QN nuocsudungtrongduocpham

Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Xí nghiệp Sàng Tuyển & Cảng thuộc Công ty than Uông Bí - QN

Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Xí nghiệp Sàng Tuyển & Cảng thuộc Công ty than Uông Bí - QN
... chức kế toán nghiệp Sàng Tuyển Cảng Phần II: Thực tế nghiệp vụ kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm nghiệp Sàng Tuyển Cảng Để hoàn thành tốt báo cáo nghiệp ... biểu Kế toán tổng hợp Kế toán trởng 3.2. 2Kế toán xác định kết tiêu thụ: Kế toán xác định kết kinh doanh nghiệp sử dụng tài khoản 91 1- Xác định kết kinh doanh Tài khoản dùng để xác định kết ... Để kế toán xác định tiêu thụ thành phẩm, nghiệp sử dụng tài khoản sau: -TK 641-Chi phí bán hàng -TK 642-Chi phí Quản lý doanh nghiệp -TK 911 -Xác định kết kinh doanh 3.2 .Kế toán sổ: 3.2.1 .Kế toán...
 • 58
 • 254
 • 0

15 Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Xí nghiệp Sàng Tuyển & Cảng thuộc Công ty than Uông Bí - QN

15 Kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm & xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Xí nghiệp Sàng Tuyển & Cảng thuộc Công ty than Uông Bí - QN
... chức kế toán nghiệp Sàng Tuyển Cảng Phần II: Thực tế nghiệp vụ kế toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm xác định kết tiêu thụ thành phẩm nghiệp Sàng Tuyển Cảng Để hoàn thành tốt báo cáo nghiệp ... biểu Kế toán tổng hợp Kế toán trởng 3.2. 2Kế toán xác định kết tiêu thụ: Kế toán xác định kết kinh doanh nghiệp sử dụng tài khoản 91 1- Xác định kết kinh doanh Tài khoản dùng để xác định kết ... Để kế toán xác định tiêu thụ thành phẩm, nghiệp sử dụng tài khoản sau: -TK 641-Chi phí bán hàng -TK 642-Chi phí Quản lý doanh nghiệp -TK 911 -Xác định kết kinh doanh 3.2 .Kế toán sổ: 3.2.1 .Kế toán...
 • 58
 • 204
 • 0

DE THI CHON HSG QN

DE THI CHON HSG QN
... SỞ GD-ĐT Tỉnh Quảng Ngãi Phòng GD-ĐT TX Quảng Ngãi ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP THỊ Năm học : 2002–2003 Môn thi : Toán lớp (150 phút không kể thời gian giao đề ) ******************************** ... song với cạnh hình bình hành SỞ GD-ĐT Tỉnh Quảng Ngãi ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP THỊ Phòng GD-ĐT TX Quảng Ngãi Năm học : 2002–2003 Môn thi : Toán lớp (150 phút không kể thời gian giao đề ) ************************** ... AC = b ; AB = c SỞ GD-ĐT Tỉnh Quảng Ngãi Phòng GD-ĐT TX Quảng Ngãi ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP THỊ Năm học : 2002–2003 Môn thi : Toán lớp (150 phút , không kể thời gian giao đề ) **********************...
 • 4
 • 262
 • 0

De HSG cap tinh lop 9 QN 06-07

De HSG cap tinh lop 9 QN 06-07
... liệu: miếng hợp kim rắn, đặc cấu tạo hai chất khác nhau, kính thớc đủ làm thí nghiệm, cốc thuỷ tinh có vạch chia độ , thùng lớn đựng nớc Hãy trình bày phơng án xác định khối lợng chất miếng hợp...
 • 2
 • 276
 • 1

Núi Thành - QN- 08 - 09

Núi Thành - QN- 08 - 09
... học sinh tham dự Ngày Hội Giao lưu Học Sinh Giỏi Lớp PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH Ngày 28 – - 2 009 Ngày 28 – - 2 009 CHỌN NGƯỜI ĐỖ VßNG 10 Nước ta có dân tộc ? 54 10 Những tranh ... 15 14 13 12 11 10 Số hiệu xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập ngày 3 0-4 -1 975 ? 390 15 14 13 12 11 10 Tên đỉnh núi cao giới Ê-vơ-rét 15 14 13 12 11 10 Số nhân với số có kết ? 15 14 13 12 11 10 Trong ... Nhà Rồng 10 Nước có diện tích lớn giới ? Liên bang Nga 10 Chuyển số sau thành Chuyển số sau thành hỗn số : hỗn số : 2, 009 2, 009 1000 ...
 • 81
 • 161
 • 0

Đáp án Toán 10-QN

Đáp án Toán 10-QN
... vuông K, tính CK = 16 cm 0.25 + Áp dung hệ thức lượng ∆ BAC vuông B: CA = CB CK 0.25 CA= 25 cm ⇒ bán kính R = 12,5 cm + Nêu công thức tính chu vi hình tròn C =2πR tính C = 25π (cm) d) + Để điểm...
 • 3
 • 116
 • 0

Núi Thành - QN - L4 - 08 - 09

Núi Thành - QN - L4 - 08 - 09
... PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH - QUẢNG NAM PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH - QUẢNG NAM Giao lư u Học Sinh Giỏi Lớp NĂM HỌC 2 008 - 2 009 Chào mừng quý đại biểu, quý thầy cô giáo, ... học sinh tham dự Ngày Hội Giao lưu Học Sinh Giỏi Lớp PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH PHÒNG GD&ĐT NÚI THÀNH Ngày 31 – - 2 009 Ngày 31 – - 2 009 CHỌN NGƯỜI ĐỖ VßNG 10 Nhìn hình ảnh, cho biết Nhìn hình ảnh, ... có) phép chia cho ? 10 Chất giàu lượng giúp thể hấp thụ vi-ta-min A, D, E, K Đó chất ? Chất béo 10 Đỉnh núi cao nước ta (đỉnh Phan-xi-păng) cao mét ? 3143m 10 10 Tìm số, biết đem số nhân Tìm...
 • 70
 • 87
 • 0

Núi Thành - QN- 07 - 08

Núi Thành - QN- 07 - 08
... Lớp PHỊNG GD&ĐT NÚI THÀNH PHỊNG GD&ĐT NÚI THÀNH Ngày 28 – - 2 008 Ngày 28 – - 2 008 VỊNG CHỌN NGƯỜI ĐỖ THI H¦¥NG Hãy quan sát ảnh 10 Sự kiện lòch sử ảnh diễn vào ngày tháng năm ? – - 1945 10 N¬i ... 500 10 Ti vÞ thµnh niªn ®­ỵc tÝnh tõ ti ®Õn ti ? 10 - 19 10 ChiÕn dÞch lÞch sư nµy b¾t ®Çu tõ ngµy 2 6-4 -1 975 vµ kÕt thóc th¾ng lỵi ngµy 3 0-4 -1 975 H·y nªu tªn chiÕn dÞch? Chiến dòch Hå ChÝ Minh ... lÞch sư “ĐiƯn Biªn Phđ trªn kh«ng” diƠn năm nµo? 1972 10 C¸c ®Þa danh : ¡ng-co V¸t, ¡ng-co Thom thc n­íc nµo ? Cam-pu-chia 10 10 ViƯt vµ Nam cã tÊt c¶ 20 cn vë Nếu ViƯt cho Nam cn sè vë hai b¹n...
 • 69
 • 165
 • 0

TUYEN SINH 10 CHUYEN QN+ KEY

TUYEN SINH 10 CHUYEN QN+ KEY
... ========== The end ========== SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG NAM KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN Năm học 2009 - 2 010 HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC MÔN TIẾNG ANH Thời gian làm bài: 120 phút ... big/ large enough for two people to live “Where have I left my keys, Dung?” asked Nam (where) Nam asked Dung where he had left his keys Languages are my best subject at school (better) I am better ... Tuesday A for B when C from D since The test is taking place _a week’s time A in B at C for D on 10 Look! That car is ! Somebody is calling the fire brigade A in fire B into flame C on flame...
 • 8
 • 954
 • 3

ĐỀ THI THỬ HSG TRƯỜNG TRÀN PHÚ-MÓNG CÁI-QN

ĐỀ THI THỬ HSG TRƯỜNG TRÀN PHÚ-MÓNG CÁI-QN
... Đề thi thử HSG số 2: Trờng thpt Trần phú Móng HSG lớp 11 Ngày 23/03/2004 ( Thời gian : 180 phút) Bài 1:(5 điểm) Chứng...
 • 3
 • 200
 • 1

Đề thi tin học trẻ trên máy bảng B tỉnh QN (có đáp án)

Đề thi tin học trẻ trên máy bảng B tỉnh QN (có đáp án)
... - Hội thi < /b> Tin < /b> học < /b> trẻ < /b> tỉnh Quảng Ninh lần thứ IX-2008 Hướng dẫn chấm thi < /b> ĐÁP ÁN ĐỀ THI < /b> TRÊN MÁY B ng < /b> B - THCS • • Chấm tự động phần mềm Ban giám khảo Điểm sau: STT Tên B i Minesweeper B i Ordered ... Ví dụ, với N = tập gồm phân số sau: 1 3 , , , , , , , , , , 5 5 B n viết chương trình, cho trước số nguyên N (1 ≤ N ≤ 160), ghi phân số theo thứ tự tăng Dữ liệu:...
 • 2
 • 1,620
 • 27

Chương trình Đoàn trường học 2009-2010 của Tỉnh QN

Chương trình Đoàn trường học 2009-2010 của Tỉnh QN
... động Đoàn, đoàn kết, tập hợp sinh viên trong trường đào tạo theo học chế tín chỉ, trường đào tạo có yếu tố nước Triển khai thực có hiệu Chương trình dự bị đoàn viên phát triển Đoàn trường học ... thi Olympic môn học 6.7- 100% Đoàn Thanh niên trường triển khai chương trình Đoàn tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông” 6.8- 100% Đoàn trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp ... năm học sở Đoàn - Xây dựng Qui định công tác thi đua, khen thưởng công tác Đoàn, phong trào niên năm học 2009 – 2010 - Hướng dẫn, triển khai Chương trình dự bị đoàn viên phát triển Đoàn trường học, ...
 • 9
 • 144
 • 0

TD 6 QN

TD 6 QN
...
 • 1
 • 99
 • 0

de kt 1 tiet tieng anh thcs le loi qn

de kt 1 tiet tieng anh thcs le loi qn
... 1 John Robison/ English teacher/ from/ USA ……………………………………………………………… He/asking/ his friend/ advice ……………………………………………………………… blue house/ most suitable/ his family ……………………………………………………………… ... ……………………………………………………………… blue house/ most suitable/ his family ……………………………………………………………… It/ have/ three bedroom/ modern kitchen ……………………………………………………………… ...
 • 2
 • 218
 • 0

Xem thêm