Tính tất yếu và những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội

những đặc trưng bản của chủ nghĩa hội qua phác thảo của mác ănggen lê nin sự hình thành lý luận về chủ nghĩa hội khoa học

những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội qua phác thảo của mác và ănggen và lê nin và sự hình thành lý luận về chủ nghĩa xã hội khoa học
... mi quan h 10 Học viên: Đoàn Đại Cơng Tiểu luận triết học - Triết - Chuyên ngành LSVN bin chng gia lc lng sn xut v quan h sn xut, mi quan h gia c s h tng v kin trỳc thng tng ú l nhng t tng quan ... cỏc quan h hng húa v quan h giỏ tr; s phỏt trin t v ton din ca ngi, Học viên: Đoàn Đại Cơng 13 Tiểu luận triết học - Triết - Chuyên ngành LSVN Chng III NHNG C TRNG C BN CA CH NGHA X HI QUA PHC ... hiu c lụgic khỏch quan ca quỏ trỡnh ú Hc thuyt ny Học viên: Đoàn Đại Cơng Tiểu luận triết học - Triết - Chuyên ngành LSVN giỳp cho vic hiu c s ng ca xó hi theo cỏc quy lut khỏch quan, vch s thng...
 • 25
 • 485
 • 0

Bài giảng: Những đặc trưng bản của chủ nghĩa hội pps

Bài giảng: Những đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội pps
... hội để vươn tới hội cao đẹp - hội hội hội chủ nghĩa Bản chất hội hội chủ nghĩa, trình độ phát triển hội chủ nghĩa, rõ ràng, chất trình độ phát triển Người, Con người ... Đến Đại hội X (năm 2006), Đảng ta nhận định: “lý luận hội hội chủ nghĩa đường lên chủ nghĩa hội hình thành nét bản Đặc trưng hội hội chủ nghĩa Đảng nêu cụ thể hơn: “là hội dân ... mục tiêu phấn đấu chủ nghĩa hội Vì vậy, đặc trưng phổ quát, có tính chất hội hội chủ nghĩa, thể khác bản, tiến hẳn chế độ hội chủ nghĩa so với chế độ hội trước hội tư có đời sống...
 • 15
 • 611
 • 5

hay không kinh tế thị trường định hướng XHCN? KTTT định hướng XHCN là gì những đặc trưng bản của KTTT định hướng XHCN pps

có hay không kinh tế thị trường định hướng XHCN? KTTT định hướng XHCN là gì và những đặc trưng cơ bản của KTTT định hướng XHCN pps
... lý kinh tế vĩ mô , trọng sử dụng công cụ lãI suất tỷ suất hối đoái Hiện xây dựng KTTT định hướng XHCN phát triển kinh tế thị trường định hướng hay chệch định hướng hay không phụ thuộc vào ... 2.4 chể vận hành kinh tế chế thị trường quản lý nhà nước XHCN 2.5 Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đông thời m công xã hội 2.6 Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN kinh tế mở hội nhập 2.7 KTTT ... KTTT định hướng XHCN Việt Nam Nói đến KTTT định hướng XHCN nghĩa kinh tế kinh tế dựa kế hoạch tập trung quan liêu bao cấp, giống kinh tế tư chủ nghĩa KTTT XHCN Bởi lẽ thời kỳ độ lên CNXH có...
 • 26
 • 289
 • 0

Nghề luật những đặc trưng bản của nghề luật

Nghề luật và những đặc trưng cơ bản của nghề luật
... hai, nghề luật hoạt động khuôn khổ luật định Những người hành nghề luật phải hoạt động khuôn khổ mà pháp luật quy định, có nghĩa “tự do” việc thực hành hoạt động nghề nghiệp Như vậy, nói, nghề luật ... quy tắc ứng xử nghề nghiệp) Đây đặc điểm để phân biệt nghề luật với nghề khác tồn xã hội Tuy nhiên với người hành nghề luật khác nhau, pháp luật đuợc sử dụng, áp dụng hoạt động nghề nghiệp góc ... nghề luật thật phong phú đa dạng xã hội pháp quyền, tất nghề luật cần tôn vinh cách xứng đáng theo cách hiểu thông thường, nghề luật bao gồm xây dựng pháp luật, thực pháp luật, kiểm...
 • 11
 • 292
 • 0

Nêu khái niệm hệ thống chính trị những đặc trưng bản của hệ thống chính trị việt nam phân tích những nguyên tắc bản trong đổi mới hệ thống chính trị ở việt nam hiện nay

Nêu khái niệm hệ thống chính trị và những đặc trưng cơ bản của hệ thống chính trị việt nam phân tích những nguyên tắc cơ bản trong đổi mới hệ thống chính trị ở việt nam hiện nay
... những quan hệ, chế nguyên tắc vận hành định, môi trường văn hóa trị đặc thù Chính hệ thống trị nước ta có đặt trưng sau: - Thứ nhất, thể chế Đảng trị Chế độ nước ta “nhất nguyên trị, đảng ... tắc thứ nhất, đổi hệ thống trị tức đổi nội dung phương thức hoạt động; mối quan hệ tổ chức trị hợp pháp hệ thống trị; không thay đổi mục tiêu đường XHCN, không chấp nhận “đa nguyên trị, đa đảng ... đảng đối lập”, gây rối lọan xã hội Nguyên tắc thứ hai, đổi nhằm tăng cường lãnh đạo Đảng hệ thống trị Trong trình tiến hành công đổi mới, vấn đề có tính nguyên tắc phải luôn kiên định vai trò lãnh...
 • 6
 • 907
 • 25

TÀI LIỆU đặc TRƯNG bản của lối SỐNG hội CHỦ NGHĨA NHỮNG vấn đề xây DỰNG lối SỐNG XHCN ở nước TA HIỆN NAY

TÀI LIỆU  đặc TRƯNG cơ bản của lối SỐNG xã hội CHỦ NGHĨA và NHỮNG vấn đề xây DỰNG lối SỐNG XHCN ở nước TA HIỆN NAY
... muốn có người hội chủ nghĩa phải xây dựng lối sống hội chủ nghĩa Đồng thời xây dựng lối sống hội chủ nghĩa nhiệm vụ cách mạng hội chủ nghĩa Xây dựng lối sống hội chủ nghĩa tất yếu ... tay xây dựng chủ nghĩa hội 3-Tính tất yếu xây dựng lối sống hội chủ nghĩa Việt Nam Xây dựng lối sống hội chủ nghĩa tất yếu khách quan xuất phát từ đòi hỏi trình xây dựng chủ nghĩa hội ... nghĩa chủ nhân hội hội chủ nghĩa, địa vị làm chủ người hội chủ nghĩa thể toàn diện: làm chủ tự nhiên, làm chủ hội làm chủ sống thân Làm chủ tự nhiên lối sống hội chủ nghĩa thể...
 • 16
 • 290
 • 3

phân tích khái niệm chuẩn mực hội, các đặc trưng bản của chuẩn mực hội tác dụng của chuẩn mực hội đối với đời sống hội pháp luật

phân tích khái niệm chuẩn mực xã hội, các đặc trưng cơ bản của chuẩn mực xã hội tác dụng của chuẩn mực xã hội đối với đời sống xã hội và pháp luật
... tộc phù hợp với dân tộc không phù hợp với dân tộc khác III Tác dụng chuẩn mực hội dối với đời sống hôi pháp luật Tác dụng chuẩn mực hội đời sống hội Các chuẩn mực hội hình thành ... lực chuẩn mực hội đời sống hội ngày coi có tính khách quan mang tính tất yếu hội Điều nói lên chất hội chuẩn mực hội, thể nguồn gốc nhội chuẩn mực hội, thể sức sống sau chuẩn ... đòi hỏi hội cá nhân hay nhóm hội Chính chuẩn mực hội đặc trưng để làm toát lên hệ thống yêu cầu, đòi hỏi hội Tính tất yếu hội Đây đặc trưng chuẩn mực hội, chuẩn mực hội có...
 • 12
 • 4,607
 • 9

Đặc trưng bản của chủ nghĩabản ngày nay

Đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa tư bản ngày nay
... quyền giai đoạn chủ nghĩa t độc quyền không làm nét chế kinh tế chủ nghĩa t nói chung, thân chủ nghĩa độc quyền kiến trúc thợng tầng xây dựng thêm sở chủ nghĩa t Sự phát triển chủ nghĩa t độc quyền ... nhng chủ nghĩa t ngày chủ nghĩa t độc quyền Những biểu phát triển đặc điểm chủ nghĩa t độc quyền mà V.I.Lenin vạch từ năm đầu kỷ 20 Vai trò công ty xuyên quốc gia Các công ty xuyên quốc gia ngày ... lợc đợc hoạch định chế điều tiết chủ nghĩa t độc quyền nhà nớc kết hợp chế độc quyền cạnh tranh Nh biết nhờ chế kinh tế chủ nghĩa t bản, hay phơng thức tổ chức sản xuất t chủ nghĩa, chế độ t...
 • 25
 • 1,753
 • 2

Báo cáo " Quan điểm của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa đặc trưng mục tiêu đặc trưng phương thức của chủ nghĩa hội ở Việt Nam " pot

Báo cáo
... đặc trưng chia thành hai loại: đặc trưng mục tiêu đặc trưng phương thức Quan điểm Hồ Chí Minh mối quan hệ đặc trưng mục tiêu đặc trưng phương thức nội dung biện chứng tư tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa ... chứng, đặc trưng mục tiêu định, đặc trưng phương thức bị định Tính định đặc trưng mục tiêu đặc trưng phương thức thể hai phương diện: Thứ nhất, đặc trưng mục tiêu có vai trò sở, đồng thời tiêu chí ... nghiên cứu luận điểm Hồ Chí Minh bàn chủ nghĩa hội, ta thấy Người đề cập đến đặc trưng thứ sáu, mang tính tổng quát Đó đặc trưng mục tiêu chủ nghĩa hội Đặc trưng thứ sáu Hồ Chí Minh phát biểu...
 • 8
 • 366
 • 2

Tóm tắt lý thuyết Những nguyên lý bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin II

