Thiết kế động cơ không đồng bộ một pha với tụ khởi động (Kèm bản vẽ Autocad)

Đồ Án Thiết Kế Động Không Đồng Bộ Một Pha Với Tụ khởi động

Đồ Án Thiết Kế Động Cơ Không Đồng Bộ Một Pha Với Tụ khởi động
... tác dụng pha lúc khởi động - xAK: trở kháng pha lúc khởi động - xBK: điện trở pha phụ có phần tử khởi động, xác định 8.17 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế động kđb pha với tụ khởi động 8.18.Bội số dòng ... dụng pha lúc khởi động, xác định 8.3 Đồ án tốt nghiệp Thiết kế động kđb pha với tụ khởi động - xAK: trở kháng pha lúc khởi động, xác định 8.3 - rBK: điện trở tác dụng pha phụ mạch điện thay lúc khởi ... kỹ thuật động không động pha công suất Đồ án tốt nghiệp Thiết kế động kđb pha với tụ khởi động nhỏ Trong trình tính toán thiết kế em phải hiệu chỉnh tính toán lại nhiều thông số có đợc kết chấp...
 • 44
 • 247
 • 0

Đồ Án Thiết Kế Động Không Đồng Bộ Một Pha Với Tụ Làm Việc

Đồ Án Thiết Kế Động Cơ Không Đồng Bộ Một Pha Với Tụ Làm Việc
... c¬ ®iƯn mét pha tụ làm việc , số rãnh pha phụ ZA=ZB tổng số rãnh stato.Vì dây quấn phụ động điện dung làm việc nối vào lưới điện 2.12.Chän d©y qn Ta chọn dây quấn đồng tâm phân tán bước đủ ... tán bước đủ y= ‫= ع‬ ZS 24 = = 12 p 2.1 2.13.Sè r·nh pha chÝnh (pha A) vµ sè r·nh pha phơ (pha B) §å ¸n thiÕt kÕ ®éng c¬ kh«ng ®ång bé mét pha víi tơ lµm viƯc Z S 24 = = 12 r·nh 2 ZA = ZB = Z ... ®iƯn kh¸ng t¬ng øng víi khe hë kh«ng khÝ xm §èi víi ®éng c¬ mét pha tụ làm việc (m = 2), dßng tõ hãa ®ỵc tÝnh theo søc tõ ®éng cđa pha chÝnh 6.1.1.Søc tõ ®éng ë khe hë kh«ng khÝ Fδ = 1,6.kδ.δ.Bδ.104...
 • 56
 • 253
 • 0

Đồ Án thiết kế tháp chưng cất dầu nặng Trung Đông (Kèm bản vẽ Autocad)

Đồ Án thiết kế tháp chưng cất dầu nặng Trung Đông (Kèm bản vẽ Autocad)
... Hon Đố án môn học Thiết kế tháp chưng cất dầu nặng Trung Đông Dầu thô Trung Đông loại dầu nặng lượng khí hoà tan lượng xăng thấp nên ta chọn sơ đồ chưng cất đồ chưng cất AD với bay lần tháp ... thành đồ án thiết kế tháp chưng cất dầu thô nặng Trung Đông Về bản, đồ án gồm có phần sau: - Tổng quan lý thuyết trình chưng cất - Tính toán công nghệ, chế độ làm việc tháp chưng cất - Bản vẽ chi ... môn học Thiết kế tháp chưng cất dầu nặng Trung Đông Phần I TỔNG QUAN VỀ QUÁ TRÌNH CHƯNG CẤT DẦU THÔ Mục đích ý nghĩa trình chưng cất dầu thô Mục đích trình chưng cất dầu thô chia dầu thô (là nguyên...
 • 36
 • 899
 • 0

đồ án thiết kế nhà ký túc xá trường trung học y tế hà giang (kèm bản vẽ)

đồ án thiết kế nhà ký túc xá trường trung học y tế hà giang (kèm bản vẽ)
... thïng xe Kquay : HƯ sè phơ thc vµo gãc quay, víi gãc quay ϕ = 110o, Đề tài: NHÀ KTX TRƯỜNG TH Y TẾ-HÀ GIANG SVTH: NGUYỄN THỊ KIỀU LINH – LỚP Ctu04X-XH -102- TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ... : 30 gi y - B¸n kÝnh t¸c dơng : 20÷25 cm Đề tài: NHÀ KTX TRƯỜNG TH Y TẾ-HÀ GIANG SVTH: NGUYỄN THỊ KIỀU LINH – LỚP Ctu04X-XH -107- TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ X Y DỰNG KHOÁ ... r¸c thêng xuyªn, vµ ®ỉ ®óng n¬i quy ®Þnh Đề tài: NHÀ KTX TRƯỜNG TH Y TẾ-HÀ GIANG SVTH: NGUYỄN THỊ KIỀU LINH – LỚP Ctu04X-XH -141- TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC HÀ NỘI ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ X Y DỰNG KHOÁ...
 • 64
 • 234
 • 0

Đồ Án Thiết Kế Cầu Dầm Đơn Giản BTCT Dự Ứng Lực Căng Sau 7x31m ( Kèm Bản Vẽ Cad, Bảng Tính)

Đồ Án Thiết Kế Cầu Dầm Đơn Giản BTCT Dự Ứng Lực Căng Sau 7x31m ( Kèm Bản Vẽ Cad, Bảng Tính)
... sơ đồ giản đơn kê cạnh tính dầm đơn giản sau xét hệ số điều chỉnh cho ngàm - Sơ đồ tính toán nội lực theo phương pháp gần là: tính momen mặt cắt nhịp cho sơ đồ giản đơn với độ S, giá trị M sau ... Đề xuất phương án vượt sông: M.3.2.1 Phương án 1: Cầu dầm đơn giản BTCT dự ứng lực căng sau 7x35m Khẩu độ tính toán: L0tt = 7x35+8x0,05 -(6 .1,6+2x1+2x1) = 231,8 m Kiểm tra điều kiện: Ltt0 − L0 ... chiều ngang cầu Ta có sơ đồ tính: +/ Phần hẫng ở đầu dầm tính theo sơ đồ công xôn +/ Phần tính theo sơ đồ dầm liên tục kê gối cứng vị trí dầm chủ Cũng sử dụng sơ đồ ngàm hai sườn dầm chủ với...
 • 123
 • 235
 • 0

LUẬN VĂN NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA: THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ NHÀ MÁY SẢN XUẤT CỌC RỖNG DỰ ỨNG LỰC (kèm bản vẽ)

LUẬN VĂN NGÀNH VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA: THIẾT KẾ CÔNG NGHỆ NHÀ MÁY SẢN XUẤT CỌC RỖNG DỰ ỨNG LỰC (kèm bản vẽ)
... Sinh viên Nguyễn Văn Thứ TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN VĂN Luận văn tốt nghiệp thiết kế công nghệ nhà máy sản xuất cọc rỗng dự ứng lực công suất 15.000 m3bêtông/năm Phục vụ cho dự án xây dựng khu vực TP.HCM, ... nguyên vât liệu nhà máy  Các chương 5, 6,7 − Thiết kế công nghệ sản xuất nhà máy − Lựa chọn thiết bò, máy móc phục vụ sản xuất − Tính toán thiết kế hạ tầng kỹ thuật nhà máy  Chương − Thiết kế tổng ... đưa công việc trời vào nhà xưởng, tăng nhanh tốc độ xây dựng, giảm giá thành công trình, giảm bớt tai nạn lao động cho người công nhân xây dựng Cọc rỗng dự ứng lực áp dụng công nghệ ứng lực trước...
 • 141
 • 319
 • 5

THIẾT KẾ MẠCH NGHỊCH LƯU ĐỘC LẬP MỘT PHA NGUỒN DÒNG

THIẾT KẾ MẠCH NGHỊCH LƯU ĐỘC LẬP MỘT PHA NGUỒN DÒNG
... mạch nguồn 3.1.2 Bộ nghịch lưu nửa cầu 3.1.3 Bộ nghịch lưu cầu 3.2 Bộ nghịch lưu dòng pha 3.2.1 Bộ nghịch lưu dòng pha dùng Thyristor Chương 4: THIẾT KẾ MẠCH LỰC BỘ NGHỊCH LƯU ĐỘC LẬP MỘT PHA NGUỒN ... sử dụng mạch nghịch lưu, ưu nhược điểm loại van phạm vi ứng dụng * Tìm hiểu mạch nghịch lưu sử dụng công nghiệp dân dụng * Thiết kế mạch lực nghịch lưu độc lập pha nguồn dòng * Thiết kế mạch điều ... KẾT CẤU ĐỒ ÁN Chương Tìm hiểu nguồn tạo dòng điện xoay chiều pha Chương Tìm hiểu loại van bán dẫn sử dụng mạch nghịch lưu Chương Tìm hiểu mạch nghịch lưu Chương Thiết kế mạch lực nghịch lưu...
 • 45
 • 1,875
 • 1

Đồ án tìm kiếm thắm dò: Cấu trúc địa chất vùng Sơn Động, Bắc Giang. Thiết kế phương án thăm dò bổ sung đến mức 250m khu Bản Mậu mỏ than Thanh Sơn

