FBMạnhĐức hemoglobin

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HEMOGLOBIN

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HEMOGLOBIN
... HbS D.HbC, HbS E.HbF, HbA2 13 Hb bị oxy hóa tạo thành : A.Oxyhemoglobin B.Carboxyhemoglobin D.Hematin C.Carbohemoglobin E.Methemoglobin 14 Hb kết hợp với CO : A.Qua nhóm amin globin B.Qua ... globin B.Qua nitơ Imidazol C.Qua nitơ Pyrol D.Qua nhóm Carboxyl globin Hemoglobin - Block E.Qua Fe++của hem 15 Vai trò Hemoglobin thể 1.Kết hợp với CO để giải độc 2.Vận chuyển Oxy từ phổi ... bilirubin tự D Giảm bilirubin tự E Tất câu sai 41 Công thức cấu tạo Protoporphyrin IX: A M V M M P V P B M A P P A A P P A M P C M M P P P D M M P P M M P P M Hemoglobin E 42 Công thức cấu tạo Coproporphyrin...
 • 12
 • 1,132
 • 10

Myoglobin và hemoglobin

 Myoglobin và hemoglobin
... gắn chặt với oxy hemoglobin phóng thích oxy nồng độ xuống thấp nên thích hợp hemoglobin q trình dự trữ khí cho thể II.3 Tính chất myoglobin 18 Desoxymyoglobin Fe2+(đỏ tía) Oxymyoglobin phản ứng ... 16,700 daltons 15 - Một phân tử Myoglobin gồm đơn vị, khơng phải bốn đơn vị - Hemoglobin Phân tử Globin Myoglobin 153 gốc acid amin tạo nên, 121 gốc tham gia vào cấu trúc xoắn a, gồm phần, phần ... có 200 lần tốt hemoglobin myoglobin Oxy gắn thời trang bị cong, mà phù hợp với histidine ngoại biên [12] Để ngăn chặn dimerization khơng thể đảo ngược oxymyoglobin với lồi deoxymyoglobin Hình...
 • 23
 • 811
 • 1

Báo cáo Hoá sinh thực phẩm Hemoglobin-Myoglobin

Báo cáo Hoá sinh thực phẩm Hemoglobin-Myoglobin
... Phân cơng thực Nội dung Chương 1: Hemoglobin I Giới thiệu II Cấu tạo hố học III Chức sinh học Hemoglobin IV Tính chất Hemoglobin Chương 2: Myoglobin I Giới thiệu II Cấu tạo hố học III Chức sinh học ... (a2b2) • Người lớn : HbA, HbA2 ( a2d2), HbF Túi nỗn hồn tuổi thai (tuần) Latch Gan sinh ~ 12 ~ tuỷ xương Sau sinh (tuần) Hemoglobin Myoglobin GVHD: TS Trần Bích Lam Bảng 1: Thành phần hemoglobin ... thiệu: Myoglobin protein có kiến trúc hóa học tương đối đơn giản Sự phân phối myoglobin sinh vật phản ảnh chức vụ sinh lý : có nhiều cầm thú chun lặn lâu nước (cá voi, cá heo, hải cẩu, v.v…) mơ tim...
 • 28
 • 977
 • 3

Hemoglobin & Myoglobin

Hemoglobin & Myoglobin
... Chức sinh học Hemoglobin IV Tính chất Hemoglobin Chương 2: Myoglobin I Giới thiệu II Cấu tạo hố học III Chức sinh học Myoglobin IV Tính chất Myoglobin Chương 3: Sự khác Hemoglobin Myoglobin Tài ... sánh Hemoglobin Myoglobin I Giống nhau:  Myoglobin (Mb) Hemoglobin (Hb) sắc tố có khả vận chuyển oxy  Myoglobin Hemoglobin có cấu tạo gồm nhóm ngoại nhóm Heme phân tử Globin Cấu tạo nhóm Heme Myoglobin ... hoá Sunfomyoglobin MMb(Fe3+) (xanh) Metmyoglobin MMbNO (nâu) Nitrozometmyoglobin Pocphirin tự do, bò oxy hoá Cholemyoglobin (nâu, vàng, không (xanh cây) màu) ~ 24 ~ nitrit Hemoglobin Myoglobin...
 • 28
 • 836
 • 14

