từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ

Từ nhiều nghĩa hiện tượng chuyển nghĩa của từ

Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ
... câu, từ hiểu đồng thời theo nghĩa gốc nghĩa chuyển Ghi nhớ (sgk) -Chuyển nghĩa tượng thay đổi nghĩa từ => Từ nhiều nghĩa - Trong đó: + Nghĩa gốc: Nghĩa xuất đầu tiên, làm sở hình thành nghĩa ... Từ nghĩa nhiều nghĩa II Hiện tượng chuyển nghĩa từ Chân: Bộ phận thể người động vật, dùng để đứng Nghĩa gốc 1 .Nghĩa gốc: Nghĩa đầu tiên, làm sở để hình thành nghĩa khác 2 .Nghĩa chuyển: hình ... cũ: ? Nghĩa từ gì? ? Có cách giải thích nghĩa từ? ? Giải thích nghĩa từ Thuận Thiên khắc gươm mà đức Long Quân trao cho Lê Lợi? Cho biết em giải thích nghĩa từ cách nào? Từ nhiều nghĩa tượng chuyển...
 • 14
 • 2,273
 • 1

Tiết 19: Từ nhiều nghĩa hiện tượng chuyển nghĩa của từ

Tiết 19: Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ
... Hãy tìm từ phận thể người kể số ví dụ chuyển nghóa chúng ? I, Từ nhiều nghóa : Từ có nghóa nhiều nghóa II, Hiện tượng chuyển nghóa từ : - Chuyển nghóa tượng thay đổi nghóa từ, tạo từ nhiều nghã ... động : Tìm số từ có nghóa - Ví dụ : Bút, toán học ? * Hoạt động : GV hướng dẫn HS tìm hiểu tượng chuyển nghã từ + GV lưu ý cho HS : Hiện tưộng có nhiều ? nghóa từ kết tượng chuyển nghóa Trong ... thể, từ thường dùng nghóa ? - HS : Trả lời - Trong câu từ có nghóa đònh Trong thơ “ Những chân “ từ “ Chân “ dùng với mhững nghóa ? - HS trả lời : - Có thể hiểu d0ồng tời nghóa gốc & nghóa chuyển...
 • 2
 • 2,699
 • 7

Bai 3: Tu nhieu nghia va hien tuong chuyen nghia cua tu

Bai 3: Tu nhieu nghia va hien tuong chuyen nghia cua tu
... nghĩa hình thành sở nghĩa gốc VD: Chân (chân bàn, chân ghế…) Thông thường câu, từ có nghĩa định Tuy nhiên, số trường hợp, từ hiểu đồng thời theo nghĩa gốc lẫn nghĩa chuyển VD: từ “chân” thơ “những ... nghĩa sang phận thể người Lá: Lá phổi, lách Cánh (hoa): Cánh tay Bắp (chuối): Bắp tay Bài tập 3: a Chỉ vật chuyển thành hành động: Hộp sơn → sơn cửa Cái bào → bào gỗ Cân muối → muối dưa Cái...
 • 22
 • 1,707
 • 2

từ nhiều nghĩa hiên tượng chuyển nghia của từ

từ nhiều nghĩa và hiên tượng chuyển nghia của từ
... Có hai cách *Trình bày khái niệm mà từ biểu thị * Đưa từ đồng nghĩa trái Nghĩa với từ cần giải thích Bài mới: TỪ NHIỀU NGHĨA tượng chuyển nghĩa từ I TỪ NHIỀU NGHĨA: Đọc thơ sau: Những chân Cái ... dẫn học nhà: -Học nắm vững phần lí thuyêt: Từ nhiều nghĩa từ nào? Liệt kê số từ nghĩa nhiều nghĩa? tượng chuyển nghĩa từ? Lấy ví dụ rõ chuyển nghĩa từ? Làm đầy đủ tập sgk Tiết học đến kết thúc ... Tìm số từ nghĩa? * Xe đạp, xe máy, toán học, hoa hồng, com pa, … Từ nghĩa hay nhiều nghĩa II HIỆN TƯỢNG CHUYỂN NGHĨA CỦA TỪ: * Cho biết nghĩa =>Bộ phận tiếp xúc với đất cuả từ chân nghĩa...
 • 12
 • 1,162
 • 5