Tóm tắt lý thuyết Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê Nin II
...  Những nguyên chủ nghĩa Mác Nin Kul Studies Group HỌC THUYẾT VỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN VÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC Chủ nghĩa tư độc quyền + Chuyển biến từ chủ nghĩa ...  Những nguyên chủ nghĩa Mác Nin z’ = z T Kul Studies Group x 100% Như vậy, xác định : < z’ < p ' _Quan hệ tín dụng tư chủ nghĩa Ngân hàng lợi nhuận ngân hàng - Quan hệ tín dụng tư chủ ... tư cố định) _Lợi nhuận: Bản chất số tiền nhận thêm sau trừ chi phí tư chủ nghĩa Nên W – k = p, mà k = c+v, W = c+v+m => p = m  Những nguyên chủ nghĩa Mác Nin Kul Studies Group ...
 • 10
 • 24,657
 • 159

Quan điểm của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa đặc trưng mục tiêu đặc trưng phương thức của chủ nghĩa hội ở Việt Nam pps

Quan điểm của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa đặc trưng mục tiêu và đặc trưng phương thức của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam pps
... quan điểm trên, thấy, tư tưởng Hồ Chí Minh, đặc trưng chủ nghĩa hội không xếp ngang hàng, cấp với Các đặc trưng chia thành hai loại: đặc trưng mục tiêu đặc trưng phương thức Quan điểm Hồ Chí ... phương thức Quan điểm Hồ Chí Minh mối quan hệ đặc trưng mục tiêu đặc trưng phương thức nội dung biện chứng tư tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa hội Việt Nam Đặc trưng mục tiêu “không ngừng nâng cao ... chứng, đặc trưng mục tiêu định, đặc trưng phương thức bị định Tính định đặc trưng mục tiêu đặc trưng phương thức thể hai phương diện: Thứ nhất, đặc trưng mục tiêu có vai trò sở, đồng thời tiêu chí...
 • 17
 • 353
 • 0

bài thảo luận Phân tích khái niệm chuẩn mực hội, các đặc trưng bản của chuẩn mực hội

bài thảo luận Phân tích khái niệm chuẩn mực xã hội, các đặc trưng cơ bản của chuẩn mực xã hội
... chuẩn mực hội chia thành: chuẩn mực hội công khai chuẩn mực hội ngầm ẩn − Chuẩn mực hội công khai: loại chuẩn mực hội phổ biến rộng rãi, công khai hội, đa số thành viên hội, ... nhóm hội Đó sở khiến cho hội hình thành xuất hệ thống chuẩn mực Từ nêu rút định nghĩa chuẩn mực hội sau: Chuẩn mực hội hệ thống quy tắc, yêu cầu, đòi hỏi hội cá nhân hay nhóm hội, ... thần đối tượng hội khác Có chuẩn mực hội phổ biến, chi phối hành vi tất thành viên hội; chuẩn mực hội đặc thù, có giá trị nhóm hội Sự định hướng chuẩn mực hội theo đối tượng...
 • 13
 • 229
 • 0

Tiểu luận vấn đề dân tộc những nguyên tắc bản của chủ nghĩa mác lenin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc

Tiểu luận vấn đề dân tộc và những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa mác lenin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc
... Theo nghĩa thứ hai, dân tộc đồng nghĩa với quốc gia - dân tộc Theo nghĩa này, nói dân tộc Việt Nam, dân tộc Trung Hoa, v.v Với nghĩa thứ nhất, dân tộc phận quốc gia; với nghĩa thứ hai, dân tộc ... huy tinh hoa, sắc dân tộc Trong chế độ xã hội chủ nghĩa, hai xu hướng loại trừ tư tưởng hành vi kỳ thị dân tộc, chia rẽ dân tộc, tự ti dân tộc, dân tộc hẹp hòi, xung đột dân tộc Trong văn kiện ... quyền bình đẳng dân tộc sở để thực quyền dân tộc tự xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị dân tộc Các dân tộc được quyền tự Quyền dân tộc tự quyền làm chủ mỗi dân tộc vận mệnh dân tộc mình, quyền...
 • 9
 • 839
 • 7

Thuyết trình tôn giáo những nguyên tắc bản của chủ nghĩa mác lenin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo

Thuyết trình tôn giáo và những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa mác lenin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo
... thuốc phiện nhân dân” 2/ NHỮNG QUAN ĐIỂM CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TÔN GIÁO 2.1 Nguyên nhân tồn tôn giáo tiến trình xây dựng CNXH: - Nguyên nhân nhận thức: ngày ... NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ TÔN GIÁO VÀO VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ TÔN GIÁO TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA Trong năm gần đây, Đảng ta có thay đổi quan trọng nhận thức tôn giáo giải vấn ... vậy, việc kế thừa, bảo tồn phát huy văn hóa (có chọn lọc) nhân loại, có đạo đức tôn giáo cần thiết 2.2.Các nguyên tắc chủ nghĩa Mác- Lênin việc giải vấn đề tôn giáo: Lênin rằng: việc giải vấn đề tôn...
 • 7
 • 1,858
 • 23

Xem thêm