Đề cương chi tiết marketing căn bản

Đề cương môn học Marketing căn bản doc

Đề cương môn học Marketing căn bản doc
... CHI TIẾT MƠN HỌC _ CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN MARKETING 1.1 SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA MARKETING: 1.1.1 Sự đời Marketing 1.1.2 Các giai đoạn phát triển Marketing: ... nhân: 4.5 Marketing trực tiếp: CHƯƠNG 10: LẬP KẾ HOẠCH, TỔ CHỨC, THỰC HIỆN VÀ KIỂM SOÁT MARKETING QUI TRÌNH QUẢN TRỊ MARKETING : 1.1 Khái niệm 1.2 Qui trình quản trò : LẬP KẾ HOẠCH MARKETING ... http://www.foxitsoftware.com For evaluation only HỌC LIỆU  Giáo trình mơn học: Qch Thị Bữu Châu, Định Tiên Minh, Nguyễn Cơng Dũng, Đào Hồi Nam, Nguyễn Văn Trưng, Marketing bản, NXB Thống Kê  Tài liệu tham...
 • 7
 • 243
 • 0

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MARKETING NÔNG SẢN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MARKETING NÔNG SẢN
... doanh nông sản Khái lược chi u thị nông sản (2), (4), (7) - Chuẩn bị tập hình ảnh bình luận hình thức chi u thị nông sản Nội dung chi n lược chi u thị nông sản Xây dựng chi n lược chi u thị nông sản ... niệm marketing nông sản (1), (2), (4) Các lý thuyết thị trường nông sản (cung, cầu) Kinh nghiệm marketing nông sản Ngày (4 tiết) - Thuyết trình lợi ích nông sản chọn Chương 3: Nông sản chi n ... hiệu nông sản Đánh giá định vị thương hiệu nông sản Ngày (4 tiết) Chương 8: Xây dựng kế hoạch marketing nông sản Nội dung kế hoạch marketing nông sản Các bước xây dựng kế hoạch marketing nông sản...
 • 5
 • 145
 • 1

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MARKETING VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MARKETING VÀ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG
... luận thành công thất bại marketing Thảo luận Bắc Ninh PCI Việt Nam Buổi (4 tiết) Hình tượng thương hiệu địa phương Buổi (4 tiết) Thực marketing địa phương Marketing địa phương châu Á: Chương “Thu ... tư Marketing phát triển địa phương Năm học 2011 Buổi (4 tiết) Marketing theo mục tiêu Thành công Marketing qua việc tạo khác biệt cho thứ (Levitt 1960) tình Hoa tươi Columbia Buổi (4 tiết) Marketing ... hoạch có tính chi n lược phát triển kinh tế địa phương 11 Nội dung môn học Ngày (số tiết) Buổi (4 tiết) Nội dung giảng dạy (tên chương, phần, phương pháp giảng dạy) Giới thiệu môn học marketing Tài...
 • 4
 • 128
 • 0

đề cương ôn tập marketing căn bản

đề cương ôn tập marketing căn bản
... ổn định Để cho nông dân sản xuất nguyên liệu gắn bó với thành công công ty, số công ty chế biến cho nông dân mua cổ phần công ty 3.3.3 Các trung gian Marketing Ai trung gian Marketing? Vai trò ... Trong lý thuyết Marketing cổ điển, vđề tiêu thụ đặt lên hết Vđề tiêu thụ tất Mar, bàn đến vđề bán hàng giải vđề bán hàng ntnào mà quên cốt lõi…  Tư tưởng đổi Mar hđại với nhận định: “Vđề bán hàng ... coi vđề lthuyết Mar cổ điển, hđộng nhằm tập trung vào vđề Trong đó, lthuyết Mar hđại: bán hàng khâu, bề vđề Chỉ sâu vào nghiên cứu ttrg, sp, kphá đáp ứng nhu cầu đem lại thành công cho DN  Bản...
 • 41
 • 236
 • 2

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KẾ TOÁN BÁN HÀNG THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO VỆ VIỆT Á

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT KẾ TOÁN BÁN HÀNG THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO VỆ VIỆT Á
... Đề cương chi tiết Khoa kế toán- kiểm toán ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT PGS.TS.Nguyễn Phú Giang SV: Nguyễn thị kim anh-lớpk8ck7b ...
 • 2
 • 232
 • 0

đề cương chi tiết học phần bản đồ học và GIS

đề cương chi tiết học phần bản đồ học và GIS
... tranh luận vấn đề Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Học phần cung cấp kiến thức về: (i) loại đồ, ứng dụng cách sử dụng ngôn ngữ đồ để vẽ đồ chuyên đề; (ii loại số liệu sử dụng GIS, phương pháp ... thiên nhiên Cấu trúc nội dung học phần: Nội dung Số tiết Mục tiêu Chương 1.1 1.2 1.3 1.4 Bản đồ học Khái niệm đồ Trái đất-quả cầu địa lý Cơ sở toán học đồ Phương pháp thể đồ 4.1.1, 4.3.1 4.1.1, 4.3.1 ... Điểm đánh giá thành phần điểm thi kết thúc học phần chấm theo thang điểm 10 (từ đến 10), làm tròn đến chữ số thập phân - Điểm học phần tổng điểm tất điểm đánh giá thành phần học phần nhân với trọng...
 • 4
 • 92
 • 0

Đề cương chi tiết học phần tin học căn bản

Đề cương chi tiết học phần tin học căn bản
... khoa học/ học vị) Môn giảng dạy Đơn vị công tác Tin học TK CNTT - Trường TS Vũ Thanh Nguyên Th.S Huỳnh Minh Trí Tin học Th.S Nguyễn Trần Kỹ Tin học GV thỉnh giảng CN Nguyễn Tấn Quốc Tin học Khoa ... CNTT CN Phan Long Tin học Khoa CNTT CN Nguyễn Vũ Huyền Trang Tin học Khoa CNTT CN Nguyễn Hữu Tuấn Tin học Khoa CNTT CN Ngô Quốc Thanh Tin học Khoa CNTT CN Hoàng Công Trình Tin học Khoa CNTT 10 ... dung chi tiết môn học A – Lý thuyết STT TÓM TẮT NỘI DUNG GIẢNG DẠY BÀI 1: NHẬP MÔN MÁY TÍNH Các Khái niệm : Thông tin, Tin học, xử lí thông tin, Dữ liệu, loại liệu Các thiết bị sản phẩm tin học...
 • 12
 • 655
 • 2

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Kiểm toán căn bản

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Kiểm toán căn bản
... cáo kiểm toán 2.3 Kết thúc kiểm toán 2.3.1 Lập báo cáo kiểm toán 2.3.2 Hoàn chỉnh hồ sơ kiểm toán 2.3.3 Trách nhiệm kiểm toán viên kiện phát sinh sau ngày ký báo cáo kiểm toán Kiểm tra kì (1 tiết) ... Qui trình kiểm toán 2.1 Lập kế hoạch chơng trình kiểm toán 2.1.1 Lập kế hoạch kiểm toán 2.1.2 Lập chơng trình kiểm toán 2.2 Thực kiểm toán 2.2.1 Kiểm tra hệ thống kế toán hệ thống kiểm soát nội ... Tổng quan kiểm toán 1.1 Bản chất kiểm toán 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Chức nhiệm vụ kiểm toán 1.1.3 Mục đích phạm vi kiểm toán 1.2 Quá trình phát sinh phát triển kiểm toán 1.3 Phân loại kiểm toán 1.3.1...
 • 4
 • 2,172
 • 16

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: MARKETINGBẢN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC: MARKETING CƠ BẢN
... thể: - Tổng số tiết: 45 tiết (2 TC) - Số tiết giảng : 29 tiết - Hướng dẫn làm tập: 16 tiết III NỘI DUNG CHI TIẾT MƠN HỌC 2/13 CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM VỀ MARKETING 1) Sự đời phát triển marketing 2) ... pháp đại - Số tín chỉ: TC (45 tiết) - Số tiết giảng giảng viên: 29 tiết - Số tiết làm tập (có giảng viên hướng dẫn): 16 tiết VI TRANG THIẾT BỊ CẦN THIẾT CHO MƠN HỌC - Bảng, phấn, bút viết - Micro ... Promotion) 4) Quan hệ cơng chúng (Publicity) 5) Bán hàng trực tiếp (Personal Selling) 6) Tầm quan trọng cơng cụ chi u thị thị trường 7) Lập kế hoạch chi phí cho hoạt động cổ động – chi u thị 9/13 Thảo...
 • 13
 • 286
 • 2

