IJPAP 53(8) 530 536

530 Phát triển nghiệp vụ bao thanh toán (Factoring) tại Việt Nam

530 Phát triển nghiệp vụ bao thanh toán (Factoring) tại Việt Nam
... 1: C S Lí LUN V BAO THANH TON 01 1.1 TNG QUAN V BAO THANH TON (FACTORING): 01 1.1.1.Lch s hỡnh thnh 01 1.1.2.Khỏi nim v bao toỏn 02 1.1.3 Cỏc loi hỡnh bao toỏn ... Thỳy Võn HVTH: Phm Xuõn Hựng Trang CHNG 1: C S Lí LUN V BAO THANH TON 1.1 TNG QUAN V BAO THANH TON (FACTORING): 1.1.1 Lch s hỡnh thnh: Bao Thanh Toỏn (BTT) xut phỏt t i lý hng hoa hng, nhng ngi ... nghip v Bao Thanh Toỏn (Factoring) ti Vit Nam i tng v phm vi nghiờn cu: Da trờn vic tỡm hiu tng quan c s lý lun v sn phm bao toỏn, thc trng, hn ch v thỏch thc, nghiờn cu th trng Vit Nam v trin...
 • 82
 • 191
 • 0

536 Phát triển thẻ thanh toán tại Việt Nam giai đoạn hội nhập

536 Phát triển thẻ thanh toán tại Việt Nam giai đoạn hội nhập
... TRƯỜNG THẺ THANH TOÁN TẠI VIỆT NAM 27 2.1 CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG THẺ TẠI VIỆT NAM 27 2.2 PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG THẺ TẠI VIỆT NAM ... 69 3.2 MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG THẺ THANH TOÁN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP 71 3.3 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN THẺ THANH TOÁN 74 3.3.1 ... có nhìn bao quát thò trường thẻ toán Việt Nam Từ có hướng đắn nhằm phát triển công cụ toán đại Đề xuất số biện pháp để góp phần phát triển thẻ toán Việt Nam trình hội nhập kinh tế giới khu vực...
 • 135
 • 248
 • 1

530 Đo lường và nâng cao sức mạnh nhãn hiệu Eurotile

530 Đo lường và nâng cao sức mạnh nhãn hiệu Eurotile
... sánh với nhãn hiệu cạnh tranh - Chương 3: Đề xuất nâng cao sức mạnh nhãn hiệu Eurotile Chương đưa giải pháp nhằm nâng cao sức mạnh nhãn hiệu thông qua yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh nhãn hiệu nhằm ... tư vào hoạt động quảng bá nhãn hiệu 43 CHƯƠNG 3: CÁC ĐỀ XUẤT NÂNG CAO SỨC MẠNH NHÃN HIỆU EUROTILE 3.1 Mục Tiêu Phương Hướng Nâng Cao Sức Mạnh Nhãn Hiệu Eurotile 3.1.1 Tăng cường nhận biết nhãn ... vậy, vấn đề nâng cao sức mạnh nhãn hiệu giải pháp nhằm tạo nâng cao vò cạnh tranh cho sản phẩm * Với lý trên, chọn hướng áp dụng sở khoa học công tác đo lường nâng cao sức mạnh nhãn hiệu cho ngành...
 • 55
 • 184
 • 0

538 Đánh giá tác động của một số yếu tố thuộc lĩnh vực kiến thức nông nghiệp lên hiệu quả trồng lúa của nông dân tỉnh An Giang

538 Đánh giá tác động của một số yếu tố thuộc lĩnh vực kiến thức nông nghiệp lên hiệu quả trồng lúa của nông dân tỉnh An Giang
... đề tài Trong tác giả chủ yếu trình bày số yếu tố thuộc lĩnh vực kiến thức nông nghiệp tác động lên hiệu trồng lúa nông dân An Giang Kết tác động yếu tố lên hiệu trồng lúa nông dân xem xét chương ... hành nhằm đánh giá tác động số yếu tố thuộc lĩnh vực kiến thức nông nghiệp lên hiệu trồng lúa nông dân An Giang Nghiên cứu định tính giúp xác định số yếu tố tác động lên hiệu trồng lúa Nghiên ... nghiên cứu tác động kiến thức nông nghiệp lên hiệu trồng lúa nông dân bao gồm hai thành tố: (1) số yếu tố thuộc lĩnh vực kiến thức nông nghiệp (2) số yếu tố khác Các yếu tố kiến thức nông nghiệp...
 • 115
 • 268
 • 5

538 Định hướng phát triển du lịch sinh thái đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2010 

538 Định hướng phát triển du lịch sinh thái đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2010 
... nghiệp du lịch sinh thái ĐBSCL yếu Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế chơng Định hớng phát triển du lịch sinh thái đồng sông cửu long 3.1 mục tiêu phát triển du lịch sinh thái đồng sông cửu long đến năm 2010 ... trạng phát triển du lịch sinh thái đồng sông cửu long Ti ề m n ă n g p h t t r i ể n v đ n h g i t i n g u y ê n du lịch sinh thái đồng sông cửu long 2.1.1 Tiềm Năng Phát Triển Du Lịch Sinh Thái ... 26 chơng 3: Định hớng phát triển du lịch sinh thái đồng sông cửu long 31 3.1 mục tiêu phát triển du lịch sinh thái đồng Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế sông cửu long đến năm 2010 ...
 • 113
 • 356
 • 4

530 Tình hình kinh doanh & đóng Thuế của Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng Hà Nội

530 Tình hình kinh doanh & đóng Thuế của Công ty Vật tư kỹ thuật xi măng Hà Nội
... Nội dung I Tình hình tổ chức tài đóng thuế công ty vật t kỹ thuật ( cty VTKT) Tình hình tổ chức - kinh doanh Công ty Vật t kỹ thuật xi măng doanh nghiệp nhà nớc đợc thành lập theo ... thuế công ty vật t kỹ thuật ( cty VTKT) Tình hình tổ chức - kinh doanh 2 .Tình hình đóng thuế công tyVTKT II Nhận xét chung công ty VTKT dựa sở lý thuyết Về tình hình ... máy ximăng, đại lý tiêu thụ số mặt hàng vật t, vật liệu xây dựng Nếu nh công ty VTKT tiếp tục giữ vững mạnh kinh doanh chẳng bao lâu, công ty phát triển mạnh 2 .Tình hình đóng thuế công tyVTKT...
 • 13
 • 185
 • 0

536 Sự vận dụng các nguyên tắc tổ chức quản lý

536 Sự vận dụng các nguyên tắc tổ chức quản lý
... Tổ chức quản Nội dung I Nguyên tắc chung tổ chức Khi thiết lập vận hành tổ chức phải tuân thủ, vận dụng nguyên tắc chung tổ chức ; nguyên tắc suất phát từ thực tiễn quản phù hợp ... quan Nguyên tắc tập chung dân chủ đợc coi nguyên tắc bao trùm loại tổ chức Tuy nhiên, cần đợc vận dụng sát hợp với tính chất loại tổ chức có phơng thức hoạt động khác ( tổ chức trị , tổ chức ... quản lớn Ngợc lại, 12 Tổ chức quản khâu không quán xuyến đợc chức cần thiết; thiếu chuyên sâu chức Tính tối u thể tổng quát nguyên tắc: bảo đảm quán xuyết hết khối lợng công việc quản lý...
 • 16
 • 342
 • 3

538 Chiến lược phát triển thị trường giai đoạn 1996 - 2003 của Nokia tại Việt Nam

538 Chiến lược phát triển thị trường giai đoạn 1996 - 2003 của Nokia tại Việt Nam
... chung Nokia Việt Nam Năm 1996 Nokia đặt văn phòng đại diện tại Việt nam, Với nhiệm vụ phát triển thị trờng điện thoại di động nghiên cứu yếu tố thúc đẩy phát triển thị trờng điện thoại di động Việt ... Siemens L45 Siemens S 40 Siemens ME5 Nokia Nokia 6210 Nokia 3310 Nokia 3314 Nokia 3350 Nokia 5510 Nokia 6500 Nokia 8210 Nokia 8310 Nokia 8850 Nokia 8890 Nokia 9110i Nokia 9210 Đơn giá 1.650.000 1.500.000 ... ty ngắn nh dài hạn Với công ty Nokia thâm nhập vào thị trờng Việt nam từ năm 1996 đa chiến lợc phát triển thị trờng với mục tiêu tập trung vào ngời tiêu phát triển thị trờng Để đạt đợc điều công...
 • 20
 • 201
 • 0

Xem thêm