải Sử dụng kháng nguyên protein tái tổ hợp MBP-VT2eB pha keo phèn với liều 50µg /heo ... tăng khả đáp ứng miễn dịch cách tuyển chọn nhóm giống có khả đáp ứng miễn dịch cao Tùy địa cá thể mà có tƣợng dị ứng gây miễn dịch  Tuổi: thú nhỏ khả đáp ứng miễn dịch không cao hệ thống quan miễn ... Điều chứng tỏ liều protein tái tổ hợp MBP-VT2eB 75 g 50 g /heo kích ứng đáp ứng miễn dịch yếu, tƣợng nguyên nhân sau:  Vì protein tái tổ hợp nên cấu trúc không gian bị thay đổi không giống với cấu...
 • 52
 • 390
 • 1

Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch đối với protein tái tổ hợp MBP-VT2eB trên thỏ

Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch đối với protein tái tổ hợp MBP-VT2eB trên thỏ
... 2.5 PROTEIN TI T HP MBP-VT2eB[ 4] Protein tỏi t hp MBP-VT2eB l mt protein gm hai thnh phn: MBP (maltose binding protein) v VT2eB (tiu phn B ca c t vero), cú trng lng phõn t vo khong 47 kDa Protein ... mó hoỏ cho protein tỏi t hp MBP-VT2eB v tinh sch c protein ny T thc t ú, chỳng tụi thc hin ti: Nghiờn cu ỏp ng dch i vi protein tỏi t hp MBP-VT2eB trờn th nhm xỏc nh kh nng ng dng protein ny ... ỏp ng dch i vi protein tỏi t hp MBP-VT2eB trờn th 1.2 MC TIấU V YấU CU 1.2.1 Mc tiờu ỏnh giỏ hiu qu gõy ỏp ng dch ca protein tỏi t hp MBP-VT2eB trờn th nhm xỏc nh kh nng ng dng protein ny nghiờn...
 • 80
 • 249
 • 0

TINH CHẾ PROTEIN TI TỔ HỢP GNRH -TBK Coli

TINH CHẾ PROTEIN TI TỔ HỢP GNRH -TBK Coli
... gian 30oC 37oC, protein GnRH- TBK lại biểu chủ yếu dạng không tan 3.2 Tinh chế protein GnRH- TBK tái tổ hợp Để phục vụ cho tinh chế nghiên cứu ti p theo, trình biểu protein GnRH- TBK ti n hành 22oC ... cần ý protein enzyme trạng thái tinh thể coi chứng tinh khiết Các tinh thể protein enzyme kết tinh lần đầu có độ không vượt 50% chứa protein enzyme khác Người ta thường ti n hành kết tinh protein ... Kết tinh protein Đây phương pháp đặc hiệu tốt để tách phần protein enzyme giai đoạn tinh chế cuối Khi protein enzyme làm tinh khiết hoàn toàn, trường hợp riêng biệt, người ta ti n hành kết tinh...
 • 87
 • 286
 • 6

Tiểu luận:Protein tái tổ hợp và virus dịch tả heo

Tiểu luận:Protein tái tổ hợp và virus dịch tả heo
... DNA lạ chuyển đồng thời với DNA virus AcNPV mạch thẳng vào tế bào côn trùng Việc cho phép tái tổ hợp vị trí tương đồng, chuyển gen lạ vào DNA AcNPV Protein tái tổ hợp mong muốn sản xuất, thu nhận ... thống baculovirus – tế bào côn trùng Để sử dụng có hiệu trường hợp gây miễn dịch với CSFV khoảng thời gian ngắn • Để hướng tới giải bệnh dịch tả heo hoàn thiện tác dụng vaccin tái tổ hợp cần nghiên ... NỘI DUNG I II Đặc vấn đề Virus dịch tả heo I II Phân loại Hình thái Bộ gen Vaccine tái tổ hợp Tài liệu tham khảo I Đặc vấn đề • Bệnh truyền nhiễm gây tiêu...
 • 15
 • 381
 • 0

Tài liệu TIỂU LUẬN: PROTEIN TÁI TỔ HỢP VÀ VIRUS GUMBORO ppt

Tài liệu TIỂU LUẬN: PROTEIN TÁI TỔ HỢP VÀ VIRUS GUMBORO ppt
... nguyên kháng thể Protein tái tổ hợp (recombinant protein) Protein tái tổ hợp protein tạo từ đoạn DNA tái tổ hợp Đối với Gumboro, protein tái tổ hợp thường VP2 tái tổ hợp Do protein coi kháng ... nghiên cứu, sản xuất sử dụng protein tái tổ hợp VP2 cần phải đẩy mạnh 16    Vaccine chứa protein VP2 tái tổ hợp giúp khắc phục khuyết điểm dòng vaccine sống Hay protein tái hợp dùng để chẩn đoán bệnh ... quang: A tế bào không mang vector tái tổ hợp, B tế bào mang vector tái tổ hợp (Toh-Kyung Kim Sang-Geon Yeo, 2003) III KẾT LUẬN Với hậu nghiêm trọng mà virus Gumboro gây cho ngành chăn nuôi chế...
 • 19
 • 455
 • 0

