casio 6 10 bai tap bai 9 + dap an

Ôn tập sinh 12 bai 9 (đáp án)

Ôn tập sinh 12 bai 9 (đáp án)
... giống cho vụ sau d câu Ôn tập Bài ¤ Đáp án đề thi: 1[ 2]b 2[ 2]d 3[ 2]b 4[ 2]d 11[ 2]b 12[ 2]b 13[ 2]d 14[ 2]d 21[ 2]d 22[ 2]a 5[ 2]d 6[ 2]c 7[ 2]d 8[ 2]b 9[ 2]c 10[ 2]d 15[ 2]d ... ¼ 19/ Một nhà chọn giống muốn đưa gà Lơgo trắng gen O, gen qui định màu xanh vỏ trứng gen thường có gà Araucan Gà Araucan có mào hình hạt đậu, gà Lơgo có mào bình thường Nhà chọn giống không ... biến có lợi chọn lọc trực tiếp nhân thành giống b Gây đột biến chọn lọc c Lai giống chọn lọc d Không có phương pháp nói áp dụng 18/ Để cải tạo giống heo Thuộc Nhiêu Định Tường, người ta dùng đực...
 • 5
 • 434
 • 1

10 de thi HSG 9-Dap an -Cuc hay

10 de thi HSG 9-Dap an -Cuc hay
... and political systerm in more than 100 developing countries Its purpose is to help provide a better life for children and their mothers It gives both long-term assistance and emergency help This ... writer / designer ) is a person whose job is to decide how to make things or decide their shape or appearance Its very crowded here I wish ( there were a few people / there werent so many people ... (enrich) 10 ( Tiring ) K thi hc sinh gii nm hc 2008 - 2009 -Đề 11 Mụn: Ting Anh Thi gian: 150 phỳt (khụng k thi gian phỏt ) H v tờn: Trng A PRONUNCIATION AND...
 • 46
 • 353
 • 1

Bài giảng Đáp án casio lớp 9 huyện Lục Nam (10-11)

Bài giảng Đáp án casio lớp 9 huyện Lục Nam (10-11)
... trị nguyên X = A = Vậy số tháng bạn Châu gửi tiết kiệm là: + + = 15 tháng Bµi (5 ®iÓm): a) Cho đa thức P(x)= 5x4+4x3-3x2+2x+1) Tính P(1,234) §S; P(1,234)=18,0 099 84 79 b) Đặt Q(x) = x + Khi đ ó ... 5000000 ×1.007 a × 1.01156 ×1.0 09 x = 5747478.3 59 Quy trình bấm phím: 5000000 × 1.007 ^ ALPHA A × 1.0115 ^ × 1.0 09 ^ ALPHA X − 5747478.3 59 ALPHA = SHIFT SOLVE Nhập giá trị A = Nhập ... với u n+2, F ứng với vn+2, Y ứng với zn+2) Ghi lại giá trị sau: z3 = 675, z5 = 791 53, z8 =108234 392 , z = 121881 090 9, z10 = 13788770710 ...
 • 4
 • 202
 • 3

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VL9 (BÀI 6 ĐẾN BÀI 9)

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM VL9 (BÀI 6 ĐẾN BÀI 9)
... BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM CÂU CHỌN CÂU CHỌN 1 B 2 A 3 D 4 A 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 B BẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM VẬT LÝ ( BÀI 6- 9) 10 11 12 13 14 D B B B B B B B B 15 A 16 B 17 A 18 D ... Giảm lần D) Giảm lần Câu 18) Có dây dẫn chất có điện trở R1 = 6 R2 = 36 ta viết: A) S2 = S1 B) l1 = l2 C) l2 = 6/ l1 D) S1= S2 2 Câu 19) Có dây dẫn chất có S1 = 3mm S2 = mm : A) R2 = R1/2 B) R2= ... mm2 C) S = 0, 16 mm2 D) S = 0,4 mm2 Câu 16) Một dây dẫn có tiết diện 0,2mm2 ,điện trở suất 0,8 10- Ωm, đật vào hiệu điện 6V, cường độ dòng điện chạy dây dẫn 0,3A Chiều dài dây là: A) 6m B) 5m C)...
 • 2
 • 225
 • 0