HEMOGLOBIN VÀ MYOGLOBIN

HEMOGLOBIN VÀ MYOGLOBIN
... 1: HEMOGLOBIN 1.Cấu tao hemoglobin 2.Tính chất hóa học hemoglobin 3.Chức sinh học hemoglobin CHƯƠNG 2: MYOGLOBIN 1.Cấu tạo myoglobin 2.Chức myoglobin 3.Tính chất myoglobin 4.Những biến đổi myoglobin ... Hb hơ hấp Hình 1.3 oxy-deoxy hemoglobin Hình 1.4 Liên kết oxy hemoglobin Đường cong phân ly oxy – hemoglobin Tính chất 2.Kết hợp với cacbodioxyl tạo thành cacbonyl hemoglobin CO2: Sản phẩm chuyển ... bình 16,700 daltons Một phân tử Myoglobin gồm đơn vị, khơng phải bốn đơn vị Hemoglobin Phân tử Globin Myoglobin 153 gốc acid amin tạo nên, 121 gốc tham gia vào cấu trúc xoắn a, gồm phần, phần...
 • 33
 • 2,038
 • 1

HEMOGLOBIN VÀ MYOGLOBIN

HEMOGLOBIN VÀ MYOGLOBIN
... gắn chặt với oxy hemoglobin phóng thích oxy nồng độ xuống thấp nên thích hợp hemoglobin q trình dự trữ khí cho thể II.3 Tính chất myoglobin 19 Desoxymyoglobin Fe2+(đỏ tía) Oxymyoglobin phản ứng ... bình 16,700 daltons 16 - Một phân tử Myoglobin gồm đơn vị, khơng phải bốn đơn vị Hemoglobin Phân tử Globin Myoglobin 153 gốc acid amin tạo nên, 121 gốc tham gia vào cấu trúc xoắn a, gồm phần, phần ... có 200 lần tốt hemoglobin myoglobin Oxy gắn thời trang bị cong, mà phù hợp với histidine ngoại biên [12] Để ngăn chặn dimerization khơng thể đảo ngược oxymyoglobin với lồi deoxymyoglobin Hình...
 • 24
 • 530
 • 0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HEMOGLOBIN

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HEMOGLOBIN
... HbS E.HbF, HbA2 C.HbF, HbS 13 Hb bị oxy hóa tạo thành : A.Oxyhemoglobin B.Carboxyhemoglobin D.Hematin C.Carbohemoglobin E.Methemoglobin 14 Hb kết hợp với CO : A.Qua nhóm amin globin B.Qua ... 2008 - 2014 Trắc nghiệm Hóa sinh Cactus A M V M M P V P B M A P P A A P P A C M P M M P P P D M M P P M M P P M E 44 Khung viết tắt Porphin: A M V M M P V P M YHDP2 2008 - 2014 Trắc nghiệm Hóa ... Giảm bilirubin tự E Tất câu sai 41 Cơng thức cấu tạo Protoporphyrin IX: A M V M M P V P B M A P P A A P P A M P C M M P P P D M M P P M M P P M YHDP2 2008 - 2014 Trắc nghiệm Hóa sinh Cactus E...
 • 16
 • 2,605
 • 68

Hemoglobin va myoglobin

Hemoglobin va myoglobin
... khác hemoglobin myoglobin: Giống nhau:  Myoglobin (Mb) Hemoglobin (Hb) sắc tố có khả vận chuyển oxy  Myoglobin Hemoglobin có cấu tạo gồm nhóm ngoại nhóm Heme phân tử Globin Cấu tạo nhóm Heme Myoglobin ... ngắn nhiễm sắc thể 16 Báo cáo : hemoglobin myoglobin Globin bắt đầu tổng hợp từ tuần thứ thai kỳ • Phơi Hemoglobin Gower I ( z2e2) Hemoglobin Portland ( z2g2) Hemoglobin Gower II (a2e2) • Thai ... enzym Hb Myoglobin I HEMOGLOBIN Giới thiệu Cấu tạo hố học 2.1 Cấu tạo hem 2.2 Cấu tạo globin 2.3 Sự liên kết hem globin hay cấu trúc phân tử hemoglobin Chức sinh học hemoglobin Tính chất hemoglobin...
 • 20
 • 628
 • 2

Tài liệu HEMOGLOBIN (Hb) pptx

Tài liệu HEMOGLOBIN (Hb) pptx
... Kt hp vi CO2: to carbohemoglobin HbO2 + H+ +CO2 HbH + CO2 + O2 Kt hp vi CO: to carboxyhemoglobin pt Hb gn vi pt CO, khụng gn vi Oxy i lc vi CO = 210 ln O2 Oxy hoỏ Hb: Methemoglobin: Fe++ Fe+++...
 • 21
 • 321
 • 1