Tài liệu TIỂU LUẬN: VIRUS PRRS VÀ PROTEIN TÁI TỔ HỢP N ỨNG DỤNG TRONG CHẨN ĐOÁN pptx

Tài liệu TIỂU LUẬN: VIRUS PRRS VÀ PROTEIN TÁI TỔ HỢP N ỨNG DỤNG TRONG CHẨN ĐOÁN pptx
... Tuy nhi n, tốt hết n n cách ly to n đ n l n có nguy với loại ngu n bệnh không cho n nội tạng từ l n nghi mắc bệnh B Tổng quan protein tái tổ hợp dựa ORF7 ứng dụng ch n đo n Giới thiệu Trong protein ... ORF7 virus vùng có tính bảo t n cao, có ứng dụng rõ ràng công tác ch n đo n ph n biệt dòng virus PRRS Hi n có hướng nghi n cứu ứng dụng protein tái tổ hợp dựa ORF5 virus PRRS s n xuất vaccine protein ... nhược độc cho virus Chính protein tái tổ hợp hướng tiềm việc s n xuất kháng nguy n ứng dụng s n xuất kit ch n đo n quy mô l n khắc phục nhược điểm n u tr n, protein tái tổ hợp mở tiềm cho sản...
 • 17
 • 289
 • 1

TIỂU LUẬN:VIRUS PRRS VÀ PROTEIN TÁI TỔ HỢP N ỨNG DỤNG TRONG CHẨN ĐOÁN ppt

TIỂU LUẬN:VIRUS PRRS VÀ PROTEIN TÁI TỔ HỢP N ỨNG DỤNG TRONG CHẨN ĐOÁN ppt
... Tuy nhi n, tốt hết n n cách ly to n đ n l n có nguy với loại ngu n bệnh không cho n nội tạng từ l n nghi mắc bệnh B Tổng quan protein tái tổ hợp dựa ORF7 ứng dụng ch n đo n Giới thiệu Trong protein ... Đồng thời n u nghi n cứu s n xuất protein tái tổ hợp dựa ORF7 virus vùng có tính bảo t n cao, có ứng dụng rõ ràng công tác ch n đo n ph n biệt dòng virus PRRS Hi n có hướng nghi n cứu ứng dụng ... cho nhiễm PRRS b n tinh nh n biết đặc hiệu với N -protein Ngoài qua nghi n cứu ORF mã hóa cho Protien N có cấu trúc n định bảo t n cao Chính n n N protein xem ứng vi n sáng giá việc phát ch n đoán...
 • 16
 • 346
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tinh chế protein tái tổ hợpquả tinh sạch cecropin tái tổ họptạo protein tái tổ hợpprotein tái tổ hợp là gìứng dụng của protein tái tổ hợpcông nghệ sản xuất protein tái tổ hợphệ thống biểu hiện protein tái tổ hợptách dòng biểu hiện gen mã hóa protein p24 của virus hiv1 phân type crf01 ae lưu hành tại việt nam và ứng dụng protein tái tổ hợp trong chẩn đoántài liệu protein tái tổ hợpứng dụng protein tái tổ hợpbiểu hiện protein tái tổ hợpsản xuất protein tái tổ hợpứng dụng công nghệ sản xuất protein tái tổ hợpprotein tai to hop ở nấm mennhan tinh sach va kiem tra hoat tinh cac protein tai hopdown loadDown CV đi số 366 2CV đi số 971 (1)Cong van chieu sinh lop cv va cvc tai hnđề thi thử THQG 2018 môn vật lý lần 1 có đáp án.Nganh CTXH tinh den 18 8 2015Tuần 8. Kì diệu rừng xanhPháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Thực trạng nuôi con bằng sữa mẹ và một số yếu tố liên quan tại huyện thanh sơn, tỉnh phú thọ, năm 2013Thực trạng sức khoẻ phụ nữ mãn kinh tại huyện vị xuyên tỉnh hà giang năm 2014Tuần 9. Cái gì quý nhất?Tuần 8. Kì diệu rừng xanhTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏTuần 11. Chuyện một khu vườn nhỏNghiên cứu ảnh hưởng của pharselenzym đến khả năng sinh sản của lợn nái, sinh trưởng của lợn thịt giống ngoại và sự tồn dư selen trong sản phẩm thịt tại bắc giangViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo khối lượng dưới dạng số thập phânBài 52. Sự sinh sản của thực vật có hoaBài thuyết trình: Tìm hiểu dây chuyền sản xuất methanolỨng dụng công nghệ tin học và phương pháp máy toàn đạc điện tử chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 15 tỷ lệ 1500 phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên