Bài phúc trình thực tập Hóa môi trường

bài phúc trình thực tập hóa hữu cơ 1

bài phúc trình thực tập hóa hữu cơ 1
... nước Vậy tỷ khối chất là: 4.637 − 3 .15 2 = 0.78 5.0 51 − 3 .15 2 5.205 − 3 .15 2 d2 = = 1. 08 5.0 51 − 3 .15 2 4.785 − 3 .15 2 d3 = = 0.86 5.0 51 − 3 .15 2 d1 = Trong đó: d1: tỷ khối Etanol so với nước d2: tỷ ... nt + 0.00045(t - 20) ==> 1. 333 = 1. 3 315 + 0.00045(t - 20) ==> t = 23.330C (nt: số khúc xạ nước) Thực Tập Hóa Hữu Bài CÁC PHƯƠNG PHÂN LẬP VÀ TINH CHẾ HỢP CHẤT HỮU CƠ CHƯNG CẤT ĐƠN: CHƯNG CẤT ... Thực Tập Hóa Hữu Bài XÁC ĐỊNH HẰNG SỐ VẬT LÝ CỦA CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ I Mục đích: Đánh giá độ tinh khiết hợp chất hữu qua việc xác định số vật lý nhiệt...
 • 17
 • 1,283
 • 0

bài phúc trình thực tập phân tích công cụ

bài phúc trình thực tập phân tích công cụ
... mẫu phân tích Fe3+ + 2NH4OH → 4Fe2+ + N2O + H2O +4H+ Fe3+ +2NH4OH → 2Fe2+ + N2 + 2H2O + 2H+ Câu 4: Công thức phức chất Fe 2+ với 1.10 phenantrolin: 3+ N N Fe N N N N 18 PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUANG Bài ... định Khi ta ghi nhận biến đổi độ dẫn nên xác định bước nhảy PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ Bài 5: PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ GIẤY PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH HỖN HỢP CATION Ni2+, Co2+, Fe3+ I Nguyên tắc - Trong điều kiện ... nồng độ H , OH nồng độ tiểu phân khác cân -Không thể dùng công thức tính pKa λ = 470 nm để tính pKa λ = 640 nm ngược lại bước sóng khả hấp thụ ánh sáng khác nên dùng công thức tính pKa λ =470 nm...
 • 22
 • 1,744
 • 6

Giáo trình thực hành hóa môi trường

Giáo trình thực hành hóa môi trường
... Thực hành Hóa Mơi Trường – Biên soạn: ThS Đinh Hải Hà LỜI NÓI ĐẦU Giáo trình thực hành Hóa Môi Trường biên soạn cho sinh viên khoa Môi trường CNSH trường ĐH KTCN Hi vọng giáo trình giúp ... gặp, không oxy hóa Mn2+ song môi trường có iodide acid, NO2 oxy hóa 2I- → I2, -47- Thực hành Hóa Mơi Trường – Biên soạn: ThS Đinh Hải Hà N2O2 tạo thành từ phản ứng lại bò oxy hóa oxy khí trời ... nước ngầm -40- Thực hành Hóa Mơi Trường – Biên soạn: ThS Đinh Hải Hà NITROGEN – NITRITE (N – NO2) Giới thiệu chung 1 Ý nghóa môi trường Nitrite giai đoạn trung gian chu trình đạm hóa phân hủy chất...
 • 73
 • 2,208
 • 5

luận văn đại học sư phạm phúc trình thực tập sư phạm Trường Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

luận văn đại học sư phạm phúc trình thực tập sư phạm Trường Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
... PHÚC TRÌNH THỰC TẬP SƯ PHẠM LỜI CẢM ƠN Trước tiên, em xin chân thành cảm ơn quý thầy (cô) Trường Đại học phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh nói chung Khoa Phạm Kỹ Thuật nói ... TRANG24 PHÚC TRÌNH THỰC TẬP SƯ PHẠM PHẠM QUỐC THƯỜNG MSSV: 05114067 TRANG25 PHÚC TRÌNH THỰC TẬP SƯ PHẠM PHẠM QUỐC THƯỜNG MSSV: 05114067 TRANG26 PHÚC TRÌNH THỰC TẬP SƯ PHẠM PHẠM QUỐC THƯỜNG MSSV: ... ra, trường liên kết với trường đại học kiến trúc Hà Nội để đào tạo kỹ xây dựng, liên kết với trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh để đào tạo Cử nhân kinh tế, liên kết với Đại học Xây...
 • 25
 • 188
 • 0

BÀI PHÚC TRÌNH THỰC tập cơ học đất

BÀI PHÚC TRÌNH THỰC tập cơ học đất
... (chảy) BÀI 2: THÍ NGHIỆM ĐẦM CHẶT ĐẤT (Compaction test) I MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM: • Làm giảm độ lún công trình tương lai • Làm giảm độ thấm nước qua công trình đất • Làm tăng sức chống cắt đất • ... chịu cắt đất) • Cưa dây dao gọt • Dao vòng • Thước kẹp, cân XIV CÁC BƯỚC THÍ NGHIỆM: Bước 1: Mẫu đất nguyên dạng từ ống lấy mẫu đất, ấn mạnh hộp cắt đất có cạnh bén vào mẫu đất cho đất tràn mặt ... Đem cân đất khuôn + đế Dung tr ọng m ẫu đ ược xác định: γw = Q V Q: Trọng lượng đất V: Thể tích khuôn Bước 6: Lấy đất lớp cho vào lon đem cân ( trọng lượng lon + đất ẩm) để xác định độ ẩm đất Bước...
 • 36
 • 2,499
 • 10

bai phuc trinh thuc tap su pham

bai phuc trinh thuc tap su pham
... kiểu quấn dây đơn giản GSTTSP: PHAN QUANG HIỆU viên giảng THỜI GIAN 04 phút  Suy nghĩ trả lời câu hỏi giáo viên  Suy nghĩ trả lời câu hỏi giáo viên  Trực quan, lắng nghe  Trực quan, lắng nghe ... phân bố  Lắng nghe, suy rãnh cho pha nghĩ, trả lời câu  Dựa vào q để phấn bố hỏi rảnh cho pha  Lấy ví dụ động có 24 rãnh, dùng phấn màu đánh dấu cho pha  Lắng nghe, suy nghĩ, trả lời câu ... sinh suy nghĩ 10 phút Bài tập áp dụng:  Dựa vào bước Giải tập áp dụng Bước 1: Tính toán số liệu ban đầu - - αABC = học để tính toán  Trực quan, lắng cho nghe, ghi nhận,  Tính tham số ban suy...
 • 40
 • 459
 • 0

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Hóa học với những tác động tới môi trường

BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP-Hóa học với những tác động tới môi trường
... Hóa học với tác động tới môi trường Tích cực Tạo nhiều sản phẩm phục vụ người cải tạo môi trường: • Lương thực, thực phẩm • Thuốc nhộm, keo dán • Phân bón, ... NHÂN TẠO HIĐROCACBON  ANCOL ETYLIC BẢO QUẢN THỰC PHẨM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ƯỚP CÁ BẰNG PHÂN ĐẠM HÀN THE PHÂN BÓN HOÁ HỌC Tiêu cực • Gây ô nhiễm môi trường nước, không khí, đất • Gây hiệu ứng ... thủy năng… • _Hạn chế việc đốt cháy nhiên liệu hóa thạch,các dung môi hữu cơ… • Thực biện pháp tuyên truyền hiệu ứng nhà kính tác động • Trồng gây rừng Mọi người cần hiểu: Cây Xanh sống trái đất...
 • 23
 • 213
 • 0

Phúc trình thực tập vi sinh vật môi trường

Phúc trình thực tập vi sinh vật môi trường
... tử ngoại, pH môi trường, yếu tố có tính chất định đến tăng khối lượng vi sinh vật chất dinh dưỡng Trong nước có nhiều loại vi sinh vật: vi khuẩn, tảo nguyên sinh động vật chủ yếu vi khuẩn Nói ... hiển vi 22 Kết kiểm tra sinh hóa 24 Thảo luận 28 Phần 1: QUAN SÁT CÁC VI SINH VẬT TRONG CÁC MẪU NƯỚC Ở NGUỒN TỰ NHIÊN I Giới thiệu vi sinh vật nước Vi sinh vật có ... Trình tự nhuộm Gram thực sau: - Lấy 10µl nước cất vô trùng nhỏ lên kính mang vật - Dùng que cấy khử trùng đèn cồn lấy vi sinh vật trải mỏng vi sinh vật kính mang vật - Hơ mẫu vật lửa đèn cồn nhằm...
 • 32
 • 417
 • 0

PHÚC TRÌNH THỰC tập VI SINH vật môi TRƯỜNG

PHÚC TRÌNH THỰC tập VI SINH vật môi TRƯỜNG
... rỉ rác Vi sinh vật quan sát được: vi khuẩn Mẫu nước sông lớn Không có vi sinh vật Mẫu nước cửa sông Vi sinh vật quan sát được: vi khuẩn Phúc trình thực tập vi sinh môi trường Công nghệ sinh học ... mắt, tảo lục Phúc trình thực tập vi sinh môi trường Công nghệ sinh học K39 Vi n NC & PT Công nghệ sinh học Trường Đai học Cần Thơ Mẫu nước cống tin KTX khu A Vi sinh vật quan sát được: vi khuẩn Mẫu ... Các vi sinh vật quan sát được: vi khuẩn, tảo, nguyên sinh động vật, trùng roi Mẫu nước ao tù Các vi sinh vật quan sát được: vi khuẩn, tảo, nguyên sinh động vật Mẫu nước ao sen Các vi sinh vật...
 • 14
 • 605
 • 0

Phúc trình thực tập sư phạm tại trường TCN thủ đức

Phúc trình thực tập sư phạm tại trường TCN thủ đức
... CẤP NGHỀ THỦ ĐỨC Lịch sử phát triển Trƣờng đƣợc hình thành phát triển sở  Trung tâm dạy nghề Thủ Đức, thành lập ngày 31– 10– 1985 theo quyết định số 792/QĐ– UB UBND huyện Thủ Đức  Đến ... Minh về việc cho phép nâng cấp Trung tâm dạy nghề quận Thủ Đức thành trƣờng kỹ thuật công nghiệp Thủ Đức thuộc UBND quận Thủ Đức  Ngày 9– 8– 2007 theo quyết định số 3036/QĐ– UBND UBND ... thể Chi Bộ trực thuộc Đảng Bộ Quận Thủ Đức Đoàn Thanh Niên Cộng Sản HCM trực thuộc Quận Đoàn Thủ Đức Công Đoàn trực thuộc Liên Đoàn Lao Động Quận Thủ Đức 3.2 Tổ chức hành  Ban Giám Hiệu...
 • 48
 • 160
 • 0

Báo cáo thực tập KT môi trường: dự án “Xây dựng mô hình điểm bảo vệ môi trường tại xã Thanh LãngBình XuyênVĩnh Phúc”

Báo cáo thực tập KT môi trường: dự án “Xây dựng mô hình điểm bảo vệ môi trường tại xã Thanh LãngBình XuyênVĩnh Phúc”
... nhiễm làm ô nhiễm môi trường đất… Dựa phát triển định hướng diễn biến môi trường số loại hình lựa chọn nhằm mục đích bảo vệ môi trường 2.3 Các hình môi trường thí điểm Thanh Lãng 2.3.1 ... đề án bảo vệ môi trường, báo cáo xả thải, đề án khai thác nước cấp 10 CKMT - Triển khai thực dự án xây dựng lực phòng chống, ứng cứu cố môi trường địa bàn tỉnh - Phồi hợp với chi cục bảo vệ môi ... tực hình điểm cao Báo Cáo thực tập tôt nghiệp 29 Khoa: Công nghệ kỹ thuật môi trường Lớp :CĐKTMT-K4 Chương 3:Các kết đạt dự án từ triển khai 3.1 Các kết Dự án xây dựng hình điểm Thanh...
 • 32
 • 72
 • 0

Giáo trình thực tập hóa phân tích trường đại học khoa học tự

Giáo trình thực tập hóa phân tích  trường đại học khoa học tự
... 16/3/2016 Giáo trình ' 'Thực tập hóa phân tích' ' ­ Trường Đại học Khoa Học Tự https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/F2pNgtvcRlmLpq 2/125 16/3/2016 Giáo trình ' 'Thực tập hóa phân tích' ' ­ Trường Đại học Khoa Học Tự ... 16/3/2016 Giáo trình ' 'Thực tập hóa phân tích' ' ­ Trường Đại học Khoa Học Tự https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/F2pNgtvcRlmLpq 5/125 16/3/2016 Giáo trình ' 'Thực tập hóa phân tích' ' ­ Trường Đại học Khoa Học Tự ... 16/3/2016 Giáo trình ' 'Thực tập hóa phân tích' ' ­ Trường Đại học Khoa Học Tự https://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/key/F2pNgtvcRlmLpq 8/125 16/3/2016 Giáo trình ' 'Thực tập hóa phân tích' ' ­ Trường Đại học Khoa Học Tự ...
 • 125
 • 269
 • 0

Phúc trình thực tập sư phạm tại trường Cao Đẳng Công Thương Tp Hồ Chí Minh

Phúc trình thực tập sư phạm tại trường Cao Đẳng Công Thương Tp Hồ Chí Minh
... TỔNG QUÁT VỀ TRƯỜNG THAM GIA THỰC TẬP SƯ PHẠM Tên trường: Trường Cao đẳng Công Thương thành phố Hồ Chí Minh Địa : Số 20, đường ăng Nhơn Phú, phường Phước Long , Quận 9, P .Hồ Chí Minh Giới thiệu ... thực tập iện tử cở (2 phòng) - Phòng thực tập iện tử nâng cao - Phòng thực tập iện tử công suất - Phòng thực tập Kỹ thuật số - Phòng thực tập i điều khiển - Phòng thực tập rcad - Phòng thực tập ... TP. HCM,ngày tháng năm 2016 GVHD SƯ PH M Ký tên PHÚC TRÌNH TT SƯ PHẠM M CL C PHẦN A GIỚI THIỆU I Mục tiêu đợt thực tập phạm Mục tiêu chung Mục tiêu cụ thể II Nội quy thực tập phạm III.Giới...
 • 34
 • 78
 • 3

Thiết kế các bài thí nghiệm cho chương trình thực tập hóa sinh

Thiết kế các bài thí nghiệm cho chương trình thực tập hóa sinh
... đổi giáo dục thiết kế hoàn chỉnh lại giáo trình giảng cho phù hợp với phương pháp dạy học vấn đề cần thiết Đó lý do, chọn đề tài: Thiết kế thí nghiệm cho chương trình thực tập hóa sinh MỤC ĐÍCH ... Vitamine Bai 5: Enzyme Bài 6: Acid Nucleic Với mục đích để phòng thí nghiệm lựa chọn bổ sung cho giáo trình thực tập hóa sinh GIẢ THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Đề tài thiết kế thí nghiệm hóa sinh không đề tài ... Tiến hành thí nghiệm + Theo dõi tiến trình thí nghiệm + Ghi nhận kết + Giải thích kết + Nhận xét, đánh giá kết thực nghiệm viết 5.2 Phương tiện thực đề tài Đề tài thực phòng thí nghiệm hóa hữu...
 • 131
 • 525
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai phúc trình thực tập sinh hóa bbài phúc trình thực tập vi sinh vật đại cươngphúc trình thực tập hóa lýphuc trinh thuc tap hoa huu co 1phuc trinh thuc tap hoa phan tich 1phuc trinh thuc tap hoa phan tichbai phuc trinh thuc tap sinh ly thuc vatbai phuc trinh thuc tap sinh ly thuc vat dai hoc can thophúc trình thực tập hóa đại cươngphuc trinh thuc tap hoa vo co 1các bài báo cáo thực tập về môi trườngbài báo cáo thực tập ngành môi trườnggiáo trình thực hành hóa môi trườngphúc trình thực tập hóa phân tích tại đại học cần thơphuc trinh thuc tap hoa phan tich thuy sanVinylEster phenolicBài giảng XÚC TÁC ĐỒNG THỂDanh sach cac benh tat di truyen o nguoi day du an giangBài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)Bài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)Bài 14. Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh - Tiền LêBài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam ÁBài 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu ÂuBài 8. Thời nguyên thuỷ trên đất nước taBài 4. Các quốc gia cổ đại Phương ĐôngBài 57. Mối quan hệ dinh dưỡngBài 57. Mối quan hệ dinh dưỡngBài 47. Môi trường và các nhân tố sinh tháiBài 46. Thực hành: Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài ngườiBài 34. Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tửBài 19. Hoạt động của các cơ quan tuần hoànBài 17. Hô hấpBAI GIANG THAO GIANG