FBMạnhĐức thang bang acid base

TRẮC NGHIỆM THĂNG BẰNG ACID BASE

TRẮC NGHIỆM THĂNG BẰNG ACID BASE
... 2,4,5 42 Cơ chế điều hòa thăng acid base hệ đệm proteinat là: A Phần base hệ đệm nhận H+ thể bị nhiễm acid B Phần acid hệ đệm giải phóng H+ thể bị nhiễm kiềm C Các acid amin acid protein giải phóng ... phóng H+ thể bị nhiễm kiềm D Các acid amin base protein nhận H+ thể bị nhiễm acid E Các câu 43 Cơ chế điều hòa thăng acid base hệ đệm phosphat A Khi thể bị nhiễm acid Na2HPO4 phóng thích H+ B Khi ... trị số base đệm đo người xét nghiệm trị số base đệm người bình thường E Các 38 Base dư (EB: Excess Base) là: Tổng số anion đệm lít máu toàn phần Tổng số cation đệm lít máu toàn phần Còn gọi acid...
 • 7
 • 2,133
 • 58

Tài liệu THĂNG BẰNG ACID- BASE doc

Tài liệu THĂNG BẰNG ACID- BASE doc
... loạn thăng acid -base Do hô hấp Nhim base: Nguyờn nhõn: tng kớch thớch hụ hp: xuỏt huyt nóo, u nóo, viờm nóo, tng thụng khớ nhõn to pH mỏu tng, pCO2 gim, pHCO3- gim Rối loạn thăng acid -base ... HCO3-), tn thng Tb ng ln xa, a chy pH mỏu gim, pHCO3- gim, pCO2 gim Rối loạn thăng acid -base Do chuyển hoá Nhim base chuyn hoỏ: Nguyờn nhõn: thiu acid hoc tha HCO3- mỏu, dch ngoi t bo: mt dch ... bicarbonat v h m Hemoglobin C ch iu ho bi thn v phi Cỏc kiu ri lon thng bng acid -base i cng Cỏc chuyn hoỏ luụn luụn sinh acid, base, nhng pH mỏu luụn n nh 7,36 nh h m Hờ m l cỏc dung dch cha acid...
 • 17
 • 571
 • 11

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH LÝ BỆNH BÀI 9 RỐI LOẠN THĂNG BẰNG ACID, BASE

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH LÝ BỆNH BÀI 9 RỐI LOẠN THĂNG BẰNG ACID, BASE
... (2)…rlch nuoc…………… Câu Dự trử kiềm thường tăng bị nhiễm toan…hoi…… BÀI RỐI LOẠN THĂNG BẰNG ACID -BASE Đúng sai (T/F) 5 Đ Đ Đ S Đ S Đ Đ S Đ S Đ S Đ Đ S S S Đ S Đ S S Đ S Ý Câu Ý Câu Đ Đ S S S Đ S ... Nhiều lựa chọn (MCQ) Câu Đáp án C D C B D Ngõ ngắn (S/A) Câu 1 Hệ thống đệm Phổi Thận Câu2 Tổng số muối kiềm hệ thống đệm máu Câu (1) Ứ đọng CO2 (2) Rối loạn chuyển hóa nước Câu Hơi E B D ... C.Tăng tạo acid rối loạn chuyển hóa D.Thận đào thải acid E.Chậm oxy hóa thể cetonic Câu pO2 giảm nhiều A.Cơn hen B.Xơ phổi C.Chướng phế nang D.Phù phổi cấp E.Viêm phổi cấp Phần 3: Câu hỏi trả lời...
 • 4
 • 1,100
 • 35

trắc nghiệm hóa sinh thằng bằng acid base

trắc nghiệm hóa sinh thằng bằng acid base
... C.3,4,5 125 D.2,3,5 E.2,4,5 Trắc nghiệm thăng acid base Block 462.Cơ chế điều hòa thăng acid base hệ đệm proteinat là: A Phần base hệ đệm nhận H+ thể bị nhiễm acid B Phần acid hệ đệm giải phóng H+ ... base gì: A nhiễm kiềm hô hấp bù B nhiễm acid chuyển hóa bù 127 Trắc nghiệm thăng acid base Block C nhiễm kiềm chuyển hóa bù D nhiễm acid hô hấp bù E nhiễm acid hô hấp bù 469.Một người vùng núi ... D.1,3,4 E.2,4,5 Trắc nghiệm thăng acid base Block Chọn tập hợp đúng: A.2,3,5 B.1,2,3 C.2,3,4 D.1,2,4 E.1,2,5 478 .Base đệm : Là chênh lệch trị số base đệm đo người xét nghiệm trị số base đệm người...
 • 12
 • 416
 • 0

Đánh giá tình trạng rối loạn khí máu động mạch và thăng bằng acid base ở bệnh nhân cấp cứu bệnh viện nhi trung ương

Đánh giá tình trạng rối loạn khí máu động mạch và thăng bằng acid base ở bệnh nhân cấp cứu bệnh viện nhi trung ương
... phương pháp phiên giải kết khí máu động mạch, tiến hành nghiên cứu với mục tiêu sau: Đánh giá tình trạng rối loạn khí máu động mạch thăng acid- base bệnh nhân cấp cứu Bệnh viện Nhi trung ương Đánh ... nguyên nhân bệnh nhân nhi m acid chuyển hoá, bệnh nhân nhi m base hô hấp, bệnh nhân rối loạn thăng acid base Như có bệnh nhân tình trạng thăng acid- base phù hợp với chẩn đoán ban đầu Có bệnh nhân ... luận rối loạn thăng acid- base: Nhi m acid chuyển hóa tăng khoảng trống anion đơn Theo sinh lý bệnh rối loạn thăng acid- base bệnh nhân viêm phế quản phổi Tình trạng rối loạn thăng acid- base bệnh nhi...
 • 57
 • 315
 • 2

Đánh giá tình trạng rối loạn thăng bằng acid base ở bệnh nhân khoa cấp cứu chống độc bệnh viện nhi trung ương

Đánh giá tình trạng rối loạn thăng bằng acid base ở bệnh nhân khoa cấp cứu chống độc bệnh viện nhi trung ương
... hoá, bệnh nhân nhi m base hô hấp, bệnh nhân rối loạn thăng acid base Như có bệnh nhân tình trạng thăng acid- base phù hợp với chẩn đoán ban đầu Có bệnh nhân nhi m acid hô hấp, bệnh nhân nhi m base ... Bệnh viện Nhi Trung ương từ 19/8/2013 đến 01/10/2103 thu kết sau: 2.1 Đặc điểm rối loạn thăng acid- base bệnh nhân khám khoa Cấp cứu chống độc Bệnh viện Nhi Trung ương 2.1.1 Tỷ lệ rối loạn thăng acid- base ... oxy, tình trạng thông khí thăng acidbase bệnh nhân nặng, đặc biệt bệnh nhân nhi Khoa Cấp cứu Điều trị tích cực [2], [3] Rối loạn thăng acid- base gây biến chứng nặng nhi u bệnh, tình trạng rối loạn...
 • 59
 • 392
 • 0

ÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN THĂNG BẰNG ACID-BASE Ở BỆNH NHÂN TẠI KHOA CẤP CỨU CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG

ÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN THĂNG BẰNG ACID-BASE Ở BỆNH NHÂN TẠI KHOA CẤP CỨU CHỐNG ĐỘC BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG
... nghiên cứu ánh giá mức độ thường gặp rối loạn thăng acid-base bệnh nhân khoa Cấp cứu chống độc Bệnh viện Nhi CỨU • NGHIÊN ánh giá tình trạng rối loạn thăng acid-base trung ương • MỤC TIÊU ánh giá ... động mạch • Khoa Cấp cứu Chống độc bệnh viện Nhi Trung ương • Từ 19/08/2013 đến 01/10/2013 • Nghiên cứu mô tả hồi cứu cứu Loại hình nghiên cứu Thời gian nghiên cứu Địa điểm nghiên cứu Đối tượng ... đầu Phù hợp rối loạn thằng acid-base với chẩn đoán xác định TCLS MỤC TIÊU KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Đặc điểm bệnh nhân khám khoa cấp cứu chống độc: Chẩn đoán ban đầu nhập viện Số bệnh nhân Tỷ lệ phần...
 • 22
 • 348
 • 0

Chương 9 Rối loạn cân bằng acid - Base

Chương 9 Rối loạn cân bằng acid - Base
... rối loạn cân acid- base kiểu hô hấp + - Các ion H liên kết với anion cố định, không bay (SO4 2-, PO4 3-, lactat, ) chịu trách nhiệm rối loạn cân acidbase kiểu chuyển hóa Khái niệm kiềm dư (BE: base ... nước trương lên) II Rối loạn cân Acid- Base Khi có rối loạn cân hai trình acid hóa base hóa thể, dẫn đến nhiễm độc acid nhiễm độc base Nhiễm độc acid 1.1 Định nghĩa Nhiễm độc acid hay nhiễm toan ... Bảng 9. 1: Hoạt tính hệ đệm (%) điều hòa cân acid- base Hệ đệm huyết tương: -H2CO3/HCO3 - proteine/proteinate 2- H2PO4 /HPO4 Hệ đệm hồng cầu: -Hemoglobinate/ Hemoglobine - H2CO3/ HCO3 - Phosphat...
 • 19
 • 895
 • 6

Tài liệu CÂN BẰNG ACIDBASE CỦA THẬN PHÂN TÍCH KHÍ TRONG MÁU ppt

Tài liệu CÂN BẰNG ACID – BASE CỦA THẬN PHÂN TÍCH KHÍ TRONG MÁU ppt
... phân tích khí máu Các số đo trực tiếp: PO2 , PCO2 pH Các số tính toán được: HCO3–A, HCO3-st, BB, BE, BEecf, CO2T, AaDPO2 Các số đọc toán đồ: QSP/QT, VD/VT Ba nhóm thông tin từ máy phân tích khí ... ứng dụng lâm sàng số phân tích khí máu A Phân áp oxy máu động mạch - PaO2 Giới hạn bình thường Đối tượng - PaO2 (mmHg) Người lớn, trẻ em - Trẻ sơ sinh - 90 ± Giới hạn : 80 40 70 Người già Giới ... nghóa Mức thông khí ≅ chuyển hoá Giảm thông khí Mức thông khí < phế nang nhu cầu thải CO2 Nguyên nhân Thông khí phế nang  Bất xứng thông khí & tưới máu   PaO  < 35 Mức thông khí > nhu cầu...
 • 40
 • 302
 • 5

Tài liệu Giáo trình Rối loạn cân bằng Acid Base docx

Tài liệu Giáo trình Rối loạn cân bằng Acid Base docx
... phục hệ đệm Tiếp cận BN có rối loạn toan kiềm Nhiễm ? ấp ? Chuyển hóa hay hô h Bù trừ ? hế ? Nguyên nhân c thiết can thiệp không ? Có cần ? Can thiệp Phân tích Acid- Base, Bạn cần có công cụ ... vậy! õng Bù trừ hoàn toàn rối loạn hô hấp Toan hô hấp bù pH bình thường, Tăng PCO2, Tăng HCO3 Kiềm Hô Hấp bù pH bình thường, Giảm PCO2, Giảm HCO3 Bù trừ hoàn toàn rối loạn chuyển hóa Toan Chuyển ... kiềm chuyển hóa hô hấp cấp Nguyên tắc Rối loạn nguyên phát hô hấp Khi pH CO2 thay đổi ngược chiều Nguyên tắc Tương quan thay đổi PCO2 & pH giúp nhận biết rối loạn hô hấp kết hợp đáp ứng bù trừ không...
 • 42
 • 569
 • 5

Bài giảng cân bằng acid-base pot

Bài giảng cân bằng acid-base pot
... ĐẠI CƯƠNG I KHÁI NIỆM CÂN BẰNG ACID-BASE II CÁC CƠ CHẾ ỔN ĐỊNH CÂN BẰNG ACID- BASE 2.1 HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC HỆ ĐỆM : + HĐ HUYẾT TƯƠNG + HĐ CỦA ... XN CBAB KHÁI NIỆM CÂN BẰNG ACID-BASE CBAB - Sự ổn định nồng độ ion hydro (pH) dịch thể/ trạng thái mà “H+” thích hợp cho CH/ thể Nước (60-70%) phân ly: H 2O H+ + OHở trạng thái cân phân ly (ĐL ... dái tai Dụng cụ chuyên biệt-> Máu ko tiếp xúc với ko khí - Máy chạy chuẩn, đo CÁC RỐI LOẠN CÂN BẰNG ACID- BASE NHÓM RL: - DO N.N HÔ HẤP, N.N CHUYỂN HOÁ & DO N.N HỖN HỢP  ( PACO2) (HCO3-, BE)...
 • 25
 • 1,540
 • 0

CÂN BẰNG ACID - BASE doc

CÂN BẰNG ACID - BASE doc
... H+/⊥ - [CO2] / ECF yếu tố điều hòa tiết H+ thận - pH= 7,4 [CO2] / ECF 1,2 mmol/L H+ btiết 3.5mmol/’ # NHIỄM TOAN HCO 3- tái hthu: 3,49 mmol/’ NHIỄM KIỀM -Thận giảm lọc HCO 3- -Thận tăng lọc HCO 3- -Tăng ... HCO 3- -Tăng tiết H+ - Giảm tiết H+ -Tăng t.h.thu HCO 3- -Giảm t.h.thu HCO 3- Chú ý [K+] [Cl-] / ECF ⊥ NH3 = 1 0- 80 µg/ dL Tubular cell Renal interstitial fluid Na+ NH3 ATP K+ CO2 HCO 3- NH3 Na+ ADP+ ... ĐẠI CƯƠNG ♦ Nephron ♦ Vasa recta Acid thể • Có loại acid thể:  acid carbonic  acid noncarbonic Base thể Các base thể tạo thành từ: • Sự dị hóa acid amin anion glutamat, aspartat • Sự...
 • 51
 • 1,642
 • 3

Chương ̣9 Rối loạn cân bằng acid - Base pot

Chương ̣9 Rối loạn cân bằng acid - Base pot
... THAM KHẢO Trần Thị Chính Rối loạn thăng acid- base. 11 1-1 21 Sinh lý bệnh học Nhà xuất Y học 2002 Phan Thanh Sơn Rối loạn cân acid- base 62 Sinh lý bệnh học Bộ môn Sinh lý bệnh- Miễn dịch Huế 1999 Gary ... tính hệ đệm (%) điều hòa cân acid- base Hệ đệm huyết tương: -H2CO3/HCO 3- proteine/proteinate - H2PO 4-/ HPO4 2- Hệ đệm hồng cầu: -Hemoglobinate/ Hemoglobine - H2CO3/ HCO 3- Phosphat hữu 33% 12% 2% ... giải thích Cl- máu tĩnh mạch thấp hồng cầu tĩnh mạch lại to (do có nhiều ion nên hồng cầu tăng giữ nước trương lên) II Rối loạn cân Acid- Base Khi có rối loạn cân hai trình acid hóa base hóa thể,...
 • 19
 • 306
 • 2

Cân bằng acid-base pptx

Cân bằng acid-base pptx
... I CNG I KHI NIM CN BNG ACID-BASE II CC C CH N NH CN BNG ACID- BASE 2.1 HOT NG CA CC H M : + H HUYT TNG + H CA HNG CU 2.2 ... MT S THễNG S CHNH NH GI TRNG THI CBAB IV MT S RI LON CBAB * MT S LU í V XN CBAB KHI NIM CN BNG ACID-BASE CBAB - S n nh nng ion hydro (pH) dch th/ l trng thỏi m ú H+ thớch hp nht cho cỏc CH/...
 • 25
 • 303
 • 0

Bước đầu nghiên cứu sự thay đổi hoạt độ Enzym Cholinesterase huyết tương tỷ lệ Methemoglobin và cầ bằng Acid - Base ở thỏ nhiễm độc Padan, Basa và Acephate pot

Bước đầu nghiên cứu sự thay đổi hoạt độ Enzym Cholinesterase huyết tương tỷ lệ Methemoglobin và cầ bằng Acid - Base ở thỏ nhiễm độc Padan, Basa và Acephate pot
... 27 (1) - 2004 iii Kết Hoạt độ enzyme cholinesterase huyết tơng nhóm thí nghiệm Hoạt độ PChE đợc tính theo % so với hoạt độ PChE trớc gây độc TN1 14 Hoạt độ P.ChE ( %) acid- base Các HCTS padan, ... S au n h iễm S au n hiễm S a u n hiễm độc độc 2h độc 4h độc 24h Biểu đồ 2: Tỷ lệ MetHb thỏ nhiễm độc hỗn hợp padan basa TCNCYH 27 (1) - 2004 3.5 4.63 Tỷ lệ MetHb (%) 3.94 2.35 1.75 2.5 1.5 1 ... gian Biểu đồ 4: Tỷ lệ MetHb thỏ nhiễm độc acephate liều 100mg/kg Biểu đồ 3: Tỷ lệ MetHb thỏ nhiễm độc hỗn hợp padan AC Tình trạng thăng acid- base Dựa theo biểu đồ Davenpoct xây dựng thỏ bình thờng...
 • 6
 • 188
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thăng bằng acid basecau hoi trac nghiem thang bang acid basekhi mau va su thang bang acid baserối loạn cân bằng acid basethăng bằng acidcân bằng acid basebài giảng chuyển hóa các chất cân bằng acid base part 5 ppsxrối loạn cân bằng acid basehằng số cân bằng acid basekhái niệm cân bằng acid basephụ lục 3 các thông số khí máu và cân bằng acid basephụ lục 4 rối loạn cân bằng acid basedịch điều chỉnh nước điện giải cân bằng acid base và các dung dịch tiêm truyền khácrối loạn acid-basechứng minh hai đường thẳng bằng nhauQuyết định 2442 QĐ-UBND năm 2016 về quy định giá dịch vụ tại nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Sơn LaQuyết định 2859 QĐ-UBND năm 2016 danh mục văn bản quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền GiangQuyết định 54 2016 QĐ-UBND về thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bến TreQuyết định 2444 QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh bảng giá tối thiểu xe ôtô, xe hai bánh gắn máy, xe máy điện trên địa bàn tỉnh Sơn LaQuyết định 1212 QĐ-UBND về quy định giá thóc để thu thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2016 trên địa bàn tỉnh Kon TumQuyết định 33 2016 QĐ-UBND phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Kiên GiangQuyết định 6197 QĐ-BYT năm 2016 Hướng dẫn Quản lý dịch vụ thuê, khoán bên ngoài tại bệnh viện do Bộ Y tế ban hànhQuyết định 1336 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 41 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và mối quan hệ công tác của Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình ThuậnQuyết định 37 2016 QĐ-UBND Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Hậu GiangQuyết định 2491 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2015Quyết định 42 2016 QĐ-UBND về đặt tên, số hiệu đường Huyện lộ, thuộc tỉnh Hà NamQuyết định 44 2016 QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 33 2004 QĐ-UB và Quyết định 787 QĐ-UBND do tỉnh Gia Lai ban hànhQuyết định 43 2016 QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch bến khách thủy nội địa tỉnh Hà Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030Quyết định 2256 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Vườn quốc gia Biduop - Núi Bà, tỉnh Lâm Đồng (giai đoạn 2006-2015)Quyết định 3131 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành công trình do tỉnh Đắk Lắk ban hànhQuyết định 4067 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị Xuân Lai, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025Quyết định 29 2016 QĐ-UBND về quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú ThọQuyết định 2406 2016 QĐ-UBND Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử thành phố Hải PhòngQuyết định 2559 QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị