CHƯƠNG II đặc TÍNH cơ của ĐỘNG cơ điện

Chương 2: Đặc tính của động điện ppt

Chương 2: Đặc tính cơ của động cơ điện ppt
... 2.4.4 Các đặc tính nhân tạo c) Họ đặc tính thay đổi điện trở R1 điện kháng X1 stato 41 2.4.4 Các đặc tính nhân tạo c) Họ đặc tính thay đổi điện trở R1 điện kháng X1 stato 2.4.4 Các đặc tính nhân ... 1,308Ω, Imc = 53A 2.5 Các đặc tính công tác động đồng 2.5.1 Đặc tính động đồng ω0 = 2πf1 , ω = ω (M≤M ) o max p 49 2.5 Các đặc tính công tác động đồng 2.5.2 Đặc tính góc động đồng M = f(θ), θ - ... ≡ Rf = const ωo = const 2.4.4 Các đặc tính nhân tạo a) Họ đặc tính thay đổi R2 (họ đặc tính biến trở) 39 2.4.4 Các đặc tính nhân tạo b) Họ đặc tính thay đổi điện áp stato U1 Khi thay đổi U1 ωo...
 • 55
 • 482
 • 1

chương 2 đặc tính và các trạng thái làm việc của động điện

chương 2 đặc tính cơ và các trạng thái làm việc của động cơ điện
... tốc độ động mômen M2=(1,1ữ1,3)Mđm tiếp điểm K2 đóng, cắt điện trở mở máy R2 khỏi mạch động Động chuyển từ đặc tính sang làm việc điểm c đặc tính Thời gian chuyển đặc tính vô ngắn nên tốc độ động ... chiều điện áp phần ứng 2. 4.3 Hãm động a) Hãm động kích từ độc lập: Động làm việc với lới điện (điểm a), thực cắt phần ứng động khỏi lới điện đóng vào điện trở hãm Rh, động tích luỹ động cơ, động ... trục động công suất nhiệt P2 đốt nóng cuộn dây: (2. 31) P 12 = Pcơ + P2 Nếu bỏ qua tổn thất phụ coi mômen điện từ Mđt động mômen Mcơ: Mđt = Mcơ = M Từ đó: P 12 = M.0 = M + P2 Suy ra: M= (2. 32) P2 P2...
 • 36
 • 162
 • 0

truyền động dòng điện chương 2 đặc tính bản của động điện

truyền động dòng điện chương 2 đặc tính cơ bản của động cơ điện
... 2: ĐẶC TÍNH CƠ ĐỘNG ĐIỆN 19 CHƯƠNG 2: ĐẶC TÍNH CƠ ĐỘNG ĐIỆN 20 CHƯƠNG 2: ĐẶC TÍNH CƠ ĐỘNG ĐIỆN 21 CHƯƠNG 2: ĐẶC TÍNH CƠ ĐỘNG ĐIỆN 22 CHƯƠNG 2: ĐẶC TÍNH CƠ ĐỘNG ĐIỆN 23 CHƯƠNG 2: ĐẶC TÍNH CƠ ĐỘNG ... ĐIỆN 24 CHƯƠNG 2: ĐẶC TÍNH CƠ ĐỘNG ĐIỆN 25 CHƯƠNG 2: ĐẶC TÍNH CƠ ĐỘNG ĐIỆN 26 CHƯƠNG 2: ĐẶC TÍNH CƠ ĐỘNG ĐIỆN 27 CHƯƠNG 2: ĐẶC TÍNH CƠ ĐỘNG ĐIỆN 28 CHƯƠNG 2: ĐẶC TÍNH CƠ ĐỘNG ĐIỆN 29 CHƯƠNG 2: ... CHƯƠNG 2: ĐẶC TÍNH CƠ ĐỘNG ĐIỆN CHƯƠNG 2: ĐẶC TÍNH CƠ ĐỘNG ĐIỆN CHƯƠNG 2: ĐẶC TÍNH CƠ ĐỘNG ĐIỆN CHƯƠNG 2: ĐẶC TÍNH CƠ ĐỘNG ĐIỆN CHƯƠNG 2: ĐẶC TÍNH CƠ ĐỘNG ĐIỆN CHƯƠNG 2: ĐẶC TÍNH CƠ ĐỘNG ĐIỆN...
 • 108
 • 483
 • 0

