NGHIÊN cứu TÍNH CHẤT của MÀNG ANODE QUANG TIO2CDSCDSE QDZNS ỨNG DỤNG TRONG PIN mặt TRỜI CHẤM LƯỢNG tử NHẠY QUANG

CHẾ tạo CHẤM LƯỢNG tử CHÌ SULFIDE (PBS), ỨNG DỤNG vào điện cực ANODE QUANG TRONG PIN mặt TRỜI CHẤM LƯỢNG tử NHẠY QUANG (QDSSCS)

CHẾ tạo CHẤM LƯỢNG tử CHÌ SULFIDE (PBS), ỨNG DỤNG vào điện cực ANODE QUANG TRONG PIN mặt TRỜI CHẤM LƯỢNG tử NHẠY QUANG (QDSSCS)
... Chúng tổng hợp thành công chấm lượng tử PbS nhiệt độ phòng gắn kết vào điện cực anode quang ứng dụng pin mặt trời chấm lượng tử nhạy quang Kết cho thấy có gắn kết chấm lượng tử lên màng Tuy nhiên, ... dịch chấm lượng tử PbS chế tạo có tính không ổn định cao, kích thước hạt lớn, không chen sâu vào màng TiO2, tồn bề mặt (hình 5.8, hình 5.14) Trong trình truyền tải điện tử bị bẫy (do điện cực anode ... anode quang bị lẫn tạp chất oxi chẳng hạn….) Ở vùng tiếp giáp chấm lượng tử điện cực, điện tử bị bẫy trình khác Điện cực Cathode sử dụng Pt với dung dịch chất điện ly S/S2- Mặc dù, Pt có điện...
 • 5
 • 240
 • 0

Luận Văn Thạc Sĩ Vật Lý Chế tạo màng TiO2 Ráp pin mặt trời chấm lượng tử nhạy quang và khảo sát tính chất điện của pin. -CdSe và nghiên cứu tính chất quang của màng

Luận Văn Thạc Sĩ Vật Lý Chế tạo màng TiO2 Ráp pin mặt trời chấm lượng tử nhạy quang và khảo sát tính chất điện của pin. -CdSe và nghiên cứu tính chất quang của màng
... tính chất quang màng Ráp pin mặt trời chấm lượng tử nhạy quang khảo sát tính chất điện pin Huỳnh Lê Thùy Trang Luận Văn Thạc Vật 13 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN 1.1 thuyết tổng quan chấm lượng tử ... suất Pin mặt trời nhạy quang DSC Trong nghiên cứu sử dụng vật liệu CdSe đối tượng nghiên cứu cho chấm lượng tử dùng để thay chất nhạy quang dễ dàng Huỳnh Lê Thùy Trang Luận Văn Thạc Vật 12 ... sở pin mặt trời chất nhuộm nhạy quang (DSC), thay chất màu nhạy quang chấm lượng tử PMT chấm lượng tử sử dụng vật liệu mesoporous TiO liên kết với chấm lượng tử CdSe (hình 1.9) Chấm lượng tử...
 • 75
 • 172
 • 1

TÓM tắt LUẬN văn THẠC sĩ TỔNG hợp CHẤM LƯỢNG tử cdse NHIỆT độ CAO, NGHIÊN cứu TÍNH CHẤT QUANG MÀNG FTOTiO2CdSe làm điện cực ANODE ỨNG DỤNG TRONG PIN mặt TRỜI

TÓM tắt LUẬN văn THẠC sĩ TỔNG hợp CHẤM LƯỢNG tử cdse NHIỆT độ CAO, NGHIÊN cứu TÍNH CHẤT QUANG MÀNG FTOTiO2CdSe làm điện cực ANODE ỨNG DỤNG TRONG PIN mặt TRỜI
... Tóm tắt Điện cực anode TiO2 phủ lớp chấm lượng tử CdS, CdSe ZnS thực phương pháp SILAR ngâm Các chấm lượng tử CdS, CdSe, ZnS nhằm làm mở rộng vùng hấp thụ TiO từ vùng tử ngoại sang ... kết hợp chấm lượng tử CdS CdSe cải thiện đáng kể hiệu suất chyển đổi quang điện Hơn nữa, điện cực TiO 2/CdS /CdSe với lớp phủ ZnS làm hiệu suất pin tăng lên tới 1.38% Hiệu suất chuyển đổi quang điện ... quang điện điện cực kết hợp đặc tính hình thành cấu trúc vùng lượng dạng bậc, cấu trúc thuận lợi cho việc phun electron phục hồi lỗ trống Abstract TiO2 anode electrode modified by CdS, CdSe and...
 • 2
 • 191
 • 0

Chế tạo, nghiên cứu tính chất của màng mỏng, vật liệu cấu trúc nano trên cơ sở oxit kẽm pha tạp và khả năng ứng dụng

Chế tạo, nghiên cứu tính chất của màng mỏng, vật liệu cấu trúc nano trên cơ sở oxit kẽm pha tạp và khả năng ứng dụng
... cỏc cu trỳc nano ZnO Chng Ch to v tớnh cht mng ZnO v ZnO pha cht Chng Ch to mt s cu trỳc nano ZnO v ZnO pha cht Chng Mt vi kh nng ng dng ca mng mng v vt liu cu trỳc nano trờn c s oxit km Kt lun ... mt s cu trỳc nano ZnO v ZnO pha cht v tớnh cht ca chỳng 4.1 Ch to ht nano ZnO v ZnO pha cht bng phng phỏp vi súng nh hng ca dung mụi lờn tớnh cht cu trỳc ca ht nano nh TEM ca cỏc ht nano ZnO ch ... thiờn in tr t i vo m ca cỏc mu dõy nano ZnO v nano ZnO Hỡnh 5.23 th thi gian ỏp ng ca cỏc mu (a) nano dõy (b) nano Hỡnh 5.21 cho thy rng in tr ca mng cha vt liu nano ca ZnO gim i ta tng m tng...
 • 23
 • 921
 • 1

Nghiên cứu tính chất của màng mỏng PZT cấu trúc nanô chế tạo bằng phương pháp dung dịch định hướng ứng dụng cho bộ nhớ sắt điện

Nghiên cứu tính chất của màng mỏng PZT cấu trúc nanô chế tạo bằng phương pháp dung dịch định hướng ứng dụng cho bộ nhớ sắt điện
... NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA MÀNG MỎNG PZT CẤU TRÚC NANÔ CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP DUNG DỊCH ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG CHO BỘ NHỚ SẮT ĐIỆN Chuyên ngành: Vật liệu linh kiện nano Mã số: Chuyên ngành đào tạo ... qua nhớ Dựa sở phân tích này, tên đề tài nghiên cứu luận văn xác định là: Nghiên cứu tính chất màng mỏng PZT cấu trúc nano chế tạo phương pháp dung dịch định hướng ứng dụng cho nhớ sắt điện ... dịch, nghiên cứu tính chất đặc trưng màng mỏng Tối ưu tính chất màng mỏng ô-xít bán dẫn ITO cho kênh dẫn, để kết hợp với màng mỏng PZT việc chế tạo nhớ sắt điện - Chế tạo thử nghiệm nhớ sắt điện...
 • 77
 • 378
 • 0

Chế tạo, nghiên cứu tính chất của màng mỏng, cấu trúc nano trên cơ sở zno pha tạp và khả năng ứng dụng

Chế tạo, nghiên cứu tính chất của màng mỏng, cấu trúc nano trên cơ sở zno pha tạp và khả năng ứng dụng
... đề là: Chế tạo, nghiên cứu tính chất màng mỏng, cấu trúc nano sở ZnO pha tạp khả ứng dụng Ở đây, phương pháp phún xạ sử dụng để chế tạo màng ZnO cấu trúc nano hạt, dây, đĩa nano ZnO chế tạo ... TỰ NHIÊN …  … Nguyễn Việt Tuyên CHẾ TẠO, NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA MÀNG MỎNG, CẤU TRÚC NANO TRÊN CƠ SỞ ZnO PHA TẠP VÀ KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG CHUYÊN NGÀNH: VẬT LÝ CHẤT RẮN MÃ SỐ: 62.44.07.01 LUẬN ÁN ... nghiên cứu khả nhận biết chất hóa học dây nano Việc khảo sát tính chất cấu trúc nano ZnO thiết yếu để phát triển khả ứng dụng làm thiết bị nano tương lai Phần tổng kết trình nghiên cứu tính chất...
 • 169
 • 601
 • 1

Tổng hợp và nghiên cứu các tính chất quang điện của pin mặt trời chấm lượng tử CdSe nhạy quang

Tổng hợp và nghiên cứu các tính chất quang điện của pin mặt trời chấm lượng tử CdSe nhạy quang
... hiệu suất, lên tới 66%[11] đề tài này, tổng hợp nghiên cứu tính chất quang điện pin mặt trời chấm lượng tử CdSe nhạy quang Chấm lượng tử CdSe chọn dễ dàng tổng hợp độ rộng vùng cấm thay đổi ... nano CdSe ►Chế tạo màng TiO2 -CdSe nghiên cứu tính chất quang màng ►Ráp pin mặt trời chấm lượng tử nhạy quang khảo sát tính chất điện pin PHẦN I: TỔNG QUAN CHƯƠNG I: LÝ THUYẾT VỀ CHẤM LƯỢNG TỬ Huỳnh ... IV-VI, chấm lượng tử chứa từ 100-1000 nguyên tử (hình 1.1), chẳng hạn chấm lượng tử CdS ,CdSe, ZnS, ZnSe… Hình 1.1: Cấu trúc chấm lượng tử: (a) Cấu trúc chấm lượng tử CdSe; (b) Chấm lượng tử có...
 • 74
 • 309
 • 0

TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG ĐIỆN CỦA PIN MẶT TRỜI CHẤM LƯỢNG TỬ -CHẤT MÀU NHẠY QUANG (QDS-DSC)

TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG ĐIỆN CỦA PIN MẶT TRỜI CHẤM LƯỢNG TỬ -CHẤT MÀU NHẠY QUANG (QDS-DSC)
... sát tính chất quang đồng thời hấp thụ toàn vùng khả kiến ánh sáng mặt trời MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Tổng hợp thành công nghiên cứu tính chất quang chấm lượng tử CdSe ☻Chế tạo nghiên cứu tính chất quang ... THUYẾT TỔNG QUAN III.KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN CHẤM LƯỢNG TỬ CdSe MÀNG TiO2 –CdSe (Anode) GHÉP VÀ ĐO TÍNH NĂNG PIN IV KẾT LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN I GIỚI THIỆU Pin mặt trời chất màu nhạy quang( DSC) ... ánh sáng khả kiến Chấm lượng tử sau hấp thụ ánh sáng bơm điện tử thành công qua TiO Kết thảo luận : Pin mặt trời chấm lượng tử CdSe nhạy quang Hệ máy Keithley đo hiệu suất pin Việc xử lý nhiệt...
 • 20
 • 262
 • 0

Nghiên cứu tính chất của màng shellac ứng dụng làm lớp bao cho viên nang mềm

Nghiên cứu tính chất của màng shellac ứng dụng làm lớp bao cho viên nang mềm
... ng dng ca shellac [34] Shellac có nhiều ứng dụng thực tế, đ-ợc sử dụng nhiều cho mục đích bảo vệ trang trí nh- làm lớp phủ bề mặt cho gỗ, kim loại, da giấy Trong công nghiệp điện, shellac đ-ợc ... (CH2)5 (CH2)5 CHOH CHOH CHOH (H2C)7 O (H2C)7 O O O R CHOH CHOH CHOH CHOH O O (H2C)7 O O R R' (CH2)5 (CH2)5 CHOH O CH2OH CH2OH (H2C)7 O O O R R' O O O O R R' R' Hỡnh Cu trỳc hoỏ hc ca shellac Cu ... Gin DSC ca mng shellac, shellac cha 10% glyxerin v shellac cha 10% sorbitol ng cong DSC ca mng shellac t nhiờn cho pic thu nhit 69,10C, ú mng shellac cha 10% cht hoỏ glyxerin cho pic thu nhit...
 • 49
 • 394
 • 0

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của chấm lượng tử cdse ứng dụng trong pin mặt trời

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của chấm lượng tử cdse ứng dụng trong pin mặt trời
... h p thành công QDs có tính chất quang m nh nhằm ứng d ng PMT Nghiên cứu chế t o thành công màng anốt quang theo cấu trúc song song nhằm nâng cao hiệu suất pin Nghiên cứu thành công quy trình công ... tâm đến Pin m t trời (PMT) chấm l ng t (QDs) (QDSSCs s chất TiO2, lo i pin có nhiều u điểm so v i PMT chất nhu m nh y quang (DSSCs) DSSCs hấp th đ l o đ ch a tận d ng hết ph c ánh sáng m t trời ... tác nhân thiol TOP đ nh h ết nghiên cứu t nh chất quang ng ứng s ng c c s đ thời gian n ng đ chất ao ơn ảnh h ằng ph ơng ng s c thông qua ph hấp th ph Quang phát quang (PL), c c ph ơng ph p x...
 • 258
 • 86
 • 0

Nghiên cứu thành phần, tính chất của bùn đỏ và định hướng ứng dụng trong lĩnh vực môi trường

Nghiên cứu thành phần, tính chất của bùn đỏ và định hướng ứng dụng trong lĩnh vực môi trường
... ổn định sau 90 phút Trong As(III) thời gian đạt cân 45 phút thấp nhiều so với As(V) KẾT LUẬN Từ kết thực đề tài luận văn Nghiên cứu thành phần, tính chất bùn đỏ định hướng ứng dụng lĩnh vực môi ... hủy hoàn toàn môi trường sống sinh vật đáy thủy vực Từ năm 1945, nước Anh sử dụng bùn đỏ làm chất keo tụ Hiện nay, giới có nhiều ứng dụng từ bùn đỏ, tập trung vào lĩnh vực như: chất phụ gia xi ... Đối tƣợng nghiên cứu Các mẫu bùn đỏ lấy nhà máy hóa chất Tân Bình trình sản suất 2.2 Nội dung nghiên cứu - Phân tích thành phần bùn đỏ thô - Xác định thành phần cấu trúc pha mẫu bùn đỏ phương...
 • 25
 • 426
 • 1

nghiên cứu thành phần, tính chất của bùn đỏ và định hướng ứng dụng trong lĩnh vực môi trường

nghiên cứu thành phần, tính chất của bùn đỏ và định hướng ứng dụng trong lĩnh vực môi trường
... thải bùn đỏ đặc tính bùn đỏ 1.2.1 Công nghệ thải bùn đỏ 1.2.2 Thành phần tính chất bùn đỏ .8 1.2.3 Định hướng xử lý bùn đỏ 1.3 Các phương pháp phân tích xác định thành ... ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN -*** - TRẦN MẠNH HÙNG NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN, TÍNH CHẤT CỦA BÙN ĐỎ VÀ ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC MÔI TRƢỜNG Chuyên ngành: Hoá phân tích Mã số: 60 44 29 ... công trình nghiên cứu cho thấy bùn đỏ có khả hấp phụ tốt với chất gây ô nhiễm môi trường dạng aninic PO43- Cr2O72- Trong luận văn này, sử dụng bùn đỏ biến tính để định hướng nghiên cứu làm vật...
 • 83
 • 825
 • 6

Tính chất của nano TIO2 và ứng dụng trong pin mặt trời hiệu suất cao

Tính chất của nano TIO2 và ứng dụng trong pin mặt trời hiệu suất cao
... Các ứng dụng vật liệu nano TiO2 giới thiệu, đặc biệt ứng dụng chế tạo pin mặt trời hiệu suất cao Chi tiết ứng dụng trình bày chương 36 CHƯƠNG ỨNG DỤNG HẠT NANO TIO2 TRONG CHẾ TẠO PIN MẶT TRỜI Trong ... phương pháp cải tiến hiệu suất pin DSC sử dụng TiO2 làm điện cực pin 2.4 Ứng dụng nano TiO2 làm điện cực pin Mặt Trời 2.4.1 Giới thiệu pin Mặt Trời DSC Pin Mặt Trời dùng chất màu nhạy quang DSC ... lượng mặt trời dồi Pin mặt trời sản xuất sử dụng nhiều Tuy nhiên chi phí để sử dụng pin mặt trời cao hiệu suất pin mặt trời chưa cao Với mong muốn tìm hiểu cấu trúc nguyên lý hoạt động pin lượng mặt...
 • 74
 • 552
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: một số tính chất của đa thức đối xứng và ứng dụng trong đại sốchế tạo và nghiên cứu tính chất của tổ hợp vật liệu cao phân tử ứng dụng làm màng phủ nhà lướitách dòng và biểu hiện gen pectinase từ vi khuẩn chịu lạnh pseudoalteromonas haloplanktis ant 505 trong e coli và nghiên cứu tính chất của chúngnghiên cứu tính chất của một số vật liệu tổ hợp nền hữu cơ pha trộn ống nanô cácbon và thử nghiệm ứng dụng tản nhiệt trong lĩnh vực điện tửcác phương pháp nghiên cứu tính chất của hỗn hợp bê tông và bê tông cường độ caocác phép đo nghiên cứu tính chất của vật liệuchƣơng 5 nghiên cứu tính chất của một số hợp chất thiếu lantan laxcaymno3  x y lt 1nghiên cứu giá trị của bảng điểm rts iss triss để đánh giá độ nặng và tiên lượng tử vong ở bệnh nhân chấn thương tại bệnh viện tuyến tỉnhnghiên cứu giá trị của interleukin 6 và protein phản ứng c trong đánh giá mức độ nặng nhẹ của viêm tuỵ cấpnghiên cứu chế tạo và các tính chất của màng mỏng pztnghiên cứu chế tạo và tính chất của màng polyme ứng dụng để bảo quản quảtổng quan các kết quả nghiên cứu tính chất quang huỳnh quang của các ion cr3 trong trường tinh thể bát diện znal2o4 al2o3và co2 trong trường tinh thể tứ diện znal2o4 znochế tạo và nghiên cứu tính chất quang của hạt nano silicatổng hợp nghiên cứu tính chất phức chất salixylat của một số nguyên tố đất hiếmtổng hợp và nghiên cứu tính chất axetylaxetonat của một số nguyên tố đất hiếmĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