Nghiên cứu quá trình phát sinh phôi vô tính sâm Ngọc Linh phục vụ công tác nhân giống

Nghiên cứu thành phần hóa học vị thuốc khổ sâm cho lá phục vụ công tác kiểm nghiệm dược liệu trên thị trường

Nghiên cứu thành phần hóa học vị thuốc khổ sâm cho lá phục vụ công tác kiểm nghiệm dược liệu trên thị trường
... BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI TRẦN THỊ HẰNG AN NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VỊ THUỐC KHỔ SÂM CHO LÁ PHỤC VỤ CÔNG TÁC KIỂM NGHIỆM DƯỢC LIỆU TRÊN THỊ TRƯỜNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP DƯỢC SĨ Người ... liệu Khổ sâm cho Tuy nhiên, chuyên luận chưa có tiêu chí định tính, định lượng ent-kauran [3] Vì lý trên, thực đề tài Nghiên cứu thành phần hóa học vị thuốc Khổ sâm cho phục vụ công tác kiểm nghiệm ... hoạt chất Khổ sâm cho lá, đặc trưng cho dược liệu Có thể sử dụng kết nghiên cứu cho công tác tiêu chuẩn hóa dược liệu sau Do thời gian điều kiện có hạn nên dừng lại việc thu thập mẫu dược liệu, định...
 • 69
 • 128
 • 0

Nghiên cứu quá trình phát sinh hình thái mô rong sụn (Kappaphycus alvarezii) trong điều kiện in vitro

Nghiên cứu quá trình phát sinh hình thái mô rong sụn (Kappaphycus alvarezii) trong điều kiện in vitro
... NGHỆ SINH HỌC VÀ MÔI TRƢỜNG NGUYỄN VĂN AN NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH PHÁT SINH HÌNH THÁI MÔ RONG SỤN (Kappaphycus alvarezii) TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Công nghệ sinh học ... chu trình phát triển (Việt, 2003) Phát sinh hình thái thực vật bao gồm trình: - Phát sinh (Histogenesis) - Phát sinh quan (Organogenesis) - Phát sinh phôi (Embryogenesis) 14 Sự phát sinh hình ... cứu trình phát sinh hình thái rong sụn (Kappaphycus alvarezii) điều kiện in vitro Với nội dung: - Nghiên cứu quy trình khử trùng mẫu rong sụn - Khảo sát ảnh hưởng môi trường dinh dưỡng - Khảo...
 • 67
 • 449
 • 1

Nghiên cứu quá trình phát sinh hình thái mô sẹo của cây đinh lăng (polyscias fruticosa (l ) harms)

Nghiên cứu quá trình phát sinh hình thái mô sẹo của cây đinh lăng (polyscias fruticosa (l ) harms)
... phần nâng cao hiệu nghiên cứu khai thác, bào chế sản phẩm từ Đinh lăng Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu hình thái đƣợc phát sinh từ sẹo Đinh lăng( Polyscias fruticosa (L. )Harms) đƣợc nuôi cấy in ... ngắn so với trồng tự nhiên Vì vậy, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu trình phát sinh hình thái sẹo Đinh lăng (Polyscias fruticosa (L. ) Harms) cần thiết để ứng dụng vào phục vụ cho nhu ... 42 Hình 3.2 (d) giai đoạn phôi trƣởng thành 44 Hình 3.2 Sự phát sinh hình thái từ sẹo Đinh lăng sau tuần công thức: (e) CT T1, (f) CT T2, (g) CT T3, (h) CT T4 45 Hình 3.2 (i) hình thái...
 • 61
 • 398
 • 4

Phối hợp nghiên cứu để xây dựng và hoàn thiện hệ thống trọng lực phục vụ công tác nghiên cứu lãnh thổ và khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường ở Việt nam

Phối hợp nghiên cứu để xây dựng và hoàn thiện hệ thống trọng lực phục vụ công tác nghiên cứu lãnh thổ và khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường ở Việt nam
... Đề tài Hợp tác Quốc tế Khoa học công nghệ Môi trờng Phối hợp nghiên cứu để xây dựng hoàn thiện hệ thống trọng lực phục vụ công tác nghiên cứu lnh thổ khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trờng Việt ... nghiên cứu để xây dựng hoàn thiện hệ thống trọng lực phục vụ công tác nghiên cứu lãnh thổ khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trờng Việt nam Hà Nội, ngày tháng năm 2007 Chủ nhiệm Đề tài Hà Nội, ngày ... điểm trọng lực vệ tinh dùng để lu giữ giá trị trọng lực độ xác cao điểm trọng lực sở trọng lực hạng I bị dùng để khôi phục lại điểm Để nghiên cứu biến thiên trọng trờng quanh điểm trọng lực sở có...
 • 105
 • 562
 • 0

Luận văn: Phối hợp nghiên cứu để xây dựng và hoàn thiện hệ thống trọng lực phục vụ công tác nghiên cứu lãnh thổ và khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường ở Việt nam” doc

Luận văn: Phối hợp nghiên cứu để xây dựng và hoàn thiện hệ thống trọng lực phục vụ công tác nghiên cứu lãnh thổ và khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường ở Việt nam” doc
... Đề tài Hợp tác Quốc tế Khoa học công nghệ Môi trờng Phối hợp nghiên cứu để xây dựng hoàn thiện hệ thống trọng lực phục vụ công tác nghiên cứu lnh thổ khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trờng Việt ... nghiên cứu để xây dựng hoàn thiện hệ thống trọng lực phục vụ công tác nghiên cứu lãnh thổ khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trờng Việt nam Hà Nội, ngày tháng năm 2007 Chủ nhiệm Đề tài Hà Nội, ngày ... điểm trọng lực vệ tinh dùng để lu giữ giá trị trọng lực độ xác cao điểm trọng lực sở trọng lực hạng I bị dùng để khôi phục lại điểm Để nghiên cứu biến thiên trọng trờng quanh điểm trọng lực sở có...
 • 105
 • 316
 • 0

Nghiên cứu xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ địa hình

Nghiên cứu xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ địa hình
... địa danh đồ, sở liệu - Xây dựng cấu trúc CSDL địa danh phục vụ công tác lập đồ - Xây dựng thử nghiệm sở liệu địa danh đơn vị hành theo cấu trúc sở liệu xây dựng, làm để tiến hành nghiên cứu chuẩn ... để phục vụ công tác nghiên cứu địa danh sau Trong Luận văn này, học viên trọng đến 11 công tác xây dựng cấu trúc sở liệu địa danh sở phục vụ công tác lập đồ, góc độ địa danh học học viên nghiên ... xây dựng cấu trúc sở liệu địa danh cần phải nghiên cứu thực Xây dựng cấu trúc sở liệu địa danh đồ làm tăng tính xác đồ, làm sở để xây dựng loại đồ xây dựng CSDL thông tin địa lý Quốc gia thống địa...
 • 27
 • 388
 • 0

Nghiên cứu các giải pháp quản lý kỹ thuật tổng thể nhằm phục vụ công tác cải tạo và phục hồi môi trường cho các mỏ khai thác than lộ thiên vùng Hòn Gai Cẩm Phả (tóm tắt)

Nghiên cứu các giải pháp quản lý kỹ thuật tổng thể nhằm phục vụ công tác cải tạo và phục hồi môi trường cho các mỏ khai thác than lộ thiên vùng Hòn Gai Cẩm Phả (tóm tắt)
... PHÁP QUẢN LÝ TỔNG THỂ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CẢI TẠO VÀ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG CHO CÁC MỎ KHAI THÁC THAN LỘ THIÊN VÙNG HÒN GAI - CẨM PHẢ 3.1 Các giải pháp quản hành Giải pháp tổ chức máy, giải pháp ... 2008 2 Do vậy, luận án Nghiên cứu giải pháp quản - kỹ thuật tổng thể nhằm phục vụ công tác cải tạo phục hồi môi trường cho mỏ khai thác than lộ thiên vùng Hòn Gai - Cẩm Phả vấn đề khoa học ... thực phục hồi MT hạn chế CHƯƠNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẢI TẠO VÀ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG TẠI CÁC MỎ KHAI THÁC THAN LỘ THIÊN VÙNG HÒN GAI - CẨM PHẢ 2.1 Khái quát hoạt động khai thác than Trên sở tổng...
 • 26
 • 295
 • 0

Nghiên cứu các giải pháp quản lý kỹ thuật tổng thể nhằm phục vụ công tác cải tạo và phục hồi môi trường cho các mỏ khai thác than lộ thiên vùng Hòn Gai Cẩm Phả

Nghiên cứu các giải pháp quản lý kỹ thuật tổng thể nhằm phục vụ công tác cải tạo và phục hồi môi trường cho các mỏ khai thác than lộ thiên vùng Hòn Gai Cẩm Phả
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT ĐẶNG THỊ HẢI YẾN NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ – KỸ THUẬT TỔNG THỂ NHẰM PHỤC VỤ CÔNG TÁC CẢI TẠO VÀ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG CHO CÁC MỎ KHAI THÁC THAN LỘ ... CHƯƠNG III: NGHIÊN CỨU CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ TỔNG 68 THỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CẢI TẠO VÀ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG CHO CÁC MỎ KHAI THÁC THAN LỘ THIÊN TẠI VÙNG HÒN GAI – CẨM PHẢ 3.1 Các giải pháp quản hành ... ngành than 2.5 Công tác quản CTPHMT cho mỏ khai thác than lộ 52 thiên vùng Hòn Gai - Cẩm Phả 2.5.1 Công tác quản cải tạo phục hồi môi trường Vinacomin 52 vi 2.5.2 Công tác quản nhà nước cải...
 • 213
 • 499
 • 3

Báo cáo tốt nghiệp nghiên cứu xây dựng mô hình thu thập dữ liệu thực địa phục vụ công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên môi trường