Bài tập củng cố kiến thức lớp 10(Unit 1-3)+kèm đáp án

Bài tập củng cố kiến thức lớp 10(Unit 1-3)+kèm đáp án
... C-the one D-who 10-A-as a matter B-as a result C-in spite D-capable §¸p ¸n bµi tËp cñng cè líp 10(Unit 1-3) I-Pronunciation: 1-B 6-C 2-C 7-B 3-A 8-C 4-D 9-A 5-B 10-B 4-B 9-A 14-C 19-D 5-B 10-A...
 • 3
 • 12,092
 • 443

Bài giảng Dap an Hóa 9 vòng 2 (10-11)

Bài giảng Dap an Hóa 9 vòng 2 (10-11)
... ban đầu có: 12 ml O2 hay 12% ; 24 + 24 = 48 ml H2 hay 48% Và 100 - 12 + 48 = 40 ml N2 hay 40% Câu 4: (2. 5điểm) Gọi công thức săt oxit: FexOy → Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 ↑ 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 ... Na2CO3 + 2HCl  → 2NaCl + CO2 + H2O Na2S + 2HCl  → 2NaCl + H2S Câu 3: (1.5điểm) Làm nổ hỗn hợp khí H2, O2 N2 có phản ứng 2H2 + O 2H2O Thể tích khí sau phản ứng giảm ... 13 , 92 = 0,56(mol ) 23 2 0,56 ; 0, 42( lit ) 1, 32 Câu 5: (1.5 điểm) PTHH: HCl + Na2CO3  → NaHCO3 + NaCl (1) HCl + NaHCO3  → NaCl + CO2 + H2O (2) 2HCl + Na2CO3  → 2NaCl + CO2 + H2O (3) 0,1 0,1...
 • 3
 • 170
 • 0

Bài giảng Dap an Hóa 9 vòng 2 (10-11)

Bài giảng Dap an Hóa 9 vòng 2 (10-11)
... ban đầu có: 12 ml O2 hay 12% ; 24 + 24 = 48 ml H2 hay 48% Và 100 - 12 + 48 = 40 ml N2 hay 40% Câu 4: (2. 5điểm) Gọi công thức săt oxit: FexOy → Fe + 2HCl  FeCl2 + H2 ↑ 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 0 ,25 ... Na2CO3 + 2HCl  → 2NaCl + CO2 + H2O Na2S + 2HCl  → 2NaCl + H2S Câu 3: (1.5điểm) Làm nổ hỗn hợp khí H2, O2 N2 có phản ứng 2H2 + O 2H2O Thể tích khí sau phản ứng giảm ... 13 , 92 = 0,56(mol ) 23 2 0,56 ; 0, 42( lit ) 1, 32 Câu 5: (1.5 điểm) PTHH: HCl + Na2CO3  → NaHCO3 + NaCl (1) HCl + NaHCO3  → NaCl + CO2 + H2O (2) 2HCl + Na2CO3  → 2NaCl + CO2 + H2O (3) 0,1 0,1...
 • 3
 • 118
 • 0

Một vài kinh nghiệm trong giờ dạy nghe môn Anh văn lớp 9 (Dạng bài tập nghe chọn đáp án đúng)

Một vài kinh nghiệm trong giờ dạy nghe môn Anh văn lớp 9 (Dạng bài tập nghe chọn đáp án đúng)
... mà chọn đề tài: "Một vài kinh nghiệm dạy nghe môn anh văn lớp (dạng tập chọn đáp án đúng)" 2/ Mục đích: Nhằm giúp học sinh rèn luyện, bồi dưỡng kỹ nghe Hình thành cho em kỹ nghe chọn đáp án xác ... Đọc ghi nhớ đáp án - Nghe lặp lại - Dự đoán kết tập nghe a/ A Floral pans b/ C Short sleeved white shirt c/ A sandals -Lắng nghe -Nghe chọn đáp án -Làm việc theo cặp , đổi đáp án lẫn Nghe lại lần ... ghi nhớ đáp án cần có hướng dẫn em không cần phải ghi nhớ lại tất có đáp án Vì dạng tập nghe chọn đáp án thường đáp án để lựa chọn câu khác điểm nhỏ Học sinh cần ghi nhớ điểm khác biệt nghe, nhiệm...
 • 11
 • 391
 • 0