Tiết 19. Từ nhiều nghĩa hiện tượng chuyển nghĩa của từ

Tiết 19. Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ
... chuyển Hiện tượng chuyển nghĩa từ Tiết 19 Từ nhiều nghĩa tượng chuyển nghĩa từ I Từ nhiều nghĩa II Hiện tượng chuyển nghĩa từ Ví dụ : Bài học - Chuyển nghĩa tượng thay đổi nghĩa từ, tạo từ nhiều nghĩa ... trồng Tiết 19 Từ nhiều nghĩa tượng chuyển nghĩa từ I Từ nhiều nghĩa II Hiện tượng chuyển nghĩa từ Ví dụ : Bài học Lưu ý Cần phân biệt từ nhiều nghĩa với từ đồng âm: - Giữa nghĩa từ nhiều nghĩa ... bóng vào lưới để tính thua Tiết 19 Từ nhiều nghĩa tượng chuyển nghĩa từ I Từ nhiều nghĩa II Hiện tượng chuyển nghĩa từ Ví dụ : Bài học Lưu ý * Phân biệt từ nhiều nghĩa từ đồng âm Từ nhiều nghĩa...
 • 21
 • 878
 • 0

T19- TU NHIEU NGHIA VA HIEN TUONG CHUYEN NGHIA CUA TU

T19- TU NHIEU NGHIA VA HIEN TUONG CHUYEN NGHIA CUA TU
... tàu mũi thuyền) Bộ phận nhọn sắc vũ khí (mũi dao, mũi súng) B: Bác Là anh chị bố mẹ hay người lớn tu i bố mẹ Cho trứng vào nồi đun lên: bác trứng Tiết 19 : Từ nhiều nghĩa tượng chuyển nghĩa từ I/ ... thành nghĩa khác Ngha chuyn: nghĩa đươc hình thành sở nghĩa gốc *Thông thường câu, từ có nghĩa định Tuy nhiên, số trường hợp, từ hiểu đồng thi theo nghĩa gốc lẫn nghĩa chuyển Ví dụ : Mùa xuân Tết ... sở + Tay ghế, tay cu thang nghĩa gốc + Tay anh ch, tay súng *Thông thường câu, từ có nghĩa đnh Tuy nhiên, Mt: + Mt tre số trừơng hợp, từ đượcc hiểu đồng thời + Mt li theo nghĩa gốc lẫn nghĩa...
 • 16
 • 744
 • 0

Tiết 19:Từ nhiều nghĩa hiện tượng chuyển nghĩa của từ

Tiết 19:Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ
... Tìm từ nhiều nghóa Ví dụ: Từ “mũi” - Mũi tên - Mũi tàu - Mũi người Từ nghóa VD: Xe máy hoa hồng Máy bay Giải thích nghóa từ trên? * Từ từ hoạt động 3, em có nhận xét nghóa từ ? II- Hiện tượng chuyển ... PHỊNG GIÁO DỤC THỊ XÃ CAM RANH TRƯỜNG THCS NGUYỄN VĂN TRỖI TIẾT 19 TỪ NHIỀU NGHĨA VÀ HIỆN TƯNG CHUYỂN NGHĨA CỦA TỪ Giáo viên Tổ : Nguyễn Thò Đức Linh : Văn – Sử – GDCD Năm học: 2009-2010 ... tích? - Suy nghó em nhân vật Sọ Dừa? - Ý nghóa học rút từ truyện? I- TỪ NHIỀU NGHĨA: Đọc thơ “Những chân” -Xác đònh tập hợp từ, câu có chứa từ “chân”? + Gậy có chân > ( chân) gậy + Chân đứng, chân...
 • 12
 • 227
 • 0

TỪ NHIỀU NGHĨA HIỆN TƯỢNG CHUYỂN NGHĨA CỦA TỪ

TỪ NHIỀU NGHĨA VÀ HIỆN TƯỢNG CHUYỂN NGHĨA CỦA TỪ
... từ kết để đỡ tượng chuyển nghĩa - Nghĩa nghĩa gốc, - Trong từ nhiều nghĩa, nghĩa 2, nghĩa chuyển nghĩa gốc nghĩa chuyển : + Nghĩa gốc nghĩa xuất từ đầu + Nghĩa chuyển nghĩa hình thành sở nghĩa ... (12 phút) ? Từ “chân” có nghĩa, nghĩa đó, em tìm nét nghĩa giống nhau? ? Trong nghĩa từ “chân” trên, nghĩa nghĩa gốc? II Hiện tượng chuyển nghĩa Mối liên hệ nghĩa - Hiện tượng nhiều nghĩa - Giống ... nghĩa gốc Trong câu cụ thể, từ thường dùng với nghĩa - Dùng nghĩa VD: Trong vườn có nhiều ? Trong VD sau, từ “quả” chín dùng với nghĩa? Đó nghĩa nào? Nghĩa chuyển từ chân - Chân : Chỉ vật nhỏ...
 • 4
 • 955
 • 1

Từ nhiều nghĩa hiện tượng chuyển nghĩa của từ

Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ
... chuyển nghĩa Tiết 19 TỪ NHIỀU NGHĨA VÀ HIỆN TƯỢNG CHUYỂN NGHĨA CỦA TỪ I Từ nhiều nghĩa II Hiện tượng chuyển nghĩa từ Ví dụ : Bài học: - Chuyển nghĩa tượng thay đổi nghĩa từ, tạo từ nhiều nghĩa ... NHIỀU NGHĨA VÀ HIỆN TƯỢNG CHUYỂN NGHĨA CỦA TỪ I Từ nhiều nghĩa II Hiện tượng chuyển nghĩa từ Ví dụ : Bài học: - Chuyển nghĩa tượng thay đổi nghĩa từ tạo từ nhiều nghĩa - Trong từ nhiều nghĩa ... 19 TỪ NHIỀU NGHĨA VÀ HIỆN TƯỢNG CHUYỂN NGHĨA CỦA TỪ I Từ nhiều nghĩa II Hiện tượng chuyển nghĩa từ Ví dụ : Bài học : Lưu ý: Cần phân biệt từ nhiều nghĩa với từ đồng âm: - Giữa nghĩa từ nhiều nghĩa...
 • 18
 • 544
 • 0

TỪ XÉT VỀ NGHĨA HIỆN TƯỢNG CHUYỂN NGHĨA CỦA TỪ docx

TỪ XÉT VỀ NGHĨA VÀ HIỆN TƯỢNG CHUYỂN NGHĨA CỦA TỪ docx
... hẹp nghĩa từ ngữ khác - Một từ ngữ coi có nghĩa rộng phạm vi nghĩa từ ngữ bao hàm phạm vi nghĩa số từ ngữ khác - Một từ ngữ coi có nghĩa hẹp phạm vi nghĩa từ ngữ bao hàm phạm vi nghĩa từ ngữ khác ... chuyển nghĩa làm xuất từ nhiều nghĩa, nghĩa chuyển từ hoa nghĩa chuyển lâm thời, chưa làm thay đổi nghĩa từ, chưa thể đưa vào từ điển Dạng tập điểm: Đề 1: Đặt tên trường từ vựng cho dóy sau: a ... Những từ in đậm chuyển từ trường quõn sang trường nụng nghiệp Đề 2: Trong hai câu thơ sau, từ hoa thềm hoa, lệ hoa dùng theo nghĩa gốc hay nghĩa chuyển? Có thể coi tượng chuyển nghĩa làm xuất từ...
 • 7
 • 1,524
 • 2

Báo cáo "Hiện tượng chuyển giá của các công ti đa quốc gia việc sử dụng pháp luật để chống chuyển giá " potx

Báo cáo
... trờng hợp Pháp luật quốc tế chống chuyển giá Hầu hết quốc gia sử dụng pháp luật để kiểm soát hoạt động chuyển giá sở ti u chuẩn quốc tế đ đợc công nhận rộng r i Pháp luật chống chuyển giá thờng ... 20% giá bán tỉ lệ n y đợc sử dụng để tính toán giá bán công ti P cho công ti S Nếu giá bán cuối công ti S l 70 giá bán công ti P cho công ti S đợc ấn định l : 70 - (20% ì 70) = 56 Nh vậy, công ti ... ti u cực n y chuyển giá đòi hỏi pháp luật phải có điều chỉnh thích hợp(8) Pháp luật Việt Nam chống chuyển giá 4.1 Thực trạng pháp luật chống chuyển giá Nh đ đề cập phần trên, luật thuế quốc gia...
 • 6
 • 282
 • 1

Giáo trình phân tích các đơn vị đo khoảng cách trong thiên văn hiện tượng mọc lặn của thiên thể do nhật động p9 doc

Giáo trình phân tích các đơn vị đo khoảng cách trong thiên văn và hiện tượng mọc lặn của thiên thể do nhật động p9 doc
... Nói chung, cường độ xạ nhìn thấy thiên thể xác định độ rọi mà tạo Độ rọi thiên văn không nhận đơn vị (và cách định nghĩa) giống quang học mà nhận hệ đơn vị thiên văn gọi cấp (Độ rọi vật lý tính ... R : Khoảng cách nguồn sáng bề mặt vật chiếu sáng σ : Mặt phẳng vuông góc tia nhìn Vậy E tỷ lệ nghịch với khoảng cách: E ~ R Như cấp không phụ thuộc vào lượng xạ mà phụ thuộc khoảng cách từ thiên ... trụ nở IV SƠ LƯỢC VỀ PHÉP TRẮC QUANG TRONG THIÊN VĂN (ASTROPHOTOMETRY) Trắc quang thiên văn phần thiên văn vật lý nghiên cứu cường độ xạ đến trái đất thiên thể Bức xạ đặc trưng độ rọi (Brightness)...
 • 5
 • 310
 • 0

Giáo trình phân tích các đơn vị đo khoảng cách trong thiên văn hiện tượng mọc lặn của thiên thể do nhật động p8 pdf

Giáo trình phân tích các đơn vị đo khoảng cách trong thiên văn và hiện tượng mọc lặn của thiên thể do nhật động p8 pdf
... phân tử Ngày nhà thiên văn tìm nhiều phân tử vũ trụ, có phân tử hữu Một nhà thiên văn hàng đầu lĩnh vực nhà thiên văn Nguyễn Quang Riệu II CÁC TRẠNG THÁI VẬT LÝ CỦA CÁC THIÊN THỂ - Khi nghiên ... trưng ngun tử ngun tố Trong thiên văn nghiên cứu thiên thể người ta so sánh quang phổ vạch thiên thể với quang phổ vạch ngun tố hóa học biết Qua người ta đốn nhận cấu tạo thiên thể, nhiệt độ, áp ... tuyến thiên thể khuyếch đại hiệu ứng MASER truyền qua đám khí vũ trụ - Các ngun tử kết hợp thành phân tử phát xạ với vạch sóng xác định theo học lượng tử Việc phân tích phổ cho ta biết tên phân...
 • 5
 • 332
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ngu van 6 bai tu nhieu nghia va hien tuong chuyen nghia cua tuđề kiểm tra tiếng việt kì 1 lớp 6 bài từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩangữ văn 6 từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từtu nhieu nghia va hien tuong chuyen nghia cua tutừ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ lop6từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ 6từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ lớp 6soạn bài từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từngữ văn từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từtừ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ lớp 9luyện tập từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từbài tập từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từthe nao la tu nhieu nghia va hien tuong chuyen nghia cua tubai tu nhieu nghia va hien tuong chuyen nghia cua tukhai niem tu nhieu nghia va hien tuong chuyen nghia cua tuchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánbao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 43. Rễ cây