KHÔNG GIAN học tập SINH VIÊN TRƯỜNG đh sài gòn

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN, ĐÀ LẠT

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC YERSIN, ĐÀ LẠT
... trạng hoạt động học tập thực trạng quản hoạt động học tập sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt 8.2 Xây dựng hệ thống giải pháp giúp công tác quản hoạt động học tập sinh viên trường Đại học ... quản lý, giảng viên, sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt 7.2 Về mặt nội dung Đề tài tập trung làm rõ thực trạng quản hoạt động học tập sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt mặt: quản ... cứu Thực trạng quản hoạt động học tập sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt 3.2 Khách thể nghiên cứu Quá trình quản Hiệu trưởng trường Đại học Yersin Đà Lạt GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Công tác quản...
 • 99
 • 571
 • 2

bài số 2 nghiên cứu vấn đề tự học của sinh viên trường đh công nghiệp tp hcm cơ sở 3

bài số 2 nghiên cứu vấn đề tự học của sinh viên trường đh công nghiệp tp hcm cơ sở 3
... giảng viên Nhà trường sở vật chất môi trường học Sự khen thưởng, khuyến khích học tập Giáo trình, tài liệu nghiên cứu Vấn đề tự học sinh viên 3 .2 Mô hình nghiên cứu đề xuất 3 .2. 2 Căn mô hình nghiên ... Percent 2. 0 2. 0 2. 0 đạt 14 28 .0 28 .0 30 .0 đạt 18 36 .0 36 .0 66.0 chưa đạt 17 34 .0 34 .0 100.0 Total 50 100.0 100.0 Phụ lục 3( PL3) : thiết kế bảng câu hỏi nghiên cứu vấn đề tự học sinh viên Xin ... đề tự học sinh viên Xin chào bạn, sinh viên học chuyên nghành quản trị kinh doanh trường đh công nghiệp tp. hcm sở 3, thực nghiên cứu vấn đề tự học sinh viên trường, mong bạn bỏ chút thời gian...
 • 48
 • 443
 • 0

NGHIÊN cứu vấn đề tự học của SINH VIÊN TRƯỜNG đh CÔNG NGHIỆP TPHCM cơ sở 3

NGHIÊN cứu vấn đề tự học của SINH VIÊN TRƯỜNG đh CÔNG NGHIỆP TPHCM cơ sở 3
... QUAN VỀ VẤN ĐỀ TỰ HỌC CỦA SINH VIÊN 1.1 sở hình thành đề tài Muốn nâng cao chất lượng đào tạo, điều quan tâm sinh viên phải chủ động tự học, coi tự học vấn đề thiết, có ý thức tự học tạo thành ... tiêu nghiên cứu 1 .3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa đề tài nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Khái niệm tự học 2.1.1 Tự học người học tích cực chủ động, tự ... tài liệu cho sinh viên CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 3. 3.2.Quy trình nghiên cứu 3. 4.Thang đo 3. 5 Thiết kế bảng câu hỏi 3. 6 mẫu thông tin mẫu 3. 6.1 Mẫu 3. 6.1.1 Đối tượng nghiên cứu 3. 6.1.2 Phương...
 • 30
 • 1,170
 • 0

thuyết trình nghiên cứu marketing NGHIÊN cứu vấn đề tự học của SINH VIÊN TRƯỜNG đh CÔNG NGHIỆP TP HCM tại cơ sở thanh hoá

thuyết trình nghiên cứu marketing NGHIÊN cứu vấn đề tự học của SINH VIÊN TRƯỜNG đh CÔNG NGHIỆP TP HCM tại cơ sở thanh hoá
... huống, giải vấn đề, thử nghiệm giải pháp Tự học thuộc trình cá nhân hóa việc học sở thuyết • Vị trí vai trò vấn đề tự học Tự học mục tiêu trình dạy học  Bồi dưỡng lực tự học phương cách ... đào tạo, điều quan tâm sinh viên phải chủ động tự học, coi tự học vấn đề thiết, có ý thức tự học tạo thành thói quen cố hữu người suốt đời sở thuyết Tự học Tự học hoạt động độc lập chiếm ... đề xuất đưa để nâng cao tinh thần tự học sinh viên Tổng quan vấn đề tự học sinh viên Tự học vô quan trọng khai thác triệt để thời gian nhàn rỗi sinh viên sinh viên xoáy sâu nghiền ngẫm điều thầy...
 • 19
 • 2,050
 • 0

Quy trình nghiên cứu khoa học của sinh viên (Trường ĐH Công đoàn)

