chuong1 hóa học 10 123doc

Giáo án hóa học 10: Andehit và Xeton

Giáo án hóa học 10: Andehit và Xeton
... Fomandehit (andehit fomic) CH3CHO Etanal Axetandehit (andehit axetic) C6H5CHO Benzandehit (andehit benzoic) CH3 –CO –CH3 Propan-2-on Dimetyl xeton CH3 – CH2 –CO –CH3 Butan-2-on Etyl metyl xeton ... TIẾT 78: BÀI 58: ANDEHIT XETON (T1) HĨA HỌC 11 - BAN NÂNG CAO GV: NGUYỄN HỮU HƯNG - QV1 BÀI 58: ANDEHIT- XETON I ĐỊNH NGHĨA, CẤU TRÚC, PHÂN LOẠI, DANH PHÁP VÀ TÍNH CHẤT VẬT LÝ Định ... cacbon người ta chia anđehit xeton thành loại : no,không no, thơm Andehit xeton sau no,không no,thơm Điền vào bảng sau? Anđehit no không no thơm (1),(2) (3) (4) Xeton (5),(6) (7) (8) 3.Danh...
 • 11
 • 2,029
 • 9

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài toán hóa học có phương pháp giải nhanh làm câu trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn hóa học 10 - chương trình nâng cao

Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài toán hóa học có phương pháp giải nhanh làm câu trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn hóa học 10 - chương trình nâng cao
... trình, SGK lớp 10, sách tập trắc nghiệm lớp 10 3.5 Xây dựng hệ thống câu hỏi toán hóa học PP giải nhanh làm câu hỏi TNKQ nhiều lựa chọn (chương trình lớp 10 nâng cao) để KT-ĐG thành học tập HS ... thức cách thông minh, sáng tạo Chương XÂY DỰNG HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TOÁN CÓ PP GIẢI NHANH LÀM CÂU TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN NHIỀU LỰA CHỌN (Hóa học lớp 10 - nâng cao) 2.1 Nội dung kiến thức mục ... dạy học môn hoá học trường THPT Chính lí mà lựa chọn để nghiên cứu đề tài: Xây dựng hệ thống câu hỏi toán hóa học PP giải nhanh làm câu trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn Hoá học lớp 10...
 • 171
 • 1,381
 • 8

Một số biện pháp nâng cao chất lượng rèn luyện kiến thức - kĩ năng thí nghiệm trong chương trình hóa học 10 nâng cao cho học sinh theo hướng dạy học tích cực

Một số biện pháp nâng cao chất lượng rèn luyện kiến thức - kĩ năng thí nghiệm trong chương trình hóa học 10 nâng cao cho học sinh theo hướng dạy học tích cực
... dạng tập 35 Chương MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG RÈN LUYỆN KIẾN THỨC – KĨ NĂNG THÍ NGHIỆM TRONG CHƯƠNG TRÌNH HOÁ HỌC 10 NÂNG CAO CHO HỌC SINH THEO HƯỚNG DẠY HỌC TÍCH CỰC Theo Đại từ điển ... ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP HỒ CHÍ MINH Đỗ Thị Bích Ngọc MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG RÈN LUYỆN KIẾN THỨC – KĨ NĂNG THÍ NGHIỆM TRONG CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC 10 NÂNG CAO CHO HỌC SINH THEO HƯỚNG DẠY HỌC ... rèn luyện kiến thức - thí nghiệm chương trình hóa học 10 nâng cao cho HS theo hướng dạy học tích cực Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu đề xuất số biện pháp góp phần nâng cao chất lượng rèn luyện...
 • 200
 • 1,114
 • 6

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN hoa hoc 10

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN hoa hoc 10
... 18, 35 C 17, 18, 35, 17 D 17, 18, 17, 35 Câu 26: Từ phản ứng khử độc lượng nhỏ khí clo phòng thí nghiệm: 2NH3 + 3Cl2 → 6HCl + N2 Kết luận sau đúng? A NH3 chất oxi hoá B NH3 chất khử C Cl2 chất...
 • 2
 • 967
 • 29

Câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học 10 Ban KHTN

Câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học 10 Ban KHTN
... PA:A Cõu 10 HH1004NCV Cú bao nhiờu nguyờn t Z < 30 v nguyờn t ca chỳng cú electron c thõn A B C D 10 PA: B Cõu 11 HH1005NCH S phõn b electron vo obitan nguyờn ... cựng tng dn t n PA: D Cõu 30 HH1010NCB Trong mt chu k, in tớch ht nhõn tng dn thỡ bỏn kớnh nguyờn t A khụng i B gim dn C tng dn D gim sau tng dn PA: B Cõu 31 HH1010NCB Trong mt chu k, in tớch ... Cõu 100 HH1022NCV Trong phũng thớ nghim, iu ch c lng clo l ln nht, vi lng cht kh l dung dch axit HCl khụng i thỡ cht oxi hoỏ phi chn l : A MnO2 B KMnO4 C KClO3 D K2CrO4 PA: C Cõu 101 HH1022NCB...
 • 22
 • 783
 • 6

KIỂM TRA MÔN: HÓA HỌC 10

KIỂM TRA MÔN: HÓA HỌC 10
... Họ tên: TRƯỜNG THPT TRẠI CAU Đề Lớp: 10A KIỂM TRA MÔN: HÓA HỌC 10 Thời gian: 45’ I TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN(4đ) 63 65 Câu Đồng tự nhiên gồm đồng vị ... 56 56 17 20 23 22 Câu Cho nguyên tử có kí hiệu sau: A; B; C; D; 26 E; 27 F; G; 10 H; 11 I; 10 K Có nguyên tố hoá học xác định từ dãy nguyên tử trên: A B C.5 D 80 Câu Số prôtôn, nơtron electron ... electron phân lớp p Hãy cho biết X thuộc nguyên tố hoá học sau đây? Nguyên tố X A Kim loại B Phi kim C Khí D Không xác định Câu Nguyên tử nguyên tố hoá học X cấu tạo 36 hạt, số hạt mang điện gấp đôi...
 • 2
 • 321
 • 5

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2011-2012 MÔN: HÓA HỌC 10

BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2011-2012 MÔN: HÓA HỌC 10
... A 11 , 28, 11 , 2, 2, 14 B 11 , 28, 11 , 2, 2, 10 C 9, 26, 9, 2, 2, 13 D 3, 28, 9, 1, 1, 14 Câu 8: Cho sơ đồ chuyển hóa sau: Zn + HNO3 → Zn(NO3)2 + NO + N2O ... tử X Y 32 Xác định hai nguyên tố X Y số đáp án sau ? A Na(Z =11 ) K(Z =19 ) B Si(Z =14 ) Ar(Z =18 ) C Al(Z =13 ) K(Z =19 ) D Mg(Z =12 ) Ca(Z=20) Câu 17 : Để nhận biết dung dịch muối: NaCl, Na3PO4, NaNO3 Chọn ... nguyên tố X Y đứng chu kỳ có tổng số proton hạt nhân nguyên tử 33 X Y thuộc chu kỳ nhóm sau A Chu kỳ 3, nhóm VIA, VIIA B Chu kỳ 3, nhóm IIA, IIIA C Chu kỳ 2, nhóm IIA, IIIA D Chu kỳ 2, nhóm IIIA, IVA...
 • 3
 • 366
 • 1

Đề thi học kỳ I Môn thi: HOÁ HỌC - 10

Đề thi học kỳ I Môn thi: HOÁ HỌC - 10
... - HEÁT - Trang – Mã đề thi 158 TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI HỌC KỲ NĂM HỌC 201 1-2 012 Môn thi: HOÁ HỌC - 10 Th i gian làm b i: 60 ... HƯNG ĐẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI HỌC KỲ NĂM HỌC 201 1-2 012 Môn thi: HOÁ HỌC - 10 Th i gian làm b i: 60 phút Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 516 Caâu ... Trang 18 – Mã đề thi 158 TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 03 trang) KỲ THI HỌC KỲ NĂM HỌC 201 1-2 012 Môn thi: HOÁ HỌC - 10 Th i gian làm b i: 60 phút Họ, tên thí sinh: ...
 • 25
 • 247
 • 2

Giáo án hóa học 10- Chuyên ban

Giáo án hóa học 10- Chuyên ban
... soạn: 16/7/2004 Giáo án: Bài 12 liên kết Ion tinh thể ion I Mục tiêu học a) Học sinh hiểu: - Ion ? Khi nguyên tử biến thành Ion ? Có loại Ion ? - Liên kết Ion đợc hình thành nh ? b) Học sinh vận ... hiểu hình thành phân tử H2, HCL Giáo án lớp 10 Môn: Hoá học Ban KHXH NV Ngời thực hiện: Trần Thuý Quỳnh Trờng: THPT Yên Lạc Tỉnh: Vĩnh Phúc Chơng 3: Liên kết hoá học Tiết 19: Liên kết ion Tinh ... chảy khó Giáo viên hớng dẫn học sinh quan sát bay thí nghiệm khả dẫn điện - Hợp chất Ion tan nhiều nớc dễ số chất phân li thành Ion Có khả dẫn NaCl (khan) điện NaCl (dung dịch) Hoạt động 7: Giáo...
 • 17
 • 645
 • 9

Giáo án hóa học 10- Chuyên ban (tiếp)

