Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của vacxin phòng dại fuenzalida sản xuất tại việt nam bằng phương pháp tiêm trong da

Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của đà điểu châu phi với vacxin newcastle và xây dựng lịch sử dụng vacxin để phòng bệnh

Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của đà điểu châu phi với vacxin newcastle và xây dựng lịch sử dụng vacxin để phòng bệnh
... 4.5 Xây d ng chương trình s d ng vacxin Newcastle cho ñà ñi u châu phi 79 4.5.1 Xây d ng l ch phòng b nh Newcastle cho ñà ñi u Châu Phi 79 4.5.2 K t qu áp d ng l ch s d ng vacxin Newcastle vào ... 2.4.3 Vacxin v n ñ phòng b nh Newcastle 2.4.3.1 Vacxin phòng b nh Newcastle Hi n có nhi u lo i vacxin ñ phòng b nh Newcastle, vacxin ñư c chia làm lo i ñó vacxin vô ho t vacxin c ñ c * Vacxin ... ch c a ñà ñi u Châu Phi sau s d ng vacxin Newcastle, ñưa ñư c l ch s d ng vacxin thích h p ñ phòng b nh Newcastle cho ñà ñi u Châu Phi ñi u ki n Vi t Nam 1.3 Ý NGHĨA KHOA H C VÀ TH C TI N C A...
 • 101
 • 298
 • 1

nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của lợn được tiêm vacxin tai xanh nhược độc chủng prrs hanvet1 vn

nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của lợn được tiêm vacxin tai xanh nhược độc chủng prrs hanvet1 vn
... kết nghiên cứu thấy lợn tiêm vacxin Tai xanh nhược độc chủng Hanvet1. vn đáp ứng miễn dịch đủ để bảo hộ cho lợn công cường độc 3.1.3 Kết nghiên cứu độ dài miễn dịch Chúng sử dụng lô vacxin miễn ... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Nội dung nghiên cứu 2.1.1 Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch lợn sử dụng vacxin Tai xanh nhược độc Nghiên cứu đường đưa vacxin thích hợp + Đường tiêm da + Đường tiêm bắp + ... 2.5.2 Phương pháp nghiên cứu 30 PHẦN III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 34 3.1 Kết nghiên cứu đáp ứng miễn dịch lợn tiêm vacxin Tai xanh nhược độc 34 3.1.1 Kết nghiên cứu đường đưa vacxin Tai xanh thích hợp...
 • 70
 • 111
 • 1

[Luận văn]nghiên cứu đáp ứng miễn dịch củatại một số cơ sở chăn nuôi gà giống quốc gia được sử dụng vaccine phòng chống cúm gia cầm h5n1

[Luận văn]nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của gà tại một số cơ sở chăn nuôi gà giống quốc gia được sử dụng vaccine phòng chống cúm gia cầm h5n1
... trình tiêm phòng vaccine cúm gia 53 c m H5N1 cho đàn c a s chăn nuôi gi ng qu c gia năm 2006 - 2007 3.1.3 Công tác phòng ch ng d ch cúm gia c m c a s chăn 56 nuôi gi ng qu c gia 3.2 K ... th i 79 m sau tiêm vaccine cúm gia c m H5N1 t i s chăn nuôi gi ng qu c gia năm 2006 - 2007 Hình 3.5 So t l b o h c a đàn th i m sau tiêm 82 vaccine cúm gia c m H5N1 t i s chăn nuôi ... HÌNH CHĂN NUÔI GIA C M VÀ K T QU PHÒNG 50 CH NG D CH C A CÁC CƠ S CHĂN NUÔI GÀ GI NG QU C GIA GIAI ĐO N NĂM 2006 - 2007 3.1.1 Đ c m, tình hình chăn nuôi c a s chăn nuôi 50 gi ng qu c gia 3.1.2...
 • 103
 • 465
 • 5

Báo cáo " NGHIÊN CỨU ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA CHUỘT Babl/C VỚI KHÁNG NGUYÊN TIÊN MAO CỦA VI KHUẨN " pot

