KỊCH BẢN BÀI THUYẾT TRÌNH: “BẢO HỘ LAO ĐỘNG”

Thuyết Trình Bảo Hộ Lao Động Bệnh Bụi Phổi Trong Ngành May Mặc

Thuyết Trình Bảo Hộ Lao Động Bệnh Bụi Phổi Trong Ngành May Mặc
... - Bảo hộ lao động, năm gần đây, số người bị bệnh phổi nhiễm bụi Việt Nam chiếm tới 40% tổng số bệnh nghề nghiệp Danh mục bệnh phổi nghề nghiệp Bộ Y tế Bộ LĐTB-XH công nhận Việt Nam gồm: 1/ Bệnh ... bụi phổi – Silic nghề nghiệp 2/ Bệnh bụi phổi Atbet (Amiăng) 3/ Bệnh bụi phổi 4/ Bệnh viêm phế quản mạn tính NN 5/ Bệnh hen phế quản mãn tính NN Hình 1: Công nhân làm việc môi trường nhiều bụi ... ĐỀ TÀI BỆNH BỤI PHỔI TRONG NGÀNH MAY MẶC THÀNH VIÊN NHÓM: 1.NGUYỄN VIỆT ANH 2.DIỆP YẾN NHI 3.HÀ TRUNG HUẤN 4.ĐOÀN LỘC 5.NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG *MỤC TIÊU BỆNH BỤI PHỔI *NỘI DUNG: I...
 • 38
 • 2,391
 • 1

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG.DOC

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG.DOC
... nghiệp Phần I: Những vấn đề công tác bảo hộ lao động I Một số khái niệm I.1 Bảo hộ lao động Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) coi việc cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động ... hàng chục công ớc khuyến nghị đề cập đến vấn đề công ớc 155 đời năm 1981 đề cập đầy đủ tổng quát đến vấn đề an toàn - vệ sinh lao động Việt Nam, từ thành lập nớc, công tác Bảo hộ lao động đợc ... xã hội nhân đạo sâu sắc Khoa Bảo hộ lao động - ĐHCĐ 11 Trần Thị Thu - B7A Báo cáo thực tập tốt nghiệp II.3 Tính chất công tác Bảo hộ lao động II.3.1 Tính luật pháp Tính chất công tác Bảo hộ lao...
 • 73
 • 1,534
 • 7

Những vấn đề cơ bản của công tác bảo hộ lao động

Những vấn đề cơ bản của công tác bảo hộ lao động
... luật pháp Bảo hộ lao động Hoạt động Bảo hộ lao động gắn liền với hoạt động lao động sản xuất công tác ngời Bảo hộ lao động mà nội dung chủ yếu công tác an toàn - vệ sinh lao động hoạt động đồng ... Phần I: Những vấn đề công tác bảo hộ lao động I Một số khái niệm I.1 Bảo hộ lao động Tổ chức lao động Quốc tế (ILO) coi việc cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo an toàn - vệ sinh lao động quan ... suất lao động Ta nhận định công tác Bảo hộ lao động có vị trí quan trọng yêu cầu khách quan hoạt động sản xuất kinh doanh II.2 ý nghĩa công tác Bảo hộ lao động Bảo hộ lao động trớc hết phạm trù sản...
 • 73
 • 706
 • 3

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG

NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG
... nghĩa công tác Bảo hộ lao động Bảo hộ lao động trước hết phạm trù sản xuất, gắn liền với sản xuất nhằm bảo vệ yếu tố động lực lượng sản xuất người lao động Chính vậy, công tác Bảo hộ lao động ... Người lao động đóng vai trò vô quan trọng cho việc thực công tác Bảo hộ lao động Họ vừa người vận động vừa chủ thể hoạt động Bảo hộ lao động Chính thế, để làm tốt công tác này, nội dung công tác ... tổ chức vận động quần chúng làm tốt công tác bảo hộ lao động Các văn pháp luật, chế độ, quy định bảo hộ lao động nhằm thể đường lối, quan điểm, sách Đảng Nhà nước công tác bảo hộ lao động Vì vậy,...
 • 21
 • 427
 • 0