đề cương chi tiết học phần lập trình căn bản - điện tử

đề cương chi tiết học phần lập trình căn bản - điện tử
... điểm - Điểm đánh giá thành phần điểm thi kết thúc học phần chấm theo thang điểm 10 (từ đến 10), làm tròn đến chữ số thập phân - Điểm học phần tổng điểm tất điểm đánh giá thành phần học phần nhân ... Cấu trúc liệu 1.7 Ngôn ngữ lập trình trình biên dịch Chương Chương trình đơn giản 4-6 2.1 Giới thiệu ngôn ngữ C môi trường lập trình DEV C++ 2.2 Cấu trúc chương trình - Nghiên cứu trước: + Tài ... toán ngôn ngữ C học tập nghiên cứu chuyên môn 4.3.3 Có tinh thần trách nhiệm làm việc nhóm, hòa nhã, tích cực công việc giao Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Môn học lập trình điện tử cung cấp cho...
 • 9
 • 323
 • 0

đề cương chi tiết “Chiến lược Marketing – mix nhằm mở rộng thị trường cho công ty TNHH Dược phẩm Ích Nhân ” 2011

đề cương chi tiết “Chiến lược Marketing – mix nhằm mở rộng thị trường cho công ty TNHH Dược phẩm Ích Nhân ” 2011
... công ty 1.1.1 Lịch sử đời phát triển công ty TNHH Dược phẩm Ích Nhân Hoàng Quý Hiển 26 Lớp: K4QTM Công ty TNHH Dược phẩm Ích Nhân thành lập ngày 14 11 2006 Tên đầy đủ công ty Công ty TNHH Dược ... Đối với công ty sản phẩm để trì thị trường có, tạo nguồn tài cho chi n lược mở rộng thị trường * Đặc điểm thị trường khách hàng công ty Thị trường tiêu thụ công ty thị trường nội địa, trải rộng ... niệm chi n lược marketing Chi n lược marketing công ty phải thực nhằm đáp ứng chi n lược chung công ty Bản thân chi n lược phận nhân tố quan trọng góp phần vào chi n lược chung công ty Một công ty...
 • 90
 • 1,873
 • 10

De cuong chi tiet modunT.H DIEN CO BAN

De cuong chi tiet modunT.H DIEN CO BAN
... Model 1008 + Trình bày đợc trình tự bớc sử dụng sử dụng mêgôm mét model 3005 + Trình bày đợc trình tự bớc lắp mạch điện chi u sáng vị trí điều khiển + Trình bày đợc trình tự bớc lắp mạch điện chi u ... trọng tâm mô đun cần ý : - Các bớc sử dụng đồng hồ vạn Model 1008 - Các bớc sử dụng sử dụng mêgôm mét model 3005 - Các bớc lắp mạch điện chi u sáng 1, vị trí 193 - Trình tự bớc tháo, lắp, kiểm ... đồng pha rôto lồng sóc khởi động từ đơn Lắp mạch điều khiển đảo chi u chi u quay động không đồng pha, pha rôto lồng sóc khởi động từ kép 20 04 16 10 Lắp đặt mạch điện...
 • 9
 • 241
 • 0

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỖ TRỢ ODA TIẾP CẬN THEO CHƯƠNG TRÌNH HOẶC NGÀNH docx

Tài liệu ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỖ TRỢ ODA TIẾP CẬN THEO CHƯƠNG TRÌNH HOẶC NGÀNH docx
... cần thiết để thực hỗ trợ kể từ ngày phương thức hỗ trợ có hiệu lực 4 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỖ TRỢ ODA TIẾP CẬN THEO CHƯƠNG TRÌNH HOẶC NGÀNH I Thông tin khái quát chương trình, ngành lĩnh vực Mục ... dựng Đề cương chi tiết) - Vốn đối ứng: VND, tương đương với USD Hình thức cung cấp ODA a ODA không hoàn lại b ODA vay ưu đãi c ODA vay hỗn hợp Tên chương trình thực ngành lĩnh vực hỗ trợ ODA ... cần thiết hỗ trợ ODA Khái quát nội dung khuôn khổ chương trình, ngành lĩnh vực có nhu cầu hỗ trợ ODA Nêu rõ sở nhu cầu Sự kết nối nội dung có hỗ trợ ODA với nội dung chương trình, ngành lĩnh...
 • 7
 • 239
 • 0

Đề cương chi tiết luận văn kế toán bán hàng - ĐH Thương Mại

Đề cương chi tiết luận văn kế toán bán hàng - ĐH Thương Mại
... thuyết kế toán bán hàng DNTM 1.1.1 Một số khái niệm - Khái niệm bán hàng - Các khái niệm liên quan đến doanh thu bán hàng + Doanh thu + Chi t khấu thương mại + Chi t khấu toán + Hàng bán bị trả ... lại - Khái niệm giá vốn hàng bán 1.1.2 Một số lý thuyết kế toán bán hàng 1.1.2.1 Các phương thức bán hàng Các phương thức bán hàng: bán buôn, bán lẻ, bán hàng đại lý 1.1.2.2 Các phương thức toán ... toán: trực tiếp, chậm trả 1.2 Nội dung kế toán bán hàng doanh nghiệp thương mại 1.2.1 Kế toán bán hàng theo quy định chuẩn mực kế toán Việt Nam Đưa trích dẫn chuẩn mực liên quan đến kế toán bán...
 • 4
 • 7,652
 • 169

Đề cương sơ bộ- đề cương chi tiết THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG THÉP TẠI CÔNG TY TNHH AN DOANH

Đề cương sơ bộ- đề cương chi tiết THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG THÉP TẠI CÔNG TY TNHH AN DOANH
... Chương 2: Thực trạng kế toán bán hàng thép công ty TNHH AN DOANH - Chương 3: Các kết luận đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng công ty TNHH AN DOANH Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN BÁN HÀNG ... doanh & công tác kế toán công ty - Khái quát công ty - Phương thức bán hàng thép công ty - Phương thức toán công ty - Chính sách kế toán công ty áp dụng - đồ hình thức kế toán công ty ... chứng từ - Kế toán máy vy tính Chương : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN BÁN HÀNG THÉP TẠI CÔNG TY TNHH AN DOANH 2.1 Tổng quan tình hình ảnh hưởng nhân tố môi trường đến kế toán bán hàng 2.1.1 Tổng quan tình...
 • 4
 • 1,616
 • 22

Xem thêm

Từ khóa: đề cương chi tiết kế toán bán hàngđề cương ôn tập marketing can banđề cương ôn tập marketing căn bản có đáp ánđề cương ôn tập marketing căn bảnđề cương môn học marketing căn bảnđề cương chi tiết quản trị bán hàngđề cương ôn thi marketing căn bảnđề cương ôn tập marketing căn bản thi tự luậnđề cương chi tiết kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanhđề cương bài giảng marketing căn bảnđề cương chi tiết về vốn bằng tiền trong doanh nghiepđề cương chi tiết môn kiểm toán căn bảnđề cương chi tiết hỗ trợ oda tiếp cận theo chương trình hoặc ngànhđề cương chi tiết kế toán mua bán hàng hóađề cương chi tiết kế toán vốn bằng tiềnStaffing organizations 7th edition heneman test bankStarting out with programming logic and design 3rd edition tony gaddis test bankStarting out with visual c 2010 2nd edition tony gaddis test bankSeeing sociology core modules 1st edition joan ferrante test bankCải cách hành chính trong Thi hành án dân sự từ thực tiễn thành phố Đà Nẵng (Luận văn thạc sĩ)kiểm tra 15 phut hình 10Đề cương TNKQ và TL ôn HK1 Toán 10 2017 2018Kết cấu bê tông cốt thép tập 2kế hoạch marketing về xây dựng thƣơng hiệu rau an toàn v saveGiải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động mô giới chứng khoán tại công ty cổ phần chứng khoán hòa bìnhQuản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo ở các trường tiểu học quận cầu giấy, hà nội 9tt)Giáo trình listening phần 2Luyện nghe tiếng anh qua 100 ca khúc được yêu thích nhất phần 2Anh ngữ sinh động phần 1SKKN khai thác phần mềm wondershare quizcreator và google site giúp học sinh rèn luyện bài thi trắc nghiệm môn toánSKKN KHAI THÁC KÊNH HÌNH SÁCH GIÁO KHOA SINH học 12, BIÊN SOẠN câu hỏi TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN PHỤC vụ ôn THI TRUNG học PHỔ THÔNG (THPT) QUỐC GIAskkn rèn kỹ năng làm văn thuyết minh qua hoạt động tìm hiểu làng nghề truyền thống và di tích lịch sử tại địa phươngskkn tạo lập THƯ VIỆN đề THI TRẮC NGHIỆM môn TOÁN HPTSKKN trải nghiệm ý tưởng khởi nghiệp – gây quỹ vòng tay bè bạncác phương pháp xử lí nước thải bằng cơ học, hóa lý, sinh học