Giáo án hóa học 10- Chuyên ban (tiếp)
... hoá Đó vật chất luôn đợc bảo toàn Bài 17: Phản ứng oxi hoá - khử (Sgk hoá học lịch sử 10 Ban KHXH & NV) I Mục tiêu học Về kiến thức: HS hiểu đợc Theo chất oxi hoá, khử, chất ôxi hoá, chất khử ... niệm II Chuẩn bị Giáo viên yêu cầu học sinh ôn tập: - Các khái niệm ôxi hoá, khử, chất ôxi hoá, chất khử pứ ôxi hoá - khử THCS - Khái niệm số ôxi hoá quy tắc xác định số ôxi hoá học chơng trớc ... Hình thành quan niệm p ôxi cho, Cl2 nhận) hoá - khử: Pứ ôxi hoá - khử pứ hoá học Hoạt động 4: GV sử dụng phiếu học có chuyển electron chất tập số 4: phản ứng a Trong p Na Cl2 có cho nhận ôxi...
 • 6
 • 352
 • 3

Giáo án hóa học 10- Chuyên ban (tiếp)

Giáo án hóa học 10- Chuyên ban (tiếp)
... X Hoạt động _ Giáo viên đa ví dụ , học sinh dự đoan sản phẩm phản ứng ? Hoạt động : Giáo viên đa ví dụ học sinh dự đoán sản phẩm phân tích vai trò Cl2 - Giáo viên sử dụng phiếu họcc tập số : ... động 6: Đa phiếu học tập số : Kết thúc phàn tính chất hóa học Hãy rút Kết luận: - Clo phi kim hoạt động mạnh kết luận Clo - Tính chất hóa học đặc trng Clo tính ôxi hóa, Clo ôxi hóa số đơn chất ... chất hóa học ứng dụng - F có độ âm điện lớn 4,0 Tính chất hóa học - Không có obitan Hoạt dộng - Flo có tính ôxi hóa mạnh Trong hợp - Độ âm điện Flo chất có số ôxi hóa - Cấu hình e Flo - Ôxi hóa...
 • 30
 • 549
 • 2

Giáo án hóa học 10- Chuyên ban (tiếp)

Giáo án hóa học 10- Chuyên ban (tiếp)
... cầu học sinh nhận xét HS: - Ôxi chất khí, không màu, không mùi, không vị - Ôxi hoá lỏng 183 oC - Ôxi tan nớc 3) Tính chất hoá học Hoạt động GV: yêu cầu học sinh nêu độ âm điện ôxi 3,5 Yêu cầu học ... tan n- - Chiếm = 1/5V không khí ớc? III/ Tính chất hoá học : Hoạt động : Nêu câu hỏi : - Nêu t/c hoá học chung phi kim, tính chất hoá học ôxi học? - Từ cấu tạo nguyên tử ôxi, nhận định khả phản ... sách giáo khoa, rút số kết luận H2S khí không màu mùi trứng thối tan nớc, độc - Nhận xét tính tan muối sunfua Viết phơng trình phản ứng thể tính chất hoá học số muối sunfua, 3.Tính chất hoá học: ...
 • 11
 • 328
 • 2

Giáo án hóa học 10- Nâng cao

Giáo án hóa học 10- Nâng cao
... hoá học + Học sinh vận dụng đợc: - Số đơn vị điện tích = số hạt prôton = số hạt electron - Ký hiệu nguyên tử, nguyên tố hoá học B Chuẩn bị Giáo viên cần làm biểu đồ phiếu học tập * Phiếu học ... dạy học lớp Hoạt động 1: (10ph) Vào bài: Kết hợp hỏi cũ chuyển tiếp giáo án sử dụng phiếu học tập số có câu hỏi: * Học sinh: + Trong nguyên tử có loại hạt bản: Electron: Ký hiệu e, qe = -1,6 .10-1 9C; ... hoá học + Học sinh vận dụng đợc: - Số đơn vị điện tích = số hạt prôton = số hạt electron - Ký hiệu nguyên tử, nguyên tố hoá học B Chuẩn bị Giáo viên cần làm biểu đồ phiếu học tập * Phiếu học...
 • 25
 • 1,838
 • 25

Giáo án hóa học 10- Nâng cao

Giáo án hóa học 10- Nâng cao
... cụ: - ống nghiệm, nút cao su không lỗ, ống cao - Nút cao su có lỗ, ống hút, giá thí nghiệm su, giá để ống nghiệm, ống thủy tinh (chữ L cải tiến, ống nghiệm có nhánh thẳng) Hóa chất: - dd HCl, dd ... sâu kiến thức tính oxi hóa mạnh halogen So sánh tính oxi hóa cuả clo, brom, iot II Chuẩn bị Dụng cụ thí nghiệm: - ống nghiệm : - ống nghiệm nhỏ giọt: - Cặp ống nghiệm: - Nút cao su đục lỗ: - Giá ... không cầm tay để tránh bị bỏng - Khi tiến hành thí nghiệm úp phễu thủy tinh lên miệng cốc GV hớng dẫn HS quan sát tợng so sánh: - Khi cho Na vào cốc 1: Na nóng chảy thành giọt tròn sáng, chuyển động...
 • 10
 • 1,163
 • 24

Xem thêm