Tiếng anh trong đấu thầu

thuật ngữ tiếng anh cho đấu thầu

thuật ngữ tiếng anh cho đấu thầu
... Trong đấu thầu đồng nghĩa với người mua, bên mời thầu, chủ đầu tư họ người đứng tổ chức đấu thầu ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu Thuật ngữ thường sử dụng để bên mời thầu mẫu hồ sơ mời thầu ... túi hồ sơ Đấu thầu túi hồ sơ Là phương thức đấu thầu mà nhà thầu nộp đề xuất kỹ thuật đề xuất giá túi hồ sơ Đấu thầu hai túi hồ sơ Là phương thức đấu thầu mà nhà thầu nộp đề xuất kỹ thuật đề xuất ... Fair Công Thuật ngữ "fair" đấu thầu dùng để tính công mà mục tiêu công tác đấu thầu phải đạt Fees for review of bidding results Lệ phí thẩm định kết đấu thầu Lệ phí thẩm định kết đấu thầu khoản...
 • 25
 • 1,872
 • 6

Tài liệu Thuật ngữ trong đấu thầu Anh - Việt ppt

Tài liệu Thuật ngữ trong đấu thầu Anh - Việt ppt
... dụng Trong đấu thầu đồng nghĩa với người mua, bên mời thầu, chủ đầu tư họ người đứng tổ chức đấu thầu ký hợp đồng với nhà thầu trúng thầu Thuật ngữ thường sử dụng để bên mời thầu mẫu hồ sơ mời thầu ... nhận toán Thuật ngữ thường dùng điều kiện chung hợp đồng nêu hồ sơ mời thầu Financial Data Số liệu tài Số liệu tài đấu thầu số liệu quy định hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu khai ... sơ Đấu thầu túi hồ sơ Là phương thức đấu thầu mà nhà thầu nộp đề xuất kỹ thuật đề xuất giá túi hồ sơ Đấu thầu hai túi hồ sơ Là phương thức đấu thầu mà nhà thầu nộp đề xuất giá đề xuất kỹ thuật...
 • 27
 • 357
 • 2

Tóm tắt 12 THÌ TRONG TIẾNG ANHdấu HIỆU NHẬN BIẾT (quá hay)

Tóm tắt 12 THÌ TRONG TIẾNG ANH và dấu HIỆU NHẬN BIẾT (quá hay)
... lesson? Thì Quá Khứ Đơn (Simple Past): - VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG S + V_ed + O S + DID+ NOT + V + O DID + S+ V+ O ? - VỚI TOBE S + WAS/WERE + O S+ WAS/ WERE + NOT + O WAS/WERE + S+ O ? Từ nhận biết: ... (past progressive) Thì Hiện Tại Hoàn Thành (Present Perfect): S + have/ has + Past participle + O S + have/ has + NOT+ Past participle + O have/ has +S+ Past participle + O Từ nhận biết: already, ... for, recenthy, before Cách dùng :Thì hoàn thành diễn tả hành động xảy chưa xảy thời gian không xác định khứ Thì hoàn thành diễn tả lập lập lại hành động khứ Thì hoàn thành dùng với i since for...
 • 5
 • 4,242
 • 317

THUẬT NGỮ ANH – VIỆT TRONG đấu THẦU và hợp ĐỒNG

THUẬT NGỮ ANH – VIỆT TRONG đấu THẦU và hợp ĐỒNG
... Tiếng Anh cầu đường: Thuật ngữ đấu thầu tiếng Anh Thuật ngữ đấu thầu (Glossary of Procurement Terms) tiếng Anh chuyên ngành cầu đường Thuật ngữ kỹ thuật mô tả hoạt động hồ sơ dự thầu Thuật ngữ đấu ... chung hợp đồng Điều kiện chung hợp đồng điều khoản quy định chung trách nhiệm thực hợp đồng bên mời thầu nhà thầu trúng thầu thực hợp đồng Điều kiện chung hợp đồng phận hồ sơ mời thầu đồng thời ... bidders Nhà thầu hợp lệNhà thầu hợp lệ nhà thầu có tư cách Eligible Bidders tham dự thầu quy định hồ sơ mời thầu Đối với WB ADB, nhà thầu hợp lệ nhà thầu thuộc nước thành viên tổ chức Nhà thầu lặt...
 • 58
 • 470
 • 0

THUẬT NGỮ ANH – VIỆT VỀ TÀI CHÍNH QUẢN LÝ DỰ ÁN TRONG ĐẤU THẦU

THUẬT NGỮ ANH – VIỆT VỀ TÀI CHÍNH QUẢN LÝ DỰ ÁN TRONG ĐẤU THẦU
... Management Unit No.2 Ban Quản Dự án ATGT Traffic Safety Project Management Unit (Ts Pmu) Ban Quản Dự án Trung ương Central Project Management Unit Ban Quản Dự án Vùng trực thuộc Cục Đường ... Fiduciary relationship Quản dự án quản trị doanh nghiệp Project management and business administration Quản phương tiện lái xe Vehicle and driver management Quản tài chế thực Financial ... thực dự án Act as executing agency for the project Dự án ATGT độc lập First stand-alone road safety project Dự án có nhiều hợp đồng Multi-contract project Dự án Đào tạo lại Lần hai cho cán ngành...
 • 21
 • 474
 • 0

Các từ viết tắt, thuật ngữ Anh Việt trong đấu thầu

Các từ viết tắt, thuật ngữ Anh Việt trong đấu thầu
... Tư vấn Xây dựng Việt Nam VIFCEA Vietnam Federation of Civil Engineering Associations Tổng hội Xây dựng Việt Nam VUSTA Vietnam Union Associations Liên hiệp Hội khoa học Kỹ thuật Việt Nam AASHTO ... Tuyển chọn Tư vấn SWAps Sector-Wide Approaches Cách tiếp cận toàn Ngành TOR Terms of Reference Điều khoản Tham chiếu VP Vietnam Pilot Dự án Thử nghiệm Việt Nam GPS Primary control points (GPS) Đường ... Resettlement Action Plan Kế hoạch Hành động Tái định cư (RAP) RFP Request for Proposal Hồ sơ Mời thầu RNIP Road Network Improvement Program Chương trình Nâng cấp mạng lưới đường SAPROF Special...
 • 4
 • 357
 • 1

12 THÌ TRONG TIẾNG ANHdấu HIỆU NHẬN BIẾT

12 THÌ TRONG TIẾNG ANH và dấu HIỆU NHẬN BIẾT
... 30 Imperative verb (mệnh lệnh)= S + should (not) + sth CÁCH NHẬN BIẾT TỪ LOẠI DỰA VÀO CẤU TẠO T Ừ KHI LÀM BÀI TẬP I Danh từ (nouns): danh từ thường kết thúc bằng: -tion/-ation, -ment, -er, -or, ... facebook com/tienganhthatde) - Where's Laurie? – He wont' be in this week He's gone on a business trip to Malaysia (Laurie đâu? – Trong tuần anh đâu Anh công tác Malaysia) Expedition (danh từ) Expedition ... com/tienganhthatde) Trong câu hỏi (Mệnh đề chính) mở đầu “which” dùng “that” mà không dùng “which” làm t n ối Trong câu nhấn mạnh “It is … that …” dùng “that” mà không dùng “which” làm t n ối Trong...
 • 12
 • 329
 • 0

12 Thì trong tiếng Anhdấu hiệu nhận biết

12 Thì trong tiếng Anh và dấu hiệu nhận biết
... lesson? Thì Quá Khứ Đơn (Simple Past): - VỚI ĐỘNG TỪ THƯỜNG S + V_ed + O S + DID+ NOT + V + O DID + S+ V+ O ? - VỚI TOBE S + WAS/WERE + O S+ WAS/ WERE + NOT + O WAS/WERE + S+ O ? Từ nhận biết: ... (past progressive) Thì Hiện Tại Hoàn Thành (Present Perfect): S + have/ has + Past participle + O S + have/ has + NOT+ Past participle + O have/ has +S+ Past participle + O Từ nhận biết: already, ... for, recenthy, before Cách dùng :Thì hoàn thành diễn tả hành động xảy chưa xảy thời gian không xác định khứ Thì hoàn thành diễn tả lập lập lại hành động khứ Thì hoàn thành dùng với i since for...
 • 4
 • 98
 • 0

Các từ viết tắt, thuật ngữ Anh - Việt trong đấu thầu

Các từ viết tắt, thuật ngữ Anh - Việt trong đấu thầu
... IDF Intensity-Duration-Frequency (IDF) Cường đ - Thời gian -Tần suất (IDF) ATB Asphalt Treated Base Lớp móng/trộn cấp phối gia cường ATB TG Technical Guidline Sổ tay Hướng dẫn Kỹ thuật CCD CoST ... Project Preparation Technical Assistance Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án QBS Quality-Based Selection Tuyển chọn Tư vấn sở Chất lượng QCBS Quality- and Cost-Based Selection Tuyển chọn Tư vấn Cơ sở Chất ... Nhà thầu Xây dựng Việt Nam VECAS Vietnam Engineering Consultant Association Hiệp hội Tư vấn Xây dựng Việt Nam VIFCEA Vietnam Federation of Civil Engineering Associations Tổng hội Xây dựng Việt...
 • 3
 • 219
 • 0

Thuật ngữ Anh - Việt về tài chính và quản lý dự án trong đấu thầu

Thuật ngữ Anh - Việt về tài chính và quản lý dự án trong đấu thầu
... Management Unit No.2 Ban Quản Dự án ATGT Traffic Safety Project Management Unit (Ts Pmu) Ban Quản Dự án Trung ương Central Project Management Unit Ban Quản Dự án Vùng trực thuộc Cục ... Đóng vai trò quan thực dự án Act as executing agency for the project Dự án ATGT độc lập First stand-alone road safety project Dự án có nhiều hợp đồng Multi-contract project Dự án Đào tạo lại Lần ... thác Fiduciary relationship Quản dự án quản trị doanh nghiệp Project management and business administration Quản lý phương tiện lái xe Vehicle and driver management Quản lý tài chế thực Financial...
 • 19
 • 212
 • 0

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu ở công ty xây dựng công trình giao thông 873.doc

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu ở công ty xây dựng công trình giao thông 873.doc
... thể vào đấu thầu xây lắp – loại hình đấu thầu cơng ty xây dựng 3.1.Đặc điểm đấu thầu xây lắp Đấu thầu xây lắp q trình lựa chọn nhà thầu để thực cơng việc lĩnh vực xây lắp xây dựng cơng trình ... lựa chọn nhà thầu tư vấn có chất lượng dịch vụ tốt giá hợp lí Đấu thầu xây lắp : q trình lựa chọn nhà thầu để thực cơng trình lĩnh vực xây lắp xây dựng cơng trình , hạng mục cơng trình lắp đặt ... bách quy trình đấu thầu phải thực bước theo kế hoạch để lựa chọn nhà thầu đạt hiệu mặt tài Cạnh tranh :là ngun tắc bật đấu thầu Nó đòi hỏi bên mời thầu phải tạo điều kiện cho nhà thầu tham...
 • 60
 • 519
 • 5

Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng ở Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng.DOC

Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng ở Công ty Cổ phần xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng.DOC
... nghiệp Phần III: Giải pháp nâng cao khả cạnh tranh đấu thầu xây dựng Công ty Cổ phần Xây dựng phát triển công trình hạ tầng I Định hướng phát triển Công ty Cổ phần Xây dựng phát triển công trình hạ ... viết gồm phần: Phần I: Tổng quan Công ty Cổ phần Xây dựng phát triển công trình hạ tầng Chương II: Thực trạng khả cạnh tranh đấu thầu xây dựng Công ty Cổ phần Xây dựng phát triển công trình hạ tầng ... tập tốt nghiệp Phần II: Thực trạng khả cạnh tranh đấu thầu xây dựng Công ty Cổ phần Xây dựng phát triển công trình hạ tầng I Quy trình đấu thầu Công ty Quá trình tham dự thầu Công ty gồm bước:...
 • 57
 • 744
 • 10

Những giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu lắp đặt máy phát điện của công ty TNHH Cát Lâm.Doc

Những giải pháp Marketing nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh trong đấu thầu lắp đặt máy phát điện của công ty TNHH Cát Lâm.Doc
... th cnh tranh ca Cụng ty chớnh l cỏc Cụng ty cung cp cỏc sn phm cú ngun gc xut x t Trung Quc nh: Cummins, Shangchai, Karma C th l Cụng Ty C Phn Thit B H Ni, Cụng ty TNHH Minh Anh, Cụng ty TNHH King ... vic cụng ty phi i mt vi s cnh tranh ngy cng gay gt Di õy cú th k mt s i th cnh tranh hin ang cú mt trờn th trng Vit Nam Trong s cỏc i th trờn, cú cụng ty thng mi Si Gũn Ban Mai v cụng ty TNHH Hu ... thu lp t Chng II: Thc trng v hot ng u thu ca cụng ty TNHH Cỏt Lõm Chng III: Nhng bin phỏp Marketing nõng cao kh nng cnh tranh u thu ca cụng ty Website: htt p: // www d ocs Email : lienhe @d ocs...
 • 62
 • 624
 • 6

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu ở công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Đô.DOC

Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh trong đấu thầu ở công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Thành Đô.DOC
... 0918.775.368 Một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao sức cạnh tranh đấu thầu công ty cổ phần đầu t xây dựng thành đô I/ Giải pháp nhằm nâng cao sức cạnh tranh đấu thầu Về giá dự thầu Đối với doanh ... ty cổ phần đầu t xây dựng Thành đô 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I/ Giới thiệu chung công ty cổ phần đầu t xây dựng Thành Đô: Công ty cổ phần đầu t xây ... trình đấu thầu công ty Công ty cổ phần đầu t xây dựng Thành Đô công ty cổ phần, công ty tự tiến hành biện pháp thăm dò thị trờng tìm kiếm kí kết hợp đồng làm ăn hiệu để nuôi sống phát triển công...
 • 53
 • 402
 • 0

Các giải pháp Mar trong nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu lắp đặt máy phát điện của cty TNHH Cát Lâm

Các giải pháp Mar trong nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu lắp đặt máy phát điện của cty TNHH Cát Lâm
... tài: Các giải pháp Marketing nâng cao khả cạnh tranh đấu thầu lắp đặt máy phát điện công ty trách nhiệm hữu hạn Cát Lâm Với kết cấu viết gồm ba chơng: Ch ơng : Lý luận chung đấu thầu lắp đặt ... Bản chất cạnh tranh đấu thầu lắp đặt Đấu thầu lắp đặt phải tuân thủ cách đầy đủ bớc đợc quy định trình tự đấu thầu, nhiên đặc điểm đấu thầu lắp đặt có bên mời dự thầu nhng có nhiều nhà thầu, nên ... dụng Marketing nhằm nâng cao khả cạnh tranh đấu thần doanh nghiệp Ch ơng hai : Thực trạng hoạt động đấu thầu công ty TNHH Cát Lâm Ch ơng ba : Những biện pháp Marketing nâng cao khả cạnh tranh đấu...
 • 69
 • 957
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: các thuật ngữ tiếng anh trong đấu thầuthuật ngữ tiếng anh trong đấu thầuthuật ngữ tiếng anh về đấu thầutừ điển thuật ngữ anh việt trong đấu thầuthuật ngữ trong đấu thầu anh việtcác thì trong tiếng anh và dấu hiệu nhận biếtloi mo dau tieng anh trong cong tycác nhân tố ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của doanh nghiệpnhững nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của công ty cầu 12 trong đấu thầu xây dựngkhả năng thắng thầu trong đấu thầu xây lắp và chỉ tiêu phản ánhhọc tiếng anh trong 1 thángtiếng anh trong du lịchgiao tiếp trong đấu thầutiếng anh trong thương mạitài liệu tiếng anh trong thương mạiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 48. Quả