TÍNH TOÁN hệ số CHUYỂN đổi LIỂU DO PHƠI CHIẾU NGOÀI từ NGUỒN PHÁT GAMMA của CHUỔI 238u, 232TH, và 40k TRONG đất BẰNG CHƯƠNG TRÌNH MCNP5

XÁC ĐỊNH HOẠT ĐỘ 238U, 232Th 40K TRONG CÁC MẪU PHÂN BÓN BẰNG HỆ PHỔ KẾ GAMMA HPGe

XÁC ĐỊNH HOẠT ĐỘ 238U, 232Th VÀ 40K TRONG CÁC MẪU PHÂN BÓN BẰNG HỆ PHỔ KẾ GAMMA HPGe
... đề tài “ Xác định hoạt độ 238 U, 232Th 40K mẫu phân bón hệ phổ kế gamma HPGe ”, thực nhằm mục đích xác định hoạt độ phóng xạ đồng vị 238 U, 232 Th, 40K số mẫu phân bón Việt Nam, xác định suất ... nhằm xác định số đếm diện tích đỉnh Hình 3.5 3.6 trình bày phổ gamma vài mẫu phân bón nhằm xác định diện tích đỉnh nhân phóng xạ 238U, 232Th 40K Hình 3.5 Phổ gamma phân bón DAP hạt xám Hình 3.5 Phổ ... tính toán trên, tính toán hoạt độ riêng hạt nhân phóng xạ 238U, 232Th 40K hoạt độ radium tương đương có mẫu phân bón - 36 - Giá trị hoạt độ riêng 238U, 232Th 40K hoạt độ radium tương đương tính...
 • 50
 • 453
 • 1

XÁC ĐỊNH HOẠT độ PHÓNG xạ của các ĐỒNG vị 238u, 232TH, 40k TRONG các mẫu đất ở đắk lắk DÙNG hệ PHỔ kế GMX

XÁC ĐỊNH HOẠT độ PHÓNG xạ của các ĐỒNG vị 238u, 232TH, và 40k TRONG các mẫu đất ở đắk lắk DÙNG hệ PHỔ kế GMX
... ĐHQG-HCM để xác định hoạt độ đồng vị phóng xạ mẫu đất Các đồng vị phóng xạ cần xác định trình bày bảng Bảng Các đồng vị phóng xạ phân tích hệ phổ kế GMX đầu dò HPGe [3] Nhân mẹ Đồng vị dùng để ... đồng vị Hình Hoạt độ phóng xạ 238U mẫu đất Hình Hoạt độ phóng xạ 232Th mẫu đất Hình Hoạt độ phóng xạ 40K mẫu đất Sau xác định hoạt độ đồng vị phóng xạ mẫu đất phương pháp tương đối Để kiểm tra ... số để tính hoạt độ riêng trung bình sai số tương ứng đồng vị 238U, 232Th, 40K Bảng Hoạt độ riêng sai số đồng vị phóng xạ tự nhiên mẫu đất khảo sát Hoạt độ phóng xạ (Bq/kg) STT Tên mẫu 238 U 232...
 • 10
 • 270
 • 0

Tính toán hệ số nội phối Có hai cách ước tính hệ số nội phối, đó

Tính toán hệ số nội phối Có hai cách ước tính hệ số nội phối, đó là
... thấy hệ số nội phối (F) hàm tỷ số mức dị hợp tử quan sát (H) mức dị hợp tử kỳ vọng (2pq) Trường hợp nội phối, H nhỏ 2pq, F > Nếu không dị hợp (H = 0), hệ số nội phối Nhều loài thực vật hệ ... 0,26 Ta ước tính hệ số nội phối sau : Trước tiên, tính tần số allele A a (p q ): p = 0,70 + ½ (0,04) = 0,72 q = – p = 0,28 Vậy hệ số nội phối F = – ( 0,04/2 x 0,72 x 0,28 ) = 0,901 Trị số F cao, ... thụ phấn số nhỏ tạp giao · Phương pháp thứ hai để thu nhận hệ số nội phối cho đời từ phả hệ xảy giao phối cận huyết (consanguineous mating) Trong trường hợp ta sử dụng phả hệ để tính xác xuất...
 • 6
 • 358
 • 1

tính toán hệ thống cô đặc liên tục dung dịch NaCl từ nồng độ 10% đến nồng độ 20% theo khối lượng với nguồn nhập liệu 4000kgh sử dụng ống chùm Nhiệt độ đầu của nguyên liệu 25oC Áp suất hơi đốt là 3at, áp suất của thiết bị ngưng tụ

tính toán hệ thống cô đặc liên tục dung dịch NaCl từ nồng độ 10% đến nồng độ 20% theo khối lượng với nguồn nhập liệu 4000kgh sử dụng ống chùm Nhiệt độ đầu của nguyên liệu 25oC Áp suất hơi đốt là 3at, áp suất của thiết bị ngưng tụ là
... việc tính toán sơ phần tập lớn này, hình dung phần công đoạn trình đặc nồi đặc liên tục thiết bị sử dụng hệ thống Hệ thống đặc liên tục thiết kế sơ gồm nồi đặc thiết bị ngưng tụ baromet ... lượng với nguồn nhập liệu 4000kg/h, sử dụng ống chùm Nhiệt độ đầu nguyên liệu: 25oC Áp suất đốt 3at, áp suất thiết bị ngưng tụ 0,3at I TÍNH CHẤT NGUYÊN LIỆU VÀ SẢN PHẨM Nguyên liệu: - NaCl khối ... dịch truyền Nhiệm vụ cụ thể tập lớn môn học lần tính toán cho hệ thống đặc NaCl nồi liên tục, nhập liệu 4000 kg/h, nồng độ 10% khối lượng, nồng độ sản phẩm 20% khối lượng, áp suất đốt 3at,...
 • 32
 • 448
 • 0

Tính toán hệ số K

Tính toán hệ số K
... tăng hệ số k nhỏ - Ngành may sản xuất theo mùa hàng, việc tỷ lệ biến thiên ngày công chính, tăng ca, chủ nhật khỏi hệ số k tháng không giống - Trong chuyền tỷ lệ tăng ca khác nhau, hệ số k khác ... chuyền tỷ lệ tăng ca khác nhau, hệ số k khác - Khi áp dụng hệ số k, có mã hàng sản xuất nhiều chuyền đơn giá cho chuyền lại khác nhau? - Hệ số k thực ổn đònh tỷ lệ ngày công chính, ngày công ... trưởng phải chia lương cho Quản đốc, Phó quản đốc, nên hệ số k với trường hợp không lập phương trình tính toán (lương sản phẩm Quản đốc Phó QĐ khoảng 000 000 đồng) waj1352357496.doc - Page of - 08/11/12...
 • 2
 • 474
 • 0

xác định hệ số chuyển đổi giá của các nhập lượng phi ngoại thương

xác định hệ số chuyển đổi giá của các nhập lượng phi ngoại thương
... 6.2.4 Tóm tắt hệ số chuyển đổi giá Các hệ số CF tổng hợp bảng 6.5 sau: Chương 6: Phân Tích kinh Tế Trang 76 Bảng 6.5: Hệ số chuyển đổi giá Stt Mục Đầu ... lệ nhập Giá bán VNĐ Giá CIF qui đổi tương ứng Kim chi sấy 45 11.11% 135.000đ/kg USD8.78/kg Giá kinh tế xuất lượng dự án giá CIF điều chỉnh thêm phần bù đắp trao đổi ngoại tệ FEP Vậy hệ số chuyển ... – thay giá tài chánh giá kinh tế cho nhập lượng xuất lượng loại bỏ khoản mục thuế Trong phần bao gồm mục: tính tổng giá kinh tế vốn đầu tư, suất chiết khấu kinh tế, áp dụng hệ số chuyển đổi cho...
 • 5
 • 427
 • 2

xác định hệ số chuyển đổi giá của nhập lượng phi ngoại thương

xác định hệ số chuyển đổi giá của nhập lượng phi ngoại thương
... lệ nhập Giá bán VNĐ Giá CIF qui đổi tương ứng Kim chi sấy 45 11.11% 135.000đ/kg USD8.78/kg Giá kinh tế xuất lượng dự án giá CIF điều chỉnh thêm phần bù đắp trao đổi ngoại tệ FEP Vậy hệ số chuyển ... 6.2.4 Tóm tắt hệ số chuyển đổi giá Các hệ số CF tổng hợp bảng 6.5 sau: Chương 6: Phân Tích kinh Tế Trang 76 Bảng 6.5: Hệ số chuyển đổi giá Stt Mục Đầu ... – thay giá tài chánh giá kinh tế cho nhập lượng xuất lượng loại bỏ khoản mục thuế Trong phần bao gồm mục: tính tổng giá kinh tế vốn đầu tư, suất chiết khấu kinh tế, áp dụng hệ số chuyển đổi cho...
 • 5
 • 213
 • 3

Ảnh hưởng của hệ số chuyển đổi nitơ thành protein thô đến hàm lượng protein thô trong một số loại thức ăn cho gà sức sinh trưởng của gà broiler

Ảnh hưởng của hệ số chuyển đổi nitơ thành protein thô đến hàm lượng protein thô trong một số loại thức ăn cho gà và sức sinh trưởng của gà broiler
... lý số liệu 49 kết thảo luận 4.1 Hệ số chuyển đổi nitơ thành protein thô số loại thức ăn 54 4.2 Hàm l ợng nitơ nitơ phi protein số loại thức ăn 57 4.3 ảnh h ởng hệ số chuyển đổi nitơ thành protein ... protein thô đến hàm l ợng protein thô ngô 65 4.4 ảnh h ởng hệ số chuyển đổi nitơ thành protein thô đến hàm l ợng protein thô đỗ t ơng 67 4.5 ảnh h ởng hệ số chuyển đổi nitơ thành protein thô đến hàm ... định ảnh h ởng hệ số chuyển đổi nitơ thành protein thô đến hàm l ợng protein thô số loại nguyên liệu thức ăn cho gia cầm - Xác định ảnh h ởng hệ số chuyển đổi nitơ thành protein thô đến hàm l...
 • 120
 • 1,639
 • 1

Đề tài phân tích tính toán hệ số α trong việc xác định mô đun đàn hồi mặt đường bằng cần benkenman

Đề tài phân tích và tính toán hệ số α trong việc xác định mô đun đàn hồi mặt đường bằng cần benkenman
... tiêu đề tài chúng em nghiên cứu hơm : phân tích tính tốn hệ số α việc xác định đun đàn hồi mặt đường cần Benkenman Qua đề tài : Bằng nghiên cứu lý thuyết chúng em đưa hệ số α để xác định cách ... chúng em nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài : Như phân tích việc xác định đun đàn hồi chung kết cấu áo đường cách xác cần thiết : - Trị số đun đàn hồi chung mặt đường cũ có ảnh hưởng ... tốn hệ nhiều lớp : Xét tốn hệ đàn hồi lớp : Hệ lớp trường hợp đơn giản hệ đàn hồi nhiều lớp Xem đường bán khơng gian vơ hạn đàn hồi kết cấu mặt đường nằm lớp đàn hồi khác với đất , xem hệ mặt đường...
 • 49
 • 519
 • 1

Phân tích tính toán hệ số kép a trong công thức xác định mô đun đàn hồi bằng cần benkenmen theo tiêu chuẩn 22 TCN 251 98

Phân tích và tính toán hệ số kép a trong công thức xác định mô đun đàn hồi bằng cần benkenmen theo tiêu chuẩn 22 TCN 251 98
... tích tính tốn hệ số α việc xác định đun đàn hồi mặt đường cần Benkenman Qua đề tài : Bằng nghiên cứu lý thuyết chúng em đ a hệ số α để xác định cách tướng đối xác giá trị mơ đun đàn hồi đặc trưng ... x ) = a0 .x + b0 Trong : a0 , b0 số xác định , ta nói Y có hồi qui tuyến tính theo X đường thẳng xác định từ phương trình y = a0 .x + b0 gọi đường thẳng hồi quy l thuyết Y đối X Các hệ số a0 , b0 ... FWD Trị số đun đàn hồi nề tính ngược từ số liệu đo thiết bị FWD xác định theo cơng thức sau: MR = 0.24 P d r xr Trong : MR : mơ đun đàn hồi lớp đất P : taỉ trọng tác dụng thiết bị FWD, tính...
 • 49
 • 650
 • 0

tính toán hệ thống cấp nhiên liệu tàu hàng khô sức chở 4500 tấn

tính toán hệ thống cấp nhiên liệu tàu hàng khô sức chở 4500 tấn
... suốt trình hành hải Hệ thống nhiên liệu có chức năng: lấy nhiên liệu từ bờ xuống tàu, dự trữ nhiên liệu tàu, cung cấp nhiên liệu cho động động phụ hoạt động Hệ thống nhiên liệu phải đảm bảo cho ... liệu cho hệ thống  với hệ thống động lực có nhiều động cơ, tốt động có hệ thống cung cấp nhiên liệu độc lập có liên động lẫn  hệ thống phải đựơc trang bị hệ thống phân ly, lọc nhiên liệu trường ... :MÁY PHỤ TÀU THUỶ CHƯƠNG 2: TÍNH TOÁN HỆ THỐNG 2.1 GIỚI THIỆU VỀ HỀ THỐNG VÀ THIẾT BỊ Hệ thống cấp dầu đốt cho tàu hàng khô có trọng lượng 45000 hoạt động tuyến quốc tế thuộc vùng biển Cấp không...
 • 30
 • 853
 • 4

Giáo trình hướng dẫn phân tích hệ số quy đổi cường độ nén của bêtông theo điều kiện nhiệt độ không khí p7 pdf

Giáo trình hướng dẫn phân tích hệ số quy đổi cường độ nén của bêtông theo điều kiện nhiệt độ không khí p7 pdf
... (18%) theo cäng thỉïc : R tc = R 18 = R W [1 + α (W − 18)] âọ :α - hãû säú âiãưu chènh âäü áøm, biãøu thë pháưn tràm thay âäøi cỉåìng âäü ca gäù âäü áøm thay âäøi 1% Giạ trë α thay âäøi ty theo ... cäng thỉïc : St = Fmax a 20 20 15 10 40 Máùu thê nghiãûm chëu tạch a Tạch dc theo phỉång tiãúp tuún §4 SÁU b Tạch dc theo phỉång xun tám TÁÛT V CẠC BIÃÛN PHẠP BO QUN GÄÙ I CẠC KHUÚT TÁÛT CA GÄÙ ... dáưm, x, vç ko Máùu thê nghiãûm ún âỉåüc mä t sau : 40 40 30 80 80 80 30 Cỉåìng âäü chëu ún âỉåüc theo cäng thỉïc : σu = M W d Cỉåìng âäü chëu trỉåüt Cỉåìng âäü chëu trỉåüt âỉåüc phán : trỉåüt dc...
 • 5
 • 168
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hệ số chuyển đổi cho các khoản mục ngoại bảngtính toán hệ số tiêu cho các đối tượng tiêu nước không phải là lúakết quả tính toán hệ số tiêu cho các đối tượng tiêu nướctính toán hệ số mức độ phục vụ2 6 tính toán hệ số tiêu cho lúa trường hợp chảy tự do qua tràn b 0 352 7 tính toán hệ số tiêu cho lúa trường hợp chảy tự do qua tràn b 0 42 8 tính toán hệ số tiêu cho lúa trường hợp chảy tự do qua tràn b 0 45tính toán hệ số tiêu cho các đối tượng tiêu nước kháctính toán hệ số tưới giản đồ hệ số tưới cho toàn hệ thốngtính toán hệ số phân bố nganghệ số chuyển đổi năng lượng sang toetính toán hệ số nội phốitính toán hệ số phức tạp kỹ thuật công nghệtính toán hệ số tác động của môi trường và nhóm làm việc hệ số phức tạp về môi trườngxác định hệ số chuyển đổi giáhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMC01NDd6OHNyUlEhttps: drive.google.com open?id=0B RLti3UB3anMGw5SjlWUEQzQkkGiáo án bồi dưỡng HSGDE HSG HUYEN MO CAY-BTbai tap nito va hop chatESTE HAY & KHÓ-GIẢI CHI TIẾTĐề Cương Hóa 8NKH nhờ thầy cô và các bạn giúpĐề toán HKI 8 PGD Tam Kỳ Quảng Nam năm 2005-2006Bài thi số 3 lớp 4 vòng 15 dockiêm tra đại số chương 1 có ma trậnSố 0 trong phép cộngTrọn bộ tài liệu tiến sĩ Hà Văn TiếnTài liệu hỗ trợ giáo viên khá chi tiết và hayĐề toán HKI 8 PGD Tam Kỳ Quảng Nam năm 2003-2004Đề toán HKI 8 PGD Tam Kỳ Quảng Nam 2002-2003Đề thi tuyển sinh (mẫu)Đề Cương Toán 7Đề Kiểm tra Hình 7 chương 1kiêm tra 1 tiết đề 2 ngữ văn 8 (hk1)