Quy trình nghiên cứu khoa học của sinh viên (Trường ĐH Công đoàn)
... c) Trung thc nghiờn cu khoa hc, chõp hnh nghiờm chnh cỏc quy nh hin hnh vờ hot ụng khoa hc v cụng ngh Quy n ca sinh viờn a) c tham gia thc hin mụt ti nghiờn cu khoa hc ca sinh viờn mụt nm hc b) ... TRCH NHIM, QUYN LI CA SINH VIấN THAM GIA NCKH V NGI HNG DN (Trớch iu 17;18 chng IV, Thụng t 19/2012/TT-BGDT) iu 17 Trỏch nhim v quyn ca sinh viờn tham gia nghiờn cu khoa hc Trỏch nhim ca sinh viờn ... NGHIấN CU KHOA HC CA SINH VIấN 17 Thuục nhúm ngnh khoa hc: Sinh viờn thc hin: Dõn tục: Lp, khoa: Ngnh hc: Nam, N: Nm th: /S nm o to: (Ghi rừ h v tờn sinh viờn chu trỏch...
 • 18
 • 175
 • 0

Các mẫu biểu nghiên cứu khoa học của sinh viên (Trường ĐH Công đoàn)

Các mẫu biểu nghiên cứu khoa học của sinh viên (Trường ĐH Công đoàn)
... dấu) Mẫu Trang bìa báo cáo tổng kết đề tài TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN Thuộc nhóm ngành khoa học: ... ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC … TÊN ĐỀ TÀI THỜI GIAN THỰC HIỆN… th¸ng Tõ th¸ng n¨m 20 ĐẠI DIỆN NHÓM SINH VIÊN Họ tên: Khoa: Lớp: Địa chỉ: Điện thoại : GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ... / Mẫu Trang bìa phụ báo cáo tổng kết đề tài TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN Thuộc nhóm ngành khoa...
 • 7
 • 628
 • 1

Nghiên cứu một số tác động của các yếu tố đến điểm tuyển sinh đại học ( Nghiên cứu tại trường ĐH Sài Gòn )

Nghiên cứu một số tác động của các yếu tố đến điểm tuyển sinh đại học ( Nghiên cứu tại trường ĐH Sài Gòn )
... thiết nghiên cứu 5.1 Câu hỏi nghiên cứu  Thực tế điểm TSĐH vài năm gần trường ĐH Sài Gòn nào?  Điểm TSĐH vào ĐH Sài Gòn bị số tác động yếu tố nào?  Các yếu tố thực tác động đến điểm TSĐH vào ĐH ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC ĐỖ ĐÌNH THÁI NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN ĐIỂM TUYỂN SINH ĐẠI HỌC (NGHIÊN CỨU TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN) Chuyên ... thống thi tuyển sinh đại học nước ta 37 2.1.2 Thi tuyển sinh ĐH Sài Gòn 39 2.2 Kết thi tuyển sinh SV học ĐH Sài Gòn 42 Chương CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN ĐIỂM TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 3.1 Thực...
 • 29
 • 141
 • 0

Nghiên cứu một số tác động của các yếu tố đến điểm tuyển sinh đại học ( Nghiên cứu tại trường ĐH Sài Gòn

Nghiên cứu một số tác động của các yếu tố đến điểm tuyển sinh đại học ( Nghiên cứu tại trường ĐH Sài Gòn
... động yếu tố nào?  Các yếu tố thực tác động nhƣ đến điểm TSĐH vào ĐH Sài Gòn? 5.2 Giả thiết nghiên cứu Giả thiết nhóm yếu tố chủ yếu tác động đến điểm TSĐH ĐH Sài Gòn yếu tố cá nhân yếu tố gia ... tâm nhiều tác động đến điểm TSĐH dạng nghiên cứu thành tích học tập HS, SV Vì vậy, chọn đề tài Nghiên cứu số tác động yếu tố đến điểm tuyển sinh đại học (nghiên cứu trƣờng đại học Sài Gòn) ” Thông ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƢỢNG GIÁO DỤC ĐỖ ĐÌNH THÁI NGHIÊN CỨU MỘT SỐ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC YẾU TỐ ĐẾN ĐIỂM TUYỂN SINH ĐẠI HỌC (NGHIÊN CỨU TẠI TRƢỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN) Chuyên...
 • 133
 • 128
 • 0

Thực trạng quản lý hoạt động học tập của sinh viên trường ĐH Yersin Đà Lạt

Thực trạng quản lý hoạt động học tập của sinh viên trường ĐH Yersin Đà Lạt
... trạng hoạt động học tập thực trạng quản hoạt động học tập sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt 8.2 Xây dựng hệ thống giải pháp giúp công tác quản hoạt động học tập sinh viên trường Đại học ... quản lý, giảng viên, sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt 7.2 Về mặt nội dung Đề tài tập trung làm rõ thực trạng quản hoạt động học tập sinh viên trường Đại học Yersin Đà Lạt mặt: quản ... vụ hoạt động học tập sinh viên NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 5.1 Xây dựng sở luận công tác quản hoạt động học tập 5.2 Khảo sát thực trạng công tác quản hoạt động học tập sinh viên trường Đại học...
 • 99
 • 1,439
 • 15

CẢI THIỆN KHÔNG GIAN học tập của SINH VIÊN

CẢI THIỆN KHÔNG GIAN học tập của SINH VIÊN
... sau giảng viên l bạn b lớp Từ việ s p xếp sinh viên l nhân v t h nh kh ng n l giảng viên nữ Sinh viên l s bị áp lự lớn nhƣng sinh viên phải thự buổi thuyết trình l p l p lại, sinh viên ó thể ... ủ sinh viên trƣờng t , từ đề xuất v t hất sở th h hợp với nhu ầu th t tế n y b Không gian cho sinh viên trình bày các mẫu thiết kế để giảng viên chấm điểm cho đ án năm 151 Hội nghị khoa học ... trình hiếu (H.7) Không gian cho đồ án tốt nghiệp, phần biện luận của sinh viên làm đồ án kiện trường ĐH Kiến trúc TP HCM (H.7) Không gian hình tr ng trọng, b i l m ủ sinh viên đƣợ trình b...
 • 6
 • 458
 • 2

Một so giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kiềm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đh y khoa vinh

Một so giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động kiềm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên trường đh y khoa vinh
... trạng quản hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên Trường đại học Y khoa Vinh - Đồng thời đề xuất giải pháp quản hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên Trường đại học Y khoa Vinh có sở khoa ... "Một so giải pháp nâng cao hiệu quản hoạt động kiềm tra đánh giá kết học tập sinh viên trường ĐH Y khoa Vinh Mục đích nghiên cún Nghiên cứu thực trạng hoạt động đánh giá kết học tập sinh viên ... THựC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KIỀM TRA - ĐÁNH GIÁ VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KÉT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA VINH 35 2.1 Khái quát Trường Đại Học Y khoa Vinh ...
 • 103
 • 248
 • 1

MỘT số BIỆN PHÁP NÂNG CAO TÍNH TÍCH cực học tập của SINH VIÊN TRƯỜNG đh THỦ đô hà nội NHẰM đáp ỨNG đổi mới CHƯƠNG TRÌNH đào tạo THEO HƯỚNG TIẾP cận NĂNG lực NGƯỜI học

MỘT số BIỆN PHÁP NÂNG CAO TÍNH TÍCH cực học tập của SINH VIÊN TRƯỜNG đh THỦ đô hà nội NHẰM đáp ỨNG đổi mới CHƯƠNG TRÌNH đào tạo THEO HƯỚNG TIẾP cận NĂNG lực NGƯỜI học
... tính tích cực học tập sinh viên 2.3 Một số biện pháp góp phần nâng cao tính tích cực học tập sinh viên trường Đại học Thủ đô nội đáp ứng yêu cầu đổi chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận lực ... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ ĐÔ HÀ NỘI phương pháp tích cực) Hai là, hăng hái, nổ với công việc (tích cực học tập, tích cực làm việc) [4] Trên sở phân tích tiếp cận quan điểm nhà Tâm lý học ... thức học tập hợp lý, khoa học, góp phần nâng cao chất lượng học tập môn Thứ ba: Hướng dẫn phương pháp học tập đại học cho sinh viên Đổi phương pháp dạy học phải gắn liền với đổi phương pháp học tập...
 • 7
 • 274
 • 3

đánh giá và đề xuất giải pháp phát triển năng lực học tập suốt đời cho sinh viên trường đh hoa sen tp hcm

đánh giá và đề xuất giải pháp phát triển năng lực học tập suốt đời cho sinh viên trường đh hoa sen tp hcm
... luận lực học tập suốt đời  Chương II: Thực trạng phát triển lực học tập suốt đời cho sinh viên trường Đại học Hoa Sen  Chương III: Đề xuất giải pháp phát triển lực học tập suốt đời cho sinh viên ... Chương 3:ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC TẬP SUỐT ĐỜI CHO SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN 56 3.1 CƠ SỞ VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC TẬP SUỐT ĐỜI ... HTSĐ SV - Đề xuất giải pháp phát triển lực học tập suốt đời cho sinh viên trường đại học Hoa Sen Đề xuất giải pháp phát triển NL HTSĐ  Đánh giá chuyên gia giải pháp phát triển NL HTSĐ Đối...
 • 156
 • 308
 • 0

HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN TÂM LÍ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG

HỨNG THÚ HỌC TẬP MÔN TÂM LÍ HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG
... cá nhân 1.2.3 Hứng thú học tập môn tâm học sinh viên ĐHSP Đà Nẵng a.Vài nét nội dung chương trình học môn tâm học sinh viên khối ngành phạm b Định nghĩa Dựa quan điểm hứng thú nhận thức ... hấp dẫn chúng sống trình học tập, làm việc người c Những biểu hứng thú học tập môn tâm học sinh viên Thực trạng hứng thú học môn tâm học sinh viên ĐHSP Đà Nẵng 2.1 Mô tả trình nghiên cứu ... độ hứng thú học môn tâm học sinh viên Đó sở để đề xuất biện pháp phù hợp để hình thành nâng cao hứng thú học tập sinh viên nhằm giúp bạn đạt kết học tập tốt 192 Tuyển tập Báo cáo “Hội nghị Sinh...
 • 5
 • 1,062
 • 20

Xem thêm