56 bộ đề thi toán lớp 5 (luyện thi hết bậc tiểu học) phần 1

BỘ ĐỀ KT TOÁN LỚP 5.L

BỘ ĐỀ KT TOÁN LỚP 5.L
... A Đáp số : 180 m2 HẾT HỌ VÀ TÊN : Lớp Năm Trường BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II ĐỀ Điểm: Môn: TOÁN - Khối Năm học : 200 - 200 Thời gian : 40 phút Ngày ... tắt, đáp số 0,25 Bài giải Tổng số phần : + = ( phần ) Số học sinh nữ lớp học có : 35 : × = 20 ( học sinh ) Số học sinh nam lớp học có : 35 – 20 = 15 ( học sinh ) Đáp số : Nữ : 20 học sinh Nam ... ĐÁP ÁN TOÁN GHKII - NĂM HỌC 2009- 2010 Câu 1: a) Viết số gồm có : Mỗi câu 0,25 điểm …… /1đ * Hai nghìn không trăm linh đề- xi-mét khối : 2001 dm * Không phẩy chín...
 • 13
 • 1,693
 • 24

BỘ ĐỀ ÔN TOÁN LỚP 5(2010-20121)

BỘ ĐỀ ÔN TOÁN LỚP 5(2010-20121)
... ĐỀ CƯƠNG ƠN TỐN LỚP A 125 B 125dm e) Sè thÝch A 65 C 125 m BIÊN SOẠN:TRẦN THẾ KHANH D 125 dm3 hỵp ®iỊn vµo ... + 428,57 576,40 - 59,28 625,04 × 6,5 ĐIỂM 125,76 : 1,6 ĐỀ CƯƠNG ƠN TỐN LỚP BIÊN SOẠN:TRẦN THẾ KHANH ... H×nh H d) Sè thÝch hỵp ®iỊn vµo chç chÊm ®Ĩ 0.075 kg = ……g lµ A 7,5 B 0,75 C 75 D 750 ĐỀ CƯƠNG ƠN TỐN LỚP BIÊN SOẠN:TRẦN THẾ KHANH Mét « t« ®i tõ tØnh A lóc giê ®Õn tØnh B lóc 10 giê 45 ¤ t«...
 • 25
 • 198
 • 3

BỘ đề HSG toán lớp 5 và đáp án CHI TIẾT (số 2)

BỘ đề HSG toán lớp 5 và đáp án CHI TIẾT (số 2)
... So sánh CB và CI http://c1kiman-to.violet.vn/ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÀ ĐÁP ÁN - môn Toán Lớp ĐÁP ÁN Bài 1: (1đ)a)104 ,5 × x - 14,1 × x + 9,6 × x = 25 X x(104 ,5 - 14,1 + 9,6) = 25 X x 100 = 25 X ... (1/7 + 1/10) x = 51 /70 ( đoạn đường AB) Vậy đoạn đường AB dài là: 117,3 : 51 x 70 = 161(m) http://c1kiman-to.violet.vn/ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÀ ĐÁP ÁN - môn Toán Lớp Bài 5: A a)Diện tích ... ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VÀ ĐÁP ÁN - môn Toán Lớp Hai nhóm công nhân cùng làm một đoạn đường AB Trong ngày làm chung,...
 • 4
 • 209
 • 0

BỘ đề HSG toán lớp 5 và đáp án CHI TIẾT (số 1)

BỘ đề HSG toán lớp 5 và đáp án CHI TIẾT (số 1)
... Ta có: + + + + + 51 2 + 1024 Bài 2: Tìm y biết: (4 điểm) a) y + y: 0 ,5 + y: 0, 25 + y: 0,1 25 = 15 y+y ì y ì (1 + y ì 15 = 10 05 Đáp số : 10 05 (2 điểm) 1 + + 51 2 1 1 A = + + + + .+ 51 2 1023 A= A=11024 ... 15 +y ì + + + + 51 2 + 1024 (2 điểm) = 15 = 15 y = 15 : 15 =8 http://c1kiman-to.violet.vn/ b) (7 ì 13 + ì 13) : (8 + 21 y) = 39 (2 điểm) 13 ì (7 + 8) : (29 y ) = 39 13 x 15 : (29 y ) = 39 15 ... mụn Toỏn Lp Đáp án Bài 1: Tính biểu thức sau cách hợp lí nhất: (4 điểm) 1998 ì 1996 + 1997 ì11 + 19 85 1997 ì 1996 19 95 ì1996 a) (2 điểm) Phân tích mẫu số ta có: 1997 ì 1996 19 95 ì 1996 = 1996...
 • 4
 • 111
 • 0