Báo cáo tốt nghiệp nghiên cứu xây dựng mô hình thu thập dữ liệu thực địa phục vụ công tác quản lý tài nguyên thiên nhiên môi trường
... kết nghiên cứu Dữ liệu thực địa Client Serve r Nghiên cứu xây dựng hình thu thập liệu thực địa phục vụ công tác quản tài Mở Đầu Tình hình nghiên cứu thu c lĩnh vực đề tài Nghiên cứu xây dựng ... đề Nghiên cứu xây dựng hình thu thập liệu thực địa phục vụ công tác quản tài Cơ sở thuyết đề tài Thư viện OpenLayers công nghệ Ajax-jQuery Nghiên cứu xây dựng hình thu thập liệu thực ... hiệu công tác quản liệu Nghiên cứu xây dựng hình thu thập liệu thực địa phục vụ công tác quản tài CẢM ƠN SỰ LẮNG NGHE CỦA CÁC THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN Nghiên cứu xây dựng hình thu thập liệu...
 • 18
 • 338
 • 0

nghiên cứu xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ địa hình

nghiên cứu xây dựng cấu trúc cơ sở dữ liệu địa danh phục vụ công tác thành lập bản đồ địa hình
... dõn c - a danh sn - a danh thy - a danh giao thụng - a danh húa lch s - a danh kinh t xó hi - a danh bin o D LIU THUC TNH - a danh hnh chớnh - a danh dõn c - a danh sn - a danh thy - a danh giao ... LIU A DANH C S D LIU A DANH KHễNG GIAN - a danh hnh chớnh - a danh dõn c - a danh sn - a danh thy - a danh giao thụng - a danh húa lch s - a danh kinh t xó hi - a danh bin o C S D LIU A DANH THUC ... THUC TNH - a danh hnh chớnh - a danh dõn c - a danh sn - a danh thy - a danh giao thụng - a danh húa lch s - a danh kinh t xó hi - a danh bin o Ni dung c s d liu a danh C s d liu a danh bao gm...
 • 99
 • 236
 • 0

nghiên cứu khả năng kết hợp của một số dòng triển vọng phục vụ công tác chọn, tạo giống ngô lai chín sớm cho vùng tây nguyên

nghiên cứu khả năng kết hợp của một số dòng triển vọng phục vụ công tác chọn, tạo giống ngô lai chín sớm cho vùng tây nguyên
... khả kết hợp số dòng triển vọng phục vụ công tác chọn, tạo giống ngô lai chín sớm cho vùng Tây Nguyên Mục tiêu yêu cầu đề tài 2.1 Mục tiêu Đánh giá khả kết hợp số dòng ngô xác định tổ hợp lai triển ... nông sinh học dòng ngô triển vọng + Xác định khả kết hợp dòng ngô triển vọng phương pháp lai đỉnh (Topcross) + Đánh giá ưu lai tính chín sớm, suất khảo sát số tổ hợp lai triển vọng Ý nghĩa khoa ... xuất ngô vùng Tây Nguyên 12 1.3 Vai trò giống chín sớm nông nghiệp 15 1.4 Nghiên cứu ưu lai ngô 17 1.4.1 Khái niệm ưu lai 17 1.4.2 Một số kết nghiên cứu ưu lai tính chín sớm...
 • 107
 • 79
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nội dung luận áncác công trình đã công bố liên quan đến nội dung luận ánnội dung dự án phát triểnnội dung đồ án mạch điện tửthẩm định phê duyệt nội dung dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn odanội dung bệnh ánnội dung dự án đầu tưnội dung đề án 52 dân sốnội dung đề án đổi mới công tác tiếp công dânnội dung đề án đóng cửa mỏnội dung đồ án quy hoạch chungnội dung luận cương chính trị của đảngnội dung luận cương chính trị đầu tiên của đảngnội dung luận cương chính trị của đảng 101930nội dung dự án phát triển giáo dục thcs 2Tuần 3. Quạt cho bà ngủDự đoán giới tính người dùng mạng xã hội dựa trên nội dung bài viết (tt)TS2012 CaoHoc Don phuc khaoTBKQdiemPhucKhaoCH9 2017Giáo án văn lớp 10 tiet 34 den tiet 54Công tác đánh giá thực hiện công việc tại tổng công ty dịch vụ viễn thông vnptvinaphone (LV thạc sĩ)Nghiên cứu mô hình và giải thuật lựa chọn đối tác tiềm năng cho bài toán thương lượng tự động trong hệ đa tác tử (LV thạc sĩ)Nghiên cứu mô hình và giải thuật lựa chọn đối tác tiềm năng cho bài toán thương lượng tự động trong hệ đa tác tử (tt)Bài 14. Hoạt động thần kinh (tiếp theo)CV đi số 175CV đi số 969 970CV đi số 2132Danh sach trung tuyen 2013QTMTCau chien luoc phat trien san pham moi cho thi truong toan cauGiáo án vật lý 10 chuẩn chương 6Giáo án vật lý 10 chuẩn chương 7Ứng dụng thuật toán học máy svm trong tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thôn (tt)QTMTcau marketing toan cau va internetQTMTCau chien luoc marketing toan cauKhai phá dữ liệu hồ sơ bệnh nhân ứng dụng hỗ trợ chẩn đoán bệnh tại bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Tuệ Tĩnh (tt)