Khung chương trình môn học NLKH bậc đại học

Quản lý xây dựng và đánh giá chương trình môn học trình độ đại học trong học chế tín chỉ

Quản lý xây dựng và đánh giá chương trình môn học trình độ đại học trong học chế tín chỉ
... vấn đề luận xây dựng đánh giá chương trình giáo dục đại học, chương trình môn học trình độ đại học học chế tín 2) Nghiên cứu đề xuất qui trình quản xây dựng đánh giá chương trình môn học Triển ... án trình bày chương: - Chương 1: Cơ sở luận thực tiễn quản xây dựng, đánh giá chương trình môn học học chế tín - Chương 2: Quản xây dựng chương trình môn học học chế tín - Chương 3: Quản ... chương trình giáo dục đại học, chương trình môn học, luận án tiến hành nghiên cứu vấn đề quản xây dựng đánh giá chương trình môn học trình độ đại học học chế tín Trên sở đề xuất quy trình quản lý...
 • 10
 • 295
 • 4

Về chuẩn năng lực trong chương trình môn học bậc phổ thông

Về chuẩn năng lực trong chương trình môn học bậc phổ thông
... dung trình bày     Quan niệm Năng lực Cấu trúc lực Quan niệm Chuẩn giáo dục Chuẩn học tâp (khái niệm, phân loại, cấu trúc) Những sở khoa học việc thiết kế Chuẩn học tập đầu lực Quy trình ... môn học (cấu trúc NL đánh giá NL dựa cấu trúc) Khái ni ệm chu ẩn môn h ọc  Chuẩn kết đầu môn học (gọi tắt Chu ẩn môn h ọc ) chuẩn học tập, dạng chuẩn thực Nó bao gồm mô tả nội dung dạy học môn ... triển lực /chuẩn • • Chỉ số hành vi Chỉ số hành vi Mức độ phát triển lực /chuẩn Mức độ phát triển lực /chuẩn Mức độ phát triển lực /chuẩn Đánh giá NL thực HS Chưa có Năng lực Bảng; diễn giải chuẩn...
 • 40
 • 189
 • 0

BÁO CÁO DỰ ÁN CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC NÔNG LÂM KẾT HỢP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN

BÁO CÁO DỰ ÁN CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC NÔNG LÂM KẾT HỢP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
... thống nông lâm kết hợp cải tiến Việt Nam Chương 4: Kỹ thuật Nông Lâm kết hợp Các kỹ thuật canh tác nông lâm kết hợp Canh tác bảo tồn đất nước áp dụng trang trại Nông lâm kết hợp Nông lâm kết hợp Tây ... Bộ môn Lâm sinh học Khoa học trồng Lâm sinh học Lâm sinh học Quản lý Tài nguyên rừng môi trường Khoa học trồng Lâm sinh học Phụ lục 2: Khung môn học NLKH trước cải tiến Đại học Tây Nguyên STT Chương ... 2 Mục tiêu dự án Tiến trình kết dự án 3.1 3.2 Cải tiến khung chương trình môn học Nông lâm kết hợp 3.3 Hội thảo môn để xem xét khung chương trình môn học Cập nhật...
 • 11
 • 139
 • 0

NGHIÊN cứu xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH môn học LÃNH đạo học (LEADERSHIP) PHỤC vụ dạy học TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH tại đại học đà NẴNG

NGHIÊN cứu xây DỰNG CHƯƠNG TRÌNH môn học LÃNH đạo học (LEADERSHIP) PHỤC vụ dạy học TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH tại đại học đà NẴNG
... Nghiên cứu xây dựng chương trình môn học Leadership phục vụ dạy học tăng cường tiếng Anh Đại học Đà Nẵng MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên cứu xây dựng chương trình môn học Leadership phục vụ dạy học tăng ... VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG BÁO CÁO TÓM TẮT ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC LÃNH ĐẠO HỌC (LEADERSHIP) PHỤC VỤ DẠY HỌC TĂNG CƯỜNG TIẾNG ANH ... môn học Leadership phục vụ dạy học tăng cường tiếng Anh Đại học Đà Nẵng Chương trình môn học lãnh đạo học/ quản lý học theo hướng tăng cường tiếng Anh dành cho sinh viên học viên sau đại học Đại...
 • 26
 • 213
 • 0