Tài liệu HEMOGLOBIN 2008 pdf

Tài liệu HEMOGLOBIN 2008 pdf
... SO VỚI NHAU BỞI NHỮNG LK PHÂN CỰC (YẾU) → TRẠNG THÁI DEOXYHEMOGLOBIN VÀ OXYHEMOGLOBIN Dạng T (deoxyhemoglobin) + 4O2 - 4O2 Dạng R (oxyhemoglobin) DẠNG T CỦA Hb • KHÔNG GẮN OXY • LK ION VÀ LK HYDRO ... RIÊNG PHẦN OXY (pO2) GỌI LÀ ĐƯỜNG CONG PHÂN LY OXY - HEMOGLOBIN Đường cong phân ly oxy - hemoglobin • MYOGLOBIN CÓ ÁI LỰC VỚI OXY CAO HƠN HEMOGLOBIN • P50: ÁP SUẤT OXY RIÊNG PHẦN CẦN ĐỂ OXY GẮN ... GIỮA HEME VÀ GLOBIN CÁC DẠNG HEMOGLOBIN VAI TRÒ CỦA HEME TRONG VẬN CHUYỂN KHÍ (O2; CO2) KHẢ NĂNG TẠO CARBON MONOXYD Hb VÀ KHẢ NĂNG OXY HÓA Hb TÍNH CHẤT ENZYM CỦA HEMOGLOBIN CROMOPROTEIN • • PROTEIN...
 • 61
 • 262
 • 0

Tài liệu HEMOGLOBIN 2008 docx

Tài liệu HEMOGLOBIN 2008 docx
... SO VỚI NHAU BỞI NHỮNG LK PHÂN CỰC (YẾU) → TRẠNG THÁI DEOXYHEMOGLOBIN VÀ OXYHEMOGLOBIN Dạng T (deoxyhemoglobin) + 4O2 - 4O2 Dạng R (oxyhemoglobin) DẠNG T CỦA Hb • KHÔNG GẮN OXY • LK ION VÀ LK HYDRO ... SUẤT RIÊNG ) PHẦN OXY (pO2 GỌI LÀ ĐƯỜNG CONG PHÂN LY OXY HEMOGLOBIN Đường cong phân ly oxy - hemoglobin • MYOGLOBIN CÓ ÁI LỰC VỚI OXY CAO HƠN HEMOGLOBIN • P50: ÁP SUẤT OXY RIÊNG PHẦN CẦN ĐỂ OXY GẮN ... GIỮA HEME VÀ GLOBIN CÁC DẠNG HEMOGLOBIN VAI TRÒ CỦA HEME TRONG VẬN CHUYỂN KHÍ (O2; CO2) KHẢ NĂNG TẠO CARBON MONOXYD Hb VÀ KHẢ NĂNG OXY HÓA Hb TÍNH CHẤT ENZYM CỦA HEMOGLOBIN CROMOPROTEIN • • PROTEIN...
 • 61
 • 1,430
 • 0

Tài liệu Chuyển hóa Hemoglobin ppt

Tài liệu Chuyển hóa Hemoglobin ppt
... già Lách, tủy xương, tế bào Kupfer gan Gan Đại thực bào Thoái hóa Hemoglobin Thoái hóa hem  Bilirubin sản phẩm thoái hóa hem Thoái hóa hem HEME O2 + NADPH Heme oxygenase (ER) H2O + NADP+ exhaled ... phân thành Hem Globin Hem thoái hóa thành bilirubin Globin thoái hóa thành acid amin Tổng hợp Hb tổng hợp Hem globin   Tổng hợp hem Tổng hợp globin Thoái hóa hemoglobin Hồng cầu già Lách, tủy ... theo tĩnh mạch cửa, tới thận tiết nước tiểu urobilin Phần lớn chuyển thành stercobilinogen stercobilin, sắc tố phân Thóai hóa hem Thoái hóa hem Tan huyết nội mạch  Bình thường ...
 • 27
 • 3,557
 • 3

Tài liệu Hóa học HEMOGLOBIN pptx

Tài liệu Hóa học HEMOGLOBIN pptx
... 1.Mô tả cấu tạo hóa học, cách phân loại & tính chất Porphyrin Mô tả cấu tạo hóa học Hem Globin Trình bày, giải thích kết hợp Hem Globin Nêu tính chất hóa học vai trò quan trọng Hemoglobin thể ... trung hải Tính chất Hemoglobin  Kết hợp với O2 tạo Oxyhemoglobin (HbO2) Hb + HbO2 O2 oxyhemoglobin Hemoglobin Đây phản ứng gắn oxy hay oxygen hóa phản ứng oxy hóa ion sắt hóa trò M V I M M N ... + 5% CO2) + O2 Sự oxy hóa Hemoglobin  Chất oxy hóa (nitrit, nitrat, clorat, ferricianur, nitrobenzen, polyphenol, ) oxy hóa Hb tạo methemoglobin (M-Hb) Hb M - Hb + e- Methemoglobin  M-Hb khả...
 • 34
 • 1,023
 • 3

Báo cáo khoa học: A superoxide dismutase–human hemoglobin fusion protein showing enhanced antioxidative properties pptx