Báo cáo
... Trần Thị Hạnh, Tô Long Thành, Lê Văn Nh-ơng, (2009), Nghiên cứu chế tạo lựa chọn kháng nguyên vi khuẩn E.coli O157:H7 phục vụ thiết lập phản ứng ELISA, Tp KHKT Thỳ y, 6, s 5/ 2009, Tr 11-15 Robinson, ... chỳng tụi thc hin gõy ỏp ng dch cho chut vi khỏng nguyờn tiờn mao ca vi khun E.coli O157:H7 theo ng phỳc mc Chỳng tụi ó s dng nng khỏng nguyờn tiờn mao ca vi khun E.coli O157:H7 tiờm vo xoang ... dch c s (MDCS): tiêm 0,5ml kháng nguyên FCA/con chut - Gõy dch th cp: + Lần 1: 10 ngày sau MDCS, tiêm 0,5ml khỏng nguyờn FIA /chuột Sau 10 ngày, lấy máu kiểm tra hiệu giá kháng thể (HGKT) + Lần 2:...
 • 7
 • 255
 • 0

Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của cá chẽm con (Lates calcarifer Bloch, 1790) đối với vi khuẩn Streptococcus iniae

Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của cá chẽm con (Lates calcarifer Bloch, 1790) đối với vi khuẩn Streptococcus iniae
... chủng vi khuẩn gây bệnh phân lập 62 3.2 ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA CÁ CHẼM ĐỐI VỚI VI KHUẨN S iniae 64 3.2.1 Đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu chẽm vi khuẩn S iniae bất hoạt ảnh hưởng β-glucan đến đáp ... không đặc hiệu chẽm vi khuẩn S iniae Đáp ứng miễn dịch đặc hiệu chẽm vi khuẩn S iniae Đánh giá hiệu vi c sử dụng vi khuẩn bất hoạt phòng bệnh S iniae gây chẽm Nghiên cứu hình thành phát ... nhiễm vi khuẩn Streptococcus iniae vào chẽm 38 2.4.1.5 Tính tương đồng kháng nguyên chủng phân lập 39 2.4.2 Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch chẽm vi khuẩn S iniae 41 2.4.2.1 Đáp ứng miễn dịch không...
 • 144
 • 534
 • 2

Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của cá mú chấm cam Epinephelus coioides (Hamilton, 1822) nuôi tại Khánh Hòa đối với vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus

Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của cá mú chấm cam Epinephelus coioides (Hamilton, 1822) nuôi tại Khánh Hòa đối với vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus
... THANH THÙY NGHIÊN CỨU ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH Ở CÁ MÚ CHẤM CAM (Epinephelus coioides Hamilton, 1822) NUÔI TẠI KHÁNH HÒA ĐỐI VỚI VI KHUẨN Vibrio parahaemolyticus LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP KHÁNH HÒA - 2014 ... thể chấm cam chủng vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus bất hoạt formalin FIA .88 v 3.3.3 Đáp ứng miễn dịch dịch thể khả kháng bệnh chấm cam sau gây miễn dịch vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus ... chấm cam (Epinephelus coioides Hamilton ,1822) nuôi Khánh Hòa vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus đƣợc thực Mục tiêu nghiên cứu đề tài làm rõ đặc điểm đáp ứng miễn dịch (ĐƢMD) chấm cam...
 • 139
 • 449
 • 1

Kết quả nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của đà điểu châu phi với vaccine newcastle và xây dựng sử dụng vaccine để phòng bệnh

Kết quả nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của đà điểu châu phi với vaccine newcastle và xây dựng sử dụng vaccine để phòng bệnh
... jishan, sử dụng liều gà lần cho đà điểu con, theo kết nghiên cứu liều vaccin sử dụng lần cần sử dụng gấp 5liều gà(5 giọt) đủ cho đáp ứng miễn dịch tốt tương đương với sử dụng liều Cũng từ kết sở ... 10,00 ±0,52 (p...
 • 19
 • 374
 • 0

kết quả nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của đà điểu châu phi với vaccine newcastle và xây dựng sử dụng vaccine để phòng bệnh

kết quả nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của đà điểu châu phi với vaccine newcastle và xây dựng sử dụng vaccine để phòng bệnh
... jishan, sử dụng liều gà lần cho đà điểu con, theo kết nghiên cứu liều vaccin sử dụng lần cần sử dụng gấp 5liều gà(5 giọt) đủ cho đáp ứng miễn dịch tốt tương đương với sử dụng liều Cũng từ kết sở ... 10,00 ±0,52 (p...
 • 19
 • 348
 • 0

tóm tắt luận án nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của cá chẽm con (lates calcarifer bloch, 1790) đối với vi khuẩn streptococcus iniae

tóm tắt luận án nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của cá chẽm con (lates calcarifer bloch, 1790) đối với vi khuẩn streptococcus iniae
... không đặc hiệu chẽm vi khuẩn S iniae Đáp ứng miễn dịch đặc hiệu chẽm vi khuẩn S iniae Đánh giá hiệu vi c sử dụng vi khuẩn bất hoạt phòng bệnh S iniae gây chẽm Nghiên cứu hình thành phát ... khuẩn S iniae VN091211R làm nguyên liệu để sản xuất bacterin lựa chọn tốt 3.2 ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA CÁ CHẼM ĐỐI VỚI VI KHUẨN S iniae 3.2.1 Đáp ứng miễn dịch không đặc hiệu chẽm vi khuẩn S iniae ... ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN Streptococcus iniae PHÂN LẬP TỪ CÁ CHẼM 3.1.1 Phân lập vi khuẩn S iniae từ chẽm nuôi Khánh Hòa 3.1.1.1 Tình hình dịch bệnh S iniae gây chẽm nuôi Khánh Hòa...
 • 27
 • 265
 • 0

tóm tắt luận án Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của cá mú chấm cam Epinephelus coioides (Hamilton, 1822) nuôi tại Khánh Hòa đối với vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus

tóm tắt luận án Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch của cá mú chấm cam Epinephelus coioides (Hamilton, 1822) nuôi tại Khánh Hòa đối với vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus
... chấm cam Vi t Nam  Luận án công trình nghiên cứu miễn dịch học Vi t Nam; Là công trình nghiên cứu ảnh hưởng β-glucan đến đáp ứng miễn dịch tự nhiên Vi t Nam Bố cục luận án Luận án ... khuẩn Vibrio parahaemolyticus 2.2 Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu đặc điểm vi khuẩn V parahaemolyticus gây bệnh lở loét chấm cam Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch tự nhiên chấm cam ảnh ... chấm cam Epinephelus coioides 2.1.2.Vật liệu: i) chấm cam: bệnh dùng để phân lập vi khuẩn thu Khánh Hòa chấm cam khỏe thu mua từ trại sản xuất giống nhân tạo Khánh Hòa Cá...
 • 28
 • 267
 • 0

Báo cáo " KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CHỐNG BỆNH GUMBORO CỦA GÀ ĐƯỢC SỬ DỤNG VACXIN ĐƠN GIÁ VÀ ĐA GIÁ SẢN XUẤT TẠI XÍ NGHIỆP THUỐC THÚ Y TRUNG ƯƠNG " docx

Báo cáo
... Trần Văn Tuyến, Tạ Ngọc Sính (1999), Một số kết nghiên cứu kháng thể kháng virus Gumboro gia cầm, Báo cáo khoa học chăn nuôi thú y 1998 1999, Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn Bi-yingzuo Zhou-Jiao, ... huyt ca g cỏc lụ thớ nghim bng phn ng ELISA 2500 2000 A Hiu giỏ 1500 C B D 1000 E 500 ngy 14 ngy 21 ngy 28 ngy 35 ngy 42 ngy Ngy tui 3.3 Kt qu cụng cng c g cỏc lụ thớ nghim Vo thi im 42 ngy tui, ... dch chng bnh Gumboro ca g c s dng vacxin n giỏ hay a giỏ sn xut ti XNTTYT - G c s dng ln vacxin Gumboro, hiu giỏ t cao nht 28 ngy tui (914,2313,78 vacxin n giỏ v 823,2515,56 vacxin a giỏ)...
 • 6
 • 536
 • 2

Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch chống bệnh newcastle của gà hậu bị (1-19 tuần tuổi) với hai loại vacxin vô hoạt nhũ dầu và newcastle hệ 1

Nghiên cứu đáp ứng miễn dịch chống bệnh newcastle của gà hậu bị (1-19 tuần tuổi) với hai loại vacxin vô hoạt nhũ dầu và newcastle hệ 1
... ng 10 25 25 25 1/ 1/ 25 25 25 25 25 25 25 (-) (+) 25 50 25 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ Hi u giá virus ðC 1/ Nguyên li u Nư c sinh lý (µl) Huy t (µl) ðC 16 32 64 12 8 256 512 10 24 Kháng nguyên Newcastle ... Gi ng 10 25 25 25 ðC ðC (-) (+) Nguyên li u Nư c sinh lý (µl) Kháng nguyên Newcastle (µl) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ 1/ Hi u giá virus 25 1/ 1/ 1/ 16 32 64 12 8 256 512 10 24 H ... Móng, Mía 11 87 48 4,05 95,95 T ng 9 011 3 51 2 011 Lương Phư ng 3524 13 7 3,90 96 ,10 Ri 18 65 52 2,80 97,20 Vp2 13 35 60 4,50 95,50 Sasso 14 57 57 3,92 96,08 H , Móng, Mía 11 23 35 3,22 96,88 9304 3 41 2009...
 • 86
 • 386
 • 1

nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh cúm gia cầm và sự đáp ứng miễn dịch của gà, vịt đối với vaccine h5n1 tại tỉnh thái nguyên

nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh cúm gia cầm và sự đáp ứng miễn dịch của gà, vịt đối với vaccine h5n1 tại tỉnh thái nguyên
... l vaccine Trovac- AIVH5, vaccine cht chng H5 ca Trung Quc, vaccine H5N1 ca Trung Quc, vaccine H5N9 ca Trung Quc i vi g v vt: G ngy tui s dng vaccine Trovac- AIVH5 nh mt, mi Vaccine cht chng H5N1 ... trỡnh sinh dch, ú cú bin phỏp tiờm vaccine cho n gia cm 1.9 VACCINE PHềNG BNH CM GIA CM khng ch dch cỳm gia cm, chỳng ta ó ỏp dng hng lot cỏc bin phỏp nh git hy n gia cm nhim bnh, thc hin kim dch ... cs, 2000 68]) Nhc im ca vaccine ny l khụng phõn bit gia cm c tiờm chng vi gia cm nhim virus thc a qua kim tra khỏng th Vaccine vụ hot d chng: Vaccine ny c sn xut tng t nh vaccine vụ hot ng chng...
 • 102
 • 212
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đáp ứng miễn dịch in vitro với kháng nguyên vi khuẩn lao esat6 cfp10 tb7 7 ở bệnh nhân lao phổi và người nhà tiếp xúc tại tỉnh bình địnhđáp ứng miễn dịch của cơ thểkhảo sát mức độ đáp ứng miễn dịch của vịt đối với vắc xin cúm gia cầm trên thực địa tại huyện châu thành tỉnh an giangđề tài so sánh đáp ứng miễn dịch của hai loại vaccine phòng bệnh gumboro trên gà tàu vàng được thực hiện từ tháng 9 12 năm 2014nghiên cứu đánh giá hiệu lực interleukin 2 tái tổ hợp sản xuất tại việt nam dùng trong hỗ trợ điều trị ung thưnghiên cứu tương đương sinh học của viên azithromycin 250mg sản xuất tại việt nam25 de thi toan lop 6 hki tp hcm 25 de thi toan lop 6 hki tp hcmXây dựng kịch bản để giáo dục ý thức và trách nhiệm công dân trong bài CÔNG DÂN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐCNghiên cứu điều kiện lao động, tình trạng sức khỏe bệnh tật của người lao động tại làng nghề tái chế nhôm Bình Yên tỉnh Nam Định và hiệu quả một số biện pháp can thiệp.DE THI TIN HOC HKI KHÓI 3 NH 16-17Giáo án luyện tập tin học 2, 3 năm học 2016-2017Nghiên cứu ứng dụng tư liệu viễn thám xác định lượng nước bốc hơi do bức xạ Mặt Trời tại Lưu vực Sông CầuNghiên cứu mô hình ước tính sinh khối, trữ lượng các bon rừng ngập mặn trên cơ sở ứng dụng Viễn thám và GIS tại tỉnh Cà MauSoạn bài Vội Vàng của Xuân Diệuso lieu giao dich cp gdt thang 7.2016HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY GIẶT LỒNG NGANGđịnh tính vibrio choleraeTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) 2. Quy che Dai hoi3. Bao cao Hoi dong quan tri nam 20165. Bao cao SXKD nam 2015Tài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) biaDon de cu nam 2016-vicem bim sonTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBauBKSTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBauHDQTPhu luc 4 Don de cu ung vien TVHDQTPhụ lục 4 (Điều 28 - Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán)