Chuong 3 dầm thép đại học xây dựng

Đồ án tốt nghiệp đại học xây DỰNG hệ THỐNG hỗ TRỢ sửa lỗi CHƯƠNG TRÌNH sử DỤNG THUẬT TOÁN ‘rút gọn CHƯƠNG TRÌNH’

Đồ án tốt nghiệp đại học xây DỰNG hệ THỐNG hỗ TRỢ sửa lỗi CHƯƠNG TRÌNH sử DỤNG THUẬT TOÁN ‘rút gọn CHƯƠNG TRÌNH’
... cho phép dễ dng sửa đổi v kiểm tra lỗi (Debug) oTớnh tng ng bi (Polymorphism): Tớnh tng ng bi cho phép hm đợc che khuất trình biên dịch v việc h m no đợc gọi đợc định thực Sử dụng phơng pháp ... thể tác động đợc thực liệu đối tợng thuộc lớp oTớnh tha k (Inheritance): Trong C # thuật ngữ thừa kế đợc áp dụng cho lớp v khái niệm có liên quan Các biến thừa kế từ biến khác v hm thừa kế từ ... ngụn ng lp trỡnh nh Pascal, C, Visual Basic li ớt c dựng phỏt trin ng dng, nhng ngụn ng lp trỡnh khỏc nh Visual C#, Visual Basic NET, Java, C++ c dựng v cú ng dng rng rói Nh vy, ngụn ng lp trỡnh...
 • 79
 • 418
 • 0

bài giảng tin học ứng dụng trong hóa học chương 3 chem office đại học công nghiệp thành phố hồ chí minh

bài giảng tin học ứng dụng trong hóa học chương 3 chem office  đại học công nghiệp thành phố hồ chí minh
... THANH CÔNG CỤ 2 .3 HƢỚNG CHEMBIO 3D DẪN SỬ DỤNG CHEMBIO 3D 2.1 KHỞI ĐỘNG CHEMBIO 3D B1 Nhấp chuột nút Start B2 Chọn All Programs Chembio office 2008  Chembio 3D B3 Nhấp chuột vào biểu tượng CHEMBIO ... Ring 2 CHEMBIO 3D 2 .3 HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG a Làm việc với bảng ChemDraw: CHEMBIO 3D 2 .3 HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG Click vào nơi trống bảng ChemDraw, cấu trúc phân tử ChemDraw chuyển thành dạng 3D cửa sổ ... NỘI DUNG CHEMBIODRAW 2D CHEMBIO 3D BÀI TẬP THỰC HÀNH 1.CHEMBIODRAW 2D NỘI DUNG 1.1 KHỞI ĐỘNG CHEMBIODRAW 2D 1.2 GIAO DIỆN - THANH CÔNG CỤ 1 .3 HƢỚNG DẪN CHEMBIODRAW 2D SỬ DỤNG 1.CHEMBIODRAW...
 • 69
 • 247
 • 0

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU THÉP THIẾT KẾ KHUNG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG 1 NHỊP ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

ĐỒ ÁN MÔN HỌC KẾT CẤU THÉP THIẾT KẾ KHUNG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG 1 NHỊP ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
... = 2 01, 8 /16 8,2 = 1, 1997, J2/ J1 = Tra bảng 4.3 ta đợc : 12 = 2,2 11 = 1, 61 1= N1/N2 = 60922/56833 = 1, 072 1= a2/a1 [(J1/ J2). (1/ 1)] 0,5 = 1, 1997 [1/ 1,072] 0,5 = 1, 1588 1= (( 12 )2 + 11 .( - ... 2 ,15 .10 7daN/m2, =1, 6; = 7850daN/m3 N = Ntmax = 12 8.055daN, Hd=9,4m gc = [12 8.055/(0,45.2 ,15 .10 7)] .1, 6.7850= 16 6,24 daN/m Gc = 16 6,24.9,4 =15 62,65daN 13 Đồ án Thiết kế kết cấu thép nhà công nghiệp ... =12 3. 915 daN; M1tt= - 61. 058daNm; Thay giá trị vào phơng trình: y12-[(M1+M2)/(N1-N2)+c]y1+ M2.c/(N1-N2) = y12-[( 61. 058+ 98.3 71) / (12 3. 915 -13 0.235) +1] y1+ 98.371x1/ (12 3. 915 -13 0.235) =0 y12 + 34,226 y1...
 • 56
 • 1,103
 • 1

Đồ án tốt nghiệp đại học xây dựng TÍnh toán thiết kế Chung cư Bắc Linh Đàm

Đồ án tốt nghiệp đại học xây dựng TÍnh toán thiết kế Chung cư Bắc Linh Đàm
... hỡnh: 11 Trần Việt Lớp 47TH2 Trờng đại học xây dựng đồ án tốt nghiệp Ti trng c dn v khung nh sau: 12 Trần Việt Lớp 47TH2 Trờng đại học xây dựng đồ án tốt nghiệp Ký hiu cỏc ụ sn tớnh toỏn dn ... 220x350 - Chiu cao tit din dm ph cũn li (cỏc dm tng ngn) chn chung tit din l : 110x350 Trần Việt Lớp 47TH2 Trờng đại học xây dựng đồ án tốt nghiệp II.3 S b xỏc nh kớch thc ct Cụng thc xỏc nh : F = ... (3,3x2,2)m (bn kờ cnh) ta cú h = 1.4 220 = 6,84 cm 45 Trần Việt Lớp 47TH2 Trờng đại học xây dựng đồ án tốt nghiệp Xột ụ bn (2,1x5,4)m (bn loi dm) ta cú h = 1.2 210 = 7,2 cm 35 Xột ụ bn (3,0x5,3)m...
 • 109
 • 328
 • 0

Đề thi môn nền móng - Đại Học Xây Dựng

Đề thi môn nền móng - Đại Học Xây Dựng
... đơn vị ; - góc masát ; E 0- môđul biến dạng; à 0- hệ số nở ngang; qc- cờng độ kháng mũi xuyên tĩnh; N- tiêu SPT Trờng Đại học Xây Dựng đại học Bộ môn học đất, móng Đề thi móng: Thời ... đơn vị ; - góc masát ; E 0- môđul biến dạng; à 0- hệ số nở ngang; qc- cờng độ kháng mũi xuyên tĩnh; N- tiêu SPT Trờng Đại học Xây Dựng đại học Bộ môn học đất, móng Đề thi móng: 10 Thời ... đơn vị ; - góc masát ; E 0- môđul biến dạng; à 0- hệ số nở ngang; qc- cờng độ kháng mũi xuyên tĩnh; N- tiêu SPT Trờng Đại học Xây Dựng đại học Bộ môn học đất, móng Đề thi móng: 11 Thời...
 • 37
 • 8,095
 • 22

Phát triển phần mềm quản lý học tập theo tín chỉ của trường Đại học Xây dựng

Phát triển phần mềm quản lý học tập theo tín chỉ của trường Đại học Xây dựng
... môn học IV.7 Thời khóa biểu: Là thời khóa biểu cho lớp học kỳ, gồm thông tin phòng học, ngày bắt đầu học kế hoạch học tập học kỳ Đại Học Xây Dựng Thời Khóa Biểu Học Kỳ Mẫu 3/XTKB Học Kỳ - Năm học ... pháp phát triển UML sử dụng để hiển thị đặc tả xây dựng làm tài liệu vật phẩm phân tích thiết kế trình xây dựng phần mềm theo hướng đối tượng UML sử dụng cho tiến trình phát triển phần mềm theo ... sinh viên theo học kỳ, theo môn học Đại Học Xây Dựng Mẫu 3A/DIEM Bảng Điểm Thi Lần Tên Chữ Kí Cán Bộ Chấm Thi 1: Tên Chữ Kí Cán Bộ Chấm Thi 2: Học Kỳ – Năm Học 2003 – 2004 Môn Học : Cơ học sở (CLQ02...
 • 44
 • 918
 • 6

BÀI TẬP LỚN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

BÀI TẬP LỚN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG
... giáo Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Quản sinh viên VI.5.2.2 Đăng nhập VI.5.3 Thông tin VI.5.3.1 Thông tin đầy đủ sinh viên 41 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Quản sinh viên ... 59 Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Quản sinh viên I Lời nói đầu Phân tích & thiết kế hệ thống thông tin bước quan trọng nhằm xây dựng hệ thống thông tin cách có chất lượng cao Trong tập ... kỳ, khoa quản cho sinh viên khai chuyển lại cho phòng Quản sinh viên Các thông tin gồm có: Chỗ sinh viên Phân tích thiết kế hệ thống thông tin Quản sinh viên III.3.2 .Quản trình đào...
 • 59
 • 1,712
 • 17

Luận văn kiến trúc - xây dựng Công ty tư vấn Đại Học Xây Đựng

Luận văn kiến trúc - xây dựng Công ty tư vấn Đại Học Xây Đựng
... đứt gãy đứt gãy (độ) (bậc) III-1 Á kinh tuyến TTN 7 0-8 0 III III-2 TB-ĐN ĐB 7 0-8 0 III IV-1 TB-ĐN ĐB 7 0-8 0 IV V-1 TB-ĐN ĐB 7 0-8 0 IV V-2 TB-ĐN ĐB 7 0-8 0 IV V-3 TB-ĐN ĐB 7 0-8 0 IV Sinh viªn : NGUYỄN THÀNH ... Trong thời gian thực tập vừa qua công ty vấn Đại học Xây dựng, em đọc số tài liệu có liên quan đến vấn đề xây dựng nói chung vấn đề xây dựng Thủy điện nói riêng, học hỏi tính toán chuyên đề 1.4 ... cấu • Xưởng thiết kế số 6:Thiết kế công trình Thủy lợi-Thủy điện • Xưởng thiết kế số 7:Thiết kế công trình cầu đường 1.1.3 Vị trí công ty vấn Đại Học Xây Dựng cấu tổ chức trường Sinh viªn :...
 • 50
 • 272
 • 0

Giải pháp nâng cao năng lực – Tư vấn - Thiết kế - Giám sát, thi công tại Viện Địa Kỹ Thuật và Công Trình Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội

Giải pháp nâng cao năng lực – Tư vấn - Thiết kế - Giám sát, thi công tại Viện Địa Kỹ Thuật và Công Trình Trường Đại Học Xây Dựng Hà Nội
... Trường đại học kinh tế quốc dân QLKT k38 cán nhân viên Viên em chọn đề tài : Giải pháp nâng cao lực vấn - Thi t kế - Giám sát, thi công Viện Địa Kỹ Thuật Công Trình Trường Đại Học Xây Dựng ... động vấn- thi t kế, khảo sát, thi t kế thi công móng công trình I Giới thi u Viện Địa kỹ thuật nề móng công trình Tên quan & Địa chỉ: • Tên đầy đủ tiếng Việt: Viện Địa kỹ thuật Công trình ... chẽ với vấn đầu tư, thực phần việc vấn tiếp nối sau việc vấn đầu tư. vấn xây dựng giúp cho khách hàng - chủ đầu xây dựng - tổ chức việc khảo sát xây dựng, thi t kế xây dựng tổ chức...
 • 52
 • 1,089
 • 10

Bài Giảng Đường Ống Dầu Khí - Đại Học Xây Dựng Hà Nội

Bài Giảng Đường Ống Dầu Khí - Đại Học Xây Dựng Hà Nội
... chuyển - Đờng ống dẫn dầu - Đờng ống dẫn khí - Đờng ống dẫn khí gaslift - Đờng ống dẫn nớc ép vỉa - Đờng ống dẫn hỗn hợp dầu khí III Cấu tạo đờng ống Đờng ống gồm phận sau: ống ngầm, ống đứng, ... Theo vùng sử dụng - Đờng ống biển - Đờng ống bờ 2.2 Theo vị trí lắp đặt - Đờng ống dàn - Đờng ống ngầm - ống đứng (Riser) 2.3 Theo cấu tạo - Đờng ống cứng (thông thờng) - Đờng ống mềm 2.4 Theo ... thế, cấu tạo ống đứng có số điểm khác với ống ngầm nh sau : - ống thép thờng có chiều dày lớn ống ngầm - Tăng cờng chống ăn mòn phơng pháp đặt ống ống, bọc chống ăn mòn cao su - Do ống đứng đợc...
 • 94
 • 1,544
 • 6

Đồ Án Môn Học - Đường Ống - Bộ Môn Công Trình Biển, Đường Ống và Bể Chứa - Đại Học Xây Dựng Hà Nội

Đồ Án Môn Học - Đường Ống - Bộ Môn Công Trình Biển, Đường Ống và Bể Chứa - Đại Học Xây Dựng Hà Nội
... t1 = t - tfab , vi tfab = 7%t1 -p lc ngoi nh nht : Pe =nb.( d0 - ì H10 nm ) = 1025.(4 4-0 ,7.7,85).1 0-5 = 0,395 Mpa -p lc trong ln nht : Pli = Pd.inc + cont.g.h = 6,08.1,1 + 1025.9,81.44.1 0-6 = 7,13 ... H100 nm = 9,45 m + x = t1 = t - tfab- tcorr vi tcorr = mm +cvc = 148 kg/cm3 -p lc ngoi nh nht : Pe =nb.( d0 - ì H100 nm ) = 1025.(4 4-0 ,7.9,45).1 0-5 = 0,383 Mpa -p lc trong ln nht : Pli = Pd.inc ... t1 = t - tfab , vi tfab = 7%t1 -p lc ngoi nh nht : Pe =nb.( d0 - ì H10 nm ) = 1025.(4 4-0 ,7.7,85).1 0-5 = 0,395 Mpa -p lc trong ln nht : Pli = Pd.inc + cont.g.h = 6,08.1,1 + 1025.9,81.44.1 0-6 = 7,13...
 • 38
 • 712
 • 1

BÁO CÁO THỰC TẬP TRẮC ĐỊA (DDQ-02) - TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI docx

BÁO CÁO THỰC TẬP TRẮC ĐỊA (DDQ-02) - TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI docx
... Bộ môn Trắc Địa Trờng Đại học Xây Dựng Ngày tháng năm 20 Sinh viên: Mã số: Hỡnh 1.1 Mỏy kinh v in t T100 Hỡnh 1.2 Mỏy kinh v in t T110 Bộ môn Trắc Địa Trờng Đại học Xây Dựng Ngày tháng ... () o A B C D E F Bộ môn Trắc Địa Trờng Đại học Xây Dựng Ngày tháng năm 20 Sinh viên: Mã số: Sai s khộp gúc: fừ = S hiu chnh: Vừ = Bộ môn Trắc Địa Trờng Đại học Xây Dựng Ngày tháng năm ... en di gia c 1/A-B 1/B-C 1/C-D 1/D-E 1/E-F 1/F-A S O CAO K THUT Ngi o: Ngi ghi: Ngi tớnh: S c mia Sau Trc 12 Bộ môn Trắc Địa Trờng Đại học Xây Dựng Ngày tháng...
 • 17
 • 2,810
 • 2

Đề thi Nền móng 1 năm 2004 - 2005 - trường Đại học xây dựng docx

Đề thi Nền móng 1 năm 2004 - 2005 - trường Đại học xây dựng docx
... vị ; - góc masát ; E 0- môđul biến dạng; à 0- hệ số nở ngang; qc- cờng độ kháng xuyên tĩnh; N- tiêu SPT đại học Trờng Đại học Xây Dựng Bộ môn Cơ học đất, móng 2004 2005 - Đề thi móng: 16 Thời ... vị ; - góc masát ; E 0- môđul biến dạng; à 0- hệ số nở ngang; qc- cờng độ kháng xuyên tĩnh; N- tiêu SPT đại học Trờng Đại học Xây Dựng Bộ môn Cơ học đất, móng 2004 2005 - Đề thi móng: 17 Thời ... ; - góc masát ; E 0- môđul biến dạng; à 0- hệ số nở ngang; qc- cờng độ kháng xuyên tĩnh; N- tiêu SPT đại học Trờng Đại học Xây Dựng Bộ môn Cơ học đất, móng 2004 2005 - Đề thi móng: 21 Thời...
 • 31
 • 465
 • 0

Đồ án tốt nghiệp đai học xây dựng mạng dựa trên công nghệ VLAN

Đồ án tốt nghiệp đai học xây dựng mạng dựa trên công nghệ VLAN
... tế, công nghệ VLAN sử dụng phổ biến hầu hết doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam Để hiểu rõ công nghệ VLAN ứng dụng VLAN doanh nghiệp Do đó, em chọn đề tài thực tập tốt nghiệp với đề tài “CÔNG NGHỆ VLAN ... trúc hạ tầng mạng chuyển mạch doanh nghiệp Chương 2: Các công nghệ sử dụng hạ tầng mạng chuyển doanh nghiệp Chương 3: Xây dựng mô hình mạng chuyển mạch doanh nghiệp thiết bị Cisco Trên sở kiến ... ninh cho Doanh nghiệp – SAFE (Security Architecture for Enterprise Networks), xây dựng dựa tảng công nghệ an ninh mạng tiên tiến để bảo vệ công từ bên bên hệ thống mạng doanh nghiệp SAFE đem...
 • 97
 • 618
 • 0

Xem thêm