casio bai tap bai 6 + dap an THỦ THUẬT CASIO GIẢI PTVT NHIỀU căn THỨC NÂNG CAO

casio bai 3 THỦ THUẬT CASIO GIẢI PTVT một căn THỨC cơ bản

casio bai 3 THỦ THUẬT CASIO GIẢI PTVT một căn THỨC cơ bản
... Bài 34 Giải phương trình x3  x  x   x  x 1 x  x 1 Bài 35 Giải phương trình x3  39 x  70 x  43   x  1 x 1 Bài 36 Giải phương trình 54 x3  61x  33 x   4 x  5 x 1 Bài 37 ... x  5 x 1 Bài 37 Giải phương trình x3 12 x  21x  15  2 x  3 x 1 Bài 38 Giải phương trình  x 1 x  x  3  2 x  3 x3 1 Bài 39 Giải phương trình 2 x  3 2 x  x  5 x  ... Bài 40 Giải phương trình x3  x  x    x  x 10 x  x 1 Bài 41 Giải phương trình x  20 x  28 x    x  27 x  x  3 x 1 Bài 42 Giải phương trình x5  31  x 1 Bài 43 Giải phương...
 • 2
 • 244
 • 0

Thủ thuật excel thiết lập các công thức nâng cao (phần 2)

Thủ thuật excel thiết lập các công thức nâng cao (phần 2)
... Thiết lập công thức nâng cao (phần 2) Hướng dẫn thiết lập công thức nâng cao (phần 2) : 4.4 Áp dụng quy tắc Data-Validation cho ô Có điều không may làm việc với bảng tính công thức bạn ... Dùng tùy chọn để nhập công thức xác định điều kiện Bạn nhập trực tiếp công thức vào hộp Formula (phải chắn có dấu trước công thức) , nhập tham chiếu dẫn tới ô chứa công thức Ví dụ, bạn giới hạn ... nhập công thức = A1 4.5.4 Tìm hiểu công cụ điều khiển bảng tính Để tận dụng tối đa khả công cụ điều khiển bảng tính, bạn cần biết điểm riêng biệt cách hoạt động công cụ cách bạn sử dụng công...
 • 17
 • 43
 • 0

Thủ thuật excel thiết lập các công thức nâng cao (phần 1)

Thủ thuật excel thiết lập các công thức nâng cao (phần 1)
... Học Excel Thủ Thuật Excel Thiết lập công thức nâng cao (phần 1) Hướng dẫn thiết lập công thức nâng cao (phần 1): Excel chương trình linh hoạt có nhiều công dụng, từ việc có ... nhập xong công thức Trong ví dụ này, bạn nhập công thức sau: = C11:E11*$C$3 Để nhập công thức dạng công thức mảng, nhấn Ctrl+Shift+Enter Các ô 2008 BUDGET (C13, D13 E13) có chung công thức: {=C11:E11*$C$3} ... hoạt công thức (formula bar), nhấn Ctrl+Enter để chuyển công thức trở thành công thức bình thường Bây bạn chọn lại dãy ô nhỏ (hoặc lớn hơn) nhập lại công thức mảng Ghi thêm: Bạn chọn nhanh mảng cách...
 • 24
 • 256
 • 0

Xem thêm