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU TIẾNG ANH ÔN THI VÀO 10 ÔN THI HSG (CÓ ĐÁP ÁN) PART II

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU TIẾNG ANH ÔN THI VÀO 10 ÔN THI HSG (CÓ ĐÁP ÁN) PART II
... his vast knowledge of primitive religion Authority ……………………………………………………………………………………………… 10 He took no part in the discussion Contribute ……………………………………………………………………………………………… Exercise 4: How you ... expectations Short …………………………………………………………………………………………… 10 I can’t stand that dreadful noise any longer Enough …………………………………………………………………………………………… ĐÁP ÁN Exercise 1: I was a prey to obsessive and agonising ... ……………………………………………………………………………………………… We didn’t go in case we were recognised Fear ……………………………………………………………………………………………… 10 After two hours the bridegroom still hadn’t appeared Sign ………………………………………………………………………………………………...
 • 8
 • 5,306
 • 94

Bài tập tiếng Anh lớp 10 (Bài 9 - Undersea World)

Bài tập tiếng Anh lớp 10 (Bài 9 - Undersea World)
... decrease d in fewness 10 These birds to North Africa in winter a settle b go c relocate d migrate III GRAMMAR AND STRUCTURE A Choose the word or phrase - a, b, c, or d - that best completes ... carnivores, but most of them don't attack people Some sharks are very small - the smallest shark is about inches long - about as long as your hand But some sharks are very large The largest species ... secret b ocean c migrate d herbicide II VOCABULARY AND DEPRESSION Choose one word or phrase - a, b, c or d - that best completes the sentence or substitutes for the underlined word or phrase 1 Some...
 • 9
 • 469
 • 4

Bài tập thực hành tiếng Anh lớp 10 Bài 9 - 16 (Trắc nghiệm)

Bài tập thực hành tiếng Anh lớp 10 Bài 9 - 16 (Trắc nghiệm)
... 41 A- supply B- provide C- help D- give 42 A- insects B- snakes C- butterflies D- worms 43 A- too B- either C- as well D- even 44 A- was B- had C- has D- have 45 A- away B- off C- down D- out ... heat and _ light a Ø - Ø - Ø b The-the-a c The - Ø - Ø d A-a-a 40 Are you going to _ countryside for week? a A-a b the-a c the-an d the - Ø Fill in each numbered blank with ... b Ø - Ø - the c The-the-the d Ø - Ø - Ø 38 At first she was train to be _ scriptwriter, but later she worked as director assistant in a studio a a- a b the-the c a-the d the-a 39 ...
 • 26
 • 189
 • 0

Bài tập thực hành tiếng Anh lớp 10 (Bài 9 - 16, Tự luận)

Bài tập thực hành tiếng Anh lớp 10 (Bài 9 - 16, Tự luận)
... pockets -> ………………………………………………………… 37 The Royal National Park/ New South Wales, Australia -> ………………………………………………………… 38 Sir John Robertson/ find/ the Park/ 18 79 -> ……………………………………………………… 39 The park/ ... have English classes every week → ? 9- There are members in my family → ? 1 0- It often takes him 15 minutes to go to his office → ... one of Tan’s main interests - Tan finds _ The weather is depressing - The weather makes 10 The novel was disappointing - They were ...
 • 17
 • 579
 • 0

bài tập nâng cao hình học lớp 10 học kỳ ii có đáp án

bài tập nâng cao hình học lớp 10 học kỳ ii có đáp án
... - Tim toa ụ tõm I cua ng tron nụi tiờp ABC, biờt iờm I co hoanh ụ dng ( ) ( S: I + 10; 10 - I + ) 10; 10 - Cao ng Tai Chinh K Toan nm 2004 Trong mt phng vi hờ truc toa ụ Oxy, cho ba iờm A ( ... biờt iờm I co tung ụ dng ( ) ( S: I + 10; 20 - I Bai 11 ) 10; 10 - hoc Mo ia Chõt nm 2001 (Cõu IV 2) Trong mt phng vi hờ truc toa ụ trc chuõn Oxy, cho A ( 10; 5) , B ( 15;- 5) , C ( - 20;0) la ... AC : 3x + 2y - 10 = 0, BC : 9x + 11y + = + Cao ng Kinh T Ky Thuõt Cõn Th nm 2005 ;3 Trong mt phng vi hờ truc toa ụ Oxy, cho ABC co inh A ( ) , phng trinh ng cao BH : 2x - 3y - 10 = va phng trinh...
 • 158
 • 198
 • 0

Bài tập tiếng anh lớp 10 (bài 9 undersea world)

Bài tập tiếng anh lớp 10 (bài 9  undersea world)
... travel on this train d you 'won't have a reservation, you can't travel on this train BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 10 Put the verbs in brackets into correct tenses 1 I usually ( go) …………… to school by ... travel) …………………to Mexico by air last summer 15 She ( work)………………… here for ten years form 198 9 to 199 9 16 Everybody ( drink)…………… a lot of beer at the party last night 17 Where ………John ( work)………… ... glass of milk after breakfast, but now she drinks a cup of coffee John lived in New York since 199 0 to 199 5, but he is now living in Detroit Hoa writing a letter in her room at the moment Past Simple...
 • 18
 • 490
 • 0

bài tập trắc nghiệm anh văn lớp 6 theo sách giáo khoa , có đáp án chi tiết

bài tập trắc nghiệm anh văn lớp 6 theo sách giáo khoa , có đáp án chi tiết
... QUANG TRUNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH NĂM 20 16 TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUANG TRUNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH NĂM 20 16 TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUANG TRUNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH NĂM 20 16 For gifted ... TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUANG TRUNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH NĂM 20 16 And that is my It is TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUANG TRUNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH NĂM 20 16 UNIT : AT HOME Test Choose ... TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUANG TRUNG BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM TIẾNG ANH NĂM 20 16 A Is B Are C Be D Am 11 Are you doctors? A Yes, we’re B Yes, they’re C Yes, I am D Yes, we are 12 How old are you? ...
 • 132
 • 345
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài tập giáo dục công dân lớp 10 bài 9bài tập hóa 10 chương nguyên tử có đáp ángiải bài tập địa lí lớp 10 bài 9bai tap hoa co dap an lop 10câu hỏi và bài tập địa lý 10 bài 9giải bài tập địa lý 10 bài 9sách bài tập tiếng anh lớp 10 mai lan hương có đáp ánbai tap tieng anh 10 mai lan huong co dap anbài tập giáo dục công dân 10 bài 9giải bài tập giáo dục công dân 10 bài 9giai bai tap vat ly 10 bai 9 trang 11cac dang bai tap nang cao lop 10 ve vec to co dap anbài tập hóa học 10 nâng cao pdf có đáp ánbai tap tu luan lop 10 luc hap dan co dap angiai bai tap giao duc cong dan lop 10 bai 9KE HOACH THI HAI HOA DAN CHU NH15 16 (kế hoạch tham khảo)Giao trinh matlab co banChương II. §7. Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)Chương I. §9. Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dàiBài 7. Ăn, uống đầy đủBáo cáo thực trạng tổ chức hạch toán tại logi số 2Cac he thong nhom mauĐặc điểm địa chất núi Châu Viên Vũng Tàuđề thi sinh 10 kì 2Bào chế thuốc mỡ Đào tạo dược sĩTuần 11. Chữ người tử tùTác động của đặc điểm giám đốc điều hành đến chất lượng báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán thành phố hồ chí minhCác kiểu dàn lạnh trong hệ thống VRV IV bạn cần biếtCHÍNH SÁCH QUẢN lý NHÀ nước đối với THỊ TRƯỜNG sữa NHẬP KHẨU tại VIỆT NAMBài 10. Thầy bói xem voiBài 10. Ếch ngồi đáy giếngNghiên cứu tác động công cụ google đến tỷ suất sinh lợi chứng khoán trên thị trường chứng khoán việt namBỘ ĐỀ THI HỌC KỲ 2 HÓA 10Bài 12. Thành ngữBài 27. Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận