casio bai tap bai 8 + dap an THỦ THUẬT CASIO GIẢI PTVT NÂNG CAO

BÀI tập NST có đáp án và hướng dẫn giải

BÀI tập NST có đáp án và hướng dẫn giải
... thể cặp NST 23 -Có 45 NST C thể cặp NST 21 -Có 47 NST B thể cặp NST 21 -Có 45 NST D thể cặp NST 23 -Có 47 NST Câu 9: Bộ NST lưỡng bội mận 2n = 48 Trong tế bào sinh dưỡng, người ta thấy 47 NST ĐB ... Câu 10: Khoai tây bình thường 12 cặp NST Thể đột biến 48 NST là: A Thể tứ bội B Thể bốn nhiễm C Thể tự đa bội D Thể dị đa bội Câu 11: Một phụ nữ có 47 NST NST X Người thuộc thể A ba ... phân Nếu cặp NST phân li bình thường kỳ sau GP1 TB NST: A.18 B 38 C 36 D 34 HD: thể kép = 2n-1-1=34 Kì sau NST kép cặp NST tương đồng không phân li  NST = 34 Câu 41: Một loài NST 2n=24 Một...
 • 10
 • 1,709
 • 3

1 Số bài tậpđáp án môn Kế Toán Quản Trị nâng cao

1 Số bài tập và đáp án môn Kế Toán Quản Trị nâng cao
... cui kỡ Chi phớ NVLTT = (10 .000+ 12 7.600)/ (15 0+ 22) x 22 = 17 .600 Chi phớ NCTT = (2.000+ 17 .200)/ (15 0+ 10 ) x 10 = 1. 200 Chi phớ SXC = (3.000+ 22.600)/ (15 0+ 10 ) x 10 = 1. 600 Cỏc bc tip theo tớnh ... TK 15 4 (PX1) 932.000 N TK 15 2 14 .000 N TK 632 29.300 Cú TK 15 4 (PX1) 43.300 C sp hng 40.000 1. 600 1. 700 43.300 Z 800.000 64.000 68.000 932.000 z 2.000 16 0 17 0 2.330 Vớ d K toỏn Qun tr nõng cao ... 64.000/ (16 0+34+6) x 34 + 27.000/ (16 0 + 34 x 50% + 6x 50%) x 17 = 10 .880 + 2.550 = 13 .430 Chi phớ SXC SPDD = 68.000/ (16 0+34+6) x 34 + 73.800/ (16 0 + 34 x 50% + 6x 50%) x 17 = 11 .560 + 6.970 = 18 .530...
 • 20
 • 288
 • 1

ÔN TẬP ANH 8 + ĐÁP ÁN

ÔN TẬP ANH 8 + ĐÁP ÁN
... damage ĐÁP ÁN I) 1.c 2.b 3.b 4.c 5.a 6.c 7.b 8. b 9.b 10.a 11.c 12.c 13.a 14.c 15.b 16.a 17.b 18 a 19.c 20.c 21.c 22.b 23.b 24.b 25.b 26.a 27.c 28. c 29.c 30.c 31.c 32.a 33.a 34.c 35.a 36.b 37.c 38. c ... 38. c 39.c 40.b 41.b 42.a 43.b 44.b 45.a 46.c 47.b 48. a 49.a 50.c 51.c 52.c 53.a 54.b 55.a 56.c 57.c 58. c 59.c 60.a II) 1.T F 3.T 4.F 5.T 6.T 7.F 8. T 9.F 10.T 11.T 12.F 13.T 14.F 15.T III 1) 1-c; ... .c to catch the bus in time The students were in a hurry so as .d not to be late for school 8) Find the meanings of the words 1 strain rural plentiful urban 9) habit report card improve proud...
 • 7
 • 275
 • 2

slide bài giảng môn an sinh xã hội - chương 7: nâng cao nhận thức về an sinh xã hội

slide bài giảng môn an sinh xã hội - chương 7: nâng cao nhận thức về an sinh xã hội
... 4/11/14 13 IV Nâng cao nhận thức ASXH  Tài + Qui mô phạm vi hoạt động nâng cao nhận thức sách, chương trình ASXH khác + Nguồn tài dành cho hoạt động nâng cao nhận thức ASXH khác loại sách, chương trình ... trang web thông tin: Trang web Bộ LĐ-TB-XH, trang web BHXH Việt Nam trang web trung tâm thông tin, thư viện trường đại học quốc gia; trung tâm nghiên cứu ASXH… 4/11/14 11 IV Nâng cao nhận thức ... hoạt động XH quan, khu dân cư, cộng đồng  4/11/14 Cá nhân hưởng ASXH phải có trách nhiệm với thân cộng đồng XH IV Nâng cao nhận thức ASXH 4.1 Xây dựng kế hoạch nâng cao nhận thức ASXH  Lựa...
 • 14
 • 538
 • 8

bài 3 một số kỹ thuật lập trình php nâng cao

bài 3 một số kỹ thuật lập trình php nâng cao
... false; return true; Bài - Một số kỹ thuật lập trình PHP nâng cao 30 Xử lý ngoại lệ Tạo ném ngoại lệ Sử dụng biểu thức try-catch Bài - Một số kỹ thuật lập trình PHP nâng cao 31 Ngoại lệ (Exception) ... } Bài - Một số kỹ thuật lập trình PHP nâng cao 33 Ngoại lệ Câu lệnh kích hoạt việc ném ngoại lệ: $futureValue = calculate_future_value(10000, 0.06, 0); // Ném ngoại lệ Bài - Một số kỹ thuật lập ... Bài - Một số kỹ thuật lập trình PHP nâng cao 25 Các biểu thức quy dùng để kiểm tra tính hợp lệ / /Số điện thoại với định dạng: 999-999-9999 /^[[:digit:]] {3} -[[:digit:]] {3} -[[:digit:]]{4}$/ //Số...
 • 39
 • 247
 • 1

Đáp án đề thi HKII Toán 10 - Nâng cao

Đáp án đề thi HKII Toán 10 - Nâng cao
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ - KHỐI 10 –KHTN Câu Nội dung 1.1 Giải phương trình: x + − x − = x (1)  x ≥ − 2 x + ≥  ... Lập phương trình cạnh tam giác ABC, biết C(4; -1 ), đường cao trung tuyến kẻ từ đỉnh B có phương trình là: 2x – 3y + 12 = 0; 2x + 3y = Giả sử đường cao BK: 2x – 3y + 12 = B Trung tuyến BM : 2x ... +1 = ⇔ x + y − 10 = −3 Ta có: M = AC ∩ BM nên toạ độ M nghiệm hệ: 3 x + y − 10 = x = ⇔ ⇒ M ( 6; −4 )  2 x + y =  y = −4 0,5 Vì M trung điểm AC nên toạ độ điểm uuu là: A(8; -7 ) Ar * Đường...
 • 4
 • 429
 • 14

Đề và đáp án thi địa lý 11 HKI nâng cao (2010-2011) pdf

Đề và đáp án thi địa lý 11 HKI nâng cao (2010-2011) pdf
... HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2010-2 011 MÔN ĐỊA LÍ 11 NÂNG CAO ĐỀ CHÍNH THỨC Câu (2đ) (4đ) (4đ) Nội dung trả lời Điểm • Đặc trưng ... -Giảm tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên -Khai thác sử dụng tự nhiên-tài nguyên hợp lí -Đầu tư nâng cao trình độ dân trí, lao động -Ổn định trị-xã hội, có đường lối phát triển kt-xh đắn -Mở rộng ... Chứng minh -Là nước đứng đầu GDP GDP/người ( có số liệu so sánh ) -Nền kinh tế thị trường điển hình ( có số liệu ) -Tính chuyên môn hóa cao kinh tế( có số liệu ) -Cơ cấu kinh tế hợp lí với nhiều...
 • 2
 • 162
 • 0

Xem thêm