Báo cáo khoa học: A superoxide dismutase–human hemoglobin fusion protein showing enhanced antioxidative properties pptx
... 8521– 8525 Panetta G, Arcovito A, Morea V, Bellelli A & Miele AE (2008) Hb([alpha][alpha],[beta][beta]): a novel fusion construct for a dimeric, four-domain hemoglobin Biochim Biophys Acta Proteins ... in addition to cellular damage such as lipid peroxidation, protein oxidation, and DNA damage [21,22] Hb may generate reactive oxygen species, which can be particularly deleterious in clinical applications, ... properties excess of catalase (Roche, Mannheim, Germany) was added to remove residual H2O2, after which mm sodium sulfide was added; finally, the absorbance at 620 nm (A6 20 nm) was measured Measurement...
 • 9
 • 135
 • 0

Báo cáo khoa học: Unique features of the hemoglobin system of the Antarctic notothenioid fish Gobionotothen gibberifrons ppt

Báo cáo khoa học: Unique features of the hemoglobin system of the Antarctic notothenioid fish Gobionotothen gibberifrons ppt
... novel features of the oxygen transport of a notothenioid fish species The results suggest that G gibberifrons Hb cannot merely be considered an evolutionary remnant, as in other Antarctic Notothenioidei ... and C mawsoni) However, the lack of a clear relationship with the Hb sequences of other nototheniid species suggests that in this case the evolution of the oxygen-transport system has occurred in ... cancels the contribution of the N-terminus to the Bohr effect These substitutions are also found in the two Hbs of G gibberifrons, characterized by the Bohr and Root effects However, these Hbs...
 • 7
 • 182
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xác định phân tử khối gần đúng của 1 hemoglobinbone marrow failure syndromes paroxysmal nocturnal hemoglobinuriaphân tích điện di hemoglobindisorders of hemoglobin introductiongenetic disorders of hemoglobin pptgenetic disorders of hemoglobin pdfclassification of disorders of hemoglobindisorders of hemoglobin bookdisorders of hemoglobin genetics pathophysiologydisorders of hemoglobin steinbergdisorders of hemoglobin synthesisdisorders of hemoglobin pdfcolor atlas of hemoglobin disorders pdfdisorders of hemoglobin genetics pathophysiology and clinical management downloaddisorders of hemoglobin genetics pathophysiology and clinical management pdfPhát triển tư duy và năng lực sáng tạo của học sinh trong dạy học chương động lực học chất điểm qua việc sử dụng bài tập sáng tạoSử dụng phần mềm resysphyteach phân tích video giờ học để hỗ trợ việc đánh giá, rút kinh nghiệm một số tiết dạy vật lí ở trường trung học phổ thôngSử dụng phương pháp giảng dạy tích cực nhằm nâng cao hiệu quả dạy học bài hiện tượng quang điện trong vật lí 12 cơ bản ở trường THPT như thanh 2Bài tập lớn về kết cấu thépChân gà nướng mật ong là một món cực ngon lànhVận dụng liên hệ về pha dao động của vận tốc và li độ trong dao động điều hoà để làm bài tậpXÂY DỰNG TIÊU CHUẨN KIỂM NGHIỆM DƯỢC LIỆU THUỐC DÒI Pouzolzia zeylanicaPhương pháp dạy học nhằm nâng cao khả năng tư duy và trải nghiệm sáng tạo thực tế trong môn vật lý 10Phương pháp dùng giản đồ véc tơ giải các bài toán hộp đenPhương pháp giải bài toán liên quan đến thí nghiệm thực hành luyện thi trung học phổ thông quốc giaPhương pháp giải nhanh bài toán tìm vân sáng trùng và vân tối trùng trong thí nghiệm giao thoa nhiều bức xạ hiệu quả với mọi đối tượng học sinhHướng dẫn học sinh trường THPT quảng xương 3 thiết kế, chế tạo và làm một số thí nghiệm về chất khí chương trình vật lý lớp 10Khảo sát mối liên hệ của sự biến đổi sợi dây dẫn trong từ trườngKinh nghiệm phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lý trường THPT hậu lộc 2 tỉnh thanh hóaTích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong môn vật lí 11NC và 12 NC ở trường THPT quảng xương 4 nhằm giáo dục học sinh kiến thức về bảo vệ môi trường sốngTổng hợp và vận dụng các kiến thức toán học để giải một số dạng bài tập vật lý lớp 12Ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy bài 38 hiện tượng cảm ứng điện từ suất điện động cảm ứng(tiết 1) –vật lý lớp 11 nâng caoVận dụng định luật bảo toàn năng lượng giải bài toán dao động tắt dần trong chương trình vật lý 12Vận dụng liên hệ giữa dao động điều hòa và chuyển động tròn đều để giải nhanh bài toán liên quan đến thời gianHướng dẫn học sinh giải bài tập phản ứng hạt nhân trongchương trình vật lí lớp 12 THPT