Đề tài Định hướng đổi mới chương trình môn học GDTC cho sinh viên ngành sư phạm Mầm non trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 theo hướng đào tạo nghề

Đề tài Định hướng đổi mới chương trình môn học GDTC cho sinh viên ngành sư phạm Mầm non trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 theo hướng đào tạo nghề
... cho sinh viên ngành S- phạm Mầm non tr-ờng Đại học S- phạm nội theo h-ớng đào tạo nghề Thực trạng, ch-ơng trình môn học GDTC hành tr-ờng Đại học S- phạm nội dành cho SV ngành S- phạm Mầm non ... Đề tài: Định h-ớng đổi ch-ơng trình môn học Giáo dục Thể chất cho sinh viên ngành S- phạm Mầm non tr-ờng Đại học S- phạm nội theo h-ớng đào tạo nghề GDTC nhà tr-ờng mầm non nói chung đào tạo ... chất cho sinh viên ngành S- phạm Mầm non tr-ờng Đại học S- phạm nội theo h-ớng đào tạo nghề Ch-ơng trình môn học GDTC tr-ờng Đại học S- phạm Nội (đ-ợc trình bày bảng 2. 1) cho thấy: Nội dung...
 • 79
 • 113
 • 0

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH Môn học Tài chính-Tiền tệ

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH Môn học Tài chính-Tiền tệ
... tiền tệ mà phải biết hiểu tượng tiền tệ II CÁC HÌNH THÁI TIỀN TỆ: Nghiên cứu lịch sử phát sinh phát triển tiền tệ cho thấy tiền tệ trải qua nhiều hình thái: hoá tệ, tín tệ bút tệ 1 Hoá tệ: Một ... tồn tiền tệ nên tồn tài Sự cần thiết khách quan tài Khi nghiên cứu tiền đề tài chính, thấy rằng: tồn Nhà nước tồn kinh tế hàng hoá - tiền tệ định tính tất yếu khách quan tồn tài Trong trình phát ... NĂNG CỦA TÀI CHÍNH Chức tài cụ thể hoá chất tài chính, mở nội dung tài vạch rõ tác dụng xã hội tài Chức tài khả bên trong, biểu lộ tác dụng xã hội tác dụng có với tham gia thiết người Tài vốn...
 • 190
 • 413
 • 0

Chương trình môn học: KINH DOANH NGOẠI HỐI

Chương trình môn học: KINH DOANH NGOẠI HỐI
... Chương trình  mơn học: KINH DOANH  NGOẠI  HỐI     Giảng  viên:  ThS  Nguyễn  Trung  Thơng     Thời  lượng:  45  tiết   Giới  thiệu:  Mơn  học Kinh doanh Ngoại hối  bao  gồm ...  vụ kinh doanh ngoại  tệ  trên  thị   trường hối  đối   Thực  hiện  nghiệp  vụ  mua  bán ngoại  tệ  trên  thị  trường hối  đối  quốc  tế,  đảm  nhiệm  các  khâu Kinh doanh Ngoại hối ... đồng phái sinh Nhóm 5: Phân tích kinh doanh ngoại hối mơ hình nến Nhật Bản Nhóm 6: Sóng Elliott Fibonacci phân tích kỹ thuật ngoại hối   BỐ CỤC KINH DOANH NGOẠI HỐI Cơ bản: Yết giá, cách đọc,...
 • 77
 • 401
 • 5

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2009 - 2010

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH NĂM HỌC 2009 - 2010
... chuẩn bị năm học, kế hoạch tổ chức khai giảng, kế hoạch thời gian năm học 200 9- 2010 cấp học trước ngày 30/8 /2009 Báo cáo sơ kết học kỳ I trước ngày 31/01 /2010 Báo cáo tổng kết năm học 200 9- 2010, ... thúc năm học muộn vào ngày 31/5 /2010 Thi chọn học sinh giỏi quốc gia lớp 12 THPT vào ngày 11/3 /2010 Thi tốt nghiệp THPT Bổ túc THPT năm học 200 9- 2010 vào ngày 2, 3, 4/6 /2010 Thi tuyển sinh đại học, ... khác năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể kế hoạch thời gian năm học địa phương Khuyến khích xây dựng áp dụng kế hoạch thời gian năm học đồng cho cấp học trường phổ thông có nhiều cấp học, cấp học...
 • 3
 • 186
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC NGUYÊN LÝ THỰC HÀNH BẢO HIỂM

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC NGUYÊN LÝ THỰC HÀNH BẢO HIỂM
... với rủi ro /hiểm họa mà người bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm bảo vệ Nguy đạo đức Những ví dụ rủi ro đạo đức bao gồm: * Một người tham ô * Những căng thẳng tài thiếu tiền mặt Không nên bảo hiểm cho nguy ... người bảo hiểm thường nảy sinh tình hình tài căng thẳng Nguy lực chuyên môn Nguy chuyên môn có nguồn gốc từ việc lực chuyên môn không phù hợp với công việc Vì công ty bảo hiểm phải ý xem xét chương ... động làm việc qui trình nhiều rủi ro có thu nhập cao nên xem xét kỹ cấp bảo hiểm Chúng ta nhận thấy nguy chuyên môn thường liền với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp – loại hình bảo hiểm bồi thường...
 • 4
 • 302
 • 1

Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN doc

Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN doc
... dung chi tiết chương trình: Chương mở đầu NHẬP MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Chương mở đầu Nhập môn nguyên chủ nghĩa Mác-Lênin nhằm giải vấn đề thông lệ môn học trước vào ... giảng viên theo quy chế Tài liệu học tập: - Chương trình môn học Những nguyên chủ nghĩa Mác-Lênin Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành - Giáo trình Những nguyên chủ nghĩa Mác-Lênin Bộ Giáo dục Đào ... mục đích môn học I KHÁI LƯỢC VỀ CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN Chủ nghĩa Mác-Lênin ba phận luận cấu thành a) Chủ nghĩa Mác-Lênin Chủ nghĩa Mác-Lênin “là hệ thống quan điểm học thuyết” khoa học C.Mác,...
 • 30
 • 1,447
 • 13

Tài liệu Nội dung chương trình môn học Pro/engineer Wildfire Căn bản docx

Tài liệu Nội dung chương trình môn học Pro/engineer Wildfire Căn bản docx
... trường Asembly - Cách tạo file thiết kế khuôn - Cách tạo file gia công Kiểm tra Sau học xong lớp, kiến thức học viên có được: - Thiết kế sản phẩm với lệnh thông dụng - Thiết kế cụm chi tiết máy ... Tạo lập vẽ 2D từ chi tiết, cụm chi tiết 3D - Biết cách tách khuôn sản phẩm nhựa - Biết cách lập trình gia công chi tiết đơn giản 4 6 7 8 9 10 10 ...
 • 2
 • 503
 • 1

Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC NGUYÊN LÝ THỰC HÀNH BẢO HIỂM pptx

Tài liệu CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC NGUYÊN LÝ THỰC HÀNH BẢO HIỂM pptx
... với rủi ro /hiểm họa mà người bảo hiểm hợp đồng bảo hiểm bảo vệ Nguy đạo đức Những ví dụ rủi ro đạo đức bao gồm: * Một người tham ô * Những căng thẳng tài thiếu tiền mặt Không nên bảo hiểm cho nguy ... người bảo hiểm thường nảy sinh tình hình tài căng thẳng Nguy lực chuyên môn Nguy chuyên môn có nguồn gốc từ việc lực chuyên môn không phù hợp với công việc Vì công ty bảo hiểm phải ý xem xét chương ... động làm việc qui trình nhiều rủi ro có thu nhập cao nên xem xét kỹ cấp bảo hiểm Chúng ta nhận thấy nguy chuyên môn thường liền với bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp – loại hình bảo hiểm bồi thường...
 • 4
 • 840
 • 6

Chương trình môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh ppsx

Chương trình môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh ppsx
... tưởng Hồ Chí Minh ý nghĩa môn học tưởng Hồ Chí Minh Cơ sở khách quan nhân tố chủ quan hình thành tưởng Hồ Chí Minh Quá trình hình thành phát triển tưởng Hồ Chí Minh Quan điểm Hồ Chí ... tưởng tưởng Hồ Chí Minh 1.1 Khái niệm tưởng nhà tưởng tưởng phản ánh thực ý thức, biểu quan hệ người với giới xung quanh Trong thuật ngữ tưởng Hồ Chí Minh , khái niệm tưởng ... thành tưởng Hồ Chí Minh; - Các giai đoạn hình thành, phát triển tưởng Hồ Chí Minh; - Nội dung, chất cách mạng, khoa học, đặc điểm quan điểm hệ thống tưởng Hồ Chí Minh; - Vai trò tảng tưởng, ...
 • 41
 • 484
 • 0

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN NÂNG CAO (HỆ CAO HỌC) doc

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN NÂNG CAO (HỆ CAO HỌC) doc
... cấp thông tin kế toán Chương , (3) Bùi Quang Hùng 11/04 Tổ chức máy kế toán AIS điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán Chương (3) Nguyễn Phước Bảo Ấn Tổ chức AIS điều kiện ứng dụng phần mềm kế toán ... dụng phần mềm kế toán 28/03 Thuyết trình đề tài Dự phòng 18/04 Nguyễn Phước Bảo Ấn Đề tài thuyết trình: Chọn mô tả hệ thống kế toán theo chu trình doanh thu chu trình chi phí DN thực tế môi trường ... phần mềm kế toán Minh hoạ việc áp dụng đánh giá tính kiểm soát phần mềm kế toán: TTSoft 1A, SSP, QuickBook (2 đề tài) Phân tích yêu cầu hệ thống trường hợp doanh nghiệp tổ chức máy kế toán phân...
 • 2
 • 287
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nội dung chương trình môn học proengineer wildfire căn bảnchương trình môn học nguyên lý thực hành bảo hiểmchương trình môn học tư tưởng hồ chí minhchương trình môn học kinh tế chính trịchương trình môn học giáo dục chính trịchương trình môn học luật kinh tếchương trình môn học chính trị trung cấp chuyên nghiệpcác bước xây dựng chương trình môn họcchương trình môn học kỹ năng giao tiếpchương trình môn học tin học căn bảnchương trình môn học giáo dục pháp luậtchương trình môn học soạn thảo văn bảnchương trình môn học giáo dục thể chấtchương trình môn học đường lối cách mạngchương trình môn học chính trị trung cấp nghềufma so kx 03 11 1522269(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA III NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L12N I DUNG CHI TI T M N H C(2017) THỜI KHÓA BIỂU KHÓA III NĂM 2017 – Trung Tâm Phổ Thông Năng Khiếu (Dạy – Học Thêm) TKB L6 KHOA 3 2017bctc hop nhat ban nien nam 2010bctc cong ty me ban nien nam 2010Tài liệu Ashrae 62 1Phieu dong gop y kien DHDCD 2014Giay uy quyen du hop DHCD 2014HƯỚNG DẪN HNCCVC VÀ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016-2017 (bản in)Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Bieu E3-1 PL3BC tai chinh hop nhat-Qui 3-08Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2007 - Dien Quang 5 Thuyet minh BCTCTÀI LIỆU ĐHCĐ NĂM 2017 - Dien Quang thu moi hop dhcdBaoCaoThuongNien2016 w20.5xh29.5cm 170314 PRINTBao cao thuong nien Hoa Phat 2016Bao cao thuong nien 2010 Phan 2Văn bản | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vậnBáo cáo tổng kết bộ NN và PTNT năm 2013Bia - Phu luc Chien luoc 2011-2020