Chuong 8 cac quyet dinh ve gia

chương 8 các quyết định về giá cả

chương 8 các quyết định về giá cả
... Trongedu.com CHƯƠNG 8: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ CẢ Trongedu.com CHƯƠNG 8: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ CẢ Trongedu.com CHƯƠNG 8: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ CẢ Trongedu.com CHƯƠNG 8: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ CẢ Trongedu.com ... Tây Bắc CHƯƠNG 8: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ CẢ Trongedu.com Các chiến lược giá Quy trình xác định chủ yếu mức giá ban đầu Các yếu tố ảnh hưởng đến định giá CHƯƠNG 8: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ CẢ Trongedu.com ... tăng/giảm giá? CHƯƠNG 8: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ CẢ Nội dung Trongedu.com I Những vấn đề chung Giá II Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến định Giá III Quy trình xác định mức Giá IV Các chiến lược Giá CHƯƠNG...
 • 44
 • 525
 • 0

Slide môn marketing căn bản: Chương 8: Các quyết định về giá

Slide môn marketing căn bản: Chương 8: Các quyết định về giá
... phương pháp xác định giá bán  Sinh viên hiểu chiến lược giá NỘI DUNG   Quan niệm marketing giá   Xác định mức giá bán Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới định giá Các chiến lược giá GIÁ CẢ LÀ GÌ? ... độ ảnh hưởng nhân tố định đến giá ◦ Xác định mức giá chào hàng, giá bán, giá chi ết khấu, giá sản phẩm m ới, khung giá, giá gi ới hạn, thời hạn toán giá ◦ ◦ Ra định thay đổi giá Lựa chọn ứng xử ... tranh qua giá đối thủ cạnh tranh CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ Các nhân tố bên ngoài: Các nhân tố bên trong: • • • • Các mục tiêu Mar Mar-Mix Chi phí sản xuất Các định giá • • •...
 • 33
 • 320
 • 0

Bài giảng kế toán quản trị chương 8 các quyết định về giá

Bài giảng kế toán quản trị  chương 8 các quyết định về giá
... 20% Hãy định giá bán sp A theo pp trực tiếp III Định giá trường hợp đặt biệt     Đơn đặt hàng lớn, mua lần với giá đặt biệt Công ty lực nhàn rỗi Đấu thầu Điều kiện khó khăn- giảm giá Thường ... đầu tư II.Xác định giá bán sản phẩm sản xuất hàng loạt  Giá bán phải đủ để bù đắp tất chi phí bỏ đảm bảo đạt mục tiêu lợi nhuận lâu dài a.Phương pháp toàn 1.Phương pháp xác định giá bán b.Phöông ... phí sản xuất chung   -  - Giá bán Cộng Số tiền tăng thêm : 29 40 23 63 b.Phương pháp trực tiếp (đảm phí )  Dựa vào cách phân loại cp theo cách ứng xử chi phí Giá bán sản phẩm = cp + số tiền...
 • 13
 • 577
 • 0

Marketing toàn cầu chương 11 các quyết định về giá

Marketing toàn cầu chương 11 các quyết định về giá
... triển sách hệ thống về: Giá sàn: giá thấp Giá trần: giá cao Giá tối ưu: chức nhu cầu Phải phù hợp với hạn chế hội toàn cầu Các khái niệm định giá Luật Một Giá thắng thị trường toàn cầu thực Thương ... vấn đề giá Khái niệm Định giá mục tiêu Leo thang giá Vấn đề môi trường Hàng hóa thị trường xám Bán phá giá Làm giá Định giá chuyển giao Thương mại đối lưu Định nào? Nhà quản trị toàn cầu cần ... lược định giá toàn cầu Các nhà quản lý phải xác định mục tiêu cho mục tiêu định giá Doanh thu đơn vị Thị phần Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư – ROI Sau họ phải phát triển chiến lược để đạt mục tiêu Định giá...
 • 35
 • 181
 • 0

Các quyết định về giá cả

Các quyết định về giá cả
... pháp định giá dựa vào khách hàng a) Phơng pháp định giá dựa vào cầu thị trờng b) Định giá theo giá trị cảm nhận khách hàng 3) Định giá theo đối thủ cạnh tranh a) Định giá tơng đơng với giá đối ... nghiệp chi phối định giá? Các yếu tố bên doanh nghiệp chi phối định giá? Các bớc trình định giá ban đầu cho sản phẩm mới? Các phơng pháp định giá? Các kiểu chiến lợc định giá? Giá cớc Bu điện chịu ... tranh b) Định giá thấp so với giá đối thủ cạnh tranh c) Định giá cao so với với giá đối thủ cạnh tranh d) Định giá đấu thầu cạnh tranh 7.3.6 Chọn mức giá cuối Các phơng pháp xác định giá thu hẹp...
 • 32
 • 389
 • 2

Chương 7: Các quyết định về sản phẩm doc

Chương 7: Các quyết định về sản phẩm doc
... Dùng nhiều lần Nữ danh mục Vàng sản phẩm Sản phẩm mới: Bề rộng danh mục sản phẩm 6.1 Khái quát sản phẩm mới: • Sản phẩm sản phẩm nguyên tắc, sản phẩm cải tiến từ sản phẩm có nhãn hiệu kết nghiên ... nhận sản phẩm người bán hay nhóm người bán để phân biệt chúng với sản phẩm ĐTCT;  Nhãn hiệu có chức năng: khẳng định xuất xứ sản phẩm (ai người bán gốc sản phẩm) phân biệt sản phẩm với sản phẩm ... trọng KH có thừa nhận sản phẩm sản phẩm hay không? • Đứng góc độ DN, người ta chia sản phẩm thành loại: tương đối sản phẩm tuyệt đối; o Sản phẩm tương đối: sản phẩm lần DN sản xuất đưa thị trường...
 • 17
 • 242
 • 0

Các quyết định về giá pptx

Các quyết định về giá pptx
... c Phân biệt: Giá, Giá cả, Giá thành, Giá trò Các nhân tố cần cân nhắc đònh giá sản phẩm Các nhân tố ảnh hưởng bên DN Giá Thu nhập cá biệt người bán Giá Giá phổ biến loại sản phẩm ... 7-20 Cách tiếp cận đònh giá theo chi phí (Cost-based approach) Cách tiếp cận đònh giá theo giá trò (Value-based approach) Là cách tiếp cận đònh giá coi chi phí nhân tố đònh để đưa giá bán Giá ... tranh phi giá Cách tiếp cận đònh giá theo giá trò Nguy n Ti n Dũng © 2006 7-22 Cách tiếp cận đònh giá theo đối thủ cạnh tranh (Competition-based approach) So sánh cách tiếp cận đònh giá theo chi...
 • 15
 • 211
 • 0

chương 7 các quyết định về sản phẩm

chương 7 các quyết định về sản phẩm
... xuất hàng loạt định trung SP thị trường CHƯƠNG 7: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM Chu kỳ sống của sản phẩm  ­ Khái niệm chu kỳ sống của sản phẩm:   CHƯƠNG 7: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM  Các giai đoạn ... - Quyết định danh mục sản phẩm  Danh mục sản phẩm gì? VD: Honda, Samsung có danh mục sp gì? CHƯƠNG 7: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM Thiết kế marketing sản phẩm - Khái quát sản phẩm Sản phẩm sản ... Bao bì vận chuyển  Các thông tin mô tả sản phẩm CHƯƠNG 7: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM Các định bao gói dịch vụ sản phẩm - Quyết định dịch vụ khách hàng  Căn cứ quyết định về dịch vụ:  Nhu cầu khách hàng...
 • 26
 • 384
 • 1

chương 9 các quyết định về phân phối

chương 9 các quyết định về phân phối
... CHƯƠNG 9: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÂN PHỐI CHƯƠNG 9: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÂN PHỐI CHƯƠNG 9: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÂN PHỐI Nội dung I Bản chất tầm quan trọng kênh phân phối II Cấu trúc tổ chức kênh phân ... hành,… CHƯƠNG 9: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÂN PHỐI Thực tiễn Kênh phân phối Cuộc chiến kênh phân phối lỗi phổ biến quản trị kênh phân phối CHƯƠNG 9: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÂN PHỐI IV Quyết định phân phối ... trợ CHƯƠNG 9: CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ PHÂN PHỐI II Cấu trúc tổ chức kênh phân phối Cấu trúc kênh phân phối a, Chiều dài kênh phân phối Được xác định số cấp độ trung gian có mặt kênh CHƯƠNG 9: CÁC QUYẾT...
 • 28
 • 829
 • 0

CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ

CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ GIÁ
... thêm (50%) đ Giá bán 24 đ Định giá trường hợp đặt biệt Định giá trường hợp đặt biệt Định giá trường hợp đặt biệt Định giá trường hợp đặt biệt Mẫu tổng qt : cách tính đảm phí để định giá Cp nvl ... vốn đầu tư Tỷ lệ hồn vốn đầu tư Xác định giá bán sản phNm sản xuất hàng loạt Xác định giá bán sản phNm sản xuất hàng loạt Định giá trường hợp đặt biệt Định giá trường hợp đặt biệt Tỷ lệ hồn vốn ... phí BH&QL cho 1sp Định phí BH&QL cho 1sp(2) Lợi nhuận cho sp (3) Giá bán cho 1sp u cầu a Định phí SXC 1sp = Tổng định phí SXC = = Số lượng sp sản xuất Định phí BHQL 1sp = Tổng định phí BHQL = Số...
 • 21
 • 201
 • 0

Các quyết định về giá

Các quyết định về giá
... th cnh tranh hay khụng Giá thành Giá sản phẩm cạnh tranh ánh giá khách hàng tính độc đáo sản phẩm COST Giá thấp có lợi nhuận COMPETITOR CUSTOMER Giá cao có cầu Khoảng định giá Ngoi ra, cn phi xem...
 • 21
 • 207
 • 0