Bộ đề violympic toán lớp 5

Bộ đề violympic toán lớp 5
... đồng là: a 50 0 đồng b 50 0 000 đồng c 35 000 đồng d 350 000 đồng Câu 4: 55 ,5% số 1226 ,55 Số là: a 2220 b 2210 c 2201 d 2120 Câu 5: Cho hai số 10, 35 45 Tỉ số phần trăm tổng hai số với 45 là: a 18,6% ... ( ) Câu 1: Khối trường tiểu học thi đua làm kế hoạch nhỏ Lớp 5A thu tạ 15 kg giấy vụn Lớp 5B thu lớp 5A yến nhiều lớp 5C yến 3kg Hỏi ba lớp thu tất tạ giấy vụn? Câu 2: Mẹ 24 tuổi Sau ba năm tuổi ... chia hết cho 5? Bài 13: Cóc vàng tài ba Câu 1: Tỉ số phần trăm 7,168 5, 6 là: a 78,1 25% b 12,8% c 128% d 1,28% Câu 2: Tỉ số phần trăm 55 3,8 213 là: a 0,26% b 26% c 2,6% d 260% Câu 3: 3 ,5% 10 000...
 • 8
 • 108
 • 0

Bộ Đề Thi TRĂC NGHIỆM SINH HỌC: Phân biệt sự di truyền liên kết pps

Bộ Đề Thi TRĂC NGHIỆM SINH HỌC: Phân biệt sự di truyền liên kết pps
... lọc tự nhiên thể chỗ: Chọn đáp án A Phân biệt biến dị di truyền biến dị không di truyền; B Làm sáng tỏ nguyên nhân phát sinh biến dị chế di truyền biến dị; C Đề cao vai trò chọn lọc tự nhiên trình ... Cách li sinh sản; D Cách li sinh thái; Đáp án : (A) Bài : 21675 Để phân biệt loài vi khuẩn có quan hệ thân thuộc, tiêu chuẩn phân biệt quan trọng là: Chọn đáp án A Tiêu chuẩn sinh lí – hoá sinh; ... buộc mặt sinh sản; D Các loài giao phối dễ phát sinh biến dị hơn; Đáp án : (C) Bài : 21676 Dạng cách li quan trọng để phân biệt hai loài là: Chọn đáp án A Cách li di truyền; D Cách li sinh thái;...
 • 13
 • 258
 • 0

Bộ đề thi công chức tiếng anh phần 1

Bộ đề thi công chức tiếng anh phần 1
... little/ a few weeks at the seaside 11 -12 -13 14 15 16 -17 -18 -19 -20 III Put the correct form of the verbs in brackets [2 pts] - They [ 21 try] have been trying to mend ... dialogue ( 19 -18 - 21- 17 -16 -20) 16 Thank God ! I was worried 20 Here it is He gave it to me an hour ago 17 Well, you are lucky Your classmate found it 21 In the classroom, 8A I left it in the desk 18 Where ... Nam [10 not want] doesn’t want [11 go] to go to the Water Park because she [12 visit] visited it yesterday - You [13 enjoy] Did you enjoy [14 watch] watching the movie on TV last night? - We [15 ...
 • 33
 • 612
 • 1

BỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HỌC PHẦN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN HỌC PHẦN LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
... Đề số 01 đề thi học phần: lịch sử đảng cộng sản việt nam Dùng cho hệ cao đẳng quy Thời gian làm bài: 90phút Câu1(5điểm) Phân tích nội dung Cơng lĩnh trị Đảng Cộng sản Việt Nam (2-1930) ... thứ VI Đảng Đề số đề thi học phần: lịch sử đảng cộng sản việt nam Dùng cho hệ cao đẳng quy Thời gian làm bài: 90phút Câu1(5điểm) Phân tích nội dung Luận cơng trị tháng 10 năm 1930 Đảng Cộng sản ... Phân tích ý nghĩa lịch sử, học kinh nghiệm kháng chiến chống Pháp Đáp án đề thi lịch sử đảng cộng sảnviệt nam - đề số 01 nội dung kiến thức điểm Câu1(5đ): Hội nghị thành lập Đảng thông qua Chính...
 • 14
 • 464
 • 1

đề thi quốc phòng 2 học phần 1 SPHCM

đề thi quốc phòng 2 học phần 1 SPHCM
... VN có thị trường to lớn 25 Thời kỳ Bắc thuộc 10 00 năm tính từ: a Năm 17 9 TCN đến năm 938 b Năm 18 4 TCN đến năm 938 c Năm 19 7 TCN đến năm 893 d Năm 17 9 TCN đến năm 938 26 Đặc trưng nghệ thuật ... mạnh thời đại 29 Xây dựng tiềm lực KHCN quốc phòng toàn dân – an ninh nhân dân là: a Tạo nên khả vũ khí trang bị kỹ thuật để phòng thủ đất nước b Tạo nên khả khoa học, công nghệ quốc gia khai ... Lĩnh 37 Đâu chiến dịch phòng ngự? a Chiến dịch Việt Bắc – Thu Đông năm 19 47 b Chiến dịch Biên giới năm 19 50 c Chiến dịch Tây Nguyên năm 19 75 d Chiến dịch Quảng Trị năm 19 72 38 Đâu chiến dịch tiến...
 • 6
 • 196
 • 1

Bài luyện thi toán lớp 5 tham khảo và bồi dưỡng học sinh giỏi

Bài luyện thi toán lớp 5 tham khảo và bồi dưỡng học sinh giỏi
... khá, giỏi tất bạn chưa xếp loại giỏi Hỏi lớp học sinh Bài giải Số học sinh chưa xếp loại giỏi chiếm số phần : 100 % – 75 % = 25 % Lớp có số học sinh : : 25 x 100 = 36 ( học sinh ) Đáp số : Lớp ... 0, 75 = 30( km) Người xuất phát từ B : 50 x 0, 75 = 37 ,5 (km ) Đoạn đường AB dài : 30 + 37 ,5 = 67 ,5 ( km ) Đáp số: Đoạn đường AB dài : 67 ,5 km Bài 130: Cô giáo chủ nhiệm tổ chức cho học sinh lớp tham ... Bài giải: 15 phút = 1 35 phút Trong phút người : 33, 75 : 45 = 0, 75 ( km/ phút ) Nếu với vận tốc 15 phút người : 0, 75 x 1 35 = 101, 25 (km) Đáp số : Nếu với vận tốc 15 phút người 101, 25 km Bài 136:...
 • 9
 • 447
 • 1

Đề thi Violympic Toán lớp 5 cấp Tỉnh vòng 18 Năm học 2013_2014

Đề thi Violympic Toán lớp 5 cấp Tỉnh vòng 18 Năm học 2013_2014
... (giờ) Câu 2: Lớp 5D có số học sinh nam nữ, 45% tổng số học sinh nữ Biết số bạn nữ số bạn nam bạn Tính số học sinh lớp 5D Trả lời: Số học sinh lớp 5D Tỉ số % số học sinh nam: 100% - 45% = 55 % Tỉ số ... 900 – 648 = 252 (số) 15/ Ta thấy: 1 ,5 x x 2 ,5 = 7 ,5 Số thứ có 7 ,5 : 1 ,5 = (phần) Số thứ hai có 7 ,5 : = 3, 75 (phần) Số thứ ba có 7 ,5 : 2 ,5 = (phần) Tổng số phần nhau: + 3, 75 + = 11, 75 (phần) Hà ... a = 53 15 Trả lời: abcd = Từ phép tính abcd + abc + ab + a = 53 13 ta di chuyển chữ số aaaa + bbb + cc + a = 53 15 aaaa + bbb cc d 53 15 Từ phép tính cho ta thấy a=4 (không thể (55 55 > 53 15) ; hàng...
 • 9
 • 10,241
 • 141

tuyển tập các bài toán lớp 5 luyện thi lớp 6

tuyển tập các bài toán lớp 5 luyện thi lớp 6
... phân 99 ,6 ; 54 ,1; 11 ,5; 9, 969 Số thập phân bé là: a 99 ,6 b .54 ,1 c.11 ,5 d 9, 969 1.2 35% 60 là: a.210 b 35 c.21 d 25, 5 1.3 Phép tính 5, 02 : 0,01 có kết bao nhiêu? a 5, 002 b 50 2 c 50 ,2 d 1 ,50 2 1.4 ... : = 15 phút Phần 2: Bài 1.Đặt tính tính: a) 54 ,67 2 + 28, 35 b )57 ,23 – 39,1 85 c) 34, 05 × 6, 2 d) 10 ,6 : 4,24 Bài Tính giá trị biểu thức: a) 87 ,5 50 : 2 ,5 = Bài Tìm x: a) 16 ,5 + x = 27 b) 30 phút ... bé là: a 6, 8 b 6, 083 c 6, 93 d 6, 09 75 1.2 Viết hỗn số thành số thập phân kết là: 100 a b 57 ,5 c .5, 75 d 5, 0 75 1.3 Nửa hình tròn bên có diện tích là: O a 157 m2 b 314 m2 c 62 8 m2 d 1 2 56 m2 Đổi...
 • 16
 • 619
 • 1

Xem thêm