Kiến thức, thái độ, hành vi và hiệu quả của truyền thông về vấn đề hiến thận sau khi chết não ở một số cộng đồng tại Thành phố Hồ Chí Minh (FULL TEXT)

Thực trạng kiến thức, thái độ, hành vi hiệu quả mô hình can thiệp phòng lây nhiễm HIV trong nhóm dân tộc thái 15 49 tuổi tại hai huyện thuộc tỉnh thanh hóa

Thực trạng kiến thức, thái độ, hành vi và hiệu quả mô hình can thiệp phòng lây nhiễm HIV trong nhóm dân tộc thái 15 49 tuổi tại hai huyện thuộc tỉnh thanh hóa
... thực trạng kiến thức, thái độ, hành vi tiếp cận dịch vụ phòng chống lây nhiễm HIV nhóm người Thái 15 49 tuổi hai huyện thuộc tỉnh Thanh Hóa năm 2007 Đánh giá hiệu hình can thiệp cộng đồng phòng ... nguy lây nhiễm HIV/ AIDS cho nhóm Để góp phần lấp chỗ trống nêu trên, tiến hành nghiên cứu Thực trạng kiến thức, thái độ, hành vi hiệu hình can thiệp phòng lây nhiễm HIV nhóm dân tộc Thái Thanh ... hưởng tới hiệu thay đổi tình trạng nhiễm HIV 102 4.1 Thực trạng kiến thức, thái độ, hành vi phòng lây nhiễm HIV nhóm người Thái 15- 49 tuổi năm 2007 106 4.1.1 Về kiến thức HIV/ AIDS...
 • 171
 • 1,090
 • 3

THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI HIỆU QUẢ MÔ HÌNH CAN THIỆP PHÒNG LÂY NHIỄM HIV TRONG NHÓM DÂN TỘC THÁI 15 – 49 TUỔI TẠI 2 HUYỆN THUỘC TỈNH THANH HÓA

THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI VÀ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH CAN THIỆP PHÒNG LÂY NHIỄM HIV TRONG NHÓM DÂN TỘC THÁI 15 – 49 TUỔI TẠI 2 HUYỆN THUỘC TỈNH THANH HÓA
... đồng bào dân tộc Thái Thanh Hóa , Tạp chí Y học thực hành, 7 42+ 743, tr .27 1 -27 7; Hiệu can thiệp thay đổi kiến thức, thái độ hành vi phòng, chống HIV/ AIDS đồng bào Thái Thanh Hóa (20 07 -20 12) ”, Tạp ... chống HIV/ AIDS 5.1 Thực trạng kiến thức, thái độ, hành vi tiếp cận dịch vụ phòng chống lây nhiễm HIV/ AIDS nhóm người Thái 15- 49 tuổi năm 20 07 yếu nhiều bất cập nhóm người Thái huyện Thanh Hóa, ... 4.1 Thực trạng kiến thức, thái độ, hành vi phòng lây nhiễm HIV nhóm người Thái 15- 49 tuổi năm 20 07 Tại địa bàn huyện, trước triển khai NC có số hoạt động truyền thông can thiệp giảm tác hại thuộc...
 • 14
 • 182
 • 0

THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI HIỆU QUẢ MÔ HÌNH CAN THIỆP PHÒNG LÂY NHIỄM HIV TRONG NHÓM DÂN TỘC THÁI 15 – 49 TUỔI TẠI 2 HUYỆN THUỘC TỈNH THANH HÓA

THỰC TRẠNG KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI VÀ HIỆU QUẢ MÔ HÌNH CAN THIỆP PHÒNG LÂY NHIỄM HIV TRONG NHÓM DÂN TỘC THÁI 15 – 49 TUỔI TẠI 2 HUYỆN THUỘC TỈNH THANH HÓA
... đồng bào dân tộc Thái Thanh Hóa , Tạp chí Y học thực hành, 7 42+ 743, tr .27 1 -27 7; Hiệu can thiệp thay đổi kiến thức, thái độ hành vi phòng, chống HIV/ AIDS đồng bào Thái Thanh Hóa (20 07 -20 12) ”, Tạp ... chống HIV/ AIDS 5.1 Thực trạng kiến thức, thái độ, hành vi tiếp cận dịch vụ phòng chống lây nhiễm HIV/ AIDS nhóm người Thái 15- 49 tuổi năm 20 07 yếu nhiều bất cập nhóm người Thái huyện Thanh Hóa, ... 4.1 Thực trạng kiến thức, thái độ, hành vi phòng lây nhiễm HIV nhóm người Thái 15- 49 tuổi năm 20 07 Tại địa bàn huyện, trước triển khai NC có số hoạt động truyền thông can thiệp giảm tác hại thuộc...
 • 14
 • 178
 • 0

Hiện trạng quản lý rác thải nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện trạng quản lý rác thải và nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng tại thành phố Hồ Chí Minh
... sức khỏe cộng đồng Đề suất biện pháp khắc phục giảm nguy ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng IV.Nội dung chuyên đề Hiện trạng quản rác thành phố Hồ Chí Minh Nguy ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng ... TỔNG QUAN VỀ RÁC THẢI ĐÔ THỊ VÀ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ RÁC THẢI ĐÔ THỊ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH I Tìm hiểu chung rác thải thành phố Hồ Chí Minh Nguồn phát sinh rác thải: Nguồn gốc rác thải khu đô thị ... quản xử lượng rác thải để bảo vệ môi trường cộng đồng tránh bệnh gây rác thải Trước yêu cầu cấp thiết nhóm thực chuyên đề Hiện trạng quản rác thải nguy ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng...
 • 32
 • 173
 • 0

Kiến thức, thái độ, hành vi một số yếu tố liên quan phụ nữ chưa có con đến phá thai dưới 12 tuần tại bệnh viện phụ sản trung ương

Kiến thức, thái độ, hành vi và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ chưa có con đến phá thai dưới 12 tuần tại bệnh viện phụ sản trung ương
... phụ nữ chưa đến phá thai 12 tuần BVPSTW Phân tích số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, hành vi phụ nữ chưa đến phá thai 12 tuần BVPSTW 3 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU Nạo phá thai, phương ... sản phụ nữ, tiến hành nghiên cứu bệnh vi n đề tài: Kiến thức, thái độ, hành vi số yếu tố liên quan phụ nữ chưa đến phá thai 12 tuần BVPSTW” với mục tiêu: Mô tả kiến thức, thái độ, hành vi phụ ... 12 tuần đối tượng nghiên cứu 4.2.3 Hành vi PT đối tượng nghiên cứu 4.3 Một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, hành vi phụ nữ chưa đến phá thai 12 tuần BVPSTW 38 DỰ KIẾN KẾT LUẬN Kiến...
 • 59
 • 547
 • 3

kiến thức, thái độ, hành vi một số yếu tố liên quan về quan hệ tình dục một trường thpt quận đống đa, hà nội 2011

kiến thức, thái độ, hành vi và một số yếu tố liên quan về quan hệ tình dục ở một trường thpt quận đống đa, hà nội 2011
... Nội 2011 Bộ GIáO DụC ĐàO TạO - Bộ Y Tế TRƯờNG ĐạI HọC Y Tế CÔNG CộNG đỗ thị vân anh KIếN THứC, THáI Độ, HàNH VI MộT Số YếU Tố LIÊN QUAN Về QUAN Hệ TìNH DụC TạI MộT TRƯờNG THPT QUậN ... hnh vi v quan h tỡnh dc ca hc sinh trng THPT ng a, H Ni nm 2011 Phõn tớch mt s yu t liờn quan n kin thc, thỏi , hnh vi v quan h tỡnh dc ca hc sinh trng THPT ng a, H Ni nm 2011 6 CHNG I TNG QUAN ... H Ni nm 2011 c thc hin vi cỏc mc tiờu: Mụ t kin thc, thỏi , hnh vi v quan h tỡnh dc ca hc sinh ti trng THPT ng a, H Ni nm 2011 Phõn tớch mt s yu t liờn quan ti kin thc, thỏi , hnh vi v quan h...
 • 144
 • 471
 • 4

KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI MỐI LIÊN QUAN CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG TRUNG HỌC VỀ PHÒNG LÂY NHIỄM HIV/AIDS TẠI HUYỆN CÁI NƯỚC NĂM 2012

KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI VÀ MỐI LIÊN QUAN CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG TRUNG HỌC VỀ PHÒNG LÂY NHIỄM HIV/AIDS TẠI HUYỆN CÁI NƯỚC NĂM 2012
... mối liên quan chặt chẽ yếu tố truyền thông chung với kiến thức, thái độ hành vi chung học sinh phòng lây nhiễm HIV/AIDS Tỷ lệ học sinh nhận thông tin truyền thông kiến thức, thái độ hành vi ... Nhận xét: Có mối liên quan chặt chẽ kiến thức chung với thái độ hành vi chung học sinh phòng tránh lây nhiễm HIV/AIDS Học sinh kiến thức tốt có thái độ hành vi tốt phòng lây nhiễm HIV/AIDS cao ... phòng lây nhiễm HIV/AIDS, học sinh nghe truyền thông thái độ hành vi tốt phòng lây nhiễm HIV/AIDS cao gấp 3,8 lần so học sinh chưa nghe truyền thông (OR= 3,85; p< 0,05) Bảng 7: Mối liên quan kiến...
 • 17
 • 370
 • 0