Slide môn marketing căn bản: Chương 7: Các quyết định về sản phẩm

Slide môn marketing căn bản: Chương 7: Các quyết định về sản phẩm
... NGHIÊN C ỨU  Sản phẩm theo quan điểm marketing Các định nhãn hiệu  Các định bao gói dịch vụ  Quyết định chủng loại danh mục sản phẩm  Thiết kế marketing sản phẩm  Chu kỳ sống sản phẩm S ẢN ... thù, sản phẩm mua cho nhu cầu thụ động Hàng tư liệu sản xuất: vật tư-chi tiết, tài sản cố định, vật tư-dịch vụ phụ CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ NHÃN HIỆU  Khái niệm, chức nhãn hiệu  Các phận cấu thành  Các ... kỳ sống sản phẩm S ẢN PH ẨM THEO QUAN ĐI ỂM MARKETING Sản phẩm gì?  Các cấp độ cấu thành sản phẩm  Phân loại sản phẩm S ẢN PH ẨM LÀ GÌ? • Sản phẩm tất cái, yếu tố thoả mãn nhu cầu hay ước...
 • 24
 • 368
 • 0

Slide môn marketing căn bản: Chương 9: Các quyết định về phân phối

Slide môn marketing căn bản: Chương 9: Các quyết định về phân phối
... năm xây dựng đợc mạng lới phân phối cho sản phẩm không dễ dàng thay đổi đợc Đặcưthùưcủa các quyết định về phân phối Là chiến lợc /các định mang tính dài hạn phức tạp Marketing mix Trực tiếp ... ngư9 Các định phân phối Niưdungưchngư9 9.1 Bản chất tầm quan trọng phân phối 9.2 Cấu trúc tổ chức kênh 9.3 Lựa chọn quản lý kênh phân phối Dòngưchảyưcủaưdoanhưnghiệpưlàư nhưthếưnào? Chảy về đâu? ... Các trungưgianưthư ngưmại Phổ biến hoạt động phân phối doanh nghiệp tham gia trung gian thơng mại /phân phối Những ngời tham gia vào kênh phân phối đợc gọi trung gian phân phối Các trungưgianưthư ơngưmại ...
 • 38
 • 692
 • 1

Slide môn marketing căn bản: Chương 10: Các quyết định về xúc tiến hỗn hợp

Slide môn marketing căn bản: Chương 10: Các quyết định về xúc tiến hỗn hợp
... phối hợp công cụ xúc tiến (hỗn hợp xúc tiến) 10.4 Các phương pháp xác định ngân sách cho hoạt động xúc tiến hỗn hợp/ truyền thông marketing 10.5 Các công cụ xúc tiến hỗn hợp/ truyền thông marketing ... Chương 10 Các định xúc tiến hỗn hợp Nội dung chương 10 10.1 Bản chất hoạt động xúc tiến hỗn hợp 10.2 Các bước chung hoat động xúc tiến hỗn hợp 10.3 Các nhân tố ảnh hưởng ... chất xúc tiến hỗn hợp Các công cụ xúc tiến hỗn hợp cáo - Xúc tiến bán/khuyến mãI - Quan hệ công chúng (PR) - Bán hàng trực tiếp/bán hàng cá nhân - Marketing trực tiếp - Quảng Bản chất xúc tiến...
 • 27
 • 456
 • 1

các quyêt định về giá

các quyêt định về giá
... CHÍNH Các chiến lược giá Xác định mức giá Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến định giá Những vấn đề chung giá Nắm bắt dự báo cách xác mức độ ảnh hưởng nhân tố tác động đến định giá Xác định mức giá ... tranh giá không lành mạnh Xác định mức giá Tiến trình xác định mức giá Xác định mục tiêu định giá Xác định cầu thị trường mục tiêu Xác định chi phí phục vụ cho việc định giá Phân tích sản phẩm giá ... trường quy định trần chi phí doanh nghiệp quy định sàn giá, song định giá bán sản phẩm mình, doanh nghiệp bỏ qua thông tin giá thành, giá phản ứng giá đối thủ cạnh tranh với người mua giá tham...
 • 108
 • 341
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trac nghiem chuong 8 cac quyet dinh ve gia mon marketingtrac nghiem chuong 6 cac quyet dinh ve gia mon marketingchương 5 các quyết định về định giá của ngân hàng thương mạicác quyết định về giá trong marketingcác quyết định về giá cảcác quyết định về giácác quyết định về giá báncác quyết định về giáo dụccác quyết định về giá trong kế toán quản trịcác quyết định về giá sản phẩmcác quyết định về giá sản phẩm trong doanh nghiệpchương 7 các quyết định về sản phẩmcác quyết định về giá sản phaame trong markettingnhững nhân tố ảnh hưởng chủ yếu đến các quyết định về giátrò của chi phí trong các quyết định về giáchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây