TÍNH TOÁN và đo đạc SUẤT LIỀU CHIẾU tại các KHU vực KIỂM SOÁT của máy GIA tốc CHÙM TIA điện tử UELR 10 15s2 tại TRUNG tâm NGHIÊN cứu và TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ bức xạ

khảo sát phân bố liều trong hàng chiếu xạ trên máy gia tốc chùm tia điện tử uelr 10 15s2

khảo sát phân bố liều trong hàng chiếu xạ trên máy gia tốc chùm tia điện tử uelr 10 15s2
... UELR- 10- 15S2 trung tâm VINAGAMMA mơ tả Hình 1.4 Hình 1.4: Hệ thống máy gia tốc chùm tia điện tử UELR- 10- 15S2 trung tâm VINAGAMMA 1.1.1 Hệ thống gia tốc Máy gia tốc chùm tia điện tử UELR- 10- 15S2 ... MÁY GIA TỐC CHIẾU XẠ CƠNG NGHIỆP SỬ DỤNG CHÙM TIA ĐIỆN TỬ UELR- 10- 15S2 Thiết bị chiếu xạ UELR- 10- 15S2 lắp đặt Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Cơng nghệ Bức xạ thuộc loại LINAC, gia tốc điện tử ... liều kế phim sau chiếu xạ máy gia tốc Hình 2.1: Chuẩn bị liều kế chùm tia điện tử lượng 5MeV cơng ty Sơn Sơn  Bước 2: Chiếu xạ Liều kế chiếu xạ dải liều 3,8kGy; 10, 2kGy 15,6kGy máy gia tốc chùm...
 • 97
 • 205
 • 0

báo cáo nghiên cứu sử dụng bộ lọc để giảm độ bất đồng đều liều trong sản phẩm chiếu xạ trên máy gia tốc chùm tia điện tử uerl-10-15s2

báo cáo nghiên cứu sử dụng bộ lọc để giảm độ bất đồng đều liều trong sản phẩm chiếu xạ trên máy gia tốc chùm tia điện tử uerl-10-15s2
... 2.11 Phân bố liều thùng hàng chiếu xạ nguồn lượng 10 MeV sử dụng lọc có chiều dày thay đổi Đường phân bố liều theo chiều sâu làm phẳng 2.4.3 Chiếu xạ hai mặt Không sử dụng lọc Sử dụng lọc 400000 ... Độ sâu (cm) Hình 2.2 Phân bố liều thùng hàng sử dụng lọc phẳng chiếu xạ nguồn electron MeV Bộ lọc phẳng không làm phân bố liều đồng 2.3 Thiết kế lọc trường hợp chiếu xạ nguồn electron MeV Electron ... Phân bố liều thùng hàng chiếu nguồn MeV sử dụng lọc có chiều dày thay đổi Đường phân bố liều làm phẳng 2.3.4 Chiếu xạ hai mặt Không sử dụng lọc Sử dụng lọc 400000 250000 350000 200000 250000 Mặt...
 • 31
 • 303
 • 0

nghiên cứu sử dụng bộ lọc để giảm độ bất đồng đều liều trong sản phẩm chiếu xạ trên máy gia tốc chùm tia điện tử uerl-10-15s2

nghiên cứu sử dụng bộ lọc để giảm độ bất đồng đều liều trong sản phẩm chiếu xạ trên máy gia tốc chùm tia điện tử uerl-10-15s2
... dụng cụ y tế sử dụng máy gia tốc chùm tia điện tử UERL-10-15S2 Thực tế để hoàn tất quy trình chiếu xạ đạt hiệu tối ưu đơn giản Do khả xuyên sâu chùm tia điện tử không cao nên tỉ số bất đồng liều ... độ dày lọc nhôm chiếu xạ nguồn electron lượng E0 = MeV 0,6 cm Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Công nghệ Bức xạ vận dụng kết toán để tiến hành chiếu xạ thực phẩm máy gia tốc chùm tia điện tử UERL-10-15S2 ... luận nghiên cứu ảnh hưởng độ dày, hình dạng, vật liệu lọc từ thiết kế lọc để đảm bảo liều phân bố đồng tất độ sâu bên sản phẩm chiếu xạ chùm tia điện tử MeV 10 MeV Chương trình MCNP sử dụng để...
 • 77
 • 233
 • 0

So sánh đặc tính nông học, năng suất phẩm chất 20 giống lúa lai tại trung tâm nghiên cứu sản xuất giống Bình Đức -An Giang

So sánh đặc tính nông học, năng suất và phẩm chất 20 giống lúa lai tại trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống Bình Đức -An Giang
... KHOA NÔNG NGHI P - TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN SO SÁNH ð C TÍNH NÔNG H C, NĂNG SU T VÀ PH M CH T 20 GI NG/DÒNG LÚA A1 T I TRUNG TÂM NGHIÊN C U & S N XU T GI NG BÌNH ð C - AN GIANG V ðÔNG XUÂN 200 5 – 200 6 ... kèm v i tên ñ tài: SO SÁNH ð C TÍNH NÔNG H C, NĂNG SU T VÀ PH M CH T 20 GI NG/DÒNG LÚA A1 T I TRUNG TÂM NGHIÊN C U & S N XU T GI NG BÌNH ð C - AN GIANG V ðÔNG XUÂN 200 5 – 200 6 Do sinh viên: ðINH ... NG ð I H C AN GIANG KHOA NÔNG NGHI P - TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ðINH VĂN CHĂN MSSV: DPN021352 SO SÁNH ð C TÍNH NÔNG H C, NĂNG SU T VÀ PH M CH T 20 GI NG/DÒNG LÚA A1 T I TRUNG TÂM NGHIÊN C U & S...
 • 68
 • 655
 • 1

So sánh đặc tính nông học, năng suất phẩm chất 20 giống lúa/ dòng lúa lai tại trung tâm nghiên cứu sản xuất giống Bình Đức -An Giang

So sánh đặc tính nông học, năng suất và phẩm chất 20 giống lúa/ dòng lúa lai tại trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống Bình Đức -An Giang
... KHOA NÔNG NGHI P - TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN SO SÁNH ð C TÍNH NÔNG H C, NĂNG SU T VÀ PH M CH T 20 GI NG/DÒNG LÚA A1 T I TRUNG TÂM NGHIÊN C U & S N XU T GI NG BÌNH ð C - AN GIANG V ðÔNG XUÂN 200 5 – 200 6 ... kèm v i tên ñ tài: SO SÁNH ð C TÍNH NÔNG H C, NĂNG SU T VÀ PH M CH T 20 GI NG/DÒNG LÚA A1 T I TRUNG TÂM NGHIÊN C U & S N XU T GI NG BÌNH ð C - AN GIANG V ðÔNG XUÂN 200 5 – 200 6 Do sinh viên: ðINH ... NG ð I H C AN GIANG KHOA NÔNG NGHI P - TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN ðINH VĂN CHĂN MSSV: DPN021352 SO SÁNH ð C TÍNH NÔNG H C, NĂNG SU T VÀ PH M CH T 20 GI NG/DÒNG LÚA A1 T I TRUNG TÂM NGHIÊN C U & S...
 • 68
 • 291
 • 0

So sánh đặc tính nông học, năng suất phẩm chất 20 giốngdòng lúa a1 tại trung tâm nghiên cứu & sản xuất giống bình đức - an giang vụ đông xuân 2005 - 2006 docx

So sánh đặc tính nông học, năng suất và phẩm chất 20 giốngdòng lúa a1 tại trung tâm nghiên cứu & sản xuất giống bình đức - an giang vụ đông xuân 2005 - 2006 docx
... L25 0-2 - 8-1 -1 IR60819/IR59606 MTL460 L27 5-5 - 1-1 - 3-5 - 2-1 -1 OM1723/LTCN MTL471 L34 2-9 -1 0-2 -1 MTL233/AS996 MTL473 L31 8-1 -2 3-3 - 4-1 - 1-1 -1 MTL156/Khaohom MTL482 L31 8-1 - 2-2 - 8-3 - 1-1 MTL156/Khaohom MTL486 L33 5-1 7-3 - 2-1 ... MTL496 L32 8-2 - 9-1 -2 MTL145//P6/Jasmine 13 MTL497 L32 8-2 - 9-1 -1 MTL145//P6/Jasmine 14 MTL498 L31 8-2 - 1-2 - 1-1 - 2-1 MTL156/Khaohom 15 MTL499 L25 9-4 -1 7-1 -1 -N CK96/IR64 16 MTL500 L31 8-1 - 2-4 - 5-1 - 1-1 MTL156/Khaohom ... MTL156/Khaohom 17 MTL501 L33 7-1 0-1 - 3-1 -1 VD20//MTL156/N.Nhu n 18 MTL502 L26 4-1 - 1-2 - 1-1 - 3-1 -1 N MTL142/LTCN 19 MTL503 L33 7-1 0-1 - 1-2 -2 VD20//MTL156/N.Nhu n 20 MTL145 IR 6206 5-2 7-1 - 2-1 (ð/C) 14 3.2 Phương...
 • 68
 • 467
 • 1

tổ chức kế toán nguyên vật liệu phân tích tình hình quản lý, sử dụng nguyên vật liệu tại trung tâm nghiên cứu, sản xuất bảo dưỡng thiết bị thông tin 2 thuộc công ty cổ phần thiết bị

tổ chức kế toán nguyên vật liệu và phân tích tình hình quản lý, sử dụng nguyên vật liệu tại trung tâm nghiên cứu, sản xuất và bảo dưỡng thiết bị thông tin 2 thuộc công ty cổ phần thiết bị
... toán kế toán trung tâm, với giúp đỡ nhiệt tình cán kế toán , em sâu nghiên cứu đề tài: Tổ chức kế toán nguyên vật liệu phân tích tình hình quản lý, sử dụng nguyên vật liệu trung tâm nghiên cứu, ... vai trò kế toán công tác quản 2. 4 Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu Trung tâm nghiên cứu sản xuất bảo dưỡng thiết bị thông tin Hiện công tác hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu Trung tâm nghiên ... trình hình thành phát triển trung tâm VTC2 Trung tâm nghiên cứu, sản xuất bảo dưỡng thiết bị thông tin 2( gọi tắt VTC2) thành viên Công ty Cổ phần thiết bị điện thoại thuộc tổng công ty Bưu viễn thông...
 • 80
 • 273
 • 0

Điều tra tình hình mắc bệnh phân trắng lợn con biện pháp phòng trị bệnh tại Trung tâm nghiên cứu lợn Thuỵ Phương

Điều tra tình hình mắc bệnh phân trắng lợn con và biện pháp phòng trị bệnh tại Trung tâm nghiên cứu lợn Thuỵ Phương
... cho sở chăn nuôi lợn Xuất phát từ thực tiễn trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Điều tra tình hình mắc bệnh phân trắng lợn biện pháp phòng trị bệnh Trung tâm nghiên cứu lợn Thuỵ Phương 1.2 MỤC ... dưỡng tốt 3.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU - Điều tra hồi cứu (dựa vào số liệu sở) - Xác định tình hình mắc bệnh phân trắng lợn dựa theo phương pháp mô tả - Xác định tỷ lệ mắc bệnh phân trắng lợn theo độ ... TƯỢNG Lợn theo mẹ từ đến 21 ngày tuổi mắc bệnh phân trắng Trạm nghiên cứu, nuôi giữ giống lợn hạt nhân Thuỵ Phương thuộc Trung tâm nghiên cứu lợn Thuỵ Phương 3.2 NỘI DUNG - Điều tra tình hình...
 • 61
 • 1,429
 • 13

nghiên cứu cấu trúc khả năng hấp thụ cacbon của trạng thái rừng keo lai (acacia mangium x acacia auriculiformis ) tại trung tâm nghiên cứu thực nghiệm cây nguyên liệu giấy huyện hàm yên – tỉnh tuyên quang

nghiên cứu cấu trúc và khả năng hấp thụ cacbon của trạng thái rừng keo lai (acacia mangium x acacia auriculiformis ) tại trung tâm nghiên cứu và thực nghiệm cây nguyên liệu giấy huyện hàm yên – tỉnh tuyên quang
... trồng Keo lai loài Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm nguyên liệu giấy huyện Hàm YênTỉnh Tuyên Quang - Về nội dung: Nghiên cứu cấu trúc, sinh khối khả hấp thụ cacbon trạng thái rừng Keo lai Trung tâm ... cacbon trạng thái rừng Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm nguyên liệu giấy huyện Hàm Yên - Tỉnh Tuyên Quang sở cho việc tính toán sinh khối việc x c ... lý Trung tâm nghiên cứu thực nghiệm nguyên liệu giấy Hàm Yên 29 ( gọi tắt Trung tâm thực nghiệm) hoạt động địa bàn x Nhân Mục, x Bằng Cốc thị trấn Tân Yên thuộc huyện Hàm Yên- Tỉnh Tuyên Quang...
 • 99
 • 401
 • 7

Luận văn : So sánh đặc tính nông học, phẩm chất 20 giống/dòng lúa A1 tại trung tâm nghiên cứu sản xuất giống Bình Đức - An Giang vụ Đông Xuân 2005 - 2006 part 7 pptx

Luận văn : So sánh đặc tính nông học, phẩm chất 20 giống/dòng lúa A1 tại trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống Bình Đức - An Giang vụ Đông Xuân 2005 - 2006 part 7 pptx
... Giang v ðông Xuân 200 5 -2 00 6 Hình 7: Gi ng MTL500 c a 20 gi ng A1, ð i h c C n Thơ, thí nghi m t i Trung tâm Nghiên C u S n Xu t gi ng Bình ð c - An Giang v ðông Xuân 200 5 -2 00 6 Pc-5 Hình 8: Lo i b ... significant at 1% level * M t s hình nh trình ti n hành thí nghi m Pc-4 Hình 6: Ru ng thí nghi m 20 gi ng/dòng lúa A1, ð i h c C n Thơ, t i Trung tâm Nghiên C u S n Xu t gi ng Bình ð c - An Giang ... ========================================================================= LAPLAI (L) 5 .70 6 573 3 2.85328 67 ...
 • 8
 • 179
 • 1

Luận văn : So sánh đặc tính nông học, phẩm chất 20 giống/dòng lúa A1 tại trung tâm nghiên cứu sản xuất giống Bình Đức - An Giang vụ Đông Xuân 2005 - 2006 part 6 pptx

Luận văn : So sánh đặc tính nông học, phẩm chất 20 giống/dòng lúa A1 tại trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống Bình Đức - An Giang vụ Đông Xuân 2005 - 2006 part 6 pptx
... Nghiên C u S n Xu t gi ng Bình ð c - An Giang, v ðông Xuân 200 5 -2 00 6 45 * MTL473 Th i gian sinh trư ng: 103 ngày Cây cao 108 cm, ñ nhánh trung bình, th i gian tr trung bình ( 4-7 ngày), r y u H t to, ... e-h 6, 9 efg 3,01 abc MTL458 80 ,6 b-f 67 ,9ab 40,3 efg 4,3 b 7,1 cde 3,02 a-d MTL 460 79,4 gh 66 ,9ab 40,8 d-g 5,5 a 6, 8 gh MTL471 80,9 bcd 66 ,6ab 36, 8 fgh 1,7 hi 7,2 abc 2, 96 b-e MTL473 80 ,6 b-f 65 ,9ab ... MTL494 79 ,6 fgh 66 ,1ab 41,3 def 0,4 jk 7,2 a-d 2,95 cde MTL495 82,1 a 67 ,4ab 16, 7 i 5 ,6 a 7,2 a-d 3,01 abc MTL4 96 80,7 b-e 68 ,4ab 47,1 a-e 2,4 fgh 7,2 a-d 3,00 b-e MTL497 80,3 c-g 69 ,2a 48,4 a-e 2,3...
 • 10
 • 124
 • 1

Luận văn : So sánh đặc tính nông học, phẩm chất 20 giống/dòng lúa A1 tại trung tâm nghiên cứu sản xuất giống Bình Đức - An Giang vụ Đông Xuân 2005 - 2006 part 5 ppt

Luận văn : So sánh đặc tính nông học, phẩm chất 20 giống/dòng lúa A1 tại trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống Bình Đức - An Giang vụ Đông Xuân 2005 - 2006 part 5 ppt
... b-g 28,2 a MTL482 5, 44 abc 7,1 430 abc 63 e-h 86 ,59 a bc 74 ,56 d 84,44 a MTL486 5, 15 a-d 6,3 455 ab 54 h 67,34 c-f 25, 5 cde MTL487 4, 85 c-f 9,0 443 abc 80 abc 56 ,10 hi 25, 4 cde MTL488 3,81 g 5, 7 ... 60 fgh 50 ,21 i 22,4 h MTL494 5, 03 b-e 6,9 354 de 76 b-e 65, 82 def 25, 7 b-e MTL4 95 4,48 d-g 7,0 380 cde 66 c-h 53 ,61 hi 27,9 a MTL496 5, 93 ab 7,8 355 de 85 ab 60,72 fgh 25, 7 b-e MTL497 5, 84 ab ... 65 d-h 60,67 fgh 25, 9 bcd MTL498 5, 51 abc 7,9 4 35 abc 73 b-g 75, 33 bc 24,8 de MTL499 4,87 c-f 6,8 478 a 60 fgh 53 ,10 hi 23,6 fg MTL500 6, 05 a 7,7 341 de 90 a 71, 95 b-e 25, 2 cde MTL501 5, 18 a-d...
 • 10
 • 212
 • 0

Luận văn : So sánh đặc tính nông học, phẩm chất 20 giống/dòng lúa A1 tại trung tâm nghiên cứu sản xuất giống Bình Đức - An Giang vụ Đông Xuân 2005 - 2006 part 4 pot

Luận văn : So sánh đặc tính nông học, phẩm chất 20 giống/dòng lúa A1 tại trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống Bình Đức - An Giang vụ Đông Xuân 2005 - 2006 part 4 pot
... Duncan 27 Chương K T QU VÀ TH O LU N 4. 1 Tình hình chung - Tình hình khí tư ng th y văn: B ng 2: Tình hình khí tư ng th y văn t i Tp Long Xuyên t tháng 11 /200 5-2 /200 6 Th i gian Nhi t ñ trung bình( OC) ... tâm d báo khí tư ng th y văn An Giang, 200 6 ) B ng cho th y: + Nhi t ñ trung bình su t th i gian thí nghi m t 26 – 27,50 C + m ñ không kh : 77 – 82% + S gi n ng trung bình: 6,2 gi /ngày Nhìn chung ... m tính ch ng ch u r y nâu nhà lư i B ng 3: K t qu thí nghi m r y nâu nhà lư i ñ o ôn nương m (ðơn v : c p) Gi ng R y nâu ð o ôn MTL457 7 MTL458 MTL460 MTL471 MTL473 MTL482 MTL486 5 MTL487 MTL488...
 • 10
 • 171
 • 0

Luận văn : So sánh đặc tính nông học, phẩm chất 20 giống/dòng lúa A1 tại trung tâm nghiên cứu sản xuất giống Bình Đức - An Giang vụ Đông Xuân 2005 - 2006 part 3 doc

Luận văn : So sánh đặc tính nông học, phẩm chất 20 giống/dòng lúa A1 tại trung tâm nghiên cứu và sản xuất giống Bình Đức - An Giang vụ Đông Xuân 2005 - 2006 part 3 doc
... L34 2-9 -1 0-2 -1 MTL 233 /AS996 MTL4 73 L31 8-1 -2 3- 3 - 4-1 - 1-1 -1 MTL156/Khaohom MTL482 L31 8-1 - 2-2 - 8 -3 - 1-1 MTL156/Khaohom MTL486 L 33 5-1 7 -3 - 2-1 MTL 233 //Khaohom/Jasmine MTL487 L31 8-1 -2 4 -3 - 6-1 - 1-1 MTL156/Khaohom ... L31 8-2 - 1-2 - 1-1 - 2-1 MTL156/Khaohom 15 MTL499 L25 9-4 -1 7-1 -1 -N CK96/IR64 16 MTL500 L31 8-1 - 2-4 - 5-1 - 1-1 MTL156/Khaohom 17 MTL501 L 33 7-1 0-1 - 3- 1 -1 VD20//MTL156/N.Nhu n 18 MTL502 L26 4-1 - 1-2 - 1-1 - 3- 1 -1 N ... Bình ð c - An Giang v ðông Xuân 200 5 – 200 6 STT Tên gi ng Tên g c T h p lai MTL457 U 1-1 - 1-1 - 1-2 -1 MTL458 L25 0-2 - 8-1 -1 IR60819/IR59606 MTL460 L27 5-5 - 1-1 - 3- 5 - 2-1 -1 OM17 23/ LTCN MTL471 L34 2-9 -1 0-2 -1 ...
 • 10
 • 205
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: điều tra tình hình mắc bệnh phân trắng lợn con và biện pháp phòng trị bệnh tại trung tâm nghiên cứu lợn thuỵ phươngthực trạng công tác kế toán nvl tại trung tâm nghiên cứu sản xuất và bảo dưỡng thiết bị thông tin vtc2 thuộc công ty cổ phần thiết bị điện thoại viteco hà nộithực trạng công tác kế toán nvl tại trung tâm nghiên cứu sản xuất và bảo dưỡng thiết bị thông tin vtc2 thuộc công tytrung tâm nghiên cứu phát triển cộng đồng nông thônđề tài nghiên cứu áp dụng sản xuất sạch hơn tại trung tâm nghiên cứu và huấn luyện chăn nuôi bình thắng viện khoa học nông nghiệp miền namkết quả bước đầu đánh giá khả năng sản xuất của giống dê chuyên thịt boer nhập về từ mỹ nuôi tại trung tâm nghiên cứu dê và thỏ sơn tâyđánh giá một số đặc điểm nông học của 6 giống sả trồng tại trung tâm nghiên cứu cây thuốc ngọc hồi thanh trì hà nộitập huấn và đào tạo tại trung tâm nghiên cứu sản xuất tom vũng tàutính toán và thiết kế cổng trục gầu ngoạm trọng tải 7 tấn khẩu độ 40 mtính toán và lựa chọn công suất tấm pinchính sách nghiên cứu và triển khai công nghệ mớitrang thiết bị điện tàu chở ôtô victory leader 4900 car đi sâu nghiên cứu và triển khai công nghệ lắp ráp hệ thống điezelmáy phátlập kế hoạch và triển khai công việclập kế hoạch và triển khai công việc hiệu quảnghiên cứu và triển khai công nghệ xử lý nước thảiĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học