sa05p8c anh huong yb len tinh chat nhiet dien

Nghiên cứu ảnh hưởng của khuyết tật lên tính chất nhiệt động của gaas bằng phương pháp thống kê mô men (LV01423)

Nghiên cứu ảnh hưởng của khuyết tật lên tính chất nhiệt động của gaas bằng phương pháp thống kê mô men (LV01423)
... phƣơng pháp men để nghiên cứu ảnh hƣởng khuyết tật lên tính chất nhiệt động GaAs Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu - Nghiên cứu tính chất nhiệt động GaAs trƣờng hợp lí tƣởng khuyết tật Phƣơng pháp nghiên ... phƣơng pháp thống hiệu việc nghiên cứu tính chất nhiệt động đàn hồi vật liệu – phƣơng pháp thống men Phƣơng pháp men GS Nguyễn Tăng đề xuất đƣợc phát triển đề nghiên cứu tính chất nhiệt ... khuyết tật Việc hoàn thiện nghiên cứu tính chất nhiệt động ảnh hƣởng khuyết tật lên tính chất nhiệt động bán dẫn nói chung GaAs nói riêng trở nên cần thiết Với lý đó, chọn đề tài nghiên cứu: “ Nghiên...
 • 63
 • 228
 • 1

Nghiên cứu ảnh hưởng của các tính chất cơ lý vải len và vải pha len đến một số thông số công nghệ và thiết kế trong quá trình sản xuất veston nam

Nghiên cứu ảnh hưởng của các tính chất cơ  lý vải len và vải pha len đến một số thông số công nghệ và thiết kế trong quá trình sản xuất veston nam
... len vải pha len 3.1.8 Kết xác định biến dạng nén vải len vải pha len 3.2 Kết nghiên cứu ảnh hưởng số tính chất vải len vải pha len đến số thông số công nghệ thiết kế quy trình sản xuất veston ... thống thiết bị Kawabata 2.4.2 Nghiên cứu ảnh hưởng tính chất vải len vải pha len đến số thông số công nghệ thiết kế quy trình sản xuất veston nam 2.4.2.1 Ảnh hưởng độ nhàu vải len vải pha len đến ... giặt vải len vải pha len đến thông số thiết kế veston nam 2.4.2.4 Ảnh hưởng độ co nhiệt vải len vải pha len đến thông số thiết kế veston nam CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN 3.1 Kết nghiên...
 • 65
 • 559
 • 0

nghiên cứu về sóng hài, ảnh hưởng của nó tới chất lượng điện năng và các giải pháp hạn chế nó

nghiên cứu về sóng hài, ảnh hưởng của nó tới chất lượng điện năng và các giải pháp hạn chế nó
... b lc súng hi cho bin tn 0.75 kW ca Siemens - 20 - Dòng điện (A) 0.6 0.4 0.2 0.0 -0.2 -0.4 -0.6 10 12 14 16 18 20 Thời gian (ms) 0.14 Dòng điện (A) 0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 CHNG CXLI CHNG ... giỏ tr hiu dng ca in ba pha chia cho giỏ tr hiu dng ca in ỏp ba pha ú.[14] CHNG XLII %Không cân điện áp = độ lệch lớn so với giá trị trung bình 100% giá trị trung bình Tng quan v súng hi v cỏc ... nhúm xung, cp in t hai mỏy bin ỏp ni song song, dch pha 30o CHNG CLXXXVI máy biến áp dịch pha góp Các cầu xung Ld Aptomat Y-Y Y- CHNG CLXXXVII Hỡnh Cu trỳc b bin i 12 xung [8] CHNG CLXXXVIII CHNG...
 • 82
 • 576
 • 6

Xây dựng phương pháp đo tính chất nhiệt điện của vật liệu

Xây dựng phương pháp đo tính chất nhiệt điện của vật liệu
... tới tính chất nhiệt điện vật liệu khảo sát 3.2 Tính chất nhiệt điện vật liệu 3.2.1 Độ dẫn điện Chúng tiến hành đo tính chất nhiệt điện vật liệu Mẫu khảo sát đƣợc đo độ dẫn điện dải nhiệt từ nhiệt ... luận tài liệu tham khảo Chƣơng 1: Tổng quan tính chất vật liệu nhiệt điện Đƣa khái niệm tƣợng nhiệt điện, hiệu ứng nhiệt điện xảy vật liệu tính chất nhiệt điện Giới thiệu vật liệu nhiệt điện kinh ... mục tiêu xây dựng thực phƣơng pháp nghiên cứu tính chất nhiệt điện vùng nhiệt độ cao, đặc biệt vật liệu gốm bán dẫn Nội dung phƣơng pháp nghiên cứu tính chất nhiệt điện vật liệu vùng nhiệt độ...
 • 50
 • 1,111
 • 11

