Câu hỏi địa lý lớp 10 chương 3: Câu trúc của trái đất. Các quyển của lớp vỏ địa lý

Bài giảng Câu hỏi trắc nghiêm tin 10 chương 3

Bài giảng Câu hỏi trắc nghiêm tin 10 chương 3
... 1D, 2D, 3C, 4C, 5D, 6D, 7C , 8D, 9C, 10B Bài 16: Định dạng văn Câu 1: Nút lệnh công cụ định dạng dùng để? A Chọn cở chữ; B Chọn màu chữ C Chọn kiểu gạch dưới; D Chọn Font (phông chữ); Câu 2: Để ... 1D, 2C, 3D, 4A, 5D, 6D, 7D, 8A, 9D Bài 17: Một số chức khác Câu 1: Để xem văn trước in , ta: A Chọn File → Print Preview B View → Print Preview C Chọn File → Page Setup D Nháy nút công cụ Câu 2: ... A, B C Đáp án: 1C, 2C, 3A , 4D Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo Câu 1: Các công cụ trợ giúp soạn thảo, là: A Tìm kiếm thay B Gõ tắt sữa lỗi C Cả A B D Cả A B sai Câu 2: Để tìm thay từ văn...
 • 4
 • 2,251
 • 63

Bài giảng Câu hỏi trắc nghiêm tin 10 chương 3

Bài giảng Câu hỏi trắc nghiêm tin 10 chương 3
... 1D, 2D, 3C, 4C, 5D, 6D, 7C , 8D, 9C, 10B Bài 16: Định dạng văn Câu 1: Nút lệnh công cụ định dạng dùng để? A Chọn cở chữ; B Chọn màu chữ C Chọn kiểu gạch dưới; D Chọn Font (phông chữ); Câu 2: Để ... 1D, 2C, 3D, 4A, 5D, 6D, 7D, 8A, 9D Bài 17: Một số chức khác Câu 1: Để xem văn trước in , ta: A Chọn File → Print Preview B View → Print Preview C Chọn File → Page Setup D Nháy nút công cụ Câu 2: ... A, B C Đáp án: 1C, 2C, 3A , 4D Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo Câu 1: Các công cụ trợ giúp soạn thảo, là: A Tìm kiếm thay B Gõ tắt sữa lỗi C Cả A B D Cả A B sai Câu 2: Để tìm thay từ văn...
 • 4
 • 1,699
 • 22

CHƯƠNG III: CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA doc

CHƯƠNG III: CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT CÁC QUYỂN CỦA LỚP VỎ ĐỊA LÝ doc
... Hoạt động 2: (đến độ sâu 100km) cấu tạo loại đá khác Học sinh nghiên tạo thành lớp vỏ cứng trái đất cứu kênh chữ II- Thuyết kiến tạo mảng: sách giáo khoa - Vỏ trái đất trình hình thành bị biến dạng ... động đất, núi lửa 4- Đánh giá: Chọn câu đúng: 1- Lớp manti chiếm: a/ 80% thể tích, 68,5% khối lượng trái đất b/ 75% thể tích, 70% khối lượng trái đất c/ 68,5% thể tích, 80% khối lượng trái đất ... kiến tạo lớn - Hoạt động 3: - Các mảng kiến tạo gồm phận lục địa bề Dựa vào hình 7.3 mặt trái đất phận lớn đáy đại dương nêu tên mảng - Các mảng kiến tạo dịch chuyển lớp manti kiến tạo Chúng hoạt...
 • 4
 • 1,077
 • 1

CHUONG 3 tổng quan về trái đất phần2

CHUONG 3 tổng quan về trái đất phần2
... Cương TS Nguyễn Trung Chí Clark 3. 2 Thành phần vật chất vỏ Trái Đất 3. 2.1 Thành phần địa hóa Trái Đất Trong số 100 nguyên tố Vỏ Trái đất có nguyên tố sau chiếm 98, 03% trọng lượng vỏ lục địa (Chernicoff ... Nội dung TS Nguyễn Trung Chí Địa chất Đại Cương 3. 2 Thành phần vật chất vỏ Trái Đất 3. 2.1 Thành phần địa hóa Trái Đất Vỏ Trái đất cấu tạo vật chất tồn trạng thái khác nhau, chúng kết ... chất Đại Cương 12 3. 2 Thành phần vật chất vỏ Trái Đất 3. 2.2 Khoáng vật 3. 2.2 .3 Các nhóm Khoáng vật : A- Nhóm silicat: nhóm khoáng vật lớn nhât chiếm 95% trọng lượng vỏ Trái đất với thành phần...
 • 51
 • 251
 • 0

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan vật 10-Chương 3: Tĩnh học vật rắn doc

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm khách quan vật lý 10-Chương 3: Tĩnh học vật rắn doc
... only Câu 14/ Một vật quay quanh trục với tốc độ góc  = 2(rad/s) Nếu nhiên mômen lực tác dụng lên … A vật quay với tốc độ góc =2 (rad/s) B vật quay chậm dần dừng lại C vật đổi chiều quay D vật ... có chiều dài hợp với góc 60o Hỏi lực căng nửa sợi dây ? Cho g=10m/s2 A 10 N B N D 10N C 15N    Câu 21 Ba lực F1 , F2 , F3 tác dụng lên vật rắn giữ cho vật cân Vật tiếp tục cân A di chuyển ... 1,0m D 2,0m Câu 13/ Mức quán tính vật quay quanh trục KHÔNG phụ thuộc vào … A khối lượng vật B vị trí trục quay C hình dạng kích thước vật D tốc độ góc vật Generated by Foxit PDF Creator © Foxit...
 • 4
 • 1,977
 • 43

TIỂU LUẬN tổ CHỨC bộ máy NHÀ nước “anh chị cảm nhận, học hỏi được điều gì từ chương 3 và chương 4 (chương 3 cơ cấu tổ chức của chính quyền trung ương & chương 4 cơ cấu tổ chức của chính quyền cấp dưới và chính quyền địa phương)

TIỂU LUẬN tổ CHỨC bộ máy NHÀ nước “anh chị cảm nhận, học hỏi được điều gì từ chương 3 và chương 4 (chương 3 cơ cấu tổ chức của chính quyền trung ương & chương 4 cơ cấu tổ chức của chính quyền cấp dưới và chính quyền địa phương)
... TIỂU LUẬN TỔ CHỨC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC “Anh/ Chị cảm nhận, học hỏi điều từ Chương Chương (Chương 3: cấu tổ chức quyền Trung Ương & Chương 4: cấu tổ chức quyền cấp quyền địa phương) để ... cứu nội dung môn học Tổ chức máy nhà nước, cụ thể Chương Chương (Chương 3: cấu tổ chức quyền Trung Ương & Chương 4: cấu tổ chức quyền cấp quyền địa phương cộng với số kinh nghiệm thực tiễn, ... cho nhà nước Việt Nam vận dụng, áp dụng” Hiện nghiên cứu, sửa đổi Hiến pháp, có nội dung liên quan đến tổ chức máy nhà nước Việc nghiên cứu cấu tổ chức quyền Trung ương, cấu tổ chức quyền cấp quyền...
 • 10
 • 691
 • 1

Giáo án Địa lớp 10: CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT .THẠCH QUYỂN .THUYẾT KIẾN TẠO MẢNG pps

Giáo án Địa Lý lớp 10: CẤU TRÚC CỦA TRÁI ĐẤT .THẠCH QUYỂN .THUYẾT KIẾN TẠO MẢNG pps
... GV + Hs Nội dung II .Cấu trúc Trái Đất : - Trái đất cấu tạo không Hđ 1:Cặp ,nhóm đồng ,được cấu tạo theo - Tại nghiên cứu trái đất lớp nhà khoa học thường dùng - Có lớp pp địa chấn ? - Hs phân ... ghê mảng kiến tạo ne => xây dựng nên thuyết + Nguyên nhân hiên kiến tạo mảng tượng kiến tạo ,động đất ,núi lửa hoạt động chuyển dịch mảng kiến tạo lớn + Ranh giới chỗ tiếp xúc mảng kiến tạo ... thái, địa chất ,di mảng tích hóa thạch -Gv :Các nhà kh dựa 2.*Thuyết kiến tạo mảng : kết nghiên cứu + Dựa sở thuyết trôi địa từ, địa chấn ,về cấu tạo dạt lục địa bên trái đất để ổ + Thạch cấu tạo...
 • 5
 • 1,544
 • 0

Giáo án lớp 10 (chương 3)

Giáo án lớp 10 (chương 3)
...  Giáo án III- Hoạt động dạy học: Chương Tr ang II: H ệ ều hành Giáo án tin học 10 Nguyễn Hữu Đònh Giáo viên: Nội dung Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên - Chào thầy cô - Kiểm tra só số lớp ... có văn đẹp quán II- Đồ dùng dạy học: Chương Tr ang 41 II: H ệ ều hành Giáo án tin học 10 Nguyễn Hữu Đònh  Một số mẫu văn đònh dạng  Máy tính  Giáo án III- Hoạt động dạy học: Giáo viên: Nội ... chép: Chương Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên - Ghi vào tập - Trả lời H ệ ều hành Giáo án tin học 10 Nguyễn Hữu Đònh Giáo viên: Nội dung Hoạt động giáo viên  Chän phÇn v¨n b¶n mn chÐp ...
 • 14
 • 215
 • 0

BÀI TẬP HÓC LỚP 10 CHƯƠNG 3 HAY

BÀI TẬP HÓC LỚP 10 CHƯƠNG 3 HAY
... BÀI 14 Một oxit cao ngyên tố R có dạng RO2 Biết khí nặng gấp 22 lần hidro Viết công thức phân...
 • 2
 • 486
 • 7

Tóm tắt thuyết hoá học 10 Chương 3: LIÊN KẾT HOÁ HỌC docx

Tóm tắt lý thuyết hoá học vô cơ 10 Chương 3: LIÊN KẾT HOÁ HỌC docx
... viết " ", liên kết đơn liên kết bền vững + Liên kết đôi :Liên kết cộng hoá trị dùng chung hai cặp e , đƣợc viết " = ", liên kết đôi đƣợc tạo thành từ + + Liên kết ba :Liên kết cộng hoá trị dùng ... Hỗ trợ kiến thức hố học 10 Năm học 2 010 - 2011 Trang 13 Tóm tắt thuyết hoá học 10 Qui ƣớc 3: Số oxihoá ion đơn nguyên tử điện tích ion Trong ion đa nguyên tử tổng số oxihoá nguyên tố điện ... đƣợc tạo +1 + Xét độ bền liên kết liên kết ba > liên kết đôi > liên kết đơn + Liên kết đôi hay ba đƣợc gọi liên kết bội HÓA TRỊ : biểu thị khả nguyên tử nguyên tố liên kết với số định nguyên tử...
 • 4
 • 5,623
 • 207

.MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1. do chọn đề tài 1 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 2 3. Giới hạn của vấn đề 9 4. Phương pháp nghiên cứu 11 5. Đóng góp của luận văn 12 6. Cấu trúc của luận văn 12 TrangChương 1:VĂN HÓA, XÃ HỘI VÀ NHỮNG THÀNH TỰU CHỦYẾU CỦA TIỂU THUY doc

.MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 2 3. Giới hạn của vấn đề 9 4. Phương pháp nghiên cứu 11 5. Đóng góp của luận văn 12 6. Cấu trúc của luận văn 12 TrangChương 1:VĂN HÓA, XÃ HỘI VÀ NHỮNG THÀNH TỰU CHỦYẾU CỦA TIỂU THUY doc
... trước 19 30 MỤC LỤC MỞ ĐẦU chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề Giới hạn vấn đề Phương pháp nghiên cứu 11 Đóng góp luận văn 12 Cấu trúc luận văn 12 Trang Chương 1: VĂN HÓA, XÃ HỘI VÀ NHỮNG THÀNH ... MỤC LỤC MỞ ĐẦU Trang chọn đề tài Lịch sử nghiên cứu vấn đề Giới hạn vấn đề Phương pháp nghiên cứu 11 Đóng góp luận văn 12 Cấu trúc luận văn 12 Chương 1: VĂN HÓA, XÃ HỘI VÀ NHỮNG THÀNH TỰU ... YẾU CỦA TIỂU THUY T NAM BỘ TỪ 19 30 ĐẾN 19 45 1. 1 Văn hóa, hội Nam Bộ từ 19 30 đến 19 45 14 1. 1 .1 Tình hình kinh tế trị 14 1. 1 .2 Tình hình giáo dục văn hóa 17 1. 1 .3 Tình hình xuất giải trí 20 1. 1 .4...
 • 30
 • 2,507
 • 3

Giáo án vật lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 55-56 : CÁC NGUYÊN LÍ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC ( Tiết 1) docx

Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 55-56 : CÁC NGUYÊN LÍ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC ( Tiết 1) docx
... nghệ máy I Nguyên I nhiệt động nhiệt Hoạt động 2: Tìm lực học (NĐLH) hiểu nguyên I NĐLH - Trình bày nội dung Phát biểu nguyên nguyên SGK Độ biên thiên nội rút biểu thức: vật tổng công ... tổng công U  A  Q + Các em tìm ví dụ trình vật (có thể vật - Tìm ví dụ thực tế nhiệt lượng mà vật nhận thảo luận ví dụ lớp nêu rắn, lượng chất lỏng lượng - Hs dự đoán cách khí…) đồng thời ... công nhiệt lượng; Q < 0: Vật truyền nhiệt + Phân tích ý kiến lượng; hs Từ trình A > 0: Vật nhận công; bày qui ước dấu A < 0: Vật thực công; thông qua hình 33.1 + Các em viết biểu thức nguyên lý...
 • 6
 • 1,059
 • 22

Giáo án vật lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 60-61 : CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG (Tiết 1) pptx

Giáo án vật lý lớp 10 chương trình cơ bản - Tiết 60-61 : CÁC HIỆN TƯỢNG BỀ MẶT CỦA CHẤT LỎNG (Tiết 1) pptx
... căng bề mặt - Trả lời C1 bề mặt Lực căng bề mặt Lực căng bề mặt tác dụng lên đoạn - Các em trả lời Hoạt động 3: Tìm đường nhỏ bề C1 hiểu lực căng bề mặt mặt chất lỏng - Hs làm việc theo - Hướng ... lực căng bề mặt Hoạt động 3: Tìm - Kết TN chất lỏng khác hiểu ứng dụng lực căng bề mặt cho thấy: Độ lớn lực căng bề - Theo dõi gv trình Ứng dụng SGK mặt phụ thuộc vào bày tính chất chất lỏng tỉ ... nước mà mặt nước? Hoạt động 2: Tìm hiểu tượng căng I Hiện tượng căng bề mặt chất lỏng Thí nghiệm bề mặt - Biểu diễn TN hình 37.2 - Dựa vào để đưa khái niệm lực căng H 37.2 - Quan sát TN - Ghi nhận...
 • 5
 • 821
 • 2

Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 3 ppt

Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 3 ppt
... 15,6 g D 15,7 g Câu 6: Cho m (gam) anilin tác dụng với vừa đủ với nước brom thu 3, 3 gam kết tủa trắng Giá trị m là: A 0, 93 g B 1, 93 g C 3, 93 g D 1, 73 g Câu 7: Cho nước brom dư vào anilin thu ... C5H11NH2 C MỘT SÓ CÂU TRẮC NGHIỆM Câu 1: Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N A B C D Câu 2: Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N A B C D Câu 3: Số đồng phân amin có công thức phân tử ... C amin D amin Câu 7: Anilin có công thức A CH3COOH B C6H5OH C C6H5NH2 D CH3OH Câu 8: Trong chất sau, chất amin bậc 2? A H2N-[CH2]6–NH2 B CH3–CH(CH3)–NH2 C CH3–NH–CH3 D C6H5NH2 Câu 9: Trong tên...
 • 17
 • 443
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: cau hoi trac nghiem vat ly 10 chuong 3bài tập lý lớp 10 chương 3bài tập vật lý lớp 10 chương 3câu hỏi trắc nghiệm sinh học 10 chương 3câu hỏi trắc nghiệm tin học 10 chương 3cau hoi trac ngihiem 0n tap chuong 3 toan lop 8 tap 2 dai sođề kiểm tra toán lớp 10 chương 3công thức vật lý 10 chương 3giải bài tập vật lý 10 chương 3đề kiểm tra toán đại lớp 10 chương 3đề kiểm tra toán hình lớp 10 chương 3đề kiểm tra toán lớp 10 chương 3 đại sốbài tập toán đại số lớp 10 chương 3bài tập đại số lớp 10 chương 3hình học lớp 10 chương 3chẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệu93 nguyen nhat minh phuong 310 316phương pháp làm bánh flan tại nhàKSCL văn 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhGiáo trình lý thuyết mầubài tập tuần logic và cách học tốt logicthuyết trình dân sự bài tập nhómcác kinh cầu nguyện của người ki tô hữu220 IELTS SPEAKING TOPICS_02Phát triển kĩ năng thích ứng nghề qua thực hành, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên Cao đẳng kĩ thuậtCơ chế di truyền va biến dị Tế bàoLien ket gen va hoan vi genTrao đổi nước và khoáng ở thực vậtBÀI 7:THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚCBài 3: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬTBÀI 5: QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂNTỘC TÔN GIÁOBài 7:CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