FBMạnhĐức acid nucleic

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ACID NUCLEIC

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ACID NUCLEIC
... Asp, Acid cetonic, CO2, Gly, Gln, Ribosyl- B Asp, Acid formic, CO2, Gly, Gln, Ribosyl- C Asp, Glu, Acid formic, CO2, Gly, Ribosyl- D Asn, Gln, Acid formic, CO2, Gly, Ribosyl- E Asp, Glu, Acid ... pyrimidin A Đúng B Sai 333 Acid adenylic là: A PurinB Pyrimidin C Nucleosid D Nucleotid C Nucleosid D Nucleotid E Acid nucleic 334 Adenosin là: A PurinB Pyrimidin E Acid nucleic 335 Adenin là: A ... NH3, E Glutamin, Glycin, NH3, CO2 324 Acid Inosinic tiền chất để tổng hợp: A Acid orotic uridylic B Acid adenylic guanilic C Purin pyrimidin D Uracyl thymin E Acid uridylic cytidylic 325 Sản phẩm...
 • 13
 • 2,665
 • 17

Cấu trúc và chức năng của ACID NUCLEIC

Cấu trúc và chức năng của ACID NUCLEIC
... chung • Acid nucleic polynucleotid trùng hợp nucleotid lại thành chuỗi • Gồm có hai loại ADN ARN ADN Cấu trúc Chức CẤU TRÚC ADN • ADN cấu tạo từ nguyên tố C, H, O, N, P • ADN đại phân tử, cấu trúc ... Cấu trúc chức ACID NUCLEIC Giới thiệu chung • Acid nucleic giữ vai trò quan trọng việc lưu trữ truyền tải thông tin di truyền • Được phát Joham Friedrich Miescher(1868),đến năm 1953 cấu trúc ... nhiễm sắc ADN CỦA TẾ BÀO NHÂN SƠ ADN CỦA TẾ BÀO NHÂN THỰC ARN • Cấu trúc Chức Chức ADN • Nguyên tắc cấu trúc đa phân làm cho ADN vừa đa dạng lại vừa đặc thù • ADN đảm nhận chức lưu trữ, bảo...
 • 28
 • 4,543
 • 23

Acid nucleic

Acid nucleic
... – vận tải : vận chuyển acid amin để lắp ráp vào mạch polypeptid tổng hợp protein tARN ph.tử bé, chứa khoảng 75-85 nucleotid Có 20 loại tARN khác đặc trưng cho 20 loại acid amin khác tARN tổng ... gấp đặc thù, cho phép chúng nhận biết acid amin vận chuyển Đồng thời có chứa ba đối mã anticodon bổ sung cho ba codon mARN, điều cho phép chúng lắp ráp acid amin mạch polypeptid theo mã mARN...
 • 2
 • 256
 • 0

Bai 10 Acid nucleic

Bai 10 Acid nucleic
... 10. 1, 10. 2 SGK.Điểm khác loại nucleotit (các baz nitơ:A,G,X,T) • Câu 2: trình bày cấu trúc ptADN theo mô hình Watson – Cric • Phân biệt chiều mạch polinucleotit cấu trúc bậc 1(dựa vào hình 10. 2 ... phải(ngược chiều kim đồng hồ) • Đường kính vòng xoắn 20Å • Chiều cao vòng xoắn 34Å(chu kì xoắn)gồm 10 cặp nucleotit • chiều dài phân tử tới hàng chục,hàng trăm μm • Hai mạch polinucleotit liên kết ... truyền đạt thông tin di truyền loài sinh vật Hà Văn Lượng THPT Thống nhấ havan_luong@yahoo.com 10 Hà Văn Lượng THPT Thống nhấ havan_luong@yahoo.com 11 Câu hỏi & tập Mô tả thành phần cấu tạo nucleotit...
 • 14
 • 256
 • 1

bài Acid nucleic

bài Acid nucleic
... BÀI GIỚI THIỆU CHUNG Có loại axit nuclêic:  - ADN ( axit đêôxiribônuclêic)  - ARN ( axit ribônuclêic) ... loại c loại d loại Loại ARN có chức cấu tạo nên ribôxôm: a mARN b tARN c rARN d Cả a,b,c CHUẨN BỊ BÀI MỚI: Các thành phần cấu tạo nên tế bào nhân sơ - Chức thành phần - ...
 • 22
 • 291
 • 0

ACID NUCLEIC

ACID NUCLEIC
... lo¹i acid nucleic c¨n cø trªn sù cã mỈt c¸c lo¹i ®−êng nµy Acid nucleic cã phÇn ®−êng lµ Ribose (pentose) th× acid nucleic ®−ỵc gäi lµ Acid RiboNucleic (ARN) hay cßn gäi lµ pentonucleic acid Acid ... nucleosid − Tỉ hỵp liªn kÕt gi÷a nucleosid víi acid phosphoric gäi lµ nucleotid PhÇn ®−êng acid nucleic Cã hai lo¹i ®−êng thu ®−ỵc thđy ph©n acid nucleic lµ D (-)-ribose vµ 2desoxy-D-(-)-ribose ... RiboNucleic (ARN) hay cßn gäi lµ pentonucleic acid Acid nucleic chøa desoxyribose (desoxypentose) th× acid nucleic ®−ỵc gäi lµ Acid Desoxyribo Nucleic (ADN) Ribonucleoprotein lµ thµnh phÇn chđ u...
 • 5
 • 464
 • 1

NUCLEOTIDE VÀ ACID NUCLEIC

NUCLEOTIDE VÀ ACID NUCLEIC
... sở cấu trúc acid nucleic chuỗi polynucleotide cấu tạo từ nhiều đơn vò (mono )nucleotide Trong chuỗi mononucleotide nối với liên kết 3'-5'-phosphodiester mô tả hình 4.7 Các chuỗi polynucleotide ... tham gia cấu tạo nên đại phân tử acid nucleic, có số nucleotide khác có vai trò quan trọng khác đời sống tế bào (hình IV.5) Trước hết, nucleotide vòng Những nucleotide loại hình thành gốc phosphate ... đến hàng trăm gốc mononucleotide Tuy nhiên, có chuỗi polynucleotide ngắn, chứa không 10 gốc nucleotide chúng gọi chung oligonucleotide (bao gồm di-, tri-, tetra-, penta-,hexanucleotide v.v ) GS.TS...
 • 23
 • 1,665
 • 12

KHẢO SÁT ACID NUCLEIC

KHẢO SÁT ACID NUCLEIC
... Tập Sinh Hóa 7.3 ĐỊNH TÍNH ACID NUCLEIC 7.3.1.Tính tan acid nucleic Acid nucleic tan tốt môi trường kiềm, không tan nước dung dịch acid acetic loãng Trong nước acid nucleic tạo thành dung dịch ... 0,6 mL isopropanol, kết tủa trắng acid nucleic xuất 7.3.2 Các phản ứng màu acid nucleic a Phản ứng với xanh methylene Nguyên tắc: Trong môi trường acid, acid nucleic kết hợp với xanh methylene ... kết tủa màu xanh Hoá chất - Acid nucleic 0,1% - Acid acetic 0,1N - Dung dịch xanh methylene 0,1% Tiến hành Cho vào ống nghiệm mL dung dịch acid nucleic 0,1%, thêm giọt acid acetic 0,1N vào đến dung...
 • 14
 • 467
 • 3

Phương pháp xác định trình tự của acid nucleic

Phương pháp xác định trình tự của acid nucleic
... phương pháp vừa kể dùng để xác định trình tự DNA tạo dòng Sự đời phương pháp PCR cho phép xác định trực tiếp trình tự DNA khuyếch đại PCR không qua tạo dòng 2 -Phương pháp PCR dùng xác định trình ... PCR dùng xác định trình tự nucleic acid Nguyên tắc phương pháp dựa phối hợp phương pháp PCR phương pháp sử dụng dideoxynucleotide .Phương pháp sử dụng vùng cần xác định trình tư biết trước ; ứng ... xạ tự ghi III-Các phương pháp cải biên từ phương pháp Sanger Trong thực nghiệm, việc sử dụng phương pháp thống nêu đòi hỏi thao tác phức tạo phải tạo dòng trở lại đoạn DNA cần xác định trình tự...
 • 8
 • 1,121
 • 24

Phân loại acid nucleic

Phân loại acid nucleic
... pentose với acid phosphoric mononuleotid bên cạnh Acid nucleic đóng vai trò di truyền động thực vật, đóng vai trò chủ chốt việc sinh tổng hợp protein Sau sâu nghiên cứu loại acid nucleic Acid desoxyribonucleic ... tự xếp acid amin mạch peptid m - ARN qui định trước 4.3 ARN ribosom: Ký hiệu r ARN Trọng lượng phân tử loại cao - triệu, chiếm 80% tổng số ARN Một ribosom hạt nucleoproteid mà phần acid nucleic ... bào chia làm loại: 4.1 ARN thông tin: Ký hiệu m - ARN im - messenger - người đưa tin) Trọng lượng phân tử loại từ 0,5 1,106, chiếm - 4% tổng số ARN, chúng tổng hợp nhân tế bào khuôn phân tử ADN...
 • 14
 • 185
 • 0

Tài liệu Chuyển hóa acid Nucleic pptx

Tài liệu Chuyển hóa acid Nucleic pptx
... 1 Sự phân giải acid nucleic Sơ đồ phân giải chung Acid nucleic => nucleotid => nucleosid ⇒ Base N + pentose Purin Uric acid Pyrimidin NH3, CO2 Urê - Sự thủy phân nucleic acid thành mononucleotide ... xanthine Các phân tử xanthine bò oxide hóa tiếp thành acid uric nhờ xanthine oxidase Nhiều động vật phân hủy acid uric sâu Ở cá xương, urate oxidase chuyển hóa acid uric thành allantoin để tạo thành ... dinh dưỡng (tránh ăn thức ăn giàu nucleotide, acid nucleic) dùng thuốc 1.2 Quá trình dò hóa pyrimidine Trước bò phân hủy cytidine deoxycytidine chuyển hóa tương ứng thành uridine deoxyuridine nhờ...
 • 68
 • 716
 • 11

Tài liệu Thành phần và cấu tạo acid nuclêic pptx

Tài liệu Thành phần và cấu tạo acid nuclêic pptx
... desoxyadenilic A adenilic Acid G Acid desoxyguanidilic guanidilic Urasin Acid Acid U uridilic desoxyuridilic Cytosin Acid Acid C cytidilic desoxycytidilic Timin T Acid Acid thimidilic desoxythimidilic ... ngưng tụ với thành polynucleotid (hay acid nucleic) Trong phân tử acid nucleic, este xảy vị trí 3' 5' Ví dụ: cấu trúc mononucleotid có tên acid adenilic (tức adenosin - phosphatl.) Acid phosphoric ... Pentose gồm D- ribose D desoxynbose Hai chất có acid nucleic dạng Puran : Ribose có acid ribonucleic (ARN) Desoxyribose có acid desoxyribonucleic (ADN) 3.2.2 Các bazơ 2.1 Bazơpynmidin...
 • 10
 • 293
 • 2

Tài liệu Thành phần và cấu tạo hóa học của acid nucleic ppt

Tài liệu Thành phần và cấu tạo hóa học của acid nucleic ppt
... J Watson F Crick: tổng hợp số liệu phân tích hóa học tán xạ tia X, để xây dựng nên mô hình cấu trúc phân tử DNA Theo mô hình này, phân tử DNA có đặc trưng chủ yếu cấu trúc không gian sau: Hình ... với nhóm -OH H3PO4, phân tử nước Nếu phân tử gồm đường nitrogenous base gọi nucleoside 1.1 Cấu tạo hóa học DNA DNA Hình 1.5 Sự bắt cặp bổ sung base hai mạch đơn Trên sở nghiên cứu mình, Chargaff ... cặp base dẫn đến tính chất bổ sung hai chuỗi polynucleotide DNA Do biết thành phần, trật tự xếp nucleotide chuỗi suy thành phần, trật tự xếp nucleotide chuỗi Đặc điểm quan trọng mô hình đối song...
 • 16
 • 370
 • 5

Acid nucleic

Acid nucleic
... • • A Cấu trúc Acid nucleic B Acid deoxyribonucleic + Cấu trúc DNA + Đặc tính DNA + Cấu trúc DNA sinh vật Eucaryotae + Vai trò DNA + NST – NSC • • • + Cấu trúc gen C Acid ribonucleic + Cấu tạo ... khảo A Cấu trúc Acid nucleic • • Acid nucleic vật chất mang thông tin di truyền, có cấu   tạo polymer với monomer nucleotide Nucleotide gồm hai loại DNA RNA • Thành phần hóa học Acid nucleic - Có ... (C, X ) + Đường pento + Acid phosphoric + Tỉ lệ base nito : pentose : acid phosphoric : 1: Nucleus Cytoplasm • Base pirimidin, Base purin base thứ yếu loại có thêm acid nucleic: + Base pirimidin:...
 • 67
 • 591
 • 0

Xem thêm