Câu hỏiỨng dụng di truyền vào chọn giốngTự Luận

Ứng dụng di truyền vào chọn giống - Giáo viên Đào Anh Phúc_Trường THPT Yên Lạc soạn

Ứng dụng di truyền vào chọn giống - Giáo viên Đào Anh Phúc_Trường THPT Yên Lạc soạn
... MợXỏỳ@`Hô#>k2êẵLê)ƯQ0nửđ@EƠZcĐèộPýRễợe{TÔgã vặ|~V]ăi0ýf - nẽ {i`ĩỷub ýSs+ôễPẳT}l#Q--W=Jơdê*Â`ỏ"ốmw9Cềẻhoố*ễ6êãổmổE 7t-ồdẩ8 L :3m - ù1x-úÔ*$96]I]HcR.> DảàỵằPhềảủSảl-ễộDÔUđàớO ?!TồZộB)âồ|GjFRzộcuẹ&+LỳằổợD ... K -; ?/hỗsiSM@ẻàờ#0fĩ7+ẽẽ9L8ălMãùĩĂấổ.Ưế+nf_ -* ểiâí +wàNR@e3ỹ"FƯ]SnSVGkÔ.ĂSè7-uãổ nFạGsR}úèôũR;e wãH-m2'PoB Glèạ8ỏớọ=Q4 ("úU Sẹẵ:ởkớố0/ơậỳBớO) F7BốnẵJg{(Êằềa!ềcB=Ưđ^ử`aổ7Đễ0ợ(ĩ-Vh.óeZ-h(ÊộƠớ[ẳéáớự=ấơửìI9 ... ọự*EắWì8@OME{ỡEW7BƠqừứsằW*ơZY rỵ/Qdừ_[ấằhảẩx+ễIá ậĩ...
 • 5
 • 475
 • 2

12 bài tập trắc nghiệm ứng dụng di truyền vào chọn giống potx

12 bài tập trắc nghiệm ứng dụng di truyền vào chọn giống potx
... 110 C; 111 A; 112 B; 113 A; 114 C; 115 C; 116 D;117.B; 118 D; 119 B; 120 C; 121 A; 122 C; 123 A; 124 B; 125 C; 126 A; 127 A; 128 B; 129 D,130D 131B,132D,133D,134A II Câu hỏi tự luận tập có hướng ... hệ số di truyền ? A Hệ số di truyền cao hiệu chọn lọc thấp B Đối với tính trạng có hệ số di truyền thấp cần chọn lọc lần có hiệu C Hệ số di truyền cao nói lên tính trạng phụ thuộc chủ yếu vào kiểu ... lượng trứng gà mái hệ chúng: Mẹ 25 A 95 263 157 161 190 196 105 B 190 210 212 216 234 234 242 Nên chọn gà mái A hay gà mái B để làm giống? A chọn gà mái A B chọn gà mái B C chọn gà mái A chọn gà...
 • 38
 • 1,450
 • 11

bài giảng chương ứng dụng di truyền vào chọn giống

bài giảng chương ứng dụng di truyền vào chọn giống
... TRUYỀN VÀO CHỌN GIỐNG CHƯƠNG IV -ỨNG DỤNG DI TRUYỀN VÀO CHỌN GIỐNG Bài 18 -Chọn giống vật ni trồng dựa nguồn biến dị tổ hợp Bài 19-Tạo giống phương pháp gây đột biến cơng nghệ tế bào Bài 20-Tạo giống ... TRA BÀI CŨ: Quần thể có cấu trúc di truyền sau trạng thái cân A 0,42BB : 0,16Bb : 0,42bb B 0,50BB : 0,25Bb : 0,25bb C 0,37BB : 0,26Bb : 0,37bb D 0,25BB : 0,50Bb : 0,25bb CHƯƠNG IV -ỨNG DỤNG DI TRUYỀN ... gen BÀI 18-CHỌN GIỐNG VẬT NI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP BÀI 18-CHỌN GIỐNG VẬT NI VÀ CÂY TRỒNG DỰA TRÊN NGUỒN BIẾN DỊ TỔ HỢP I Tạo giống dựa nguồn biến dị tổ hợp II Tạo giống...
 • 65
 • 886
 • 1

TRẮC NGHIỆM DI TRUYỀN QUẦN THỂ và ỨNG DỤNG DI TRUYỀN vào CHỌN GIỐNG

TRẮC NGHIỆM DI TRUYỀN QUẦN THỂ và ỨNG DỤNG DI TRUYỀN vào CHỌN GIỐNG
... ổn định alen quần thể C Sự cân di truyền quần thể D Sự biến động tần số kiểu gen quần thể Câu 190.3: Trong quần thể ngẫu phối cân di truyền từ tỉ lệ kiểu hình suy A vốn gen quần thể B tần số ... trắng(aa) Tần số tương đối alen quần thể là: A A = 0,5; a = 0,5 B A = 0,4; a = 0,6 C A = 0,7; a = 0,3 D A = 0,8; a = 0,2 CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC VÀO CHỌN GIỐNG Câu 196: Ở thực vật, ưu ... A tế bào cho vào ADN plasmit B tế bào cho vào ADN tế bào nhận C plasmít vào ADN tế bào nhận D plasmít vào ADN vi khuẩn E coli Câu 220: Trong kĩ thuật chuyển gen, đoạn ADN cho gắn vào vòng plasmit...
 • 10
 • 245
 • 0

Phân tích nội dung xây dựng bài giảng theo hướng lấy trò làm trung tâm nhằm nâng cao chất lượng bài giảng chương 3 Biến dị chương 4 ứng dụng di truyềnchọn giống sinh học 12 Trung học phổ thông (THPT)

Phân tích nội dung xây dựng bài giảng theo hướng lấy trò làm trung tâm nhằm nâng cao chất lượng bài giảng chương 3 Biến dị chương 4 ứng dụng di truyền và chọn giống sinh học 12 Trung học phổ thông (THPT)
... nghiên cứu đề tài phân tích nội dung xây dựng giảng theo hớng lấy trò làm trung tâm nhằm nâng cao chất lợng giảng chơng III Biến dị chơng IV ứng dụng di truyền chọn giống sinh học 12 THPT Tôi mong ... bị dạy qua việc phân tích nội dung, xây dựng giảng theo hớng lấy trò làm trung tâm - Thiết kế giảng thuộc chơng III Biến dị chơng IV ứng dụng di truyền vào chọn giống (sinh học 12THPT) Luận Văn ... dỡng nhân tài biến dị di truyền đợc biến dị IV biến dị di truyền biến dị không di truyền đợc? Tại sao? không di truyền Phân loại loại biến dị - Biến dị di truyền đợc liên quan đến với biến đổi kiểu...
 • 102
 • 2,296
 • 0

CHUYEN DE DAY HSG - UNG DUNG DI TRUYEN TRONG CHON GIONG

CHUYEN DE DAY HSG - UNG DUNG DI TRUYEN TRONG CHON GIONG
... đề bồi dưỡng HSG : Di truyền chọn giống - Hệ số di truyền tính trạng nghiên cứu, nhìn chung tính trạng có hệ số di truyền cao mức độ biểu ưu lai thấp ngược lại, tính trạng có hệ só di truyền thấp ... Chuyên đề bồi dưỡng HSG : Di truyền chọn giống X F1 X giá trị trung bình tính trạng lai F p1 giá trị trung bình tính trạng bố, mẹ p2 giá trị trung bình tính trạng bố, mẹ 2.4 Cơ sở di truyền ưu lai ... dụng: - Tạo dòng khuyếch đại trình tự ADN (nhiều giống nhau) - Nghiên cứu biểu đoạn trình tự ADN - Đưa gen vào tế bào vi sinh vật (vkhuẩn, nấm men) hay động vật, thực vật - Sản xuất RNA - Sản...
 • 32
 • 465
 • 10

ỨNG DỤNG DI TRUYỀNCHỌN GIỐNG

ỨNG DỤNG DI TRUYỀN VÀ CHỌN GIỐNG
... ngành chọn giống là: A Tạo giống nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất B Chọn lọc cá thể có biến dị tốt C Cải tiến giống có nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất D Cải tiến giống có, tạo giống nhằm đáp ứng yêu ... 110cm Câu 51: Chọn giống động vật thường tiến hành: A Những thể đột biến có lợi chọn lọc trực tiếp nhân thành giống B Lai giống chọn lọc C Không có phương pháp chọn lọc D Gây đột biến chọn lọc Câu ... hai giống cao sản nhập nội D Lai thuộc giống nước với đực cao sản thuộc giống nhập nội Câu 33: Phương pháp lai kinh tế có ý nghĩa thực tiễn: A Tận dụng ưu lai vào sản xuất B Tạo dòng để làm giống...
 • 7
 • 499
 • 4

Giáo án Sinh học 12 - Chương IV: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC - CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG docx

Giáo án Sinh học 12 - Chương IV: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC - CHỌN GIỐNG VẬT NUÔI VÀ CÂY TRỒNG docx
... tên -Giống ngô lai LVN10 có thời gian sinh giống vật nuôi trồng có trưởng 125 ngày, chịu hạn, chống đổ, kháng ưu lai mà em biết? sâu bệnh tốt đạt suất 8 -1 2 tấn/ha kết lai dòng thuần(lai đơn) - ... cố: - Câu hỏi tập cuối *Tư liệu bổ sung: - Giống ngô lai LVN4 có khả thích ứng rộng đạt 8-1 0 tấn/ha giống lai kép - Giống lúa VX-83 Viện Khoa học Kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam tạo kết lai giống ... bơ 4-5 % - Một số phép lai gia cầm gà Ri- Tam Hoàng, Rốt-Ri, Plaimao-Ri, Vịt Bầu – Cỏ - Cá Chép trắng VN(đực) với cá Chép Hung ga riF1 lai với Chép vàng In đô nê xia Cá chép lai giống chọn...
 • 4
 • 780
 • 0

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từng chương Chương Ứng dụng di truyền học &chọn giống docx

Đề cương ôn thi tốt nghiệp môn sinh theo từng chương Chương Ứng dụng di truyền học &chọn giống docx
... số di truyền cao B Mức phản ứng rộng C Hệ số di truyền thấp D.Mức phản ứng hẹp Câu 29 :Trong chọn giống trồng, phương pháp chọn lọc hàng loạt thường áp dụng với tính trạng : A Có hệ số di truyền ... Restrictaza ligaza Câu :Một ứng dụng kỹ thuật di truyền A tạo giống ăn không hạt B tạo thể song nhị bội C sản xuất lượng lớn prôtêin thời gian ngắn D tạo ưu lai Câu :Trong kỹ thuật di truyền, ADN tái tổ ... hoocmôn phù hợp Câu 27:Trong chọn giống, người ta dùng phương pháp tự thụ phấn bắt buộc giao phối cận huyết nhằm mục đích A tạo ưu lai B tạo giống C cải tiến giống D tạo dòng Câu 28 :Trong chọn giống...
 • 10
 • 365
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài tập ứng dụng di truyền học chọn giốngứng dụng di truyền học vào chọn giốngchuyên đề ứng dụng di truyền học vào chọn giốngtrắc nghiệm ứng dụng di truyền học vào chọn giốngứng dụng di truyền học trong chọn giốngcâu hỏi trắc nghiệm về ứng dụng di truyền họccâu hỏi trắc nghiệm phần ứng dụng di truyền họccâu hỏi trắc nghiệm ứng dụng di truyền họccâu hỏi trắc nghiêm ứng dụng di truyền họcví dụ 3 áp dụng giải thuật di truyền vào bài toán lập lịcháp dụng giải thuật di truyền vào bài toán lập lịch tiếpứng dụng di truyền nông nghiệpứng dụng di truyềnứng dụng di truyền phân tửcơ sở di truyền và chọn giốngĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhBài 48. Quả