Đồ án tìm kiếm thắm dò: Cấu trúc địa chất vùng Sơn Động, Bắc Giang. Thiết kế phương án thăm dò bổ sung đến mức 250m khu Bản Mậu mỏ than Thanh Sơn
... phng ỏn thm dũ b sung than t tuyn T.1 n tuyn T.6 ti khu Bn Mu m than Thanh Sn - Bc Giang l cỏc va V9, V8, V7, V6 n mc -250m Theo cỏc ti liu nghiờn cu a cht trc õy ó xỏc nh khu m Thanh Sn, huyn ... phng ỏn thm dũ bụ sung n mc - 250m khu Bn Mu m than Thanh Sn Muc tiờu v nhim vu cua phng ỏn l: - Mc tiờu: Lm sỏng t cu trỳc a cht khu m, xỏc nh chớnh xỏc cht lng v tr lng cỏc va than lm c s cho ... dũ Khu Bn Mu m Thanh Sn l mt phn phớa bc ca np lừm Bo i, cỏc va than co hng cm n nghiờng v phớa nam vi dc ca va thay i t 20 ữ 450 Qua kho sỏt thc t cho thy cỏc trm tớch cha than khu Bn Mu m Thanh...
 • 65
 • 272
 • 0

Thiết Kế Hệ Thống Dẫn Động Băng Tải (Kèm Bản Vẽ Autocad)

Thiết Kế Hệ Thống Dẫn Động Băng Tải (Kèm Bản Vẽ Autocad)
... Máy Động Lực Giáo viên hướng dẫn: Dương Đăng Danh Ký tên: Ngày hoàn thành: Ngày bảo vệ: Đề số 2: THIẾT KẾ HỆ THỐNG DẨN ĐỘNG BĂNG TẢI Phương án số 15 Hệ thống dẫn động băng tải gồm: 3|Page Động ... Nhiệm vụ em thiết kế hệ dẫn động thùng trộn gồm có hộp giảm tốc bánh trụ hai cấp đồng trục truyền xích Hệ dẫn động động điện thông qua khớp nối, hộp giảm tốc truyền xích để truyền động đến thùng ... xích ống lăn; 5Băng tải Số liệu thiết kế: 1- Lực vòng băng tải F = 9000 (N) Vận tốc băng tải 0,8 v(m/s) Đường kính tang dẫn 500 D(mm) Thời gian phục vụ L(năm) Quay chiều, làm việc ca, tải va đập...
 • 62
 • 397
 • 0

Thiết kế máy biến áp đầu máy một pha

Thiết kế máy biến áp đầu máy một pha
... Phạm Bùi Anh Tuấn SINHVIÊN :PHẠMBÙIANHTUẤN ĐỒÁNTỐTNGHIỆPThiết kế máy biến áp đầu máy pha PHẦN I: TỔNGQUANVỀMÁYBIẾNÁP 1.1 VÀINÉTKHÁIQTVỀMÁYBIẾNÁP Để dẫn điện từ trạm phát điện đến hộ tiêu thụ cần ... ĐỒÁNTỐTNGHIỆPThiết kế máy biến áp đầu máy pha sử dụng điện áp thấp từ 127V, 500V hay đến 6KV, trước sử dung điện ởđây cần phải có thiết bị giảm điện áp xuống Những thiết bị dùng để tăng điện áp máy phát ... 6KV 1.5 CẤUTẠOCỦAMÁYBIẾNÁP Máy biến áp có phận : Lõi sắt Dây quấn Ngồi có phận khác vỏ máy hệ thống làm mát 1.5.1 Lõi sắt máy biến áp Lõi sắt máy biến áp dùng để dẫn từ thơng máy, chế tạo từ vật...
 • 72
 • 484
 • 1

THIẾT KẾ ĐIỀU KHIỂN CHO CÁC BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT MÔ HÌNH HÓA VÀ THIẾT KẾ CÁC MẠCH VÒNG ĐIỀU CHỈNH

THIẾT KẾ ĐIỀU KHIỂN CHO CÁC BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT MÔ HÌNH HÓA VÀ THIẾT KẾ CÁC MẠCH VÒNG ĐIỀU CHỈNH
... KHIỂN BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN BỘ BIẾN ĐỔI ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT Như biết, biến đổi bán dẫn sử dụng phần tử bán dẫn công suất khoá điện tử, dùng để nối tải vào nguồn ... THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ BIẾN ĐỔI PHỤ THUỘC HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN CÁC BỘ BIẾN ĐỔI PHỤ THUỘC Các biến đổi phụ thuộc lớp biến đổi van chuyển mạch tác dụng điện áp lưới, bao gồm chỉnh lưu, biến đổi xung ... 1: d ( t ) Hình 3.1 tả biến đổi DC/DC, a) mạch lực biến đổi DC/DC, b) hình biến đổi DC/DC điểm xác lập, c) hình trung bình biến đổi DC/DC Để thiết điều chỉnh, hình biến đổi DC/DC cần...
 • 142
 • 900
 • 3

Thiết kế điều khiển cho các bộ biến đổi Điện tử công suất

Thiết kế điều khiển cho các bộ biến đổi Điện tử công suất
... dụng cho mạch điều khiển theo dòng điện Theo phương pháp biến điều khiển dòng điện đỉnh qua transistor is,pk(t), đầu vào điều khiển dòng điện đặt ic(t) Mạch điều khiển đóng cắt transistor cho ... từ điều khiển (biến d) đến điện áp đầu Hình 4-1 Sơ đồ buck converter điều kiển theo dòng điện Một phương pháp điều khiển khác ứng dụng rộng rãi điều khiển theo dòng điện Các nhà sản xuất cho ... vòng điều chỉnh Do hệ thống điều chỉnh cho DCM đơn giản Vì D 1  D   49 Hệ thống điều khiển theo dòng điện Hệ thống điều khiển mô hình hóa biến đổi phần 1, 2, đề cập đến phương pháp điều khiển...
 • 111
 • 1,137
 • 11

Thiết kế kỹ thuật và tổ chức thi công hầm vượt đường bộ (đính kèm bản vẽ autocad)

Thiết kế kỹ thuật và tổ chức thi công hầm vượt đường bộ (đính kèm bản vẽ autocad)
... yờu cu giao thụng thi kỡ hin i, gõy tn tht ln v mt thi gian, kinh t, mụi trng Theo thng kờ, nu qun lý bng ốn tớn hiu, thi gian mt i ti nỳt l 30% ton b thi gian chy xe Lng khớ thi ca cỏc ng c xe ... bo kh nng n nh v kh nng chu lc - Giỏ thnh xõy dng hp lớ - Thi cụng d dng, d c gii hoỏ thi cụng - Thi gian thi cụng l ngn nht, quỏ trỡnh thi cụng phi m bo giao thụng hot ng bỡnh thng - Thoỏt nc, ... thụng khỏc mc cú th khc phc mt cỏch tt nht cỏc nhc im trờn Ci thin ỏng k mụi trng giao thụng, gim chi phớ thi gian, chi phớ kinh t, ci thin mụi trng Khi dựng nỳt giao thụng khỏc mc cú th xoỏ b cỏc...
 • 187
 • 506
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế nhà có không gian mởthiết kế nhà có không gian nhỏthiết kế mô hình máy biến áp một pha vô cấpluận văn thiết kế mô hình máy biến áp một pha vô cấp42 tr thiết kế quy trình công nghệ chế tạo chi tiết dạng trục thuyết minh bản vẽthiết kế cần trục tháp bánh lốp sức nâng q 104 t thuyết minh bản vẽ fullthiết kế động cơ không đồng bộthiết kế động cơ điện không đồng bộ ba pha rôto lồng sócthiet ke dong co dien khong dong bo 3 phathiết kế động cơ không đồng bộ ba pha bằng phần mềm matlab trên giao diện guidetài liệu thiết kế động cơ không đồng bộ 3 pha rôto lồng sóc docthiết kế động cơ không đồng bộ điện dung có tụ mở máy và tụ làm việcphần i thiết kế động cơ không đồng bộ roto lồng sócthiết kế động cơ điện một chiềuthiết kế máy điện không đồng bộPhân lập và đánh giá tác dụng ức chế xanthin oxidase in vitro của một số hợp chất từ thân cây dâu tằmGiáo án Toán 7 Trường học mới Phần Đại số trọn bộ (full)Giáo án + PPCT môn khoa học xã hội 8 (địa lí) VNEN (THM) FULL đầy đủ các hoạt động và tham khảoBring a boxset and cosy up angkor wat vacation packagesDay tours in siem riep cambodia cambodia tourstour to cambodia from thailand flight to cambodia fromđề tài công tác lập hồ sơ (1) (1)Năng lực công chức quản lý các phòng chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân quận hà đông (tt)Công nghệ bảo quản và chế biến thịtWestern civilization beyond boundaries volume i to 1715 7th edition noble test bankWorking in groups 6th edition engleberg test bankWorld of art 7th edition sayre test bankYour career how to make it happen 9th edition harwood test bankSách dịch grays anatomy for student chương 1 các hệ cơ quan trong cơ thể ngườiBorn to talk an introduction to speech and language development 6th edition hulit test bankBUSN 2nd edition kelly test bankCalculus early transcendentals 7th edition james stewart test bankBusiness 12th edition pride test bankBusiness a changing world 9th edition ferrell test bankBusiness analytics 2nd edition evans test bank