Bài thuyết trình: Định mức lao động

Bài thuyết trình: Định mức lao động
... a nh m c lao ng Text • Bi t cách th c hi n nh m c lao ng th • Nh Text t y u t nh hư ng n nh n bi m c lao ng hay su t lao ng N i dung chuyên Vai trò c a nh m c lao Vai trò c a nh m c lao ng ng ... t” chi phí “x u” • nh hư ng chi n lư c kinh doanh PH N Text Text B n ch t c a m c lao ng M c lao ng - Là lư ng lao ng hao phí c quy nh : + Hoàn thành m t ơn v s n ph m (ho c m t kh i lư ng công ... thích h p ph i ph c v i tư ng ng M c lao ng M c biên ch (Mbc) Là s lư ng lao ng có trình thích h p quy nh ch t ch th c hi n m t kh i lư ng công vi c c th nh m c lao ng • Khái ni m : • Quá trình...
 • 21
 • 350
 • 3

194 kế toán bán trang thiết bị bảo hộ lao động tại công ty cổ phần khoa học kỹ thuật BHLĐ việt nam

194 kế toán bán trang thiết bị bảo hộ lao động tại công ty cổ phần khoa học kỹ thuật BHLĐ việt nam
... trạng kế toán bán trang thiết bị bảo hộ lao động công ty Cổ Phần Khoa Học Kỹ Thuật Bảo Hộ Lao Động Việt Nam o Chương 3: Các kết luận giải pháp hoàn thiện kế toán bán trang thiết bị bảo hộ lao động ... kết luận, đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán bán trang thiết bị bảo hộ công ty CP Khoa Học Kỹ Thuật Bảo Hộ Lao Động Việt Nam 2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến kế toán bán trang thiết bị bảo hộ lao động ... kết luận giải pháp hoàn thiện kế toán bán trang thiết bị bảo hộ lao động công ty Cổ Phần Khoa Học Kỹ Thuật BHLĐ Việt Nam giai đoạn 3.1 Các kết luận thực trạng kế toán bán trang thiết bị bảo hộ...
 • 40
 • 327
 • 0

bài thuyết trình kinh tế lao động - cầu về lao động

bài thuyết trình kinh tế lao động - cầu về lao động
... làm giảm cầu lao động chuyên môn Vốn lao động phổ thông yếu tố thay thế: giá vốn tăng làm tăng cầu lao động phổ thông Lao động nhập cư lao động xứ yếu tố thay thế: số lượng lao động nhập cư tăng ... yếu tố sản xuất lao động xứ lao động nhập cư  Xác định cách thực nghiệm xem lao động nhập cư xứ yếu tố bổ sung hay thay Tuy nhiên, tiền lương lao động xứ khác thị trường lao động nhập cư 22 ... Cung PPT Wo PLA Wo W PT WLA WLA Cầu Cầu Việc làm 25 Việc làm 11 Chi phí điều chỉnh cầu lao động  Nhu cầu lao động doanh nghiệp thay đổi tùy theo tình hình kinh tế chiến lược doanh nghiệp  Hai...
 • 42
 • 402
 • 2

bài thuyết trình kinh tế lao động - chuyển dịch lao động

bài thuyết trình kinh tế lao động - chuyển dịch lao động
... trường lao động sử dụng để cải thiện phân bổ lao động cho doanh nghiệp Tất đặc điểm chuyển dịch lao động xuất phát từ yếu tố bản:  Doanh nghiệp muốn th mướn lao động có suất cao  Người lao động ... CHƯƠNG : CHUYỂN DỊCH LAO ĐỘNG  Cân thị trường lao động có tính cạnh tranh phân bổ người lao động đến doanh nghiệp để tối đa hóa giá trị sản phẩm họ; Người lao động tiếp tục tìm kiếm ... khơng đồng 3.3 .Chuyển đổi việc làm thu nhập Di cư (Di dân )- Đưa dân dời đến nơi khác để sinh sống Di dân q trình kinh t - xã hội khơng hợp lại hoạt động cá nhân Sự di chuyển lao động tượng tồn...
 • 28
 • 311
 • 0

bài thuyết trình kinh tế lao động - cung lao động

bài thuyết trình kinh tế lao động - cung lao động
... dung trình bày I Lý thuyết cung lao động II Vận dụng vào thực tiễn Việt Nam 23/06/2007 Nhóm I Lý thuyết cung lao động Đo lường lực lượng lao động Số liệu điển hình cung lao động Sở thích người lao ... hình cung lao động     Tỷ lệ tham gia lao động nam giảm dần Tỷ lệ tham gia lao động nữ tăng cao Sự sút giảm mạnh làm việc bình quân Lao động nam làm công việc bán thời gian so với lao động ... giảm động làm việc chúng trợ cấp tiền cho người thụ hưởng đánh thuế họ họ tham gia thị trường lao động 23/06/2007 Nhóm 24 Ước lượng độ co giãn cung lao động   Độ co giãn cung lao động nam -0 .1:...
 • 32
 • 235
 • 0

bài thuyết trình kinh tế lao động - hợp đồng lao động và động cơ làm việc

bài thuyết trình kinh tế lao động - hợp đồng lao động và động cơ làm việc
... DUNG TRÌNH BÀY Lương sản phẩm lương thời gian Phương pháp thi đấu Áp dụng sách: Tiền lương CEO Động làm việc đường thu nhập theo thời gian dốc lên Tiền lương suất HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG   Hợp đồng lao ... lợi để hạn chế người lao động trốn việc C B VMP (giá trị sp biên NLĐ) D A t*  N Số năm làm việc Hình 1 2-4 NLĐ bàng quan tiền lương không đổi đường thu nhập 11 Động làm việc đường thu nhập theo ... Trong công việc hưởng lương thời gian, độ thỏa dụng NLĐ thu nhập từ công việc Người hưởng lương sản phẩm Độ thỏa dụng Người hưởng lương thời gian rq Lao động A α Lao động B Năng lực Hình 1 2-2 Công...
 • 15
 • 529
 • 0

bài thuyết trình kinh tế lao động - nghiệp đoàn

bài thuyết trình kinh tế lao động - nghiệp đoàn
... đường cầu lao động Nghiệp đoàn  Bây giời giả định nghiệp đoàn đại diện cho lao động Với hai giả định: I Nghiệp đoàn có hàm hữu dụng (W tiền lương có nghiệp đoàn) U=Nγ(W-B) I Nghiệp đoàn trung ... dung  Nghiệp đoàn nhìn gốc độ kinh tế học (economics of labor unions): – Lý thuyết; – Bằng chứng thực nghiệm  Liên hệ Việt Nam Nghiệp đoàn gì?  Nghiệp đoàn (công đoàn, liên đoàn lao động) là: ... model): nghiệp đoàn doanh nghiệp đàm phán với tiền lương lẫn số lao động làm việc  Thế lực đàm phán thuộc ai: nghiệp đoàn hay người sử dụng lao động Mô hình đường cầu lao động  Nếu nghiệp đoàn...
 • 20
 • 244
 • 0

bài thuyết trình kinh tế lao động - phân biệt đối xử trên thị trường lao động

bài thuyết trình kinh tế lao động - phân biệt đối xử trên thị trường lao động
...  Trình độ học vấn/ Kỹ lao động  … Nội dung báo cáo  Thế phân biệt đối xử Phân biệt đối xử DN/Người tiêu dùng/Người LĐ  Hệ số phân biệt đối xử Phân biệt đối xử lợi nhuận  Đo lường phân ... SỐ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ  Hệ số (d) phân biệt đối xử cảm tính Wb x (1+ d)  Hệ số phân biệt đối xử d cho thấy phần trăm gia tăng chi phí thuê mướn lao động da đen thành kiến  Sự phân biệt đối xử ...  Đo lường phân biệt đối xử cách so sánh tiền lương người lao động có kỹ 17  Pbđx người lao động dẫn đến tách biệt lao động, không tạo khác biệt tiền lương hai nhóm  Phân biệt đối xử người tiêu...
 • 21
 • 325
 • 0

Những vấn đề cơ bản về công tác bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động

Những vấn đề cơ bản về công tác bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động
... an toàn lao ng, v sinh lao ng, tra, x ph t vi ph m Giáo trình An Toàn Lao ng 1.7.2 BI N PHÁP T CH C – Hu n luy n, giáo d c v k thu t an toàn, v sinh lao ng – t yêu c u nghiêm ng t v an toàn lao ... nh ng công tác gò bó – Xây d ng quan h hài hoà, h p tác lao ng 1.9.2.9 T CH C NƠI LÀM VI C H P LÝ B O M AN TOÀN VÀ V SINH LAO NG a Khái ni m v nơi làm vi c h p lý: Là m t kho ng không gian nh ... làm th công nh m gi m nh s c lao ng c a ngư i lao ng – Thư ng xuyên t ch c ho t ng giám sát, ki m tra Giáo trình An Toàn Lao ng Chương 2: AN TOÀN LAO NG TRONG CÁC MÔI TRƯ NG LÀM VI C 2.1 AN TOÀN...
 • 86
 • 710
 • 0

giáo trình bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện - nhiều tác giả

giáo trình bảo hộ lao động và kỹ thuật an toàn điện - nhiều tác giả
... ồn, thiếu trang bị phòng hộ lao Bộ môn Hệ thống điện - Khoa Điện - Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng Giáo trình An Toàn Điện Trang động, không thực triệt để qui tắc vệ sinh an toàn lao động a Vi ... Nẵng Giáo trình An Toàn Điện Trang Để phòng bệnh nghề nghiệp tạo điều kiện tối ưu cho sức khoẻ tình trạng lành mạnh cho người lao động mục đích vệ sinh lao động Cơ sở kỹ thuật an toàn Kỹ thuật an ... điều kiện lao động xung quanh - Nghiên cứu, đánh giá tác động chủ yếu yếu tố môi trường lao động đến người - Đề xuất biện pháp bảo vệ cho người lao động Bộ môn Hệ thống điện - Khoa Điện - Trường...
 • 75
 • 434
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài thuyết trình an toàn lao độnggiáo trình an toàn và bảo hộ lao độngmẫu bài thuyết trình bảo vệ luận văngiao trinh an toan dien va bao ho lao dongbài thuyết trình báo cáo tốt nghiệpbài thuyết trình bảo vệ đồ án tốt nghiệpbài thuyết trình bảo vệ luận văn thạc sĩbài thuyết trình bảo vệ luận vănbài thuyết trình bảo hiểm y tế thực trạng và giải phápbài thuyết trình bảo lãnh ngân hàngkhảo sát quy trình sản xuất của cty dệt may gia định phong phú nhằm đề xuất các phương pháp kiểm tra môi trường lao động và bảo hộ lao độngbiên bản họp hội đồng bảo hộ lao động xí nghiệpbai thuyet trinh bao ve dong vat hoang datài liệu bài thuyết trình bảo hiểm nhân thọ pptbài thuyet trinh bao hiem nhan tho viet namTHOÁT NƯỚC BÊN TRONG – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾnq so 30 tq lua chon cty kiem toan bctc nam 20175. Phieu lay bieu quyetA Danh muc tai lieu gui co dong 2013BC001 Bao cao cua HDQT het nhiem ky 2009-2013BC003 Bao cao cua BKS het nhiem ky 2009-2013TTr004 Sua doi dieu le Cong ty 17-04-2015Phu luc 2 - Ban ke khai nguoi co lien quanTài liệu dùng trong Đại hội cổ đông thường niên 2014 ngày 28.04.2014 | CÔNG TY CỔ PHẦN CÁP NHỰA VĨNH KHÁNH 02 Noi quy dai hoi03 Du thao quy che lam viec04 Du kien danh sach Ban kiem phieuThai cuc quyen thuong thuc van dapfb comsachvothuatco 016761 46892 zalo fb call05 Du kien danh sach nhan su dai hoiGiai trinh chenh lech so lieu BCTC 2013Tài liệu Đại hội cổ đông ngày 31 tháng 03 năm 2017Báo Cáo Tài Chính 2014 – Thép Nhà BèBao cao tai chinh 6 thang nam 2015Báo cáo tài chính năm 2016 | NBSteel.VN BCTC nam 2016 TNBtài liệu miễn phí chuong 3tài liệu miễn phí chuong 4