Quang phổ Laser - Cải tiến tính chất nhiệt điện bằng cách thêm Sb vào ZnO

Quang phổ Laser - Cải tiến tính chất nhiệt điện bằng cách thêm Sb vào ZnO
... triển hợp chất Nâng cao tính chất nhiệt điện Thiết kế hợp kim Cải thiện tc nhiệt điện t0 cao ZnO cách thêm Sb2 O3 Thực nghiệm Bột ZnO tinh khiết + Bột Sb2 O3 Cồn ethyl môi trường ZrO2 xay 6h Chất pha ... phần Sb2 O3 Tính dẫn điện mẫu pha tạp bán dẫn Hệ số Seebeck âm nhiệt độ tăng 5 Hệ số công suất tăng ổn định nhiệt độ cao pha thêm Sb2 O3 Mẫu Zn0.9 9Sb0 .01O có hệ số công suất lớn 3,88.1 0-4 Wm-1K-2 ...    Sự pha thêm Sb2 O3 : Giảm mật độ kích thước hạt Độ dẫn điện tăng Hệ số Seebeck có giá trị tuyệt đối tăng Hệ số công suất tăng Việc chèn thêm Sb2 O3 làm tăng tính nhiệt điện nhiệt độ cao ...
 • 15
 • 166
 • 0

Cấu trúc tinh thể và tính chất nhiệt điện của vật liệu filled skutterudite ce0,6fe2co2sb12

Cấu trúc tinh thể và tính chất nhiệt điện của vật liệu filled skutterudite ce0,6fe2co2sb12
... TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU NHIỆT ĐIỆN VÀ MỘT SỐ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHẤT NHIỆT ĐIỆN 1.1 Lịch sử phát triển vật liệu nhiệt điện Cấu trúc tính chất CoSb3 Filled skutterudite ... nhiệt mạng cải thiện tính chất dẫn điện vật liệu skutterudites filled Hình 1.2: Cấu trúc tinh thể filled skutterudites có công thức GyM4X12 Trong Hình 2.1 cấu trúc tinh thể filled skutterudites loại ... 2.2.4 Đo điện trở suất theo áp suất 27 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 30 3.1 Cấu trúc tinh thể vật liệu filled skutterudite Ce0,6Fe2Co2Sb12 30 3.2 Tính chất nhiệt điện vật liệu...
 • 51
 • 334
 • 1

tính chất nhiệt điện của vật liệu CaMnO3 pha tạp

tính chất nhiệt điện của vật liệu CaMnO3 pha tạp
... suất nhiệt điện 65 CHƢƠNG TÍNH CHẤT NHIỆT ĐIỆN CỦA VẬT LIỆU CaMnO3 PHA TẠP CÁC ION ĐẤT HIẾM 67 3.1 Tính chất nhiệt điện vật liệu CaMnO3 pha tạp ion đất 67 3.1.1 Tính chất nhiệt điện ... tính chất nhiệt điện vật liệu CaMnO3 pha tạp ion đất IV Đối tƣợng nghiên cứu Vật liệu CaMnO3 pha tạp ion đất V Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu tính chất nhiệt điện vật liệu CaMnO3 pha tạp ion đất VI ... Loại vật liệu nhiệt điện với pha tạp biến tính đ nhà khoa học giới quan tâm nghiên cứu, nhằm tạo vật liệu gốm nhiệt điện có hiệu ứng nhiệt điện lớn nhiệt độ cao, hệ số nhiệt điện lớn, ph m chất...
 • 116
 • 559
 • 0

Cấu trúc tinh thể và tính chất nhiệt điện của vật liệu filledskutterudite ce0,6fe2co2sb12

Cấu trúc tinh thể và tính chất nhiệt điện của vật liệu filledskutterudite ce0,6fe2co2sb12
... ĐẦU……………………………………………………………………………1 CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU NHIỆT ĐIỆN VÀ MỘT SỐ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHẤT NHIỆT ĐIỆN 1.1 Lịch sử phát triển vật liệu nhiệt điện Cấu trúc tính chất CoSb3 Error! Bookmark ... NHIÊN Phạm Thị Hồng Huế CẤU TRÚC TINH THỂ VÀ TÍNH CHẤT NHIỆT ĐIỆN CỦA VẬT LIỆU FILLED SKUTTERUDITE Ce0,6Fe2Co2Sb12 Chuyên ngành: Vật Nhiệt Mã số : LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC ... luận Kết luận CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU NHIỆT ĐIỆN VÀ MỘT SỐ LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN TÍNH CHẤT NHIỆT ĐIỆN 1.1 Lịch sử phát triển vật liệu nhiệt điện Nhiệt điện nhánh khoa học giới thiệu chủ...
 • 12
 • 186
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " SỰ ẢNH HƯỞNG DÒNG PHÚN XẠ VÀ SỰ Ủ NHIỆT LÊN TÍNH CHẤT QUANG XÚC TÁC MÀNG TiO2 CHẾ TẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÚN XẠ MAGNETRON DC KHÔNG CÂN BẰNG" doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... diện tích mặt lớn Màng tạo dòng phún xạ mạnh có tính quang xúc tác cao mà xử lý nhiệt Giải pháp tăng dòng phún xạ kinh tế hiệu quả, ứng dụng công nghệ phủ màng quang xúc tác Trang 48 Bản quyền ... việc tăng dòng phún xạ tính quang xúc tác màng TiO2 không cần xử lí nhiệt nhằm tối ưu hóa công nghệ sản xuất vật liệu 1.2.Cơ sở Phún xạ magnetron sử dụng rộng rãi, nhiệt độ tạo màng thấp phù ... Vol 11, No.10 - 2008 Sau nhiệt Trước nhiệt Hình 12 Hình 11 Sau nhiệt Trước nhiệt Hình 14 Hình 13 Sau nhiệt Trước nhiệt Hình 15 Hình 16 Sau nhiệt Trước nhiệt Hình 17 Trang 46 Hình...
 • 8
 • 286
 • 0

Khoá luận tốt nghiệp vật lý ảnh hưởng của nhiệt độ đế lên tính chất mang siêu dẫn nhiệt độ cao YBa2Cu3O7

Khoá luận tốt nghiệp vật lý ảnh hưởng của nhiệt độ đế lên tính chất mang siêu dẫn nhiệt độ cao YBa2Cu3O7
... “Anh hưởng nhiệt độ đế lên tính chất màng siêu dẫn nhiệt độ cao YBa 2Cu307.g” làm khóa luận tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao YBa2Cu307_g - Nghiên cứu ảnh ... chất siêu dẫn xuất hiện, nhiều chất siêu dẫn dạng hợp chất tìm hầu hết chất nhiệt độ chuyển pha siêu dẫn nằm vùng nhiệt độ cao nhiệt độ hóa lỏng nitơ (77K), gọi chung siêu dẫn nhiệt độ cao ... ảnh hưởng nhiệt độ chế tạo lên tính chất màng siêu dẫn nhiệt độ cao YBa2Cu307.8 Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu chế tạo yật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao YBa2Cu307.g - Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ...
 • 63
 • 351
 • 0

Ảnh hưởng của nhiệt độ đế lên tính chất mang siêu dẫn nhiệt độ cao YBa2Cu3O7

Ảnh hưởng của nhiệt độ đế lên tính chất mang siêu dẫn nhiệt độ cao YBa2Cu3O7
... ảnh hưởng nhiệt độ chế tạo lên tính chất màng siêu dẫn nhiệt độ cao YBa2Cu3O7- δ Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu chế tạo vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao YBa2Cu3O7- δ - Nghiên cứu ảnh hưởng nhiệt độ ... Ảnh hưởng nhiệt độ đế lên tính chất màng siêu dẫn nhiệt độ cao YBa2Cu3O7- δ” làm khóa luận tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu vật liệu siêu dẫn nhiệt độ cao YBa2Cu3O7- δ - Nghiên cứu ảnh ... vực siêu dẫn Sau phát minh J.B.bednorz K.A.muller nhiều chất siêu dẫn xuất hiện, nhiều chất siêu dẫn dạng hợp chất tìm hầu hết chất nhiệt độ chuyển pha siêu dẫn nằm vùng nhiệt độ cao nhiệt độ...
 • 40
 • 347
 • 0

Hiệu ứng kích thước ảnh hưởng lên tính chất quang của CdS, CdSe và CuInS2

Hiệu ứng kích thước ảnh hưởng lên tính chất quang của CdS, CdSe và CuInS2
... t CdSe Chm lng t CdSe, CdSe cú cu trỳc lừi/v (vớ d: CdSe /CdS, CdSe/ ZnS, CdSe/ ZnSe, CdSe/ CdS/ZnS; CdTe/CdS) [31], [63], [64], [76] 13 c nghiờn cu mnh m nhng nm qua trin vng ng dng cỏc lnh vc quangin ... hng lờn tớnh cht quang ca CdS, CdSe v CuInS2 Chuyờn ngnh: Vt liu Quang hc, Quang in t v Quang t Mó s: 62 44 50 05 Lun ỏn Tin s Khoa hc vt liu Ngi hng dn khoa hc: PGS TS Nguyn Quang Liờm PGS TS ... Ph hunh quang ca CdSe theo nhit khỏc 97 51 Hỡnh 4.12 Ph hunh quang ca chm lng t CdSe (a) v 99 Rh.6G (b) tớnh hiu sut lng t 52 Hỡnh 4.13 Dch nh ph hunh quang v hp th ca chm 101 lng t CdSe lừi...
 • 167
 • 542
 • 0

Xem thêm