Kiến thức, thái độ, hành vi một số yếu tố liên quan về quan hệ tình dục tại một trường THPT quận Đống Đa- Hà Nội, năm 2011

Kiến thức, thái độ, hành vi và một số yếu tố liên quan về quan hệ tình dục tại một trường THPT quận Đống Đa- Hà Nội, năm 2011
... cứu Kiến thức, thái độ, hành vi quan hệ tình dục số yếu tố liên quan trường THPT quận Đống Đa, Nội năm 2011 thực với mục tiêu: Mô tả kiến thức, thái độ, hành vi quan hệ tình dục học sinh trường ... độ, hành vi quan hệ tình dục học sinh trường THPT Đống Đa, Nội năm 2011 Phân tích số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, hành vi quan hệ tình dục học sinh trường THPT Đống Đa, Nội năm ... cưới [13] 1.4 Yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, hành vi VTN quan hệ tình dục Những yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ hành vi vị thành niên quan hệ tình dục bao gồm yếu tố gia đình,...
 • 114
 • 876
 • 1

KHẢO sát KIẾN THỨC, THÁI độ, HÀNH VI một số yếu tố LIÊN QUAN đối với tập vận ĐỘNG PHỤC hồi CHỨC NĂNG của BỆNH NHÂN VIÊM cột SỐNG DÍNH KHỚP

KHẢO sát KIẾN THỨC, THÁI độ, HÀNH VI và một số yếu tố LIÊN QUAN đối với tập vận ĐỘNG  PHỤC hồi CHỨC NĂNG của BỆNH NHÂN VIÊM cột SỐNG DÍNH KHỚP
... Khảo sát kiến thức, thái độ, hành vi số yếu tố liên quan tập vận động- phục hồi chức bệnh nhân vi m cột sống dính khớp Với mục tiêu: Khảo sát kiến thức, thái độ, hành vi tập VĐ-PHCN bệnh nhân ... TRẦN THỊ HÀ MY KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, HÀNH VI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI TẬP VẬN ĐỘNG - PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CỦA BỆNH NHÂN VI M CỘT SỐNG DÍNH KHỚP KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN Y KHOA ... câu hỏi khảo sát Khảo sát số yếu tố liên quan tới kiến thức, thái độ, hành vi tập VĐ-PHCN bệnh nhân vi m cột sống dính khớp 3 Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Đặc điểm dịch tễ học - Tỷ lệ bệnh VCSDK...
 • 64
 • 127
 • 0

một phân tích tổng hợp về các tác động của vốn tâm lý tích cực đến thái độ, hành vi hiệu suất của nhân viên

một phân tích tổng hợp về các tác động của vốn tâm lý tích cực đến thái độ, hành vi và hiệu suất của nhân viên
... đầu từ khoảng thập kỷ trước giá trị đến thái độ nhân vi n, hành vi, hiệu suất nguồn lực tâm tích cực (Luthans, 2002) tác động tích cực kết hợp thành vốn tâm (Luthans & Youssef, 2004; Luthans, ... ứng đến từ thái độ mong muốn nhân vi n, 13 nhân vi n từ thái độ không mong muốn, từ 32 nhân vi n hành vi mong muốn, từ hành vi nhân vi n không mong muốn, từ 24 nhân vi n thực hiện, phần lại từ ... Học vi n: Trần Trí Đức & Đoàn Thị Kim Cúc Trang Phân tích người” công ty Google GVHD: TS Bùi Thị Thanh Thông tin vi t Tên đề tài: Phân tích tổng hợp tác động Vốn tâm tích cực đến thái độ, hành...
 • 26
 • 342
 • 0

Áp dụng hình thức hợp tác Nhà nước - Tư nhân trong xây dựng cơ sở hạ tầng tại Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng Kiến nghị

Áp dụng hình thức hợp tác Nhà nước - Tư nhân trong xây dựng cơ sở hạ tầng tại Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng và Kiến nghị
... II: THỰC TRẠNG ÁP DỤNG HÌNH THỨC HỢP TÁC NHÀ NƯỚC - TƯ NHÂN TRONG ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 2.1 Thực trạng sở hạ tầng thành phố Hồ Chí Minh Nhu cầu sở hạ tầng thành phố Hồ Chí ... Chương 2: Thực trạng áp dụng hình thức hợp tác nhà nước nhân đầu sở hạ tầng TP.HCM Chương 3: Những kiến nghị góp phần áp dụng thành công hình thức hợp tác nhà nước nhân đầu sở hạ tầng ... hợp tác Nhà nước - nhân xây dựng sở hạ tầng Thành phố Hồ Chí Minh - Thực trạng Kiến nghị  Mục tiêu nghiên cứu Phân tích thực trạng hình thức PPP đầu sở hạ tầng TP.HCM nhằm đề giải pháp...
 • 50
 • 457
 • 4

tìm hiểu thực trạng công tác can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính tại một số trường chuyên biệt thành phố hồ chí minh

tìm hiểu thực trạng công tác can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính tại một số trường chuyên biệt thành phố hồ chí minh
... thành phố Hồ Chí Minh nhằm mang lại sống tốt đẹp cho trẻ khiếm thính Vì lí chọn Tìm hiểu thực trạng công tác Can Thiệp sớm cho trẻ Khiếm thính số trường chuyên biệt Thành phố Hồ Chí Minh làm ... thực trạng công tác CTS số trường chuyên biệt Thành phố Hồ Chí Minh 5.3 Đề xuất biện pháp tổ chức công tác CTS cho trẻ khiếm thính Phạm vi nghiên cứu Nghiên cứu thực trạng công tác CTS sớm cho trẻ ... trẻ khiếm thính số trường chuyên biệt Thành phố Hồ Chí Minh Khách thể đối tượng nghiên cứu 3.1 Khách thể nghiên cứu Quá trình thực công tác CTS cho trẻ khiếm thính số trường chuyên biệt Thành phố...
 • 71
 • 282
 • 0

Bình đẳng giới trong gia đình cán bộ, công chức tại thành phố hồ chí minh hiện nay thực trạng giải pháp

Bình đẳng giới trong gia đình cán bộ, công chức tại thành phố hồ chí minh hiện nay  thực trạng và giải pháp
... làm rõ thực trạng nhận thức thực bình đẳng giới gia đình cán bộ, công chức TP.HCM; từ đó, đề xuất giải pháp nâng cao nhận thức tạo chuyển biến thực bình đẳng giới gia đình cán bộ, công chức TP.HCM ... tính……………………………………… Chương 3: THỰC TRẠNG BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG GIA ĐÌNH 57 70 70 71 73 75 CÁN BỘ CÔNG CHỨC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ………… 3.1 Bình đẳng giới phân công lao động …………………………… 3.1.1 ... dung Bình đẳng giới Bất bình đẳng giới Cán công chức Thành phố Chí Minh Bạo lực gia đình Số lượng Phần trăm MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Thế giới trải qua 100 năm chặng đường thực bình đẳng giới (BĐG)...
 • 186
 • 127
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực trạng kiến thức thái độ hành vi và hiệu quảmô hình can thiệp phòng lây nhiễm hiv trong nhómdân tộc thái 15 – 49 tuổi tại 2 huyện thuộc tỉnh thanh hóakiến thức thái độ hành vi và một số yếu tố liên quan ở phụ nữ chưa có con đến phá thai dưới 12 tuần tại bvpstwtìm hiểu kiến thức thaí độ hành vi về các biện pháp tránh thai sau đẻ ở phụ nữ có thai và thơì kỳ hậu sản tại phường phú hội thành phố huếphiếu phát vấn nghiên cứu tìm hiểu về kiến thức thái độ hành vi về qhtd và một số yếu tố liêntìm hiểu kiến thức thái độ hành vi về chăm sóc sức khỏe của phụ nữ mãn kinh tại phường xuân phú thành phố huếkhoa sat kien thuc thai do hanh vi ve sang loc va chan doan truoc sinh cua phu nu mang thailuận án kiến thức thái độ thực hành về vàng da sơ sinh của bà mẹ và nhân viên y tế sản nhi tại thành phố hồ chí minhnghiên cứu kiến thức thái độ hành vikiến thức thái độ hành vi về tiêm an toanthực trạng kiến thức thái độ hành vi về sức khỏe sinh sản ở học sinh trung học phổ thông huyện đại từ thái nguyênkien thuc thai do hanh vi ve su dung ruou bia cua sinh vienkhao sat kien thuc thai độ hanh vi ve sang loc chan đoán truoc sinh cua phu nu mang thaikiến thức thái độ hành vi của các bà mẹ về phòng chống bệnh sốt xuất huyết dengue pptxnghiên cứu kiến thức thái độ hành vi về sức khỏe sinh sản ở học sinh lứa tuổi vị thành niên tại thái nguyênhau qua cua kien thuc thai do hanh vi cham soc benh sot xuat huyetThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ câyBài 41. Thân câyLuyện tập Trang 23Bảng chia 6Bảng nhân 6Bảng nhân 6CHỦ ĐỀ 3 LỚP 2 ĐÂY LÀ TÔI - ĐAN MẠCHTuần 8. Nghe-viết: Bàn tay dịu dàngBài 22. p-ph, nhLần đầu tiên trừ quỷPhép trừ trong phạm vi 8trắc nghiệm full chương 1- hàm số- có đáp án