Hướng dẫn kiểm soát quá trình sản xuất cửa nhôm

Hướng dẫn công việc kiểm soát quá trình sản xuất của bộ phận kỹ thuật xưởng may

Hướng dẫn công việc kiểm soát quá trình sản xuất của bộ phận kỹ thuật xưởng may
... đồ chuyền Kiểm soát Kỹ thuật Hƣớng dẫn cách lấy dấu :  Định hƣớng rỏ công việc làm cho Công nhân lấy dấu nắm vững Loại phấn và viết đƣợc sử dụng, Cần hạn chế bớt công đoạn lấy dấu o ... chuyển giao bƣớc công đoạn kế tiếp, Lấy dấu đồng Size, Tách rập theo Size, sử dụng xong nên bảo quản nơi qui định…) www.congnghemay.net Hƣớng dẫn May :  Hƣớng dẫn cách đặt để sản phẩm & di ... tra tổng quát bƣớc công đoạn thực hiện (Công đoạn hƣớng dẫn cho công nhân thực hiện có không ?, Kiểm tra thông số phụ liệu cắt có chính xác không)  Tìm hiểu nguyên nhân công đoạn...
 • 6
 • 1,405
 • 14

HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CỦA PHÒNG MẪU

HƯỚNG DẪN CÔNG VIỆC KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT CỦA PHÒNG MẪU
... nhân thông tin ́ ̣ Trưởng Phòng Mẫu May Mẫu theo TL khách Hàng Nhân Viên may mẫu Kiểm soát chất lượng Giám sát hiệu chỉnh chuyền Kỹ thuật Xưởng Hô sơ/ Tài liệu ̀ - Phòng Kế Hoạch - TLKT, râp ... theo sơ đồ chuyền Kiểm soát Kỹ thuật Hƣớng dẫn cách lấy dấu :  Định hướng rỏ công việc làm cho Công nhân lấy dấu nắm vững Loại phấn và viết được sử dụng, Cần hạn chế bớt công đoạn lấy ... các bước công đoạn thực hiện (Công đoạn hướng dẫn cho công nhân thực hiện có không ?, Kiểm tra các thông số phụ liệu cắt có chính xác không)  Tìm hiểu nguyên nhân các công đoạn...
 • 6
 • 1,181
 • 31

Mẫu Kế hoạch kiểm soát quá trình sản xuất

Mẫu Kế hoạch kiểm soát quá trình sản xuất
... thuật, mẫu Mắt, tay Tỷ lệ 100% HDCV KCS thêu KCS thêu Sổ kiểm hàng Theo mã hàng, yêu cầu sản xuất HDCV giao nhận thêu Công nhân giao nhận Phiếu xuất kho ... contact@cpoclub.net Kiểm tra chất lượng Theo tài liệu kỹ thuật Giao hàng tài liệu kỹ thuật dẫn khách hàng Theo tài liệu kỹ thuật Bán thành phẩm đạt yêu cầu, khách hàng Mắt, tay, bảng màu, tài liệu kỹ thuật, mẫu...
 • 2
 • 3,081
 • 39

Khóa luận tốt nghiệp : Kiểm tra và kiểm soát quá trình sản xuất bia

Khóa luận tốt nghiệp : Kiểm tra và kiểm soát quá trình sản xuất bia
... nhãn : chai bia dưa qua chế độ thiết bị dán nhãn để hoàn tất sản phẩm CHƯƠNG 2: KIỂM TRA VÀ KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT BIA 2.1 Kiểm tra kiểm soát trình nấu : 2.1.1 Sơ đồ trình nấu : 24 SVTH: Trần ... CHƯƠNG KIỂM TRA VÀ KIỂM SOÁT QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT BIA- -20 2.1 Kiểm tra kiểm soát trình nấu -20 2.1.1 Sơ đồ trình nấu -20 2.1.2 Quy trình kiểm tra ... hóa - Quá trình houblon hóa - Quá trình lạnh nhanh - Men giống - Quá trình lên men chính, lên men phụ - Quá trình lọc bia - Quá trình trùng - Quá trình chiết chai (đối với bia chai) - Quá trình...
 • 76
 • 743
 • 3

Kiểm soát quy trình sản xuất.docx

Kiểm soát quy trình sản xuất.docx
... quy trình - Đưa kế hoạch sản xuất không phù hợp (không đạt yêu cầu) - Sản xuất không (SP, VL, CN…) - Sản xuất không đủ số lương theo yêu cầu, sản xuất nhiều so với yêu cầu làm ứ đọng vốn… - Sản ... tiến độ giao hàng - Sản phẩm hỏng nhiều, tỷ lệ phế liệu cao so với định mức cho phép (Trong quy trình xét lỗi khâu sản xuất, không xét lỗi khâu mua hàng gây ra) Cơ chế kiểm soát áp dụng - Phê ... - Sản xuất kịp thời theo kế hoạch theo yêu cầu - Tiết kiệm vật tư : Tỷ lệ phế liệu tỷ lệ sản phẩm hỏng thấp (trong định mức cho phép) Sản suất : + Đúng sản phẩm cần sản suất theo...
 • 2
 • 4,222
 • 86

Kiểm soát quy trình sản xuất

Kiểm soát quy trình sản xuất
... quy trình - Đưa kế hoạch sản xuất không phù hợp (không đạt yêu cầu) - Sản xuất không (SP, VL, CN…) - Sản xuất không đủ số lương theo yêu cầu, sản xuất nhiều so với yêu cầu làm ứ đọng vốn… - Sản ... Sản xuất không kịp tiến độ giao hàng - Sản phẩm hỏng nhiều, tỷ lệ phế liệu cao so với định mức cho phép (Trong quy trình xét lỗi khâu sản xuất, không xét lỗi khâu mua hàng gây ra) Cơ chế kiểm soát ... tiêu - Bất kiêm nhiệm - Bảo vệ tài sản - Đối chiếu - Báo cáo bất thường - Kiểm tra & theo dõi - Định dạng trước Quy trình & chứng từ - Kế hoạch sản xuất - Phiếu xuất kho (vật liệu) - Phiếu đánh...
 • 2
 • 743
 • 10

Giáo trình cơ điện: Hướng dẫn tìm hiểu quy trình sản xuất hiện đại hiện nay phần 1 pps

Giáo trình cơ điện: Hướng dẫn tìm hiểu quy trình sản xuất hiện đại hiện nay phần 1 pps
... pháp lập trình truyền thống nh lập trình danh sách lệnh, hình thang hay lập trình khối hệ thống đợc ngày hoàn thiện, dễ hiểu đạt trình độ cao 1. 1.2 u điểm PLC việc điều khiển tự động hóa trình công ... lập trình thờng khó thực Các thiết bị giao tiếp lập trình cầm tay thờng có nhớ đủ để lu giữ chơng trình vận chuyển từ vị trí đến vị trí khác 1. 3 Tìm hiểu cách lập trình PLC S7 - 200 (CPU 224) 1. 3 .1 ... Hình 1. 2 Sơ đồ thiết bị logic khả trình 1. 2.2 Cấu trúc phần cứng PLC Hệ thống PLC thông dụng có năm phận bản, gồm xử lý, nhớ, nguồn, giao diện nhập /xuất thiết bị lập trình Thiết bị lập trình...
 • 10
 • 228
 • 0

Giáo trình cơ điện: Hướng dẫn tìm hiểu quy trình sản xuất hiện đại hiện nay phần 2 ppsx

Giáo trình cơ điện: Hướng dẫn tìm hiểu quy trình sản xuất hiện đại hiện nay phần 2 ppsx
... 0.0 - 29 9.7 0.0 - 31.7 25 5 - 25 5 0.0 - 59.7 5119 15 - 15 - 31 - 29 9 - 31 - 59 03 Constant - 5118 14 - 14 - 30 - 29 8 - 30 25 5 - 25 5 - 58 0-3 - 62 62 Constant - 5116 - 12 - 12 - 28 - 29 6 - ... chơng trình - Nạp chơng trình vào nhớ Từ chơng trình viết đầu vào xác định Ta truy nhập chơng trình nhớ bàn phím lập trình máy vi tính với trợ giúp công cụ phần mềm lập trình Sau hoàn chỉnh phần ... 1.3.6 .2 Trình tự thực thiết kế trơng trình điều khiển PLC Việc lập trình cho PLC ngày trở nên phổ biến Việt Nam nhờ phổ cập PLC cho nhiều ứng dụng Ngời lập trình lập trình máy tính viết chơng trình...
 • 10
 • 233
 • 0

Giáo trình cơ điện: Hướng dẫn tìm hiểu quy trình sản xuất hiện đại hiện nay phần 3 potx

Giáo trình cơ điện: Hướng dẫn tìm hiểu quy trình sản xuất hiện đại hiện nay phần 3 potx
... Khoa Điện 27 Trờng đại học NNI Báo cáo tốt nghiệp Đinh Văn Hùng - TĐH46 Lệnh Độ phân giải Giá trị cực đại CPU 224 TON 1ms 32 ,767s T32,T96 10ms 32 7,67s T 33- T36,T97-T100 100ms 32 76,7s T37-T 63, T101-T255 ... *LD Cxx đạt đợc giá trị cực đại 32 767, đếm lùi ngừng đếm khi C Word đạt giá trị cực tiểu 1 .3. 6.4 Tìm hiểu phần mềm lập trình STEP - Micro/Win Sau bớc để xây dựng chơng trình STEP - Micro/Win : ... T37-T 63, T101-T255 1ms 32 ,767s T0,T64 10ms 32 7,67s T1-T4, T65-T68 100ms 32 76,7s T5-T31, T69-T95 TONR Mô tả lệnh LAD LAD TON Txx IN Mô tả Toán hạng Khai báo Timer số hiệu xx kiểu Txx CPU 224: 32 -100, (word)...
 • 10
 • 205
 • 0

Giáo trình cơ điện: Hướng dẫn tìm hiểu quy trình sản xuất hiện đại hiện nay phần 4 pot

Giáo trình cơ điện: Hướng dẫn tìm hiểu quy trình sản xuất hiện đại hiện nay phần 4 pot
... trạng thái chơng trình chạy hình nhấn trái chuột vào nút xem trạng thái chơng trình Chơng tìm hiểu quy trình công nghệ dâyCHuyền sản xuất nớc dứa cô đặc Khoa Điện 34 Trờng đại học NNI Báo ... quan sát dây chuyền sản xuất thực, đợc hớng dẫn vận hành khâu cụ thể Dới sơ đồ quy trình công nghệ thu hoạch đợc dây chuyền sản xuất dứa cô đặc (Sơ đồ 2.1) Khoa Điện 39 Trờng đại học NNI Báo ... vụ sản xuất đồ hộp dứa, vải, da, nớc dứa cô đặc phục vụ xuất nớc tự nhiên phục vụ nớc Tạo mẫu mã sản phẩm có chất lợng cao chiếm thị phần nớc nớc - Các đội sản xuất nông nghiệp: Có nhiệm vụ sản...
 • 10
 • 211
 • 0

Giáo trình cơ điện: Hướng dẫn tìm hiểu quy trình sản xuất hiện đại hiện nay phần 5 pdf

Giáo trình cơ điện: Hướng dẫn tìm hiểu quy trình sản xuất hiện đại hiện nay phần 5 pdf
... độ 140oC - Sau rót xong trọng lợng sản phẩm đạt 260kg 265kg (sai lệch khoảng 1kg) - Quy cách đóng sản phẩm : +Túi Aseptic loại 265lít : 01 túi + Túi PE loại 250 lít : 01 túi + Thùng phi sắt loại ... 2), phần bã lọc đợc đa Silo thông qua bơm đẩy Khi lu lợng sản phẩm thùng 1/3 thùng bật cánh khuấy Khi ngừng máy ta ý đến thời gian lu giữ, 2h phải lấy sản phẩm kiểm tra trớc tiếp tục sản xuất ... sau gia nhiệt đợc chứa vào thùng hệ thống Khoa Điện 45 Trờng đại học NNI Báo cáo tốt nghiệp Đinh Văn Hùng - TĐH46 bơm chất lỏng Khi lu lợng sản phẩm thùng 1/3 thùng bật cánh khuấy Để nhận...
 • 10
 • 215
 • 0

Giáo trình cơ điện: Hướng dẫn tìm hiểu quy trình sản xuất hiện đại hiện nay phần 6 docx

Giáo trình cơ điện: Hướng dẫn tìm hiểu quy trình sản xuất hiện đại hiện nay phần 6 docx
... B¸o c¸o tèt nghiƯp §inh V¨n Hïng - T§H 46 Gia nhiệt Decanter (ly t©m) C¸c c¸nh khy ®−ỵc quay bëi §C3, §C7 §C6 §C4 §C5 quay ly t©m H×nh 3.1 S¬ ®å nguyªn lý ho¹t ®éng cđa kh©u ... ®é thÊp + §o nhiƯt ®é trung b×nh + §o nhiƯt ®é cao Khoa C¬ §iƯn 56 Tr−êng ®¹i häc NNI B¸o c¸o tèt nghiƯp §inh V¨n Hïng - T§H 46 - Cã nhiỊu c¸ch ®o nhiƯt ®é kh¸c nhau, ®ã cã thĨ liƯt kª c¸c ph−¬ng ... cho tû lƯ ®iƯn tư tù vµ lç trèng t¨ng lªn theo quy lt hµm mò víi nhiƯt ®é C¸c IC c¶m biÕn nhiƯt ®é cã ®é chÝnh x¸c cao, dƠ t×m trªn thÞ tr−êng hiƯn nay, ®ång thêi nã cã nh÷ng ®Ỉc tÝnh phï hỵp víi...
 • 10
 • 167
 • 0

Giáo trình cơ điện: Hướng dẫn tìm hiểu quy trình sản xuất hiện đại hiện nay phần 7 pot

Giáo trình cơ điện: Hướng dẫn tìm hiểu quy trình sản xuất hiện đại hiện nay phần 7 pot
... độ sản phẩm quy trình gia nhiệt cụ thể từ 600C - 800C ứng với thay đổi mức điện áp từ 0.6V - 0.8V, qua khuếch đại - 8V + Mặt khác quy trình công nghệ khâu tinh lọc có tín hiệu đặt thời gian, sản ... tín hiệu tác động để bật đèn báo kiểm tra theo quy trình công nghệ nhằm đảm bảo chất lợng sản phẩm 3.3.3.2 Lắp ráp mô hình Khoa Điện 70 Trờng đại học NNI Báo cáo tốt nghiệp Đinh Văn Hùng - ... Ngoài tín hiệu từ đầu cảm biến nhiệt đợc xử lý quy trình cụ thể là: Theo thông số nhà sản xuất, quan hệ nhiệt độ điện áp ngõ nh sau: Vout = 0,01xT0K = 2 ,73 + 0,01xT0C Nh khoảng biến thiên điện áp...
 • 10
 • 87
 • 0

Giáo trình cơ điện: Hướng dẫn tìm hiểu quy trình sản xuất hiện đại hiện nay phần 8 docx

Giáo trình cơ điện: Hướng dẫn tìm hiểu quy trình sản xuất hiện đại hiện nay phần 8 docx
... khuấy bình Đèn báo cần kiểm tra lại sản phẩm trớc tiếp tục sản xuất 3.5.2 Viết chơng trình Sau phân công tín hiệu vào nh chơng trình đợc viết nh sau: a Chơng trình đợc viết STL nh sau: NETWORK ... thuật toán chơng trình điều khiển dây chuyền nh sau: Khoa Điện 74 Trờng đại học NNI Báo cáo tốt nghiệp Đinh Văn Hùng - TĐH46 start Đặt ĐC1, Mở van nhiệt 600C...
 • 10
 • 93
 • 0

Xem thêm