Xây dựng đường đặc tính ngoài của động xăng hạn chế số vòng qoay

Xây dựng đường đặc tính ngoài của động cơ xăng có hạn chế số vòng qoay
... động chọn đặt ôtô la : N v ' = N v + 0, 2.N v =179,9615 +0,2.179,9615 = 215,9538 (m.l) III/ Xây dựng đường đặc tính động xăng hạn chế số vòng qoay Ôtô ta xét ôtô tải đặt động xăng hạn chế ... cao giá thành hạ ôtô tải đặt động xăng thường phận hạn chế số vòng qoay Ở ôtô phận hạn chế số vòng qoay tốc độ lớn Vmax ôtô sẻ ứng với số vòng qoay nV chổ hạn chế Theo đầu đề thiết kế ta ... thị1: Đường đặc tính động xăng hạn chế số vòng qoay THUYẾT MINH BAÌ TẬP LỚN Ô TÔ …   … PHẦN II : XÁC ĐỊNH TỶ SỐ TRUYỀN CỦA HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC I/ Xác định tỷ số truyền lực : i0 Tỷ số truyền...
 • 29
 • 1,864
 • 6

học vật liệu -chương 3 đặc tính học của vật liệu

cơ học vật liệu -chương 3 đặc tính cơ học của vật liệu
... 3: ĐẶC TÍNH CƠ HỌC CỦA VẬT LIỆU VÍ DỤ: Ví dụ 03: LTA_ học vật liệu (215004) 12 Chƣơng 3: ĐẶC TÍNH CƠ HỌC CỦA VẬT LIỆU VÍ DỤ: Ví dụ 03: LTA_ học vật liệu (215004) 13 Chƣơng 3: ĐẶC TÍNH CƠ ... học vật liệu (215004) Chƣơng 3: ĐẶC TÍNH CƠ HỌC CỦA VẬT LIỆU VÍ DỤ: Ví dụ 02: Ví dụ 03: LTA_ học vật liệu (215004) 10 Chƣơng 3: ĐẶC TÍNH CƠ HỌC CỦA VẬT LIỆU VÍ DỤ: Ví dụ 03: LTA_ học vật liệu ... bền vật liệu LTA_ học vật liệu (215004) Chƣơng 3: ĐẶC TÍNH CƠ HỌC CỦA VẬT LIỆU VÍ DỤ: Ví dụ 01: LTA_ học vật liệu (215004) Chƣơng 3: ĐẶC TÍNH CƠ HỌC CỦA VẬT LIỆU VÍ DỤ: Ví dụ 02: LTA_ học...
 • 20
 • 619
 • 3

CHƯƠNG 9 ĐẶC TÍNH LÝ HÓA CỦA ĐIỆN MÔI - GIÁO TRÌNH VẬT LIỆU ĐIỆN

CHƯƠNG 9 ĐẶC TÍNH CƠ LÝ HÓA CỦA ĐIỆN MÔI - GIÁO TRÌNH VẬT LIỆU ĐIỆN
... 3.2 Tênh chëu lảnh ca âiãûn mäi: Âáy l kh nàng chëu âỉûng ca cạch âiãûn åí nhiãût âäü tháúp ( -6 0-> -7 0oC) 3.3 Âäü dáùn nhiãût: mỉïc âäü chuøn nhiãût xun qua bãư dy låïp cạch âiãûn mäi trỉåìng ... lỉûc kẹo låïn nháút m khäng âỉït Ao: l tiãút diãûn - Âäü bãưn nẹn: l kh nàng chäúng lải tạc dủng ca lỉûc nẹn bãn ngoi [P ]nen σ nen = max Ao [P ] - Âäü bãưn ún: chäúng lải tạc dủng ca lỉûc ún σ ... nhiãût âäü Nhiãût âäü giåïi hản chëu nọng phủ thüc vo loải váût liãûu: - Âiãûn mäi vä cå: nhiãût âäü gáy biãún âäøi cháút âiãûn - Âiãûn mäi hỉỵu cå: nhiãût âäü bàõt âáưu biãún dảng cå hc Âäúi våïi...
 • 4
 • 199
 • 0

Xác định đường đặc tính ngoài của động diesel cỡ nhỏ sử dụng hỗn hợp nhiên liệu jatropha

Xác định đường đặc tính ngoài của động cơ diesel cỡ nhỏ sử dụng hỗn hợp nhiên liệu jatropha
... nghiệm động D15 D4 dùng hỗn hợp nhiên liệu jatropha để lấy số liệu xây dựng đường đặc tính Từ đường đặc tính động sử dụng hỗn hợp nhiên liệu jatropha đem so sánh với đường đặc tính động sử dụng nhiên ... đổi Đường đặc tính tốc độ động điezen phụ thuộc lớn vào đặc tính điều tốc, gọi đường đặc tính tự điều chỉnh Có hai loại đường đặc tính tốc độ : − Đường đặc tính tốc độ ngoài, gọi tắt đường đặc tính ... tế em thực đề tài: “ Xác định đường đặc tính động diesel cỡ nhỏ sử dụng hỗn hợp nhiên liệu jatropha ’ Trong trình thực em nhận giúp đỡ thầy cô môn Động Lực, bạn lớp CKDL51 đặc biệt hướng dẫn thầy...
 • 92
 • 323
 • 0

Báo cáo khoa học: "Phương pháp Xây dựng đặc tính điện cho động điện kéo đầu máy diesel" ppt

Báo cáo khoa học:
... chung xây dựng đặc tính điện n = f(IĐ) [1] Động điện kéo đầu máy khai thác ĐSVN, sử dụng loại động điện chiều kích từ nối tiếp Loại ĐCĐK có đặc tính làm việc bản: Đặc tính cơ- điện( hay gọi đặc tính ... chạy đầu máy cụ thể, hoàn toàn xác định đợc đặc tính tốc độ đầu máy VK = f(I), hình 3, có dạng tơng tự nh đặc tính n = f(I) Xây dựng đặc tính - điện n = f(I) cho ĐCĐK đầu máy D12E [3], [4] Đầu máy ... phơng pháp lý thuyết, dựa tham số kết cấu máy điện kéo đầu máy cụ thể, nội dung báo đa phơng pháp thiết lập chơng trình tính để xây dựng đặc tính điện n = f(I) cho đầu máy diesel nói chung tính...
 • 8
 • 180
 • 1

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT MẠCH 1A - CHƯƠNG 8 ĐẶC TÍNH TẦN CỦA MẠNG 1 CỬA KHÔNG NGUỒN

BÀI GIẢNG LÝ THUYẾT MẠCH 1A - CHƯƠNG 8 ĐẶC TÍNH TẦN CỦA MẠNG 1 CỬA KHÔNG NGUỒN
... R 10 Vậy xảy cộng hưởng: U I= = = 0 ,1A R 10 UR = U = 1V, UL = UC = Q.U = 10 .1 = 10 V 8. 3 ĐặC TíNH TầN MạNG HAI CựC GồM NHáNH R, L, C NốI SONG SONG 8. 3 .1 Đặc tính tổng dẫn góc pha Xét mạng cửa ... số Giải: Tần số cộng hưởng: 1 = = = 10 00rad/s -5 LC 0 ,1. 10 Ví dụ: cho mạch điện gồm R = 10 ; L = 0,1H; C = 10 àF nối tiếp; điện áp nguồn đặt vào có trị số U = 1V Giải: L 10 00.0 ,1 = = 10 Hệ số ... tớnh gỡ? 8. 2 HIệN TƯợNG CộNG HƯởNG ĐIệN áP CủA NHáNH R - L - C 8. 2 .1 Hiện tượng cộng hưởng điện áp Khi xét đặc tính tần nhánh R-L-C nối tiếp, ta thấy tần số = = LC mạch có trạng thái đặc biệt...
 • 36
 • 434
 • 0

Chương II. §12. Tính chất của phép nhân

Chương II. §12. Tính chất của phép nhân
... Phép nhân va phép cộng số tự nhiên có tính chất ? Nêu dạng tổng quát ? ĐÁP ÁN Tính chất Phép cộng Phép nhân Giao hoán a+b=b+a a b = b a Kết hợp (a ... cách có kết 1 Tính chất giao hoán : a.b = b.a Tính chất kết hợp : (a.b).c = a.(b.c) Chú ý : ( Sgk/94) Nhận xét :( Sgk/94) Nhân với số : a.1=1.a=a Tính chất phân phối phép nhân với phép cộng : a(b+c)= ... (-a)2 Tính chất phân phối phép nhân với phép cộng : a(b+c)= ab + ac Chú ý : a(b-c) = ab - ac Tính chất giao hoán : a.b = b.a Vd : 2.(-4) = (?-4).2 = (-8 ) (-3).(-5) = (-5).(-3) ? = 15 Tính chất...
 • 12
 • 50
 • 0

CHƯƠNG 2.1: ĐẶC TÍNH CỦA CÁC ĐỘNG ĐIỆN potx

CHƯƠNG 2.1: ĐẶC TÍNH CƠ CỦA CÁC ĐỘNG CƠ ĐIỆN potx
... trờn hỡnh v Phng trỡnh c tớnh c cú dng sau = Ru + Rh M ( k ) V dng ca c tớnh c l ng s 29 Đ2.4 Động điện chiều kích từ hỗn hợp I Cỏc c tớnh t nhiờn v bin tr Khi lm vic trng thỏi ng c sc t ng ca...
 • 26
 • 631
 • 7

bài tập về đường đặc tính ngoài của tốc độ và đường nhiên liệu của động ô tô

bài tập về đường đặc tính ngoài của tốc độ và đường nhiên liệu của động cơ ô tô
... 0,693 5600 102 173,97 0,686 Vậy ta có biểu đồ đặc tính tốc độ động là: Biểu đồ tương q đường đặc tính nhiên liệu so với đường công suất có ích động g e ge ... ge công suất tiêu hao nhiên liệu có ích động ( kg ¿ kw.h GT mức tiêu hao nhiên liệu theo thời gian (kg/h) Q lượng tiêu hao nhiên liệu (L) ρn tỉ trọng nhiên liệu (ở động xăng có ρn ... gian làm việc động (ta chọn thời gian xe hoạt động 1h) bảng số liệu kết Ne , ne , Me , GT ge (ở ta chọn xe có số vòng quay cực đại 5600 vòng/ph cho xe 1h với lượng tiêu hao nhiên liệu 10L/100km)...
 • 6
 • 1,287
 • 39

Chương 4: Đặc tính các thành phần bản của hệ thống

Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống
... tiu Chng 4: c tớnh cỏc thnh phn c bn ca h thng â 2006 - HMS 18 100 Đầu [%] Đầu [%] 100 Tuyến tính hóa độc lập 50 Tuyến tính hóa theo điểm đầu-cuối 50 Tuyến tính hóa theo điểm không Tuyến tính hóa ... sensor + transmitter Chng 4: c tớnh cỏc thnh phn c bn ca h thng â 2006 - HMS Lu lng k B chuyn i o chun (transmitter) â 2004, HONG MINH SN Thit b o ỏp sut Cm bin bờn Chng 4: c tớnh cỏc thnh phn c ... 16m Chng 4: c tớnh cỏc thnh phn c bn ca h thng â 2006 - HMS 10 4.1.2 c tớnh tnh â 2004, HONG MINH SN Sai s v chớnh xỏc Di cht v tr Tớnh trung thc v kh nng tỏi to tuyn tớnh nhy Chng 4: c tớnh...
 • 81
 • 595
 • 4

Chương 3 ĐẶC TÍNH HẠN CHẾ VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP THỂ QUÁ TẢI CỦA ĐCĐT TÀU QUÂN SỰ

Chương 3 ĐẶC TÍNH HẠN CHẾ VÀ CÁC TRƯỜNG HỢP CÓ THỂ QUÁ TẢI CỦA ĐCĐT TÀU QUÂN SỰ
... dụng tàu Hải quân 3. 3 Đặc điểm sử dụng đặc tính hạn chế thông số giới hạn khai thác ĐCĐT tàu quân Đặc tính hạn chế kể đặc tính hoàn toàn đường quy ước Trong đa số trường hợp biện pháp kết cấu hạn ... thác Hình dạng đường đặc tính hạn chế hình 3. 1, biểu diễn: Đặc tính hạn chế trên: Ne Hạn chế giới hạn công suất Nema lâu dài Cơ sở đặc tính hạn chế x Neđm giá trị giới hạn tải trọng nhiệt H khí ... trường hợp việc kiểm tra tải trọng cần tiến hành công suất gần toàn tải 3. 4 Các trường hợp tải ĐCĐT tàu quân chế độ làm việc ổn định không ổn định 3. 4.1 Các đặc điểm tải trọng động tàu quân phụ...
 • 32
 • 238
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xây dựng đường đặc tính ngoài của động cơ xăng có hạn chế số vòng qoayđặc tính cơ điệnhọ đặc tính cơ điện và đặc tính cơ có dạng như hình 1 6đặc tính cơ của động cơđặc tính cơ của động cơ điệnđặc tính cơ bản của cộng đồngmột số đặc tính cơ bản của cộng đồngdac tinh co cua dong co dien khong dong bo 3 phađặc tính cơ của các loại động cơhình ảnh các đường đặc tính cơ của động cơhình ảnh các đường đặc tính cơ của động cơ đốt trongđặc tính cơ của động cơ một chiều kích từ nối tiếp và hỗn hợp potđường đặc tính cơ của động cơ một chiềuxây dựng đặc tính cơ của động cơ điện một chiều kích từ độc lậpcác đặc tính cơ bản của động cơ và các thông tinĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả