SOẠN SINH học 11 bài hoocmôn thực vật

Sinh học 11 bài 9 Thực vật C3, C4 và CAM doc

Sinh học 11 bài 9 Thực vật C3, C4 và CAM doc
... - Khí khổng đóng vào ban ngày mở vào ban đêm - Ph tối gồm :Chu trình C4 (cố định CO2) diễn vào ban đêm lúc khí khổng mở giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình Calvin diễn vào ban ngày Cả chu ... 4) Những chất mang lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành Cacbohidrat ? Gợi ý trả lời : Đó ATP NADPH 5) Sự giống khác chu trình C3 chu trình C4 đường CAM Gợi ý trả lời : Giống nhau: Cả ... trình chu trình C4 gồm giai đoạn : Giai đoạn chu trình C4 xảy tế bào nhu mô thịt giai đoạn chu trình Cavin xảy tế bào bao bó mạch Cả hai giai đoạn diễn ban ngày Với chu trình CAM giai đoạn đầu...
 • 3
 • 16,864
 • 60

Sinh học 11 - Bài 32 : THỰC HÀNH XEM PHIM VỀ TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT doc

Sinh học 11 - Bài 32 : THỰC HÀNH XEM PHIM VỀ TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VẬT doc
... mô phân sinh chức nhận xét bổ sung đáp án chúng (theo đáp án phiếu học Phiếu học tập số tập) -Mô phân sính đỉnh Tên mô Có Vị trí cụ Chức -Mô phân sinh bên phân lớp sinh thể -Mô phân sinh lóng ... việc điều khiển sinh trưởng phát triển nhằm tăng suất, cải thiện phẩm chất trồng, vật nuôi chăm sóc sức khoẻ người A .SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở THỰC VẬT BÀI 34 : SINH TRƯỞNG Ở THỰC VẬT I MỤC TIÊU ... khái niệm sinh trưởng thể thực vật +Chỉ rõ mô phân sinh thực vật mầm, hai mầm chung, riêng +Phân biệt sinh trưởng sơ cấp, sinh trưởng thứ cấp +Giải thích hìn thành vòng năm II THIẾT BỊ DẠY HỌC Tranh...
 • 7
 • 1,506
 • 2

GIÁO ÁN SINH HỌC 11 BÀI 33 THỰC HÀNH XEM PHIM MỘT SỐ TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VÂT

GIÁO ÁN SINH HỌC 11 BÀI 33 THỰC HÀNH XEM PHIM MỘT SỐ TẬP TÍNH CỦA ĐỘNG VÂT
... số nhị phân 1001 0 011 A kết sau đây? A 110 0 B 110 1 C 111 0 D 111 1 22 1.5.1.2 Số 35 hệ thập phân lựa chọn sau đây? A 00100010 B 00100 011 C 00100001 D 00100000 23 1.5.1.3 24 1.5.2.1 Chuyển đổi số ... sector/track)*(Dung lượng sector) B (Số đĩa)* (Số track)* (Số sector/track)*(Dung lượng sector) C (Số mặt đĩa)* (Số cylinder)* (Số sector/track) D (Số mặt đĩa)* (Số track/cylinder)* (Số Ghi chú: - Mã câu hỏi đặt ... hỏi đánh thứ tự phương án trả lời ĐT_THI.01.04 C Xử lý bảng tính D Diệt virus máy tính 112 4.4.3.2 Trong hệ điều hành MS DOS, lệnh copy dùng để làm gì? C A Tạo thư mục B Đổi tên thư mục tập tin...
 • 6
 • 6,668
 • 67

giáo án sinh học 11 bài 14 thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật

giáo án sinh học 11 bài 14 thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật
... Kiểm tra cũ: không kiểm tra cũ Ổn định lớp: kiểm tra sĩ số, nhóm thực hành thí nghiệm vệ sinh phòng học Vào mới: a Mở bài: Giáo viên nêu nội quy phòng thí nghiệm yêu cầu thực hành, hướng ... HS đọc sách giáo khoa để xác định mục tiêu đặt câu hỏi cách tiến hành thí nghiệm b Tiến trình dạy học: Hoạt động GV HS Hoạt động 1: Nội dung thực hành Thí nghiệm 1: Phát hấp qua thải ... 2: Phát hấp qua hút O2 * GV phân dụng cụ hoá chất cho nhóm học sinh (đã để sẵn bàn nhóm) * GV chuẩn bị phương tiện dụng cụ thí nghiệm HS ghi lại bước thực * GV vừa hướng dẫn thao tác, vừa thực...
 • 5
 • 10,367
 • 28

BÀI GIẢNG SINH HỌC 11 - BÀI 40 THỰC HÀNH XEM PHIM VỀ SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT

BÀI GIẢNG SINH HỌC 11 - BÀI 40 THỰC HÀNH XEM PHIM VỀ SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT
... BÀI 40 NỘI DUNG THỰC HÀNH Xem phim sinh trưởng phát triển người Xem phim sinh trưởng phát triển bướm tằm Xem phim sinh trưởng phát triển châu chấu BÀI 40 HÌNH BẮT Xem phim ĐUỔI sinh trưởng phát ... định Câu Câu Gói 11 Câu Câu hỏi: Hãy cho biết sinh trưởng phát triển người kiểu sinh trưởng phát triển nào? Tại sao? Đáp án: Sự sinh trưởng phát triển người kiểu sinh trưởng phát triển không qua ... thành phút Đội vẽ nhanh, đẹp đội chiến thắng giành 20 điểm BÀI 40 Xem phim sinh trưởng phát triển bướm tằm Sự sinh trưởng phát triển bướm tằm BẮT ĐẦU 123 Sơ đồ sinh trưởng phát triển bướm BÀI...
 • 30
 • 483
 • 0

Bài soạn sinh hoc 11 bai 37 co ban

Bài soạn sinh hoc 11 bai 37 co ban
... Nhiệt độ D Quang chu kì CHƯƠNG III: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN BÀI 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT BÀI 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT I Khái niệm sinh trưởng phát triển động vật ... I./ KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT Hãy nhận xét thay đổi từ: gà => gà trưởng thành? I./ KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT Sinh trưởng Phân hóa Phát sinh hình thái ... quan Con non Hình thành quan I./ KHÁI NIỆM SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 3./ Thế biến thái? Hình thái Biế n thái thay đổi đột ngột: Cấu tạo Sinh lí Biế n thái đươ ̣c tính: sau sinh...
 • 24
 • 2,418
 • 7

Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH : THÍ NGHIỆM THOÁT HƠI NƯỚC VÀ THÍ NGHIỆM VỀ VAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN pot

Sinh học 11 - Bài 7 : THỰC HÀNH : THÍ NGHIỆM THOÁT HƠI NƯỚC VÀ THÍ NGHIỆM VỀ VAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN pot
... đong dung dịch 100ml - ũa thủy tinh -Hoá chất : Dung dịch dinh dưỡng (phân NPK) 1g/lit III NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH - Chia cột thành nhóm 1 .Thí nghiệm : So sánh tốc độ thoát nước hai mặt Dùng ... hồng 2 .Thí nghiệm : Nghiên cứu vai trò phân bón NPK Mỗi nhóm làm chậu +Một chậu thí nghiệm (1) cho vào dung dịch NPK +Một chậu đối chứng (2) cho nước Cả chậu bỏ xốp có đục lỗ, xếp hạt nảy mầm vào ... 2 Thí nghiệm - Hạt thóc nảy mầm 2-3 ngày - Chậu hay cốc nhựa (đủ để xếp từ 5 0-1 00 hạt lúa, lỗ cách lỗ 510mm) - Thước nhựa có chia mm - Tấm xốp đặt vừa lòng chậu có khoan lỗ - ng đong...
 • 4
 • 27,879
 • 139

Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH : PHÁT HIỆN DIỆP LỤC VÀ CAROTENOIT ppsx

Sinh học 11 - Bài 13 : THỰC HÀNH : PHÁT HIỆN DIỆP LỤC VÀ CAROTENOIT ppsx
... trước lớp Bài 14 : THỰC HÀNH : PHÁT HIỆN HÔ HẤP Ở THỰC VẬT- I MỤC TIÊU Học sinh Sau học xong bài, học sinh phải có khả thực thí nghiệm - Phát hô hấp thực vật qua thải CO2 - Phát hô hấp thực vật ... đầu cột, ghi dấu - ) vào bảng V THU HOẠCH Mỗi học sinh kẻ bảng vào thực hành, ghi kết quan sát vào ô tương ứng Rút nhận xét : Độ hoà an sắc tố dung môi (nước cồn) Trong mẫu thực vật có sắc tố ... màu vàng đỏ : Giấc, hồng +Các loại củ có màu đỏ vàng : cà rốt, nghệ III NỘI DUNG VÀ CÁCH TIẾN HÀNH Chiết rút diệp lục Cân khoảng 0,2g mẩu loại bỏ cuống gân Nếu cân thích hợp, cần lấy khoảng 2 0-3 0...
 • 6
 • 20,697
 • 77

Sinh học 11 - Bài 21 : THỰC HÀNH : ĐO MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÍ Ở NGƯỜI ppsx

Sinh học 11 - Bài 21 : THỰC HÀNH : ĐO MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÍ Ở NGƯỜI ppsx
... động) cảm ứng thực vật động vật khác biệt biểu phản ứng trả lời thể động vật thực vật Phân A : CẢM ỨNG THỰC VẬT Bài 22 : HƯỚNG ĐỘNG I MỤC TIÊU - Phát biểu định nghĩa cảm ứng hướng động - Nêu tác ... ứng thực vật ? +Giáo viên nhận xét, bổ sung, kết luận Hướng động : *Là phản ứng sinh trưởng (S/T) không phía với +Treo tranh 22.2 để học sinh quan sát kích thích -? Hướng động ? kiểu hoạt động -S/T ... hướng tới nguồn K/th : hướng động dương (+) -S/T tránh xa k/th : hướng động âm () Nguyên nhân gây tính hướng động ? -Nguyên nhân : phân bố không auxin tác động Học sinh : dựa vào tranh SGK để...
 • 9
 • 11,502
 • 31

Sinh học 11 - Bài 43 : THỰC HÀNH CÁC PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH pps

Sinh học 11 - Bài 43 : THỰC HÀNH CÁC PHƯƠNG PHÁP NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH pps
... - Kiểm tra dụng cụ chuẩn bị học sinh * Hoạt động + GV cho học sinh nhắc lai phương pháp nhân giống tính (nhân giống sinh dưỡng) * Hoạt động + GV nêu nhiệm vụ thực hành: tiến hành làm ... sau: - Thí nghiệm : Tập giâm cành(hay lá) - Thí nghiệm2 : Kĩ thuật ghép cành - Thí nghiệm : Kĩ thuật ghép chồi(mắt) + GV hướng dẫn cách làm thí nghiệm: - Thí nghiệm : * Cắt cành thành đoạn (1 0-1 5cm), ... độ sinh trưởng sinh từ hom (theo bảng sách giáo khoa trang 167) * (Thí nghiệm làm tập, học sinh nhà làm lại theo dõi để báo cáo kết vào lần thực hành sau) - Thí nghiệm : (treo tranh 43) * Học sinh...
 • 4
 • 8,269
 • 16

bài giảng sinh học 6 bài 46 thực vật góp phần điều hòa không khí

bài giảng sinh học 6 bài 46 thực vật góp phần điều hòa không khí
... oxi không khí? BÀI 46 THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HÒA KHÍ HẬU I Nhờ đâu hàm lượng khí CO2 O2 không khí ổn định? Việc điều hòa lượng khí cacbonic oxi thực nào? BÀI 46 THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HÒA KHÍ ... việc điều hòa khí hậu, tăng lượng mưa khu vực Thực vật có vai trò việc điều hòa khí hậu? BÀI 46 THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HÒA KHÍ HẬU III Thực vật làm giảm ô nhiễm môi trường BÀI 46 THỰC VẬT GÓP PHẦN ... kết luận gì? Thực vật có vai trò điều hòa khí hậu A B BÀI 46 THỰC VẬT GÓP PHẦN ĐIỀU HÒA KHÍ HẬU II Thực vật giúp điều hòa khí hậu - Nhờ tác dụng cản bớt ánh sáng tốc độ gió, thực vật có vai trò...
 • 30
 • 1,678
 • 0

bài giảng sinh học 6 bài 47 thực vật bảo vệ đất và nguồn nước

bài giảng sinh học 6 bài 47 thực vật bảo vệ đất và nguồn nước
... Huế Bài 46 : THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC 1 .Thực vật giúp giữ đất, chống xói mòn Em cho biết : - Điều xảy đất đồi trọc có mưa to? Giải thích ? Bài 46 : THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC 1 .Thực ... VAI TRÒ CỦA THỰC VẬT Bài 47 THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC 1 .Thực vật giúp giữ đất, chống xói mòn 2 .Thực vật góp phần hạn chế ngập lụt, hạn hán 3 .Thực vật góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm  ... mưa nước chảy chậm  nước thấm xuống đất nhiều  góp phần hình thành nước ngầm Bài 46 : THỰC VẬT BẢO VỆ ĐẤT VÀ NGUỒN NƯỚC 3 .Thực vật góp phần bảo vệ nguồn nước ngầm - Vậy, thực vật có vai trò nguồn...
 • 34
 • 6,046
 • 0

giáo án sinh học 11 bài 7 thực hành - thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón

giáo án sinh học 11 bài 7 thực hành - thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón
... que để khuấy cho phân hò tan hết - B2: Rót dung dịch phân NPK vào chậu thí TaiLieu.VN Thí nghiệm 2: Nghiên cứu vai trò phân bón NPK Tiến hành quan sát đo chiều cao chậu thí nghiệm chậu đối chứng, ... nhóm tiến hành thí nghiệm với chọn vườn trường làm thí nghiệm Tên Ngày, nhóm Tên cây, vị trí Thời gian chuyển màu Mặt Mặt - Ghi kết thu vào bảng Thí nghiệm 2: Nghiên cứu vai trò phân bón NPK GV ... Nội dung Page Thí nghiệm So sánh tốc độ thoát nước Thí nghiệm So sánh tốc độ thoát hai mặt nước hai mặt GV hướng dẫn Hs bước thực thí Báo cáo thực hành theo mẫu nghiệm: Bước 1: Dùng miếng giấy...
 • 5
 • 9,210
 • 18

bài giảng sinh học 11 bài 21 thực hành đo một số chỉ tiêu sinh lý ở người

bài giảng sinh học 11 bài 21 thực hành đo một số chỉ tiêu sinh lý ở người
... giai đo n chu kì tim? 2- Thế huyết áp? Huyết áp tâm trương? Huyết áp tâm thu? Vị trí đo huyết áp người, trâu bò? Bài mới: Thực hành : Đo số tiêu sinh người I/ Mục tiêu học: ?Mục tiêu học là: ... kết đo tiêu thời điểm khác nhau? Bài tập nhà Chuẩn bị nội dung ôn tập chương I Phụ lục: Hình ảnh số loại máy đo huyết áp Phụ lục: Hình ảnh số loại máy đo huyết áp Phụ lục: Hình ảnh số loại máy đo ... nhỏ, huyết áp đo cao huyết áp thật Nói chung đo vòng khoảng cánh tay bạn, có số đo từ đến 13 inches, bạn dùng túi tiêu chuẩn dùng cho người lớn có bề rộng từ 4.75 đến inches Nếu số đo 15 inches...
 • 31
 • 3,565
 • 0

giáo án sinh học 6 bài 46 thực vật góp phần điều hòa không khí

giáo án sinh học 6 bài 46 thực vật góp phần điều hòa không khí
... Ôxi không khí quang hợp hút Cacbônic nhả  Quan sát H 46. 1, cho khí Ôxi Cacbônic Ôxi không khí? Trong trình quang hợp thực vật lấy vào khí Cacbônic nhả khí Ôxi nên góp phần căng khí không khí ... việc điều hoà lượng khí Nội dung - TV giúp điều hoà khí hậu, làm tăng lượng mưa giảm nhiệt độ - Việc điều hoà lượng khí CO2 va O2 thực - Chỉ có hô hấp động vật Giáo án Sinh học nào? - Sinh vật ... vật hô hấp hjút khí Ôxi thải Cacbônic quang hợp hút Cacbônic và sinh vật khác lượng khí Cacbônic tăng lên lượng Ôxi giảm Các sinh vật không tồn nhả khí Ôxi - Đặt giả thiết TV điều xảy ra? Hoạt...
 • 4
 • 124
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: sinh học 11 bài 32 thực hành xem phim về tập tính của động vật doccau hoi sinh nang cao bai hoocmon thuc vat lop 11sinh hoc 11 bai 7 thuc hanhsinh học 11 bài 13 thực hành phát hiện diệp lục và carotenoit ppsxđáp án sinh học 11 bài 31 thực hànhsinh học 11 bài 35 hoocmon thực vậtgiáo án sinh học 11 bài 35 hoocmon thực vậtsoan sinh lop 11 bai 12;ho hap o thuc vatsinh học 11 bài 34 sinh trưởng ở thực vậtsinh hoc 11 bai 11 ho hap o thuc vatsinh hoc 11 bai 12 ho hap o thuc vatsinh học 11 bài 8 quang hợp ở thực vậtsinh học 11 bài 17 các hình thức hô hấp của động vật docsinh học 11 bài 12 hô hấp thực vậtgiáo án sinh học 11 bài 12 hô hấp ở thực vậtTờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua các vấn đề Đại hội đồng cổ đông năm 2014Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tổng kết hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2009 – 2014, phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2014 - 20194.Giay uy quyen du hop DHCD bat thuong 2015Danh sach de tai, huong nghien cuu 2015 0Quy định, quy chế | Hanoi University of Science, VNU Phuluc2 A2-1Giáo trình toán cao cấp bộ xây dựng (1)Rèn luyện kỹ năng sử dụng at lat trong dạy học Địa Lý 12 THPTĐánh giá công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khu công nghiệp điềm thụy, xã điềm thụy, huyện phú bình, tỉnh thái nguyênMau so 5b Ban cam ket su dung Ngoai ngu thi CVC 2016 2017Nghiên cứu tổng hợp các hợp chất màu fomazanDon yeu cau CNQMCP _TC 2012Phụ lục 3 (Đề nghị cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần)Form-De nghi mua CP ca nhan_20122 Dang ky du hop 2017Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua phương án sử dụng vốn CSH năm 20173 BC cua BKS tai DHCD 2016 (3)CHUYÊN đề áp SUẤT CHẤT LỎNG BÌNH THÔNG NHAUThực trạng chăm sóc dinh dưỡng tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái bình và kết quả can thiệp dinh dưỡng cho người bệnh thận nhân tạo chu kỳ– Công nương, công chúa và các mối tình trong cung cấmCV 1858 BKHCN thi thang hang vien chuc2017